Avustralya Aborjinleri

   “Avustralya’da birbiri ardına gelen hükûmetlerin, derin üzüntü, acı ve kayıplara neden olan yasaları ve politikaları nedeniyle bu Avustralyalı vatandaşlarımızdan özür diliyoruz” (Avusturalya Başbakanı Kavin Rud)

              Avusturalya kıtasının yerli halkına Avusturalya Aborjinleri denir. Aborjinlerin, Güneydoğu Asya’dan bu kıtaya gelmiş göçebe kabileler olduğu bilinmektedir. Kendilerine ait bir yazılı dili olmayan aborjinler, söyledikleri şarkılar sayesinde kendilerine ait bir kültür aktarımı yapmışlardır. Mızrak, kano ve bumerang ile avlanan aborjinler, meyve ve sebze toplayıcılığı yapmışlardır.  

 • Aborjinler Kimlerdir?

  Aborjin ismi, Latincedeki “ab” ve “origine” sözcüklerinden türemiştir. İngilizcedeki from, Türkçedeki –den, -dan’ı karşılamakla birlikte kökenli, kökene ait demektir. Genel anlamda aborjinler, Avusturalya ve Tasmanya çevresindeki bölgelerde yaşayan yerli halkı karşılamaktadır.

  Avusturalya ve çevresinde birçok aborjin kabilesi bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • New Sout Wales ve Viktorya’da Koori
  • Queensland’da Murri
  • Güney Avusturalya’dan Noongar
  • Merkezi Batı Avusturalya’da Yamati
  • Güneybatı Avusturalya’da Nunga
  • Kuzey Avusturalya’da Anangu (Aborjin kabilelerinin en büyüğüdür.)
  • Orta Kuzey bilgede Yapa
  • Doğu Arnhem bölgesinde Yolngu
  • Tazmanya’da Palawah 
 • İngilizlerin Bölgeye Gelişi ve Aborjin Soykırımı

  İngilizler Avusturalya kıtasına ilk kez, Kaptan James Cook önderliğinde girmiştir. 1788 itibariyle Sidney’de sömürgeciliğe başlayan İngilizler, bölgeye yeni ve faklı hastalıkları götürmüşlerdir. Bu dönemde birçok aborjin, kızamık, suçiçeği ve grip gibi hastalıklar yüzünden yaşamlarını yitirmiştir.

  İngilizlerin Bölgeye Gelişi

  İngilizler bölgeye girdiklerinde aborjinlerin kendilerine has kültür ve inanışı olduğunu görmezden geldikleri gibi bu kültürlerin aborjinlerin hayatı için önemini bile idrak edememişlerdir. Aborjin için doğup büyüdükleri toprakların bir kutsaliyeti vardır. Bu topraklardan zorla göç ettirilen bu yerli halk, gittikleri yerlerde tutunamamıştır. 1788’den 1900’lü yıllara gelindiğinde hastalık vb. durumlar yüzünden aborjin nüfusunun %90’ı hayatını kaybetmiştir. 1803-1807 yılları arasında Tasmanya Soykırımı yapılmış ve burada yaşayan aborjinler bölgeden silinmiştir. 

 • Aborjinlere Ait Sayısal Veriler

  İngiltere 18. Yüzyılda Avusturalya kıtasını sömürge haline getirmeden evvel, Aborjinlerin sayısının 300 bini aşkın olduğu bilinmekle birlikte, bu sayının bölgeye İngilizlerin gelişiyle birlikte azaldığı da bilinmektedir. Söz konusu tarihte bölgeye yerleşen İngilizler, gerek topraklardan sürme yoluyla, gerekse öldürme yoluyla aborjinlerin sayısını azaltmıştır. 20. Yüzyılda İngiltere bölgeden çekilmiştir. 1960’lı yıllarda aborjinlerin toprak sahibi olma hakları resmileşmiş ve Avusturalya’daki aborjin sayısı yükselmiştir. Günümüzde Avusturalya kıtasında 250 binden fazla aborjin yaşamaktadır. En çok aborjinin yaşadığı bölge ise, Yeni Güney Galler (New South Wales)’tir. 

