Sanayi Devrimi

  Avrupa’da 18. ve 19. yüzyıllardaki yeni buluşların etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin üretimde kullanılması Avrupa’daki sermaye birikimimi artmış ve bu süreç de Sanayi Devrimi olarak adlandırılmıştır.

  Sanayi devrimi ilk olarak Birleşik Krallıkta ortaya çıkmış ardından Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’ya sıçramış ve en nihayetinde bütün Dünya’ya yayılmıştır. Hızlı nüfus artışı neticesinde 16. yüzyıldan itibaren ülke nüfuslarında bir patlama yaşanmıştır. Tarımdaki gelişmeler köyden kente göçü hızlandırmış ve böylelikle sanayide istihdam edilecek bir iş gücü oluşmuştur. Kişilerin yaşam düzeyinin yükselmesiyle, önceleri lüks tüketim mallarından sayılan kahve, çay ve şeker artık Orta sınıfın da günlük gereksinimi haline gelerek bu malların tüketim talebini artırmıştır.

  16. ve 17. yüzyıllarda yapılan geniş çapta yağmacılık Avrupa’yı finanse etmiş ve gelişimini desteklemiştir. Gerek İspanyolların Orta Amerika kolonilerinin altınlarını yağmalamaları, gerekse İspanyollar’ın gemilerini yağmalayan İngiliz korsanların Avrupa’ya çok büyük miktarda altın kazandırmış olmaları bu zenginleşmede sanayileşme devrimini tetikleyen olaylardan başlıcaları olarak kabul edilmektedir.

  1753 tarihinde Hindistan’da Fransızları yenerek Babür İmparatorluğunun hazinesine el koyan İngilizler bu hazineyi ülkelerine taşıyarak büyük bir ekonomik güç elde etmiş ve dokuma makineleri ile ilgili tüm teknik buluşların bu döneme (1758-1791) denk gelmesi hazinenin teknik buluşlara olan etkisinin bir açıklaması olarak göze çarpmıştır. Sömürge devletleri sömürgelerinden getirdikleri hammaddeleri ülkelerinde işleyerek yeniden büyük bir Pazar olarak görülen sömürgelerine götürerek geri satmışlardır. Taşıma ve Teknolojide meydana gelen gelişmelerle orta sınıf zenginleşmiş ve bir kapital birikim oluşmuştur. Bu zenginleşme beraberinde insanları yeni yatırım alanları aramaya yönlendirmiştir. Sanayi Devriminin yükselişinde düşünce ve bilimsel tekniklerin etkisi de yadsınamaz.

 • Bilimsel Yöntem ve Düşünme Teknikleri

  Bilimsel yöntem ve Rasyonel düşünme tekniklerinin icatların önünü açması ve teknolojik ilerlemeleri desteklemesinin yanı sıra Rönesans’ın aydın düşüncelerinin; Fransız devrimiyle gelen siyasi iktidarların sanayileşmeye olan ilgileri ve destekleri Sanayi Devrimini hızlandırmıştır. İngiltere’nin Anayasal haklara olan ilgisi ve ülkede kurulan anayasal monarşi devleti nedeniyle,  18. yüzyılda diğer devletle göre ekonomik ve mali olanaklar açısından çok ileri seviyede olan devlet işgücü makineleşmeyi zorunlu kılmıştır. Parlamento, Kapitalizm ilkeleri doğrultusunda iç piyasadaki bütün engelleri kaldırmış ve rekabetçi serbest piyasa ekonomisi oluşturmayı amaçlamıştır. İngiltere sanayileşme için gerekli olan temel hammadde olan kömür ve demir açısından zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. Özellikle İngiltere’nin büyük bir sömürge imparatorluğu olması hem işlenecek hammadde bulma konusunda sorun yaşamasını hem de işlenmiş ürünlerin sunulacağı pazar bulma sorunu olmamasını sağlamıştır.  İngiliz donaması ve büyük filolar sömürgelerden hammadde ve işlenmiş ürün taşımayı kolaylaştırmıştır.

  İngiltere, Avrupa’da başlayan Rönesans akımının izinden yürüyerek sanayileşme adına dokuma sanayinde başı çekmeye başlamıştır. Ayrıca Avrupa’da yapılan mezhep savaşlarından ve iç karışıklıklardan uzak duran İngiltere daha çabuk gelişimini tamamlamıştır

 • Sanayi Devrimiyle Birlikte Ortaya Çıkan Fabrikalaşma ve İşçi Sınıfı Olguları
  Sanayi Devrimi'nin Çocuk İşçileri

  Sanayi Devrimi’yle birlikte geliştirilen büyük makineler evlere sığmıyordu. Bunun üzerine makineler toplu bir binaya taşınarak işçilerin bu binaya gelmesi sağlanarak Fabrikalaşma olgusu başlatıldı.

