Ömer Seyfettin CV

YAZAR, ŞAİR, ASKER, ÖĞRETMEN (1884 - 1920)
Ömer Seyfettin, Türk edebiyatının hikayecilerinin en başında gelir, eserleri hala nesilden nesile aktarılır.

İsim Soyisim : Ömer Seyfettin
Adresi : Zincirlikuyu Mezarlığı, İstanbul
Doğum Tarihi : 28 Şubat 1884
Doğum Yeri : Gönen, Balıkesir, Türkiye
Ölüm Tarihi : 6 Mart 1920
Ölüm Yeri : İstanbul, Türkiye
 • EĞİTİM
  KURUM KURUM YERİ, TARİH
  Mahalle Mektebi
  Gönen, Balıkesir
  Ömer Seyfettin'in, yüzbaşı olan babası Şevki Bey'in tayinleri sebebiyle göçebe bir eğitim hayatı olmuştur. İlk eğitim hayatına ise doğduğu yer olan Gönen'deki mahalle mektebinden başlamıştır.
  Mekteb-i Osmaniye
  İstanbul (- 1893)
  Seyfettin, sürekli değişik yerlerde yaşamış olması sebebiyle okul hayatına İnebolu ve Ayancık'tan sonra İstanbul'da Mekteb-i Osmaniye'de devam etmiştir.
  Askeri Baytar Rüştiyesi
  İstanbul (1893 - 1896)
  Seyfettin, 1893'ün dönem başında Askeri Baytar Rüştiyesi'ne gitmiş ve orta öğretimi burada tamamlayarak bitirmiştir.
  Edirne Askeri İdadisi
  Edirne (1896 - 1900)
  Seyfettin, asker olma düşüncesinden dolayı Edirne'ye taşınmış askeri eğitimine Edirne Askeri İdadisi'nde devam etmiştir. Burada yazarlığının temellerini atmış ve ilk şiirlerini burada yazmıştır.
  Mekteb-i Harbiye-i Şahane
  İstanbul (1900 - 1903)
  Edirne'deki eğitiminin ardından son olarak İstanbul'da Mekteb-i Harbiye-i Şahane'de eğitim görmüş o dönemdeki Makedonya'da çıkan olaylardan dolayı "Sınıf-ı müstacele" denilen bir imtiyazla sınavsız mezun olmuştur.
 • MESLEKİ TECRÜBELERİ
  MESLEK ÇALIŞTIĞI KURUM, YER, TARİH
  Şair ve Yazar
  Edirne (1896- 1900)
  Ömer Seyfettin, ilk şiir ve manzumelerini Edirne'de kaldığı sıralarda yazmış yazdığı eserleri de dergi ve gazetelere göndermiştir. Mecmua-i Edebiye dergisinde ilk defa "Yad" adlı şiirini 17 Şubat 1900'de yayınlanmıştır.
  Piyade Asteğmeni
  Redif Taburu, Kuşadası (1904 - 1906)
  Seyfettin, mezun olduktan sonra merkezi Selanik'te bulunan İzmir Redif Tümeni'nin komutasına ait Kuşadası'ndaki Redif Taburu'na tayini çıkmıştır. 1906 yılına kadar piyade asteğmeni olarak görev yapmıştır.
  Öğretmen
  Jandarma Okulu, İzmir (1906 - 1909)
  Seyfettin, İzmir Jandarma okulunda öğretmen olarak çalışmış buradaki vazifesi sırasında da İzmir'deki edebi faaliyetleri ve edebi kişileri takip etmiştir. Bu kişilerden tanışma imkanı bulduğu isimler arasında başta Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Baha Tevfik, Şehabettin Süleyman ve Mehmet Necip Türkçü yer almıştır.
  Yazar
  Sebat, Hizmet ve Serbest İzmir, İzmir (1906 - 1909)
  Seyfettin, İzmir'de bulunduğu dönem içerisinde Türkçü düşüncenin sahibi olmuş ve bu düşüncelerini yansıttığı makaleleri Sebat, Hizmet ve Serbest İzmir gibi gazetelerinde yayınlanmıştır.
  Bölük Komutanı
  Selanik Üçüncü Ordu, Rumeli Yöreleri (1909 - 1911)
  Seyfettin'in tayini Selanik'e çıkmış burada bir çok köy merkezlerinde bölük komutanı olarak görev yapmıştır.
