Ömer Hayyam CV

ŞAİR, YAZAR, MATEMATİKÇİ, FİLOZOF, ASTRONOM (1048 - 1131)
Tüm dünyada tanınan Nişaburlu Ömer Hayyam, hem bilim hem de edebi alanda önemli bir kişidir. Matematikte kullanılan binom açılımı ve Pascal Üçgenini bulan kişidir. Edebiyatta alanında ise rubaileriyle oldukça ünlüdür.

İsim Soyisim : Gıyaseddin Eb'ul Feth Ömer İbni İbrahim'el Hayyam
Adresi : Nişabur, İran
Doğum Tarihi : 18 Mayıs 1048
Doğum Yeri : Nişabur, İran
Ölüm Tarihi : 4 Aralık 1131
Ölüm Yeri : Nişabur, İran
 • EĞİTİM
  KURUM KURUM YERİ, TARİH
  Medrese Eğitimi
  Muhammed Mansure ve Mowaffaq Nishapuri'den,Belh, Horasan
  Hayyam, o dönemin Horasan'ı bugünün Afganistan'ında çocukluğunun büyük bir parçasını geçirmiştir. Hayyam, eğitimini ünlü alimler Muhammed Mansure ve Mowaffaq Nishapuri'den almıştır.
  Kişisel Eğitim
  Belh, Buhara, Merv, Horasan
  Hayyam'ın bilimsel eğitimleri dediğimiz matematik, geometri, fizik, mantık, astronomi, tıp, müzik ve şiir eğitimlerini ise o dönem bilim merkezlerini tek tek gezerek kendisi almıştır. Hayyam almış olduğu bu eğitimleri ismini çok sayıda duyduğumuz çalışmaları ve teoremleri geliştirmede kullanmış, hepsinin aslında bilinmeyen bir kahramanı olmuştur. Hayyam'ın fizik, metafizik, matematik, astronomi bilgisinin üst seviyede olduğunu İbni Sina’nın Temcid adlı eserinin tercümesinde açıkça görülmüştür.
 • MESLEKİ TECRÜBELERİ
  MESLEK ÇALIŞTIĞI KURUM, YER, TARİH
  Öğretmen
  Nişabur, Horasan
  Hayyam belirli bir dönem fıkıh, ilahiyat, edebiyat, tarih, fizik ve astronomi dallarında öğretmenlik yaptığı söylenmiştir.
  Danışman
  Nişabur, Horasan
  Hayyam, Selçuklu Sultanı Melikşah'ın da bir dönem danışmanlığını yapmıştır.
  Astrolog
  Nişabur, Horasan
  Hayyam, Melikşah'ın ölümünden sonra Melikşah'ın dul eşi tarafından danışman olarak kabul görmemiştir. Hayyam sonrasında hac vazifesini yerine getirmek için Mekke ve Medine'ye gitmiş döndüğünde ise mahkeme kararınca Astrolog olarak çalışmasına izin verilmiştir.
 • ÇALIŞMALARI
  Çalışma Adı Tarih
  Cebir Risalesi
  Ömer Hayyam, cebir prensiplerini açığa çıkarmış olduğu, kübik denklemlere çözüm bulduğu çalışmalarını bu eserinde toplamıştır. Hayyam'ın bu eseri, on bölümden oluşmuş dört bölümünü kübik denklemleri incelemeye ve bu denklemleri sınıflandırmaya ayırmıştır. Hayyam, matematik tarihinde ilk kez bu sınıflandırmayı yapmış cebiri, sayısal ve geometrik bilinmeyenlerin belirlenmesini amaçlayan bilim olarak tanıtmıştır. Hayyam'ın matematik bilgisi ve yeteneği zamanın çok ötesinde olmuş kendisi denklemlerle ilgili çok başarılı çalışmalar yapmıştır. Ve Hayyam, 13 farklı 3. dereceden denklem tanımlamıştır ve bu denklemleri çoğunlukla geometrik metod kullanarak çözmüş, çözümleri ise zekice seçilmiş konikler üzerine dayandırılmıştır. Hayyam bu çalışmalarını eserinde, iki koniğin arakesitini kullanarak 3. dereceden her denklem tipi için köklerin bir geometrik çizimi bulunduğunu belirtmiş ve bu köklerin varlık koşullarını tartışmıştır.
 • BULUŞLARI
