Kanuni Sultan Süleyman CV

PADİŞAH, DEVLET ADAMI, HALİFE (1494 - 1566)
89. İslam Halifesi nam-ı diğer "Muhteşem Süleyman" 46 yıl görev yaptığı süresiyle tahtta en uzun süre kalan padişah olmuştur. Görevinin 10 yılını seferlerde geçirmiş 6.557.000 km² olarak devraldığı Osmanlı topraklarını 14.893.000 km²'ye ulaştırmıştır. 

İsim Soyisim : I. Süleyman
Adresi : Süleymaniye Camii, İstanbul, Türkiye
Doğum Tarihi : 6 Kasım 1494
Doğum Yeri : Trabzon, Türkiye
Ölüm Tarihi : 7 Eylül 1566
Ölüm Yeri : Zigetvar, Maceristan
 • EĞİTİM
  KURUM KURUM YERİ, TARİH
  İlk Eğitim
  Ayşe Hafsa Valide Sultan ve Gülbahar Hatun'dan, Trabzon (- 1501)
  I. Süleyman'ın eğitimi konusunda babası I. Selim, çok hassas davranmıştır. I. Süleyman 7 yaşına kadar olan dönemde Annesi Hafsa Valide Sultan ve ninesi olan Gülbahar Hatun'dan benzersiz bir terbiye ve tahsil eğitimi almıştır.
  Enderun Mektebi
  Hayreddin Hızır Efendi’den, Topkapı Sarayı, İstanbul (1501 - 1509)
  I. Süleyman, 7 yaşını doldurduktan sonra İstanbul'da olan dedesi Sultan II. Bayezid’in yanına gönderilmiştir. Burada Osmanlı şehzadelerinin yetiştirildiği Enderun Mektebi'nde, Karakızoğlu Hayreddin Hızır Efendi’den edebiyat, tarih, fen, din eğitiminin yanı sıra askeri eğitimlerde almıştır.
 • MESLEKİ TECRÜBELERİ
  MESLEK ÇALIŞTIĞI KURUM, YER, TARİH
  Sancak Beyi
  Şarkı Karahisar, Bolu, Osmanlı Devleti (1509 - 1520)
  I. Süleyman, kanun gereği olan sancak beyi uygulaması için önce Şarkı Karahisar'a (Bolu) atanmıştır. Daha sonra Amasya sancak beyi Ahmed'in itirazından dolayı Bolu'nun sonrasında Kefe'de sancak beyi olarak görev yapmıştır. Babası I. Selim'in kardeşleriyle olan taht mücadeleleri sırasında İstanbul ve Edirne'de babasının vekaletliğini yapmıştır. I. Süleyman padişahlıktan önceki son sancak beyliğini ise Saruhan'da yapmıştır.
  Padişah
  Osmanlı Devleti (1520 - 1566)
  I. Süleyman babası Yavuz Sultan Selim'in vefatından sonra tahta geçmiştir. I. Süleyman'ın tahta geçmesi başka herhangi bir varis veya erkek kardeşinin olmamasından dolayı çok kolay bir şekilde gerçekleşmiştir.
  I. Süleyman bu tarihten itibaren öle kadar yani 46 sene boyunca tahtta kalmayı başarabilmiş, yaklaşık 10 senesini düzenlemiş olduğu 13 seferde harcamıştır. I. Süleyman, babası I. Selim öldüğünde 6.557.000 km² Osmanlı topraklarını vefatına kadar olan dönemi boyunca 14.893.000 km² kadar genişletmiştir. I. Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman veyahut diğer bir söylem ile "Muhteşem Süleyman" olarak hem Osmanlı hem de Dünya tarihine adını yazdırmış bir padişah olmuştur.
 • KAZANDIĞI SAVAŞLAR
  Savaşın Adı Kime Karşı Savaştı? Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
  Belgad'ın Fethi
  Macar Krallığı 18 Mayıs 1521 29 Ağustos 1521
  Rodos'un Fethi
  Hospitalier Şövalyeleri Haziran 1522 Aralık 1522
  Mohaç Muharebesi
  Macar Krallğı 23 Nisan 1526 29 Ağustos 1526
  Alman Seferi
  Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu 25 Nisan 1532 21 Kasım 1532
  Irakeyn Seferi
  Safevî Devleti 24 Kasım 1534 8 Ocak 1536
  Boğdan Seferi
  Boğdan Prensliği 9 Temmuz 1538 27 Kasım 1538
  Budin Kuşatması
  Avusturya Arşidüklüğü 23 Haziran 1541  27 Kasım 1541
  Estergon Kuşatması
  Avusturya Arşidüklüğü 23 Nisan 1543 16 Kasım 1543
  Osmanlı-Safevi Savaşı
  Safevî Devleti 29 Mart 1548 21 Aralık 1549
  Nahcivan Seferi
   Safevî Devleti 1553- 1555
  Zigetvar Kuşatması
  Habsburg Monarşisi, Macaristan Krallığı, Hırvatistan Krallığı 1 Mayıs 1566 6 Eylül 1566
 • KAYBETTİĞİ SAVAŞLAR
  Savaşın Adı Kime Karşı Savaştı? Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
  I. Viyana Kuşatması
  Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, Avusturya Arşüdüklüğü, İspaya Krallığı 27 Eylül 1529 16 Ekim 1529
  Korfu Seferi
  Venedik Cumhuriyeti 17 Mayıs 1537  22 Kasım 1537
 • NİYET MEKTUBU
  "Kılıcın yapamadığını adalet yapar."
  "Ben 3 kıtaya hükmediyorum ama balonun belli bir çapı var. Bu çap doğrultusunda ilerler isek bir şey olmaz ama fazla şişirirsek elbet patlayacaktır."
  "Bu, harp demektir! Biz hakareti sineye çekecek kudretsizlerden, tabansızlardan değiliz. Tez zafer hazırlıkları tamamlansın. Belgrad Kapısı'nı kırmaya andımız vardır."
  "Bu ne güzellik, bu ne yüz, bu ne kokudur? Aklım saçının kokusuyla doludur, Muhibbi (Kanuni) ansızın divane oldu, bu ne aşk, bu ne dert, bu ne huydur?" (Hürrem Sultan'a atıf şiirlerinden biri)
  "Denizde savaşmadan, karada fetih olmaz."

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.