Satanizm

  Çoğumuzun mutlaka bir fikir sahibi olduğu Satanizm özellikle yapılan ayinler ve satanizme giren kişinin intiharıyla sonuçlanan olayların sunulduğu gazete, televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla karşımıza çıkan bir inanıştan ibaret değildir. Bu düşünce yapısının esası, asi kişiliğe sahip olan ve toplumsal bozukluklardan dolayı çıkış arayışında olan bir kimsenin umarsızca ve belki de farkında olmadan bu gruba katılmasıyla başlamaktadır. Algı olarak satanistler kedi kesen, onların kanını ve içki içerek arkadaşlarından birinin şeytana kurban edilmesiyle sonlanan ayinler yapan kişiler olarak hatırlanmaktadırlar.

 • Bütün Dinlere Bir Başkaldırış Olan ‘Satanizm’

  Tarih boyunca insanlar hiçbir zaman dinleri olduğu gibi kabul etmemiş ve her zaman yeni bir din arayışı içerisinde olmuşlardır. Farklı dinler genellikle kişinin mensup olduğu din kurallarını kabullenememe olgusundan ortaya çıkmaktadırlar. Satanizm’in oluşturduğu kurallar ve fikirleri inceleyecek olursak bu disiplinin sadece Hristiyanlık ve Yahudilik değil dünyadaki bütün dinlerin oluşturdukları kutsal değerlere ve dinsel ibadetlere bir baş kaldırış şeklinde oluştuğunu anlayabiliriz. Satanizm’in kurucusu Kafkas kökenli biri olan Anton Lavey’dir. 1966 yılında San Francisco kentinde  “şeytanın kilisesi’ni” açan Lavey aynı zamanda Satanizm’in 11 kuralını belirttiği “şeytanın incili” isimli kitabında yazarıdır. Genel olarak tanrıya bir baş kaldırış olan Satanizm, kişilerin özgürlüklerine ve hayati zevklerine öncelik veren Hristiyanlık dini içerindeki bir sapkınlık olarak da tanımlanabilmektedir. Satanizm inanış olarak Hrıstiyanlığın tanrının karşısında bir güç olarak gördüğü şeytanı tanrısallaştırarak ona inanırlardı ve Satanizm’in Katolik hristiyanlığını yıpratmak için Ortadoks kesim tarafından oluşturulduğu iddia edilmektedir. “Satan” Fransızca  kökenli bir kelime olup Türkçe anlamı şeytandır. Satanizm ise şeytanı kutsal bir varlık olarak gören ve onu yücelten  onun yeryüzünün hakimi olduğuna inanan özel olarak Hristiyanlığa karşı olarak ortaya çıkmış bir dindir. Bu din mensuplarından yapmalarını bekledikleri aptal olmamak, olmadığın biri gibi görünmemek, kendini kandırmamak, sürüye uymaktan kaçınmak, hayata farklı bir bakış açışıyla bakmaya çalışmak gibi kurallar koyarak müritlerinin bunlara uymalarını istemiştir.  

  Satanizmin yönlere verdiği anlamları ise şöyle sıralandırabiliriz: Belial, Kuzey yönünün prensidir ve karanın efendisidir. Flereous, Güney yönünün prensidir ve ateşin efendisidir.  Lucifer, Doğunun prensidir ve havanın efendisidir. Leviathan ise Batı’nın prensi ve suların efendisidir.

