Milli Güvenlik Kurulu (MGK)

  Cumhuriyetin ilk yıllarında devlet politikası ve devletin gerek meclis gerekse ülke genelinde otoritesini sağlamak amacıyla 1933 ve 1949 yılları arasında kurulan Yüksek Müdafaa Meclisi Umumi Katipliği, Milli Güvenlik Kurulunun temelini oluşturmaktadır. Daha sonra 1961 Anayasası’na göre Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği isimleri ile adı geçen kurum, daha sonraki yıllarda devletin iç ve dış politikasında görev almaya başlamıştır. Bugün kullanmakta olduğumuz MGK iç tüzüğü, 1982 Anayasası’nın 118. Maddesiyle son halini almıştır. Kurumun Milli Güvenlik Sekreterliği, Ankara’da bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili kararların alınmasını ve gerekli kurumlar arası eşgüdümün sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kurulu’na bildirmekle görevlidir. Top yekün Sivil Savunma hizmetlerinin ülke çapında koordinesi, bu konuda gerekli esasların tespiti, planların yapılması konularında da Genel Sekreterlik takip, kontrol, yönlendirme ve koordinasyonla görevlidir.  

 • Milli Güvenlik Kurulu’nun Kuruluşu ve İç Dinamikleri

  Anayasanın 118. maddesi Milli Güvenlik Kuruluyla ilgilidir. Bu maddede “Kurulun, devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzuru ve güvenliğinin korunması konusunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca öncelikle dikkate alınır. Milli güvenlik kurulunun gündemi, Başbakan ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir. Cumhurbaşkanı katılmadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu, Başbakanın başkanlığında toplanır.

  Milli Güvenlik Kurulu (Madde 3): Gerekli haller dışında iki ayda bir defa Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır. Cumhurbaşkanı başkanlığında Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma, Adalet, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı’ndan kurulur. Gerek görüldüğünde bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir. 1961 Anayasası’nda Milli Güvenlik Kuruluna kimlerin katılacağı açıkça belirtilmemiştir. Bilindiği üzere Milli Güvenlik Kurulu, 1982 Anayasasının 118. maddesiyle son halini almıştır.

  Milli Güvenlik Kurulu Teşkilat olarak şu bölümlerden oluşmaktadır:

  1.Genel Sekreter.

  2.Genel Sekretere bağlı Genel Sekreter Yardımcıları.

  3.Genel Sekreterlik Bürosu Başkanlığı.

  4.Hukuk Müşavirliği Ana Hizmet Birimleri Başkanlığı.

  5.Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı.

 • Milli Güvenlik Kurulu’nun Görevleri (Son hali: 1982 Anayasası-Madde 4)
  1. Devletin milli güvenlik sisteminin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili kararların alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konularında, görüş tespit eder;
  2. Devletin milli güvenlik siyaseti doğrultusunda tespit edilen milli hedeflerin ve hazırlanan milli plan ve programların gerçekleştirilmesine ilişkin tedbirleri belirler;
  3. Devletin milli güvenlik siyasetini etkileyecek milli güç unsurlarını ve ülkenin siyasi, sosyal, iktisadi, kültürel ve teknolojik durum ve gelişmelerini sürekli takip ederek değerlendirir, milli hedefler yönünde güçlenmelerini sağlayacak temel esasları tespit eder;
  4. Devletin varlığı, bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması ve gerekli tedbirlerin alınmasını tespit eder;
  5. Anayasal düzenin koruyucusu, milli birlik ve bütünlüğü sağlayıcı, Türk Milletini Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve milli ülkü ve değerler etrafında birleştirerek; milli hedeflere yönlendirici gerekli tedbirleri belirler. Sayılan hususlara yönelmiş yurtiçi ve yurtdışı tehditlere karşı koymak, bu tehditleri etkisiz kılmak için gerekli stratejik ve temel esaslar ile birlikte planlama ve uygulama hizmetleri konularında görüşleri, ihtiyaçları ve alınmasını gerekli gördüğü tedbirleri tespit eder;
  6.  Olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik veya savaş halini ilanı için görüş bildirir;
  7. Olağan hal ile savaş, savaşı gerektiren ve savaş sonrası hallerde, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ve vatandaşlara düşecek görevlerin, milli seferberlik ve diğer konularda hizmet ve yükümlülükler ile bu hususlarda yapılacak planlara temel teşkil edecek esasları tespit eder;
  8.  Devletin milli güvenlik siyasetinin öngördüğü hususlar ve topluma yönelik hizmetler ile topyekün savunma hizmetlerinin gerektirdiği mali, ekonomik sosyal, kültürel ve diğer konularla ilgili tedbir ve ödeneklerin kalkınma plan, program ve yıllık bütçelerde yer almasını sağlamak üzere gerekli esasları tespit eder;
  9. Milli güvenlik kapsamına giren konularda yapılan ve yapılacak milletlerarası antlaşmalar hakkında görüş tespit eder.
 • Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterleri

  2014-(…): Seyfullah Hacı Müftüoğlu (Vali)-26 Eylül 2014 tarihinde görevine başladı ve halen MGK’da Genel Sekreterlik görevinde.

  2012-2014: Muammer Türker (Vali)–25 Nisan 2012 tarihinde göreve başladı, 25 Eylül 2014 tarihinde görevi devretti.

  2010-2012: Serdar Kılıç (Büyükelçi)–5 Şubat 2010 tarihinde göreve başladı, 17 Nisan 2012 tarihinde görevi devretti.

  2007-2010: Tahsin Burcuoğlu (Büyükelçi)–1 Kasım 2007 tarihinde göreve başladı, 25 Ocak 2010 tarihinde görevi devretti.

  2004-2007: Mehmet Yiğit Alpogan (Büyükelçi)–1 Ekim 2004 tarihinde göreve başladı, 16 Temmuz 2007 tarihinde görevi devretti.

  2003-2004: Şükrü Sarıışık (Orgeneral)–26 Ağustos 2003 tarihinde göreve başladı, 16 Ağustos 2004 tarihinde görevi devretti.

  2001-2003: Tuncer Kılınç (Orgeneral)–26 Ağustos 2001 tarihinde göreve başladı, 26 Ağustos 2003 tarihinde görevini devretti.

  1999-2001: Cumhur Asparuk (Hava Kuvvetleri-Orgeneral)–27 Ağustos 1999 tarihinde göreve başladı, 26 Ağustos 2001 tarihinde görevi devretti.

  1997-1999: Ergin Celasin (Hava Kuvvetleri-Orgeneral)–27 Ağustos 1997 tarihinde göreve başladı, 24 Ağustos 1999 tarihinde görevi devretti.

  1995-1997: İlhan Kılıç (Hava Kuvvetleri-Orgeneral)–17 Ağustos 1995 tarihinde göreve başladı, 27 Ağustos 1997 tarihinde görevi devretti.

  1993-1995: Doğan Bayazıt (Orgeneral)–22 Ağustos 1993 tarihinde göreve başladı, 17 Ağustos 1995 tarihinde görevi devretti.

  1992-1993: Ahmet Çörekçi (Hava Kuvvetleri-Orgeneral)–21 Ağustos 1992 tarihinde göreve başladı, 9 Ağustos 1993 tarihinde görevi devretti.

  1990-1992: Nezihi Çakar (Orgeneral)–21 Ağustos 1990 tarihinde göreve başladı, 30 Ağustos 1992 tarihinde görevi devretti.

  1988-1990: Sabri Yirmibeşoğlu (Orgeneral)–22 Ağustos 1988 tarihinde göreve başladı, 30 Ağustos 1990 tarihinde görevi devretti.

  1987-1988: İrfan Tınaz (Deniz Kuvvetleri-Oramiral)–26 Ağustos 1987 tarihinde göreve başladı, 22 Ağustos 1988 tarihinde görevi devretti.