  Avantajlarının yanında işçi sınıfının haklarının olmaması nedeniyle erkeklerin yanı sıra çocuk ve kadınların 20 saate varan çalışma saatleri altında ezilmesi sosyal olarak birçok olumsuzluğu beraberinde getirmiştir. Makinelerin işleyiş ve mekanik özellikleri nedeniyle tekdüze ve basit olması kalifiye eleman olgusunu yok etmiş ve işçi sınıfı tek tip ücretle çalışmaya devam etmiştir. 1763 yılında James Waat tarafından bulunan Buharlı Makine, Sanayi Devriminin dönüm noktası haline gelmiş ve makineleşme hızla yayılmaya başlamıştır. Buharlı sistem 1807 yılında Robert Fulton tarafından gemilere uyarlanmış ve Okyanus ötesi gemi seferleri başlamıştır. 1844 yılında Samuel Morse, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk ticari Telgraf servisini hizmete sokmuştur.1876 yılında Alexander Graham Bell telefonu icat etmiştir. Tarım sektöründe meydana gelen gelişmelerde ise Almanya başı çekmiştir. Şeker pancarından şeker üreterek, suni gübreyi imal etmeyi başarmıştır. 1834 yılında ise Amerikalı mühendis biçerdöveri imal etmiş ve daha sonraları konserve imalatı da giderek artmıştır.

  Sanayileşme ile birlikte İngiltere’de ortaya çıkan büyük çelik ve demir talebi bu hammaddeleri işleyebilmek için gerekli olan enerjinin sağlandığı kömür üretimini arttırmıştır. Sanayi Devrimi daha çok İngiltere’de kömür, kanal, inşaat ve Demir yolu gibi gelişmeleri beraberinde getirse de bu gelişmeler aynı şekilde Orta Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde de aynı hızla takip edilmiştir.

  Avrupa, Sanayileşme evresini tamamlamasına rağmen günümüzde gelişmekte olan bazı ülkeler sanayileşme evrelerini tamamlamaya devam etmektedirler. 

 • Sanayi devriminin siyasi gelişmelere ve insan haklarına olan etkileri nelerdir?

  Sanayi devrimiyle birlikte Burjuva sınıfı ekonomik olarak büyük bir ilerleme kat etmiş ve makineleşme ile birlikte bir işçi sınıfı oluşmuştur. Fabrika sahipleri dahil birçok alanda aktif olarak uğraş veren burjuva sınıfının yanı sıra orta sınıf insanlar birçok siyasi ve sosyal haklardan mahrum olarak yaşamaktaydılar. Sanayi devrimi öncesinde de var olan bir işçi sınıfı mevcuttu fakat bu sınıf birtakım haklardan habersizdi. Fakat Sanayileşme Devrimiyle birlikte bilinçlenen işçi sınıfı bazı haklar elde etmeye başlamışlardır.

  Karl Marx'ın 1882 yılında çekilmiş
  bir fotoğrafı

  Toplumun yarısından fazlasının işçilerden oluşmasına rağmen işçiler hala bazı temel haklardan, ekonomik ve siyasal haklardan mahrumdu. Ücretleri düşük, çalışma koşulları sağlıksızdı. Uzun yorucu çalışma saatlerinin yanı sıra fabrikalar havasızdı. Siyasal açıdan oy kullanamayan işçi sınıfının ayrıca Sendikalaşma ve Grev hakları da yoktu. Ancak giderek bilinçlenen toplum ile birlikte işçi sınıfı da uyanarak temel hak ve özgürlüklerini istemişlerdir. İşçi sınıfı Sosyalizm’in etkisinde kalmıştır. Karl Marx ve Friedrich Engels’in ortaya koyduğu Bilimsel Sosyalizm toplumdaki ayrı sınıflar olan Protestanlar ve Ploreterya arasındaki çizgileri daha da keskinleştirerek çatışmaları artmıştır. Sosyalizm düşünce yapısı olarak Komünizm’e geçiş olarak kabul edilmektedir.

  Sanayi Devrimiyle birlikte nüfus artışı yaşanmış ve tarım sektöründeki makineleşmeyle birlikte aynı toprak parçası daha fazla insanı besleyebilir hale gelmiştir. Sanayi Devrimiyle birlikte ülkelerdeki kent nüfusu giderek artmış ve bu durum beraberinde çarpık yapılaşma, çöp sorunu ve sağlıksız gecekondu bölgelerini meydana getirmiştir.

İlginizi çekebilecek diğer olaylar

Biyografiler

 • II. Abdülhamid CV
  BİYOGRAFİ
 • Vladimir Lenin CV
  BİYOGRAFİ
 • Napolyon Bonapart CV
  BİYOGRAFİ
 • Kanuni Sultan Süleyman CV
  BİYOGRAFİ
 • Ismael Zambada Garcia CV
  BİYOGRAFİ
 • Yılmaz Güney CV
  BİYOGRAFİ
 • VII. Kleopatra CV
  BİYOGRAFİ
 • Franklin D. Roosevelt CV
  BİYOGRAFİ
 • Mao Zedong CV
  BİYOGRAFİ
 • Al Capone CV
  BİYOGRAFİ
 • Ömer Hayyam CV
  BİYOGRAFİ
 • Cengiz Han CV
  BİYOGRAFİ
 • Karl Marx CV
  BİYOGRAFİ
 • Heinrich Himmler CV
  BİYOGRAFİ
 • Van Gogh CV
  BİYOGRAFİ

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.