Antisemitizm

  Yahudilik dinine, ulusuna, değerlerine, kültürüne ve insanlarına duyulan düşmanca davranışlar bütünüdür. Bu düşmanlık önceleri bireye veya dini inançlara yapılan ırkçı yaklaşımlarla başlasa da, zamanla polisin, bir halk kitlesinin veya devletin yönetim şeklinin de etkisiyle Yahudilere uygulanan kıyım ve soykırıma dönüşmüştür.

  Hrisitiyanlığın ortaya çıkışından sonra Antisemitik hareketler, Hristiyanlık inancını Yahudi sızmasından korumak ve Hz. İsa’nın çarmıha gerilişinin intikamını almak için oluşturulan bir hareket karakterine bürünmüştür. Yahudilere yapılan saldırılara: ilk olarak I. Haçlı Seferlerindeki İspanyol engizisyonunun verdiği idamlar, daha sonra Yahudilerin 1290 yılında İngiltere’den, 1492 yılında İspanya’dan ve 1497 de Portekiz’den kovulmaları, son olarak da Almanya’nın yapmış olduğu Holokost (Yahudi soykırımı) örnek olarak gösterilebilir.

  Semitik terimi Arapları, Süryanileri, Habeşleri, Aramileri ve İbranileri içine alan bir dil grubunu temsil etmekteydi. Fakat nedense Amti - Semitizm sadece Yahudileri içine alan bir düşmanlık hareketi olmuştur. Toplumlardaki bu ayrışmanın temel nedeni Ernest Renan’ın, Sami ırklarının, Aryan ırklarından aşağı olduğu görüşünün dünyaya lanse edilmesiyle başlamıştır. 1873 yılında Alman gazeteci Wilhelm Marr’ın, ülkedeki Yahudilere karşı yürüttüğü düşmanlığı ve halkın desteğiyle Yahudilerin ülkeden uzaklaştırılması gerektiğini savunan bildirisiyle “Antisemitler İttifakı” kurulmuştur.

  Avrupa’daki anti-semitizm tanımı, genellikle Yahudilerin kendilerini misafir eden ulusların içinde huzursuzluk çıkarmaları ve devletin mevcut düzenine bir tehdit olarak görmeleridir. Genel olarak Yahudilere karşı düzenlenen ve örgütlenen bir düzene sahip olan Anti-Semitizm düşüncesi sadece Yahudi toplumu için aktarılsa da Aryan ırkların dışındaki diğer toplumlar için de aynı nitelikte bir ırkçı düşmanlık olarak da tanımlanabilmektedir. 

 • Antik Çağ’da Antisemitizm

  Antik çağda Romalı ve putperest Yunan yazarların çoğu eserleri Antisemitizm yani Yahudi düşmanlığı izleri taşımaktadır.

  Antik Yunan’da sünnet ve şabat’ı uygulayan, Kudüs tapınağına saygısızlık eden Yahudilerin kutsal kitabının üzerindeki çalışmalar da Yunan yöneticiler tarafından yasaklanmıştır. Ayrıca 3. yüzyılda İskenderiye’de patlak veren Yahudi karşıtı hareket de binlerce Yahudi’nin ölümüyle sonuçlanmış ve Antisemitizm düşüncesi giderek yaygınlaşmıştır. 

 • Orta Çağ’da Antisemitizm

  Tarihte belirtildiği üzere İsrail devletinin kontrolünün Roma İmparatorluğunun kontrolüne girmesiyle Yahudiler birçok isyanda bulunmuş ve birçoğu ülkeden sürgün edilmişlerdir. 11. yüzyıla geldiğimizde zımmiler olarak adlandırılan Yahudiler İspanya’da altın çağını yaşamıştır. Daha sonra Fas, Mısır, Suriye Irak ve Yemen de alınan kararlarla, Yahudilerin Sinagogları yıkılarak göçe zorlanmışlardır. Ayrıca Kuran-ı Kerim’de günah olmasına rağmen Yahudiler din değiştirme ya da öldürülmek tercihleriyle karşı karşıya kalmış ve birçok Yahudi ve Hristiyan göç etmek zorunda kalmışlardır. Ortaçağ boyunca birçok ülkede ve kıtada Yahudilere karşı kanlı iftiralar ve dinlerini değiştirmeleri için birçok baskı uygulanmıştır. Avrupa’daki bu Yahudi düşmanlığı 1. Haçlı Seferleriyle doruğuna ulaşmış; Ren ve Tuna nehirleri kıyıları boyunca Yahudiler büyük bir kıyım ve katliamla karşı karşıya kalmışlardır. 14. yüzyıldan sonra Kara Veba’nın vurduğu Avrupa devletlerinde oluşan ölümlerden Yahudiler sorumlu tutulmuşlardır. 