  1986-1987: Hüsnü Çelenkler (Orgeneral)–21 Ağustos 1986 tarihinde göreve başladı, 30 Ağustos 1987 tarihinde görevi devretti.

  1985-1986: Orhan Karabulut (Deniz Kuvvetleri-Oramiral)–19 Ağustos 1985 tarihinde göreve başladı, 20 Ağustos 1986 tarihinde görevi devretti.

  1981-1985: Halit Nusret Toroslu (Hava Kuvvetleri-Orgeneral)–24 Ağustos 1981 tarihinde göreve başladı, 30 Ağustos 1985 tarihinde görevi devretti.

  1980-1981: Talat Çetineli (Korgeneral)–8 Ekim 1980 tarihinde göreve başladı, 30 Ağustos 1981 tarihinde görevi devretti.

  1980-1980: Halil Sözer (Hava Kuvvetleri-Orgeneral)–18 Ağustos 1980 tarihinde göreve başladı, 8 Ekim 1980 tarihinde görevi devretti.

  1978-1980: Arif Akdoğanlar (Deniz Kuvvetleri-Oramiral)–25 Ağustos 1978 tarihinde göreve başladı, 8 Ağustos 1980 tarihinde görevi devretti.

  1977-1978: Tahsin Şahinkaya (Hava Kuvvetleri-Orgeneral)–5 Eylül 1977 tarihinde göreve başladı, 24 Ağustos 1978 tarihinde görevi devretti.

  1976-1977: Nurettin Ersin (Orgeneral)–5 Ocak 1976 tarihinde göreve başladı, 30 Ağustos 1977 tarihinde görevi devretti.

  1975-1976: Namık Kemal Ersun (Orgeneral)–24 Ağustos 1975 tarihinde göreve başladı, 1 Ocak 1976 tarihinde görevi devretti.

  1972-1975: Nahit Özgür (Hava Kuvvetleri-Orgeneral)–28 Ağustos 1972 tarihinde göreve başladı, 30 Ağustos 1975 tarihinde görevi devretti.

  1970-1972: Emin Alpkaya (Hava Kuvvetleri)-28 Ağustos 1970 tarihinde göreve başladı, 28 Ağustos 1972 tarihinde görevi devretti.

  1969-1970: Haydar Olcaynoyan (Orgeneral)–30 Ağustos 1969 tarihinde göreve başladı, 30 Ağustos 1970 tarihinde görevi devretti.

  1966-1969: Kemalettin Gökakın (Orgeneral)–18 Temmuz 1966 tarihinde göreve başladı, 30 Ağustos 1969 tarihinde görevi devretti.

  1962-1966: Refet Ülgenalp (Korgeneral)-14 Ağustos 1962 tarihinde göreve başladı, 11 Temmuz 1966 tarihinde görevi devretti.

  1961-1962: M. Şevket Ozan (Tuğgeneral)-23 Kasım 1961 tarihinde göreve başladı, 14 Ağustos 1962 tarihinde görevi devretti.

  1961-1961: Nüzhet Akıncılar (Tümgeneral)-25 Eylül 1961 tarihinde göreve başladı, 18 Ekim 1961 tarihinde görevi devretti.

  1961-1961: Tarık Demiroğlu (Albay)-13 Şubat 1961 tarihinde göreve başladı, 24 Eylül 1961 tarihinde görevi devretti.

  1960-1961: Mahmut Demircioğlu (Albay)-29 Kasım 1960 tarihinde göreve başladı, 12 Şubat 1961 tarihinde görevi devretti.

  1960-1960: Celal Erikan (Tümgeneral)-16 Eylül 1960 tarihinde göreve başladı, 28 Kasım 1960 tarihinde görevi devretti.

  1959-1960: Vedat Garan (Orgeneral)-10 Eylül 1959 tarihinde göreve başladı, 4 Ağustos 1960 tarihinde görevi devretti.

