Bedirhaniler

  Bedirhaniler, Rıdvan Paşa Suikasti'nin ardından II. Abdülhamit tarafından sürgüne gönderilmiş 2 sene sonra ise affedilerek geri dönmüş bir Kürt aşiretidir.

  Bedirhanîlerin atası, Bedirhan Bey (1803-1868 Şam'da ölmüştür),1845 yılında Osmanlı Devleti’ne başkaldırarak Cizre merkezli Bothan bölgesinde hükümet kurmuş bir Kürt lideridir. Bölgede kendi adına para bile bastırmıştır. Ancak Bothan Emirliği 1847 yılında tasfiye edilmiş, Sultan II. Abdülhamid, uzlaşma vaadiyle Bedirhan Bey’i İstanbul’a çağırmış, gözaltına aldırmış, bir ordu göndererek Bedirhan birliklerini yenilgiye uğratmış ve Bedirhan aşeritine mensup herkesi İstanbul'da ikamet etmeye zorlamıştır.

  On karısı ve 40 oğluyla İstanbul'a gelen Bedirhan Bey'in oğlu Ali Şamil Bey mevlevi olarak tanınan Nizami ailesinin o sıralarda en küçük kızı olan Berdifem Hanım'la evlenmiştir. Nizami Ailesi'nin "Mor Salkımlı Ev"lerine içgüveysi olarak gitmiştir. Bir de çocukları olmuştur "Mahmure". Ali Şamil Bey (Paşa)'in kardeşleri sürekli "Mor Salkımlı Ev"e misafir olarak gelip içki içmişler azıtmışlar canları sıkılınca sağa sola ateş etmişlerdir. Evin büyükbabası ise bu duruma daha fazla dayanamayıp, Mahmure 2 yaşındayken kızını Ali Şami Paşa'dan boşamıştır. Bedirfem Hanım ise daha sonra İttihat ve Terakki’ci Mehmet Edip Bey’le evlenmiş ve bu evliliklerinden ünlü Türk yazar Halide Edip doğmuştur.

 • Halide Edip'in Mor Salkımlı Evi

  Bedirfem Hanım, Halide Edip daha küçük yaştayken tüberkülozdan ölünce Halide Edip'i haminnesi Eyüp Sultanlı Nakiye hanım büyütmüştür.

  Padişah hazinesi katibi olan baba Mehmet Edip Bey genellikle sarayda olduğundan Halide Edip de baba özlemiyle büyümüştür. Halide Edip, 1882’de dünyaya geldişinden 1918 yılına kadar olan 36 yıllık sürede yaşadığı çeşitli dönemleri “Mor Salkımlı Ev” başlığı altındaki toplamıştır. "Mor Salkımlı Ev" 1955 yılında Yeni İstanbul Gazetesi’nde tefrika edilmiş, 1963 yılında ölümünden kısa bir süre önce de kitap olarak basılmıştır

 • Bedirhaniler Sürülüyor

  Bedirhaniler'den Abdülrezzak Efendi, konağının önündeki kaldırım yapılmayınca Rıdvan Paşa'nın yardımcısı Ahmet Ağa'yı alıkoymuş, dövmüş ve kaldırım yapılmayıncaya kadar serbest bırakmayacağını Rıdvan Paşa'ya iletmişti. Rıdvan Paşa'da kaldırım yapılacak bahanesiyle işçi kılığındaki adamlarını gönderip Ahmet Ağa'yı aldırınca ve çıkan kargaşada iki taraftan da insanlar yaralanınca Sultan II. Abdülhamid durumun yatışması için iki tarafın da barışmasını istemişti. Kısa süreli sessizlik Abdülrezzak efendi tarafından bozuldu. 23 Mart 1906 Cuma günü Abdülrezzak efendi 4 adamına Rıdvan Paşa'yı kurşunlattı. Tarihe Rıdvan İsmail Paşa Suikasti olarak geçen bu olay sonucunda 160 Bedirhani ve onlarla alakası olan 3 bin Kürt Trablusgarp ve Şam'a sürgün ettirildi. 2 yıl sonra affedilen Bedirhaniler ise geri döndü.

 • Kaynaklar

  1. "23 Mart 1906; Göztepe’de fail-i mâlum bir cinayet!"  Levent Civelekoğlu

  2. Kudret Emiroğlu, "Kısa Osmanlı-Türkiye Tarihi

  3. Mahmud Kemal İnal, "Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar" XI. Cild, İstanbul Milli Eğitim Basım Evi, sf 221 - 222, sf 1611-1612


Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.