  Buluş Adı Tarihi
  Binom Açılımı
  Ömer Hayyam, binom açılımını ve bu açılımda ki katsayıları da bulan ilk kişi olmuştur.
  Hayyam Üçgeni
  Pascal Üçgeni Fransız matematikçi Blaise Pascal'ın soyadı olarak öğrenmiş olduğumuz matematik kavramı aslında Ömer Hayyam tarafından oluşturulmuş bir "Hayyam Üçgeni" kavramıdır.
  Ömer Hayyam Takvimi
  21 Mart 1079
  Ömer Hayyam “Ömer Hayyam Takvimi” bugün ise “Celali Takvimi” olarak bilinen takvim için büyük çaba sarf etmiştir.
 • ESERLERİ
  Eser Adı Eserin Türü Tarihi
  İbni Sina'nın Temcid (Yücelme) Adlı Eserinin Yorum ve Tercümesi Yazılı Eser
  Oluş ve Görüşler Yazılı Eser
  Cebir ve Geometri Üzerine Yazılı Eser
  Varlıkla İlgili Bilgi Özet Yazılı Eser
  Fiziksel Bilimler Alanında Bir Özeti Yazılı Eser
  Bilgelikler Ölçüsü Yazılı Eser
  Akıllar Bahçesi Yazılı Eser
  Cebir Risalesi Yazılı Eser
  Ziyc-i Melikşahi
  (Astronomi ve takvim konusunda)
  Yazılı Eser
  Kitabün fi'l Burhan ül Sıhhat-ı Turuk ül Hind
  (Geometri konusunda)
  Yazılı Eser
  Risaletün fi Berahin İl Cebr ve Mukabele
  (Cebir ve denklemleri konusunda
  Yazılı Eser
  Müşkilat'ül Hisab
  (Aritmetik konusunda)
  Yazılı Eser
  İlm-i Külliyat
  (Genel prensipler konusunda)
  Yazılı Eser
  Nevruzname (Takvim ve yılbaşı tespiti konusunda Yazılı Eser
  Risaletün fil İhtiyal li Marifet
  (Mücevher miktarının bilinmesi konusunda)
  Yazılı Eser
  Risaletün fi Şerhi ma Eşkele min Musaderat
  (Öklid'in bir probleminin çözülmesi konusunda)
  Yazılı Eser
  Risaletün fi Vücud
  (Felsefede ontoloji konusunda)
  Yazılı Eser
  Muhtasarun fi't Tabiiyat
  (Fizik bilimi konusunda)
  Yazılı Eser
  Risaletün fi'l Kevn vet Teklif (Felsefe konsunda) Yazılı Eser
  Levazim'ül Emkine
  (Coğrafi bilim konusunda)
  Yazılı Eser
  Fil Cevab Selaseti Mesâil ve fi Keşfil Hicab
  (Üç meseleye cevap ve alemde zıtlığın zorunlu olduğuna dair) 
  Yazılı Eser
  Mizan'ül Hikem
  (Mücevherlerinin değerini bulma konusunda)
  Yazılı Eser
  Abdurrahman'el Neseviye Cevab
  (İbadet konusuna dair)
  Yazılı Eser
  Nizamülmülk
  (Arkadaşı olan vezirin biyografisi) 
  Yazılı Eser
  Eş'arı bil Arabiyye
  (Arabça rûbaileri) 
  Yazılı Eser
  Fil Mutayat
  (Bilim prensipleri)
  Yazılı Eser
 • NİYET MEKTUBU
  "Denize düşüp kaybolan şu damlası toprağa karışan toz zerresi nedir bu dünyaya gelip gidişimizin manası fena bir böcek işte, bugün var yarın yok."
  "Bilmem, tanrım, beni yaratırken neydi niyetin, bana cenneti mi, cehennemi mi nasip ettin; bir kadeh, bir güzel, bir çalgı bir de yeşil çimen bunlar benim olsun, veresiye cennet de senin."
  "Ey kör! Bu yer, bu gök, bu yıldızlar, boştur boş! Bırak onu bunu da gönlünü hoş tut hoş! Şu durmadan kurulup dağılan evrende bir nefestir alacağın, o da boştur boş!"
  "Bir kerpicim de olsa, satar yine şarap içerim."
  "İçin temiz olmadıktan sonra hacı hoca olmuşsun; kaç para! Hırka; tespih; post; seccade güzel: ama tanrı kanar mı bunlara?"

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.