  1956-1959: Selahattin Selışık (Orgeneral)-4 Eylül 1956 tarihinde göreve başladı, 31 Ağustos 1959 tarihinde görevi devretti.

  1956-1956: Mehmet Enver Aka (Tümgeneral)-24 Ocak 1956 tarihinde göreve başladı, 29 Ağustos 1956 tarihinde görevi devretti.

  1952-1955: Nazmi Ataç (Korgeneral)-5 Kasım 1952 tarihinde göreve başladı, 29 Eylül 1955 tarihinde görevi devretti.

  1951-1952: İzzet Aksalur (Orgeneral)-4 Ekim 1951 tarihinde göreve başladı, 5 Kasım 1952 tarihinde görevi devretti.

  1950-1951: Mahmut Berköz (Orgeneral)-13 Haziran 1950 tarihinde göreve başladı, 6 Eylül 1951 tarihinde görevi devretti.

  1950-1951: Kurtcebe Noyan (Korgeneral)-25 Mayıs 1950 tarihinde göreve başladı, 6 Eylül 1951 tarihinde görevi devretti.

  1949-1950: Yümnü Üresin (Korgeneral)-11 Temmuz 1949 tarihinde göreve başladı, 28 Nisan 1950 tarihinde görevi devretti.

  1948-1950: Kurtcebe Noyan (Korgeneral)-25 Mayıs 1950 tarihinde göreve başladı, 6 Haziran 1950 tarihinde görevi devretti.

  1946-1948: Fuat Erdem (Korgeneral)-10 Nisan 1946 tarihinde göreve başladı, 14 temmuz 1948 tarihinde görevi devretti.

  1946-1946: Muzaffer Ergüder (Korgeneral)-28 Şubat 1946 tarihinde göreve başladı, 10 Nisan 1946 tarihinde görevi devretti.

  1945-1945: M. Rıfat Mataracı (Korgeneral)-3 Mayıs 1945 tarihinde göreve başladı, 14 Temmuz 1945 tarihinde görevi devretti.

  1943-1945: Mümtaz Aktay (Korgeneral)-18 Mart 1943 tarihinde göreve başladı, 1 Mayıs 1945 tarihinde görevi devretti.

  1942-1942: Hüseyin Avni Üler (Tümgeneral)-1 Nisan 1942 tarihinde göreve başladı, 9 Ağustos 1942 tarihinde görevi devretti.

  1940-1941: M. Rasim Aktağun (Korgeneral)-13 Haziran 1940 tarihinde göreve başladı, 21 Nisan 1941 tarihinde görevi devretti.

  1939-1940: Galip Türker (Korgeneral)-28 Ağustos 1939 tarihinde göreve başladı, 13 Haziran 1940 tarihinde görevi devretti.

  1938-1939: Mehmet Tevfik Erdönmez (Tümgeneral)-9 Nisan 1938 tarihinde göreve başladı, 28 Ağustos 1939 tarihinde görevi devretti.  

İlginizi çekebilecek diğer olaylar

Ülkeler

Biyografiler

 • Albert Einstein CV
  BİYOGRAFİ
 • Galileo Galilei CV
  BİYOGRAFİ
 • Elvis Presley CV
  BİYOGRAFİ
 • Salvador Dali CV
  BİYOGRAFİ
 • Henry Ford CV
  BİYOGRAFİ
 • Kanuni Sultan Süleyman CV
  BİYOGRAFİ
 • Platon CV
  BİYOGRAFİ
 • Mahatma Gandhi CV
  BİYOGRAFİ
 • Ismael Zambada Garcia CV
  BİYOGRAFİ
 • Al Capone CV
  BİYOGRAFİ
 • Napolyon Bonapart CV
  BİYOGRAFİ
 • Adile Naşit CV
  BİYOGRAFİ
 • Nasrettin Hoca CV
  BİYOGRAFİ
 • Che Guevara CV
  BİYOGRAFİ
 • VII. Kleopatra CV
  BİYOGRAFİ

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.