Nazi Almanyası (Nasyonel Sosyalist Almanya)

  III. Reich olarak da adlandırılan Büyük Alman İmparatorluğu, Almanya’nın 1933-1945 yılları arasında Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP) yani Adolf Hitler tarafından kurulmuş Nasyonal Sosyalist Führer hükümetidir. Adolf Hitler’e göre Roma Cermen İmparatorluğu І. Reich, 1918’de “Kasım Devrimi” ile yıkılan Otto Von Bismarck’ın yönettiği Almanya ise II. Reich’dir. Almanya’da 1933 yılında komünistlerin grev yapacağı ve bütün sistemi işlevsiz hale getirecekleri söylentileri hükümeti öyle korkutmuştur ki Başkan Paul Von Hindenburg, Adolf Hitler’i çağırarak şansölye olarak onurlandırmış ve Katolik Merkez Partisiyle bir koalisyon oluşturarak ülkede istikrarı sağlaması için başkan seçmiştir. Katolik Merkez Partiyle anlaşamayan Hitler, Milliyetçi Partinin de desteğini alarak ülkeyi genel seçime götürmüştür. Hitler hükümetin bütün olanaklarını kullanarak gerekli yerlere kendisinin bir sosyalist olmadığını açıkça belirtmiş, seçim propagandası sırasında endüstri, finans ve sigorta devlerinden yüklü miktarlarda destek almıştır. Hükümeti kuran Nasyonal Sosyalist Partinin amacı ülkedeki ekonomik ve sosyal buhranı sonlandırmaktır. Führer devleti mantığına göre iktidarın en üst basamağında devletin ve hükümetin lideri “führer” yer alır. Führer daha hızlı karar almak adına parlamentonun yetkilerini kendisinde toplayarak mutlak hakimiyet kurar. Ülkedeki yerel yönetimler ve siyasal kuruluşların hepsi führer hükümetine bağlı olmak zorundadır.

  SA Subayları

  Yapılan genel seçimlerden galip çıkan “Nasyonalist İşçi Partisi” parlamentoya bir yetki kanunu sunmuştur, bu kanun eğer onaylanırsa yasama ve yürütme güçlerini dört yıl süreyle hükümete devredilecek ve Führer hükumeti başlayacaktır. Meclisteki komünistler tabi ki bu durumu istememişlerdir ve de kanunun onaylanması için 3’te 2 çoğunluk gerekmektedir. Bu da tek bir şekilde sağlanılabilir: “Oylama sırasında karşıt görüşlülerin mecliste olmamasıyla” Adolf Hitler SA subaylarını parlamentonun etrafını sarılması üzerine görevlendirmiştir. Oylamadan önce 81 komünist parlamenter tutuklanmış ve bazı sosyal demokratlar da seçim binasına alınmamıştır. Böylece oylamada 3’te 2’lik çoğunluk sağlanmış ve Führer yönetimi dönemi başlamıştır. 23 Mart 1933 de “Halktaki ve Almanya’daki sıkıntının giderilmesine dair kanun” adındaki yetki tasarısı kabul edilmiştir. Bu kanun ile Adolf Hitler yasama-yürütme erklerini kendisinde toplamıştır. Daha sonra bütün partileri kapatarak müthiş konuşma ve ikna kabiliyetiyle bütün halkı Nazi Almanya’sı çatısı altında birleştirmiştir.

  Peki, ama “Adolf Hitler” nasıl bir Almanya planlamıştı?        

  Adolf Hitler Volkswagen Beetle'ı Test Ediyor

  Bu süreçten sonra aklındaki kalkınma stratejilerini devreye sokan Hitler ülkedeki işsizliği, savaş endüstrisine istihdam ederek işsizlik oranını sıfıra yaklaştırmış, halkın güvenini kazanmaya çalışmıştır. Ayrıca silah endüstrisinin geliştirilmesinin yanı sıra ilk ulusal karayolu sistemi olarak ülkeye otobanlar yaptırmıştır. Sigaranın zararları hakkında ve tütün mamullerinin kansere yol açtığını kanıtlayan Alman bilim adamları meme kanserine karşı da erken teşhis için çalışmalar yapmış; fakat yapılan bu bilimsel çalışmalar savaşın gölgesinde kalmıştır. Ayrıca uzay çalışmaları yapan bilim adamı Wernher von Braun da savaştan dolayı Amerika’ya kaçmıştır. Nasyonal Sosyalist hükümetin kurucusu olan Adolf Hitler’in en büyük hayallerinden biri de yapılan sanayileşme ve makineleşme hamlelerinden sonra her Alman aileye bir aile arabası vermektir. İşte Wolkswagen’in öyküsü de böyle başlamıştır. 1937 yılında Hitler’in emriyle üretilmeye başlanan bu otomobile “Halkın arabası” anlamına gelen Wolkswagen adı verilmiştir. Nasyonal Sosyalist Almanya’da halk için üretilen bu araba markası, savaş sonrasında Avrupa’nın birçok yerine ihraç edilmiştir.                                    