 • Modern Çağ'da Antisemitizm
  Nazi Almanya'sında Lager Nordhausen Konsantrasyon Kampında
  Çalıştırılıp Öldürülen Holokost Kurbanları

  Tarihçi Martin Gilbert’e göre Müslüman ülkelerdeki Yahudilerin durumunun kötüleşmesi 19. yüzyıldan itibaren başlamıştır. 20. yüzyıla geldiğimizde Yahudiler öğrenci ve öğretim üyeleri olarak da ayrımcılıklara ve kotalara tabi tutulmuşlardır. 1915 yılında Leo Frank’ın, Georgina’nın Marieet şehrinin önde gelenleri tarafından linç edilmesi dikkatleri ABD’de ki Antisemitizm’e çevirmiştir. Nazi işgali altındaki Avrupa’da, Yahudilerin üzerindeki baskı ve medeni haklardan mahrum edilmeleri, kitlesel bir katliama dönüşmüş ve Nazi Almanyası 1941-1945 yılları arasında Holokost’ta mevcut nüfusu 11 milyon olan Yahudi’lerin 6 milyonu’nu katletmiştir. Almanya’daki bu katliamın aslında Avrupa da yıllarca süregelen Antisemitizm düşüncesinin etkisiyle geliştiği düşünülmektedir.

  Sovyet Rusya’daki Stalin ve Troçkiler (Yahudiler) arasındaki anlaşmazlık sürekli siyasi bir araç olarak kullanılmış ve seçim propagandalarında komplo teorileri üretilmeye başlanmıştır. Sovyet Rusya’daki Antisemitizm aslında 1948 yılındaki “köksüz kozmopolitler” olarak adlandırılan yazar şair ve ressam Yahudi’lere karşı yürütülen bir saldırı girişimiyle başlamıştır. Daha sonra doktorlar komplosuyla bu saldırılar doruğa tırmanmış ve Polonya’da ki Yahudilere karşı yürütülen saldırı ve cinayetlerle ülkedeki diğer Yahudiler Polonya’dan kaçmışlardır. Irkçı Antisemitizm Yahudilerin bulundukları topluluklar ve uluslara göre daha aşağı bir ırk oldukları görüşünü temsil etmektedir. Özellikle Avrupa dışından olan topluluklara karşı bir görüş olan öjenik hareketinin bir parçası olarak oluşan fikirdir. Bu fikir, Yahudileri doğruluğun dinine dönmüş olsalar bile kurtuluşu olmayan bir ırk olarak görmüşlerdir. II. Dünya Savaşından bu yana Antisemitizm Neonaziler ve beyazların üstünlüğünü savunan gruplar dışında pek gündeme getirilmemiştir.   

  Antisemitizm tartışmalarının son ismi, dünyaca ünlü aktör Mel Gibson olmuştur. 2004 te yönettiği “the passion of crist” (tutku) filmi sebebiyle Yahudi düşmanlığıyla suçlanmıştır. 2006 yıllında alkollü araç kullanmaktan tutuklanırken sorguda sarf ettiği “Dünyadaki bütün savaşların nedeni Yahudilerdir.” Sözüyle Yahudi cemaatlerinin karşı tavır takındığı Mel Gibson, defalarca özür dilemesine rağmen ok yaydan çıkmıştır. Disney film şirketi Mel Gibson’la çekmeyi planladığı “soykırım” adlı filmin kontratını iptal etmiştir. 

İlginizi çekebilecek diğer olaylar

Biyografiler

 • Nikola Tesla CV
  BİYOGRAFİ
 • Salvador Dali CV
  BİYOGRAFİ
 • Vladimir Lenin CV
  BİYOGRAFİ
 • Albert Einstein CV
  BİYOGRAFİ
 • Alexander Graham Bell CV
  BİYOGRAFİ
 • Marco Polo CV
  BİYOGRAFİ
 • Barış Manço CV
  BİYOGRAFİ
 • Adam Smith CV
  BİYOGRAFİ
 • Franklin D. Roosevelt CV
  BİYOGRAFİ
 • Nasrettin Hoca CV
  BİYOGRAFİ
 • VII. Kleopatra CV
  BİYOGRAFİ
 • Jean-Jacques Rousseau CV
  BİYOGRAFİ
 • Kanuni Sultan Süleyman CV
  BİYOGRAFİ
 • Galileo Galilei CV
  BİYOGRAFİ
 • İbni Sina CV
  BİYOGRAFİ

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.