 • Satanizm’in Mürit Kazanmak İçin Hazırladığı Tuzak

  Satanizm’in yayılma stratejilerine değinecek olursak. Genelde yaşları on sekiz ila yirmi arasında olan gençler ve özellikle ruhsal dünyası bulanık gençler potansiyel satanizm mensuplarıdır. Özellikle okulda ve sosyal çevresinden dışlanmış ve arkadaş bulamayan gençler satanizme daha yakın kişilerdir. Bilindiği gibi ergenlik döneminin getirdiği gerek ruhsal gerekse bedensel değişiklikler zamanla kişinin karakterinin oturmasına yardımcı olsa da bu dönemdeki baskılar kişinin başka arayışlar, içki ve keyif verici maddelerden sonra satanizm ile tanışmasına ortam hazırlayabilir. Arkadaş ortamında tanışılan bir kişi onları kendi etrafında toplayarak ideolojisini ve satanizmin aşıladığı ve aslında gençlerin en çok ilgisini çeken sorumluluklardan ve başkalarına bağlı olmadan yaşamak fikri gençlerin satanist olmaya karar vermeleri ve ayinler düzenleyerek şeytana tapmalarıyla devam eder. Daha sonra grup içerisinde liderliği üstlenen kişi yeni katılan mensuplara görevler yükleyerek bunları şeytanın hizmetinde olduklarına inandırmaktadır. Özellikle yeni müritler kazanmayı amaçlayan satanizm yeni katılan kişilere kendi özelliklerine ve ilgi alanlarına göre misyonlar yükleyerek onları örgüt için uygun konumlara yerleştirirler. Eğitim aşamasından sonra satan kimliğine bürünen kişi artık güneşe çıkamaz ve derisinin yandığını hissetmeye başlar. Fakat bunlar alınan alkol ve uyuşturucunun etkisiyle görülen algı bozukluklarından başka bir şey değildir. Dolayısıyla satanizm şeytanın en önemli özelliklerinden biri olan başkaldırışı ve savaşçı kişiliği örnek almıştır. Aynı zamanda ruhsal umutlar yerine var oluşu temel alarak, nankör insanlara gösterilen sevgi yerine hak eden insanlara incelik gösterilmesi gerektiğini savunmaktadır.

 • Satanizm İle İlgili Notlar

  NOT:   Satanizm çatısı altından birleşen gençler, öncelikle toplum ve aileleri tarafından hayattan soyutlanmış ve yasaklarla örülü bir hayat yaşadıklarına inandıkları için, satanizmle tanıştıklarında hata yapmaya en yatkın çağlarında olmalarından dolayı şeytanın affediciliğine ve yasaklayıcı olmayan bir düşünceyi temsil etmesine kanmaktadırlar. Genel olarak incelediğimizde karşımıza çıkan bütün bu özellikler aslında satanizm disiplininin öncelikle genç yaştaki karakteri tam oturmamış ve yaşamış olduğu sevgilerde umduğunu bulamayan kişilerin bir kurtuluş noktası olmasına sebep olmuştur.

  NOT:  Satanizm şeytana birtakım anlamlar yüklemiştir. Satanistlere göre şeytan bazen bir insan olurken bazen de dört ayaklı bir hayvan da olabilmektedir. Aynı zamanda müritlerinin en çok ilgisini çeken özellik olan, şeytanın günah olarak nitelendirilen duygusal ve bedensel bütün zevklerin yaşanması gerektiğine inanıyor olmasıdır. Kendisine karşı oldukları Hristiyan dinine de değinen Satanistler aslında şeytanın önceleri kilisenin bugüne dek sahip olduğu en iyi arkadaşı olduğunu da iddia ederler. Satanizm aynı zamanda kötülüklere karşı suskun kalmak yerine onlardan intikam almayı ve savaşmayı simgeler. Her ne kadar satanistler kedi kesiyor ve kanlarını içiyor olarak bilinse de aslında satanizm hayvanlara ve çocuklara zarar vermeyi yasaklamıştır. Bahsettiğimiz kedi keserek kanlarını içen grubun içinde satanizmi bilmeyen hatta nasıl bir durumun içinde olduklarının dahi farkında olmayan arkadaş kurbanı olan gençlerimizde bulunmaktadır.

  NOT:     Ülkemiz Satanizmle özellikle maddi özgürlüklerini kazanamayan gençlerin intiharları, Şehriban Coşkunfırat’ın öldürülmesi ve ardından ölüsüne tecavüz edilmesiyle ülke gündemimize oturmuştur.

İlginizi çekebilecek diğer olaylar

Biyografiler

 • Alexander Graham Bell CV
  BİYOGRAFİ
 • Adile Naşit CV
  BİYOGRAFİ
 • Joseph Goebbels CV
  BİYOGRAFİ
 • Mao Zedong CV
  BİYOGRAFİ
 • Alan Turing CV
  BİYOGRAFİ
 • Mustafa Kemal Atatürk CV
  BİYOGRAFİ
 • Adam Smith CV
  BİYOGRAFİ
 • Salvador Dali CV
  BİYOGRAFİ
 • VII. Kleopatra CV
  BİYOGRAFİ
 • Vecihi Hürkuş CV
  BİYOGRAFİ
 • Henry Ford CV
  BİYOGRAFİ
 • Platon CV
  BİYOGRAFİ
 • Nejat Uygur CV
  BİYOGRAFİ
 • Mahatma Gandhi CV
  BİYOGRAFİ
 • Yılmaz Güney CV
  BİYOGRAFİ

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.