  Yazar
  Genç Kalemler, Selanik (1910 - 1911)
  Selanik'te askeri görevi nedeniyle bulunduğu dönemde yazmaktan vazgeçmemiş sahip olduğu Türkçülük düşüncesini Genç Kalemler dergisinde ilk baş yazısı olarak tanımladığı "Yeni Lisan" adlı makalede imzasız olarak yayınlanmıştır. Bu makalede Türkçenin yabancı kelimelerden arındırılması yabancı kelimelerin Türkçeye uyarlanması yerine uygun bir Türkçe karşılık bulunması, yazılarda halkın anlayabileceği sadece bir lisan kullanılması konularına değinmiştir. Genç Kalemler adı altında oluşturulan grup ise Balkan Savaşı sebebiyle dağılmak zorunda kalmıştır. Bu savaş sebebiyle de bir çok asker burada esir düşmüştür esir düşenler arasında Ömer Seyfettin'de vardır.
  Başyazar
  Türk Sözü Dergisi, İstanbul (1913 - 1917)
  Seyfettin'in esir dönemi yaklaşık olarak 1913 bitmiş ve İstanbul'a dönüş yapmıştır. Burada Türk Sözü dergisinin başyazarlığını yapmış aynı zamanda Türkçülük görüşünü geniş kitlelere ulaştırmayı başarmıştır.
  Öğretmen
  Kabataş Sultanisi, İstanbul (1914 - 1920)
  Seyfettin, İstanbul'da 1914 yılında Kabataş Sultanisi'nde edebiyat öğretmeni olarak görev yapmıştır.
  Yazar
  (1917 - 1920)
  Ömer Seyfettin, 1917 itibaren edebi hayatına ağırlık vermiştir. Yazıları, Yeni Mecmua, Şair, Donanma, Büyük Mecmua, Yeni Dünya, Diken, Türk Kadını gibi dergilerle Vakit, Zaman gazetelerinde yayınlanmıştır. Ömrünün sonuna kadar yazmaya devam etmiş ve henüz 36 yaşındayken şeker hastalığından dolayı yaşamını yitirmiştir.
 • ESERLERİ
  Eser Adı Eserin Türü Tarihi
  Acaba Ne idi? Hikaye
  Acıklı Bir Hikâye Hikaye
  Aleko Hikaye
  And Hikaye
  Kaşağı Hikaye
  Aşk Dalgası Hikaye
  Aşk ve Ayak Parmakları Hikaye
  Apandisit Hikaye
  At Hikaye
  Ayın Takdiri Hikaye
  Ay Sonunda Hikaye
  Baharın Tesiri Hikaye
  Bahar ve Kelebekler Hikaye
  Balkon Hikaye
  Başını Vermeyen Şehit Hikaye
  Bekarlık Sultanlıktır Hikaye
  Beyaz Lale Hikaye
  Beynamaz Hikaye
  Birdenbire Hikaye
  Binecek Şey Hikaye
  Bir Hatıra Hikaye
  Bir Hayır Hikaye
  Bir Kayışın Tesiri Hikaye
  Bir Temiz Havlu Uğruna Hikaye
  Bir Vasiyetname Hikaye
  Bit Hikaye
  Bomba Hikaye
  Büyücü Hikaye
  Cesaret Hikaye
  Çanakkale'den Sonra Hikaye
  Çakmak Hikaye
  Çirkinliğin Esrarı Hikaye
  Dama Taşları Hikaye
  Devletin Menfaait Uğruna Hikaye
  Diyet Hikaye
  Dünyanın Düzeni Hikaye
  Düşünme Zamanı Hikaye
  Eleğimsağma Hikaye
  Elma Hikaye
  Efruz Bey Hikaye
  Falaka Hikaye
  Ferman Hikaye
  Forsa Hikaye
  Gizli Mâbed Hikaye
  Gürültü Hikaye
  Havyar Hikaye
  Hafiften Bir Seda Hikaye
  Horoz Hikaye
  Hürriyet Bayrakları Hikaye
  İffet Hikaye
  İki Mebus Hikaye
  İlk Cinayet Hikaye
  İlk Düşen Ak Hikaye
  İlk Namaz Hikaye
  İnsanlık ve Köpek Hikaye
  İrtica Haberi Hikaye
  Kaç Yerinde Hikaye
