Milli Eğitim Bakanlığı Temel Birimleri

  1. Okul Öncesi ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü: Okul öncesi ve temel eğitimin verilmesi amacıyla kurulan ve bu alanda yapılan çalışmaların yürütüldüğü ana eğitim birimlerinden biridir.
  2. Ortaöğretim Müdürlüğü: Orta eğitim ile ilgili kurumların yönetilmesi, iyileştirme çalışmaları ve eğitim, öğretim işlerinin düzenlenmesinden sorumlu ana birimdir.
  3. Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü: Türkiye Cumhuriyeti namına yabancı ülkelerde öğrenim görmek, doktora ve yüksek ihtisas yapmak isteyen kişilerin görgü ve bilgi birikimini arttırmak için yabancı ülkelere gönderilecek öğretmen ve kamu görevlileri ile ilgili işlemleri yürütmekle görevli muhatap birimdir.
  4. Dış İlişkiler ve Yurtdışı Eğitimi Genel Müdürlüğü: Yabancı ülkelerde bulunan Türk çocuklarının bulundukları ülkenin eğitim kurumlarından faydalanmaları ve mümkün mertebe Türk kültürü ve eğitimden kopmayacak şekilde yetiştirilmesi için Türk Devleti ile ilgili muhatap ülkenin eğitim otoritesi arasındaki bağlantıların sağlanmasından sorumlu ana birimdir.
  5. Din Eğitimi Genel Müdürlüğü: Mensup oldukları ve gereklerini ve bilgi birikimini aldıklar dinin ve diğer bölgesel ve yöresel inançların eğitimini almış yetişkin kişilerin yetiştirilmesi, dini, örfi ve ahlaki yapının genç nesillere aşılanması için okul ve kurslar açmakla ilgili çalışmalar yürüten eğitim birimidir.
  6. Erkek Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü: Mesleki eğitimin (torna-tesviye, bilgisayar, mobilyacılık, el işçiliği) verildiği erkek öğrenci ile ilgili açılan teknik okulların yönetilmesi ve desteklemesinden sorumlu genel eğitim birimidir.
  7. Kız Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü: Kız sanat enstitülerinin, sanat okullarının ve estetiğe ve üretime dayalı diğer çalışmaların yürütülmesi amacıyla oluşturulan okulların eğitim, öğretim ve yönetim işlerinden sorumlu ilgili birimdir.
  8. Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü: Özellikle ülkedeki okur-yazar oranının genel nüfus içindeki payı düşünüldüğünde ilgili birimin görevi; okuma-yazma kurslarını ve akşam okullarını desteklemek ve düzenlemek, her yaştaki vatandaşın okuma-yazma öğrenmesini sağlamayı kendine misyon edinmiş ilgili birimdir.
  9. Çıraklık Eğitimi Genel Müdürlüğü: Mesleki ve teknik bilgilerin verildiği açık öğretim kurumlarının düzenlenmesi; çırak, kalfa ve ustaların genel ve mesleki yeterliliklerin arttırıldığı ve tasdik edildiği açık öğretim kurumlarından sorumlu ilgili eğitim birimidir.
  10. Ticaret ve Turizm Eğitim Genel Müdürlüğü: Mesleki alanları ticaret ve turizm olan kişilerin ilgili okullarla ilgili olan işlem ve kurulan kursların, otelcilik ve sekreterlikle öğrenim veren kurumların yönetilmesi ile ilgili kurumdur.
  11. Özel Öğretim Kurumları Dairesi Başkanlığı: Her derece ve türdeki özel eğitim kurumlarını açan ve yöneten ilgili birimdir. Açılan okulların eğitim, öğretim ve yönetim işlerini sürdüren birim aynı zamanda ilgili okulların bütün yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle de yakında ilgilenir.