  Adolf Hitler planlarına ilk önce Almanya’nın Hava, Kara ve Deniz kuvvetlerini Versay Antlaşmasının getirdiği kısıtlamalardan kurtararak, askerlik görevini zorunlu hale getirmekle başlamıştır. Zırhlı araçlar, ağır tonajlı savaş gemileri ve yeni silahlar üretilmiş ve askeri birliklerin mevcudu artırılmıştır. Nasyonal Sosyalist Partisine göre Büyük Germen Alman İmparatorluğunun sınırlarına ulaşılmalı ve bu amacın gerçekleşmesi için Almanya Doğu’da ve Batı’da en geniş sınırlarına ulaşılmalıydı. Weimar Cumhuriyetini sonlardırarak yeni bir dönem başlatan Hitler III. Reich’in bin yıl süreceğini ilan etmiş ve Nasyonal Sosyalist olan hükümet ‘Bin yıllık imparatorluk’ olarak da anılmaya başlanmıştı. 1933 yılında Hitler’in iktidara gelmesiyle, Reich hükümetinin kullandığı siyah-kırmızı-sarı bayrak kaldırılarak yerine siyah-beyaz-kırmızı (Alman İmparatorluğu) bayrak yeniden yürürlüğe konmuştur.

 • 2. Dünya Savaşı ve Nazi Almanyası

  Nasyonal Sosyalist düşüncede kurulan Almanya, dış ilişkilerinde büyük devletlerle rekabete girmişti. İtalya lideri olan Bennito Mussolini’nin karşı tavır takındığı Almanya, aynı zamanda Fransa’nın Genfer Konferansındaki silahsızlanma önerisine de tepki göstermişti. Almanya sınır komşularından Polonya ile saldırmazlık paktı imzalanmıştı. Başkan Hindenburg’un ölümünden sonra şansölye ve führer unvanlarıyla lider olan Adolf Hitler Polonya ile yapılan saldırmazlık anlaşmasından sonra 18 Haziran 1935 yılında İngiltere ile de askeri birlik anlaşması yaptı. Almanya’nın Genfer konferansında Fransa’nın silahsızlanma önerisine karşı çıkması üzerine Fransa’da bir Alman düşmanlığı başladı, hatta Sovyet Rusya ile bir siyasi birliktelik kurularak Almanya’yı durdurmaya çalıştı. Fakat 12 Mart 1938 yılında Alman ordusu Avusturya’ya dostlukla girdi. Hitlerin Avusturya’ya girişi büyük bir coşkuyla karşılandı ve bu diplomatik birliktelik diğer büyük devletlerin tepkisini çekti. Avusturya ile yapılan diplomatik birleşmeden sonra 9 Kasım 1938 de “Kristal Gece Olayı” yaşandı ve Almanya, Sovyet Rusya ile yapılan saldırmazlık kararından vazgeçmişti. Versay Antlaşmasının hükümlerini yok sayan Almanya, Memeland Bölgesini kendi topraklarına kattı ve ardından Alman ordusu 1939 yılında Çekoslovakya’nın yarısına kadar girdi.

  Hitler saf ırk Alman milleti için yaşam alanı (Lebensraum) oluşturmaya öncelikle Memeland Bölgesini topraklarına katarak başladı. Daha sonra gözünü Polonya’ya çeviren Hitler 24 Ağustos 1939 tarihinde Polonya’nın ve Doğu Avrupa’nın paylaşılmasını sağladı. Almanya’nın Polonya’ya askeri müdahalesinden sonra Birleşik Krallık ve Fransa da birleşerek Almanya’ya savaş ilan etti ve böylelikle II. Dünya Savaşı başlamış oldu. Almanya 1 Eylül sabahı hiçbir askeri savaş ilanı olmaksızın Polonya’ya girmişti. 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde Alman Wehrmacht Generallerinin yıldırım savaşı taktiklerini kullanarak, Varşova ele geçirildi ve ülkenin doğusu ise müttefik Rusya tarafından işgal edildi. Polonya ele geçirildikten sonra bütün Alman birlikleri Batıya kaydırıldı. Batıya yönlendirilen Alman birlikleri generaller yetiştirmiş Schlieffen  Planını uygulayarak Birleşik Krallık ve Fransız ordularını yenmişlerdir. Alman ordusuna yenildikten sonra Birleşik Krallık kendi topraklarını korumaya çalışmış ve Fransa’da hükümet yıkılarak Alman işbirlikçisi olan Vinchy Fransa’sı kurulmuştur.