  Kaşağı Hikaye
  Kerâmet Hikaye
  Kıskançlık Hikaye
  Kızıl Elma Neresi? Hikaye
  Koleksiyon Hikaye
  Korkunç Bir Ceza Hikaye
  Kumrular Hikaye
  Kurbağa Duası Hikaye
  Kurumuş Ağaçlar Hikaye
  Külah Hikaye
  Kütük Hikaye
  Lokanta Esrarı Hikaye
  Makul Bir Dönüş Hikaye
  Mehdi Hikaye
  Mehmaemken Hikaye
  Memlekete Mektup Hikaye
  Mermer Tezgah Hikaye
  Miras Hikaye
  Muayene Hikaye
  Muhteri Hikaye
  Müjde Hikaye
  Nakarat Hikaye
  Namus Hikaye
  Nasıl Kurtarmış? Hikaye
  Nadan Hikaye
  Nezle Hikaye
  Niçin Zengin Olmamış? Hikaye
  Nişanlılar Hikaye
  Nokta Hikaye
  Öpücüğün İlkel Bİçimi Hikaye
  Pamuk İpliği Hikaye
  Pembe İncili Kaftan Hikaye
  Perili Köşk Hikaye
  Pireler Hikaye
  Primo Türk Çocuğu Hikaye
  Ruzname Hikaye
  Rüşvet Hikaye
  Rütbe Hikaye
  Sivrisinek Hikaye
  Şefkate İman Hikaye
  Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür Hikaye
  Tavuklar Hikaye
  Teke Tek Hikaye
  Terakki Hikaye
  Teselli Hikaye
  Topuz Hikaye
  Tos Hikaye
  Tuhaf Bir Zulüm Hikaye
  Tuğra Hikaye
  Türbe Hikaye
  Türkçe Reçete Hikaye
  Uçurumun Kenarında Hikaye
  Uzun Ömer Hikaye
  Üç Nasihat Hikaye
  Velinimet Hikaye
  Vire Hikaye
  Yalnız Efe Hikaye
  Yeni Bir Hediye Hikaye
  Yemin Hikaye
  Yuf Borusu Seni Bekliyor Hikaye
  Yüksek Ökçeler Hikaye
  Yüzakı Hikaye
  Zeytin Ekmek Hikaye
  Akşam Sefası Hikaye
  Yiğit Çocuk Hikaye
  Okul Çocuğu Hikaye
  Bir Çocuk Aleko Hikaye
  Ashâb-ı Kehfimiz  Roman 1918
  Efruz Bey  Roman 1919
  Yalnız Efe  Roman 1919
  Yarınki Turan Devleti Risale
 • AKIMLARI
  Akım Adı Akımın Başladığı Yer Tarih
  Milli Edebiyat
  Selanik (1911 - 1923)
  Ömer Seyfettin'in Selanik'te Genç Kalemler dergisinde yazmış olduğu "Yeni Lisan" adlı makaleden sonra başlamış olan bir dil hareketi olmuştur. Bu akım 1911 ile 1923 yılları arasında devam etmiş ve edebiyat tarihinde bu döneme "Milli edebiyat" dönemi denilmiştir. Akımın temel özellikleri ise dili sadeleştirmiş, hece ölçüsü kullanılmış, toplum için sanat ilkesiyle hareket edilmiş ve divan edebiyatını doğu ve batı edebiyatının taklitçisi olarak suçlamışlardır. Akımın sanatçıları arasında da Ömer Seyfettin önderliğinde Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Refik Halit Karay, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin bulunmaktadır.
 • NİYET MEKTUBU
  "Aşk bir zümrüdüanka kuşu gibidir, adı var cismi yok."
  "Yaptığım değil, hatta düşündüğüm kötülüklerin bile vicdanımda tutuşturduğu sonsuz cehennem sıkıntıları içinde hâlâ kıvranıyorum."
  "Kırk yıl görülen bir rüya yalan olamaz!"
  "Geçme namert köprüsünden, koparmasın seni!
  Korkma düşmandan, ki ateş olsa yandırmaz seni!
  Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni!"

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.