  12. Özel Eğitim Dairesi Başkanlığı: Gerek fiziki  gerekse zihinsel olarak özel ilgiye ihtiyacı olan çocukların eğitilmesi ve desteklenmesi ile ilgili çalışmalar yürüten eğitim birimidir. Bu eğitim için kişini rehabilite edilmesi, topluma kazandırılması ve kişinin topluma adapte olması için uygun ortamlar oluşturulmaya çalışılınır.
  13. Hizmetçi Eğitim Dairesi Başkanlığı: Kurum dahilinde görev yapan görevlilerin ve Milli eğitim personelinin bilgi, kabiliyet ve verimliğinin arttırılmasına yönelik yürütülen hizmetçi eğitimlerini düzenleyen ilgili eğitim birimidir.
  14. Beden Eğitimi ve İzcilik Dairesi Başkanlığı: Her yaşta eğitim gören bireyin muhatabı olan birim; ilkokul, ortaokul ve liselerde beden eğitiminin sevdirilmesi ve gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla yürütülen spor etkinliklerinin düzenlendiği ve yürütüldüğü eğitim kuruluşudur.

 • Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Denetim ve Danışma Birimleri
  1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı,
  2. Teftiş Kurulu Başkanlığı,
  3. Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,
  4. Mesleki Teknik Etüd ve Programlama Dairesi Başkanlığı,
  5. Mesleki Teknik Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,
  6. Hukuk Müşavirliği,
  7. Bakanlık Müşavirliği,
  8. Savunma Sekreterliği,
  9. Teşkilat ve Kadro Dairesi Başkanlığı,
  10. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Milli Eğitim Bakanlığı Yardımcı (Hizmetçi) Birimler
  1. Personel Genel Müdürlüğü,
  2. Yayınlar Genel Müdürlüğü,
  3. Genel Sekreterlik,
  4. Özel Kalem Müdürlüğü,
  5. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
  6. İşletme ve Donatım Dairesi Başkanlığı,
  7. Eğitim Araçları Dairesi Başkanlığı,
  8. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı,
  9. İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı,
  10. Muhasebe Dairesi Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlarının Ayrıntılı Listesi
  1. Milli Eğitim Bakanlığı’nın İlk merkezi amiri olan Rıza Nur, 4 Mayıs 1920 tarihinde göreve başlamış ve 13 Aralık 1920 tarihinde görevi devretmiştir.
  2. 14 Aralık 1920 tarihinde göreve getirilen Hamdullah Suphi Tanrıöver, 20 Kasım 1921 tarihinde görevi devretmiştir.
  3. 20 Kasım 1921 tarihinde göreve getirilen Mehmet Vehbi Bolak, 5 Kasım 1922 tarihinde görevi devretmiştir.
  4. 5 Kasım 1922 tarihinde göreve getirilen İsmail Safa Özler, 6 Mart 1924 tarihinde görevi devretmiştir.
  5. 6 Mart 1924 tarihinde göreve getirilen Hüseyin Vasıf Çınar, 22 Kasım 1924 tarihinde görevi devretmiştir.
  6. 22 Kasım 1924 tarihinde göreve getirilen Şükrü Saraçoğlu, 3 Mart 1925 tarihinde görevi devretmiştir.
  7. 3 Mart 1925 tarihinde göreve getirilen Hamdullah Suphi Tanrıöver, 19 Aralık 1925 tarihinde görevi devretmiştir.
  8. 20 Aralık 1925 tarihinde göreve getirilen Mustafa Necati Uğural, 1 Ocak 1929 tarihinde görevi devretmiştir.
  9. 1 Ocak 1929 tarihinde (vekaleten) İsmet İnönü göreve getirilmiş ve 8 Ocak 1929 tarihinde görevine son verilmiştir.
  10. 9 Ocak 1929 tarihinde göreve getirilen İsmet İnönü, 27 Şubat 1929 tarihinde görevi devretmiştir.
  11. 28 Şubat 1929 tarihinde göreve getirilen Hüseyin Vasıf Çınar, 7 Nisan 1929 tarihinde görevi devretmiştir.