  Barbarossa Harekatında Esir Alınan Bir Alman Askeri

  Almanya sırasıyla Polonya, Danimarka, İsveç ve Fransa cephelerinde galip geldikten sonra Çelik Paktından askeri bir darbe ile ayrılan Yugoslavya’ya bir askeri cezalandırma uygulayarak bu ülkeyi işgal etti, müttefiki olan İtalya ile birlikte Bulgaristan ve Yunanistan’ı ele geçirdi. Hitler’in kış savaşlarındaki sorunlarını ortaya çıkardığı, işgal bölgelerinde agresif ve radikal tavırlarıyla dikkat çeken Kızıl Ordu Almanya’nın Sovyetlerle olan müttefikliğini zedeledi. Alman hükümeti Doğu cephesine bütün güçlerini yığarak herhangi bir savaş uyarısı olmadan Barbarossa Harekatı ile Sovyet’lere saldırdı ve böylece dört yıl sürecek Doğu Cephesi Savaşları başlamış oldu. Tarihin en kanlı harekatlarından birisi olan Barbarossa Harekatı milyonlarca askerin yaşamını yitirmesine sebep oldu ve tarihin gidişatını tamamen değiştirdi. Almanya’nın savaştaki müttefiki olan İtalya başlarda İngilizlere karşı Libya’da başarılar kazansa da daha sonra önemli mevkilerden birini kaybederek savaşı tam tersine döndürdü. İtalya’nın İngilizlere karşı kaybetmeye başladığını gören Almanya, müttefiki olan İtalya’ya yardım etme kararı aldı.

  Pearl Harbor Saldırısı

  İtalya’ya yapılacak yardımdan sonra Japonya’nın yaptığı Pearl Harbor baskınıyla Amerika’ya savaş ilan edildi. Savaşa katılan Amerika’nın Vincy Fransa’sına saldırmasıyla, Almanya iyice köşeye sıkıştı. Ayrıca İngiltere Almanya’nın Enigma şifreleme sistemini çözerek Alman birliklerinin güzergahını ve saatini öğrenmişti, bu birlikler Kuzey Afrika kıyılarına varmadan Akdeniz’deki İngiliz donanması tarafından imha edilmişti. İtalya’ya müttefiki olan Almanya’dan yardım ulaşmayınca İngiltere başlattığı Sardinya, Anziyo ve Sicilya çıkartmalarından sonra Roma’ya ilerlemeye başladı ve İtalya kayıtsız şartsız teslim olmak zorunda kaldı. Amerika’nın savaşa dahil olmasından sonra İtalya’ya karşı başarı sağlayan müttefikler aynı şekilde Almanlara karşı bir ilerleme kaydetmemişlerdi. Sovyet’lerin ilerlemesiyle birlikte Balkanlarda yapılması planlanan taarruz iptal edildi ve Almanya’nın üzerine Fransa’dan devam edilmesi kararlaştırıldı. 1944 yılının yazında Normandiya’ya çıkarma yapan müttefikler Caen ve Cherborgh bölgelerine de havadan saldırdılar. Alman ordusuyla yapılan kanlı çatışmalardan sonra müttefikler ancak Alsas Loren, Belçika sınırında durdurulabilmişlerdi. Alman ordusunun belli başlı Ardennes gibi geri saldırıları sonuçsuz kaldı ve müttefikler Almanya’yı Batıdan işgal etmeye devam ettiler. Almanya’nın İtalya ve Fransa cephelerinde savaşa girmesi ülkeyi iyice kuşkulandırmıştı ve Alman birliklerinin Atalingrad da kaybettiği askerler Alman ordusunu iyice zayıflatmıştı. Sırasıyla Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Finlandiya taraf değiştirdi. 1945 baharında ise Sovyet Birlikleri Polonya’yı ele geçirerek Pomeranya da ilerlemeye devam etti. 16 Nisan’da başlayan Berlin muharebesinde Mihver orduları ve Kızıl ordu arasındaki çatışma sonuçlandığında 2 Mayıs’ta Reichstag’da Sovyet bayrağı dalgalanıyordu. Tarihin en kanlı savaşlarından biri olan bu savaşta iki milyonu aşkın can kaybı yaşandı. Alman askerlerinin yenilgisinden sonra Nazi Almanya’sı kayıtsız şartsız teslim oldu. 

İlginizi çekebilecek diğer olaylar

Biyografiler

 • Mustafa Kemal Atatürk CV
  BİYOGRAFİ
 • Ismael Zambada Garcia CV
  BİYOGRAFİ
 • Marco Polo CV
  BİYOGRAFİ
 • Osho CV
  BİYOGRAFİ
 • Adam Smith CV
  BİYOGRAFİ
 • İbni Sina CV
  BİYOGRAFİ
 • Niccolò Machiavelli CV
  BİYOGRAFİ
 • Che Guevara CV
  BİYOGRAFİ
 • Marilyn Monroe CV
  BİYOGRAFİ
 • Ömer Hayyam CV
  BİYOGRAFİ
 • Alexander Graham Bell CV
  BİYOGRAFİ
 • Cengiz Han CV
  BİYOGRAFİ
 • Salvador Dali CV
  BİYOGRAFİ
 • Vladimir Lenin CV
  BİYOGRAFİ
 • Mao Zedong CV
  BİYOGRAFİ

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.