 • Aborjin Kültür-Sanatı ve İnanışı

  Geniş bir kıtaya yayılan aborjinlerin kabileler şeklinde farklı bölgelerde yaşadıklarını ifade etmiştik. Aynı şekilde yaşadıkları bölge farklılığından dolayı aborjinlerde kabileler arası kültür farklılıkları da vardır. Bu kabilelilerin kendilerine has farklı kültürü, inancı ve dilleri vardır. Farklılıkların yanında kabileler arası benzerliklerin de bulunduğunu söyleyebiliriz. Örneğin aborjinler, toprağa karşı müthiş bir hürmet duyarlar ve düş zamanı inancı olarak bilinen şifai ve kültürel bir adetleri vardır. Ayrıca maneviyata çok önem vermekle birlikte gördükleri rüyalar üzerinden de gelecekle ilgili öngörülerde bulunmaktadırlar.

  Aborjinelerin hangi dine inandıkları konusunda ise, 1996’da yapılan nüfus sayımı verileri bize yol göstermektedir. Bu sayımda nüfusun % 72’si Hristiyan dinini işaretlemiştir. Son zamanlarda ise, İslamiyet’in aborjinler arasında yayıldığı bilinmektedir.

  Aborjinler’in, dinsel törenlerinde söyledikleri şiir ve şarkılar yine aborjin müziğine katkıda bulunmuştur. Aborjin müzik aletleri ise, didgerido adını verdikleri uzun bir kaval ve iki çubuktur. Bu çubuklar birbirlerine vurulduklarında farklı ritimler oluşturmaktadır.

        Abojinler’in, dinî inançları gereği boyadıkları ağaç kabukları ve mağara duvarları aborjin sanatının örneklerini oluşturmuştur. Kıyafet, çok fazla kullanılan bir nesne olmamıştır aborjinlerde. Zaten vücutlarının yarısı boyalıdır. Kıyafetleri genelde kanguru derisinden yapılan süsler ve kemerlerdir.

 • Aborjinlerin Varlığı Resmen Tanındı

  1999 yılına kadar İngilizlerin Avusturalya kıtasına aborjinlerden daha önce yerleştiği kabul ediliyordu fakat 1999’daki kanun değişikliği ile bu durumun tam tersi olduğu kabul edilmiştir.

  Günümüzde Avusturalya’nın en büyük yerli kuruluşu ATSIC, aborjin haklarını korumaya ve gündeme getirmeye çalışmaktadır. Bu kuruluş, hükümetin daha önceki yıllarda aborjinlere uygulanan soykırım için özür dilenmesini talep etmiştir. Fakat bu talep her defasında reddedilmiştir. Ta ki Avusturalya başbakanı Kevi Rud’a kadar… Kavin Rud, aborjinlerden özür dilenmesi hakkında hazırlanan önergeyi meclise arz edip burada bu önergeyi okumuş ve aynı mecliste aborjinlerden resmen özür dilenmiştir. 

İlginizi çekebilecek diğer olaylar

Ülkeler

Biyografiler

 • Niccolò Machiavelli CV
  BİYOGRAFİ
 • Marco Polo CV
  BİYOGRAFİ
 • Vecihi Hürkuş CV
  BİYOGRAFİ
 • Henry Ford CV
  BİYOGRAFİ
 • Karl Marx CV
  BİYOGRAFİ
 • Jean-Jacques Rousseau CV
  BİYOGRAFİ
 • Platon CV
  BİYOGRAFİ
 • Mustafa Kemal Atatürk CV
  BİYOGRAFİ
 • Sokrates CV
  BİYOGRAFİ
 • Adolf Hitler CV
  BİYOGRAFİ
 • II. Abdülhamid CV
  BİYOGRAFİ
 • Nikola Tesla CV
  BİYOGRAFİ
 • Ömer Hayyam CV
  BİYOGRAFİ
 • Van Gogh CV
  BİYOGRAFİ
 • Benjamin Franklin CV
  BİYOGRAFİ

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.