  12. 7 Nisan 1929 tarihinde (vekaleten) göreve getirilen Recep Peker, 10 Nisan 1929 tarihinde görevi devretmiştir.
  13. 10 Nisan 1929 tarihinde göreve getirilen Cemal Hüsnü Taray, 15 Eylül 1930 tarihinde görevi devretmiştir.
  14. 17 Eylül 1930 tarihinde (vekaleten) göreve getirilen Refik Saydam, 27 Eylül 1930 tarihinde görevi devretmiştir.
  15. 27 Eylül 1930 tarihinde göreve getirilen Esat Sagay, 18 Eylül 1932 tarihinde görevi devretmiştir.
  16. 19 Eylül 1932 tarihinde göreve getirilen Reşit Galip, 13 Ağustos 1933 tarihinde görevi devretmiştir.
  17. 13 Ağustos 1933 tarihinde (vekaleten) göreve getirilen Refik Saydam, 26 Ekim 1933 tarihinde görevi devretmiştir.
  18. 27 Ekim 1933 tarihinde göreve getirilen Yusuf Hikmet Bayur, 8 Temmuz 1934 tarihinde görevi devretmiştir.
  19. 9 Temmuz 1934 tarihinde göreve getirilen Zeynel Abidin Özmen, 9 Haziran 1935 tarihinde görevi devretmiştir.
  20. 9 Haziran 1935 tarihinde göreve getirilen Saffet Arıkan, 10 Haziran 1935 tarihinde görevi devretmiştir.
  21. 28 Aralık 1938 tarihinde göreve getirilen Hasan Ali Yücel, 5 Ağustos 1946 tarihinde görevi devretmiştir.
  22. 5 Ağustos 1946 tarihinde göreve getirilen Reşat Şemsettin Sirer, 9 Haziran 1948 tarihinde görevi devretmiştir.
  23. 10 Haziran 1948 tarihinde göreve getirilen Hasan Tahsin Banguoğlu, 22 Mayıs 1950 tarihinde görevi devretmiştir.
  24. 22 Mayıs 1950 tarihinde göreve getirilen Hüseyin Avni Başman, 2 Ağustos 1950 tarihinde görevi devretmiştir.
  25. 3 Ağustos 1950 tarihinde (vekaleten) göreve getirilen Nuri Özsan, 10 Ağustos 1950 tarihinde görevi devretmiştir.
  26. 11 Ağustos 1950 tarihinde göreve getirilen Ahmet Tevfik Burçak, 5 Nisan 1954 tarihinde görevi devretmiştir.
  27. 9 Nisan 1953 tarihinde göreve getirilen Rıfkı Salim Burçak, 17 Mayıs 1954 tarihinden görevi devretmiştir.
  28. 17 Mayıs 1954 tarihinde göreve getirilen Hüseyin Celal Yardımcı, 9 Aralık 1955 tarihinde görevi devretmiştir.
  29. 9 Aralık 1955 tarihinde göreve getirilen Ahmet Özel, 13 Nisan 1957 tarihinde görevi devretmiştir.
  30. 13 Nisan 1957 tarihinde göreve getirilen Ahmet Tevfik İleri, 25 Kasım 1957 tarihinde görevi devretmiştir.
  31. 26 Kasım 1957 tarihinde göreve getirilen Hüseyin Celal Yardımcı, 22 Mayıs 1959 tarihinde görevi devretmiştir.
  32. 22 Mayıs 1959 tarihinde (vekaleten) göreve getirilen Ahmet Tevfik İleri, 8 Aralık 1959 tarihinde görevi devretmiştir.
  33. 9 Aralık 1959 tarihinde göreve getirilen Mehmet Atıf Benderiloğlu, 27 Mayıs 1960 tarihinde görevi devretmiştir.
  34. 30 Mayıs 1960 tarihinde göreve getirilen Fehmi Yavuz, 27 Ağustos 1960 tarihinde görevi devretmiştir.
