Fuzuli CV

DİVAN ŞAİRİ (1483 - 1556)
Türk divan şairi Fuzuli, edebiyatta devletten maaşıını alamayınca yazdığı "Şikayetname" adlı eseriyle ünlüdür. 

İsim Soyisim : Mehmed bin Süleyman Fuzûlî 
Adresi : Kerbela, Irak
Doğum Tarihi : 1483
Doğum Yeri : Kerbela, Irak
Ölüm Tarihi : 1556
Ölüm Yeri : Kerbela, Irak
 • EĞİTİM
  KURUM KURUM YERİ, TARİH
  İlk Eğitim
  Babası tarafından, Hillah, Irak
  Fuzuli'ye ilk eğitimi müftü olan babası tarafından verilmiştir.
  İkinci Eğitimi
  Rahmetullah tarafından, Irak
  Fuzuli babasından aldığı eğitimden sonra Rahmetullah adındaki bir öğretmenden eğitim görmüştür. O'nun eğitim hayatıyla ilgili daha detaylı bilgiye ulaşılamamış sadece eserleri sayesinde iyi bir eğitim almış olduğu gözlenmiştir. Bu eğitimlerin Arapça, Farsça, İslam Bilimleri, tasavvuf ve İran edebiyatına yönelik olduğu anlaşılmıştır.
 • MESLEKİ TECRÜBELERİ
  MESLEK ÇALIŞTIĞI KURUM, YER, TARİH
  Divan Şairi
  Divan Edebiyatı, Irak
  Fuzuli Divan edebiyatının en büyük şairleri arasında yer almaktadır. Dönemin ünlü devlet adamlarına yazmış olduğu kasidelerle büyük ün kazanmış aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman'ın vaat ettiği aylık akçe ödenmeyince yazmış olduğu "Şikayetname" adlı eseri O'nun ün kazanmasına yardımcı olmuştur. Şiirlerinde bilimsel ve ilimsel bilgilere de yer vermiş olan Fuzuli, Türkçe, Arapça ve Farsça olarak üç dili de muazzam bir şekilde eserlerinde kullanmıştır. Şikayetname'yle hiciv edebiyatının öncülerinden sayılmıştır. Ünlü mesnevisi "Leyla ile Mecnun" 30 defa basılmış neredeyse tüm dillere çevrilmiş Rusya Devletinde ise opera olarak sahneye konulmuştur.
 • ESERLERİ
  Eser Adı Eserin Türü Tarihi
  Hadikatü's-Süeda Yazılı Eseri
  Türkçe Divan Yazılı Eseri
  Sıhhat u Maraz Yazılı Eseri
  Enis'ül-Kalb  Yazılı Eseri
  Fuzuli'nin Mektupları Yazılı Eseri
  Terceme-i Hadis-i Erbain Yazılı Eseri
  Rind ü Zahid Yazılı Eseri
  Arapça Divan Yazılı Eseri
  Matlau'l İtikad Yazılı Eseri
  Sâki-nâme  Yazılı Eseri
 • GÖRÜŞLERİ
  Görüşün Adı
  Şiir Görüşü
  "O'na göre "şiirin özünü sevgi, temelini bilim oluşturur".
  "Bilimsiz şiir temelsiz duvar gibidir, temelsiz duvar da değersizdir."
  Sevgi ve Bilim Görüşü
  "Evrende ne varsa sevgidir, sevgi dışında kalan bilim bir dedikodudur."
  Tanrı Görüşü
  O'na göre gerçek varlık Tanrı'dır, bütün nesneler ve onları kuşatan evren Tanrı'nın bir görünüş alanıdır.
 • NİYET MEKTUBU
  "Mende Mecnun'dan füzun aşıklık istidadı var, Aşık-ı sadık menem, Mecnun'un ancak adı var."
  "Selâm verdim; rüşvet deyüldür diye, selâmım almadılar."
  "Mey biter saki kalır. Her renk solar haki kalır. İlim insanın cehlini alsa da, hamurunda varsa eşeklik; baki kalır."
  "Aşk imiş her ne var âlemde. İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak."
  "Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib, Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır."

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.