  35. 27 Ağustos 1960 tarihinde (vekaleten) göreve getirilen Fehmi Yavuz, 8 Eylül 1960 tarihinde görevi devretmiştir.
  36. 8 Eylül 1960 tarihinde göreve getirilen Bedrettin Tuncel, 5 Ocak 1961 tarihinde görevi devretmiştir.
  37. 5 Ocak 1961 tarihinde göreve getirilen Turhan Feyzioğlu, 7 Şubat 1961 tarihinde görevi devretmiştir.
  38. 7 Şubat 1961 tarihinde (vekaleten) göreve getirilen Ahmet Tahtakılıç, 2 Mart 1961 tarihinde görevi devretmiştir.
  39. 3 Mart 1961 tarihinde göreve getirilen Ahmet Tahtakılıç, 25 Ekim 1961 tarihinde görevi devretmiştir.
  40. 25 Ekim 1961 tarihinde (vekaleten) göreve getirilen Ahmet Tahtakılıç, 20 Kasım 1961 tarihinde görevi devretmiştir.
  41. 20 Kasım 1961 tarihinde göreve getirilen Mehmet Hilmi İncesulu, 25 Haziran 1962 tarihinde görevi devretmiştir.
  42. 25 Haziran 1962 tarihinde göreve getirilen Şevket Raşit Hatipoğlu, 8 Haziran 1963 tarihinde görevi devretmiştir.
  43. 11 Haziran 1963 tarihinde göreve getirilen İbrahim Öktem, 20 Şubat 1965 tarihinde görevi devretmiştir.
  44. 20 Şubat 1965 tarihinde göreve getirilen Nevzat Cihat Bilgehan, 27 Ekim 1965 tarihinde görevi devretmiştir.
  45. 27 Ekim 1965 tarihinde göreve getirilen Orhan Dengiz, 1 Nisan 1967 tarihinde görevi devretmiştir.
  46. 1 Nisan 1967 tarihinde göreve getirilen Mehmet İlhami Ertem, 3 Kasım 1969 tarihinde görevi devretmiştir.
  47. 3 Kasım 1969 tarihinde göreve getirilen Orhan Oğuz, 26 Mart 1971 tarihinde görevi devretmiştir.
  48. 26 Mart 1971 tarihinde göreve getirilen Şinasi Orel, 13 Aralık 1971 tarihinde görevi devretmiştir.
  49. 13 Aralık 1971 tarihinde göreve getirilen İsmail Hakkı Arar, 22 Mayıs 1972 tarihinde görevi devretmiştir.
  50. 22 Mayıs 1972 tarihinde göreve getirilen Sabahattin Özbek, 15 Nisan 1973 tarihinde görevi devretmiştir.
  51. 15 Nisan 1973 tarihinde göreve getirilen Orhan Dengiz, 26 Ocak 1974 tarihinde görevi devretmiştir.
  52.  26 Ocak 1974 tarihinde göreve getirilen Mustafa Üstündağ, 17 Kasım 1974 tarihinde görevi devretmiştir.
  53.  17 Kasım 1974 tarihinde göreve getirilen Safa Reisoğlu, 31 Mart 1975 tarihinde görevi devretmiştir.
  54.  31 Mart 1975 tarihinde göreve getirilen Ali Nail Erdem, 21 Haziran 1977 tarihinde görevi devretmiştir.
  55. 21 Haziran 1977 tarihinde göreve getirilen Mustafa Üstündağ, 21 Temmuz 1977 tarihinde görevi devretmiştir.
  56. 21 Temmuz 1977 tarihinde göreve getirilen Nahit Menteşe, 5 Ocak 1978 tarihinde görevi devretmiştir.
  57. 5 Ocak 1978 tarihinde göreve getirilen Mustafa Necdet Uğur, 12 Kasım 1979 tarihinde görevi devretmiştir.
  58. 12 Kasım 1979 tarihinde göreve getirilen Orhan Cemal Fersoy, 12 Eylül Darbesiyle görevi bırakmıştır.
  59. 21 Eylül 1980 tarihinde darbe ile bakanlığa atanan Hasan Sağlam, 13 Aralık 1983 tarihinde görevi devretmiştir.
  60. 13 Aralık 1983 tarihinde görev getirilen Vehbi Dinçerler, 13 Eylül 1985 tarihinde görevi devretmiştir.
  61. 13 Eylül 1985 tarihinde göreve getirilen Metin Emiroğlu, 21 Aralık 1987 tarihinde görevi devretmiştir.
  62. 21 Aralık 1987 tarihinde göreve getirilen Hasan Celal Güzel, 30 Mart 1989 tarihinde görevi devretmiştir.
  63. 30 Mart 1989 tarihinde göreve getirilen Avni Akyol, 20 Kasım 1991 tarihinde görevi devretmiştir.
  64. 20 Kasım 1991 yılında göreve getirilen Köksal Toptan, 25 Haziran 1993 tarihinde görevi devretmiştir.
  65. 25 Haziran 1993 tarihinde göreve getirilen Nahit Menteşe, 24 Ekim 1993 tarihinde görevi devretmiştir.
  66. 24 Ekim 1993 tarihinde göreve getirilen Nevzat Ayaz, 5 Ekim 1995 tarihinde görevi devretmiştir.
  67. 5 Ekim 1995 tarihinde göreve getirilen Turhan Tayan, 28 Haziran 1996 tarihinde görevi devretmiştir.
  68. 28 Haziran 1996 tarihinde göreve atanan Mehmet Sağlam,, 30 Haziran 1997 tarihinde görevi devretmiştir.
  69. 30 Haziran 1997 tarihinde göreve atanan Hikmet Uluğçay, 11 Ocak 1999 tarihinde görevi devretmiştir.
  70. 11 Ocak 1999 tarihinde göreve atanan Metin Bostancıoğlu, 10 Temmuz 2002 tarihinde görevini devretmiştir.
  71. 10 Temmuz 2002 tarihinde göreve gelen Necdet Tekin, 18 Kasım 2002 tarihinde görevi devretmiştir.
  72. 18 Kasım 2002 tarihinde bakanlık görevini alan Erkan Mumcu, 14 Mart 2003 tarihinde görevi devretmiştir.
  73. 14 Mart 2003 tarihinde bakanlık görevine dahil olan Hüseyin Çelik, 1 Mayıs 2009 yılında görevi devretmiştir.
  74. 1 Mayıs 2009 yılında bakanlık görevini devralan Nimet Çubukçu, 6 Temmuz 2011 tarihinde görevi devretmiştir.
  75. 6 Temmuz 2011 tarihinde göreve getirilen Ömer Dinçer 24 Ocak 2013 tarihinde görevi Nabi Avcı’ya devretmiştir.
  76. 24 Ocak 20013’te göreve getirilen Nabi Avcı halen görevinin başındadır.

İlginizi çekebilecek diğer olaylar

Biyografiler

 • Jean-Jacques Rousseau CV
  BİYOGRAFİ
 • II. Abdülhamid CV
  BİYOGRAFİ
 • Platon CV
  BİYOGRAFİ
 • Nasrettin Hoca CV
  BİYOGRAFİ
 • Napolyon Bonapart CV
  BİYOGRAFİ
 • Mao Zedong CV
  BİYOGRAFİ
 • Cengiz Han CV
  BİYOGRAFİ
 • Henry Ford CV
  BİYOGRAFİ
 • Piri Reis CV
  BİYOGRAFİ
 • Karl Marx CV
  BİYOGRAFİ
 • Marco Polo CV
  BİYOGRAFİ
 • Vladimir Lenin CV
  BİYOGRAFİ
 • Yılmaz Güney CV
  BİYOGRAFİ
 • Barış Manço CV
  BİYOGRAFİ
 • Franklin D. Roosevelt CV
  BİYOGRAFİ

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.