sotarih
tarih addicted
En Beğenilen Yazar Sırası
:
5
Toplam Başlık Sayısı
:
26
Toplam Puanı
:
264
Toplam Giri Sayısı
:
252
Bu Ayki Puanı
:
-3
En Aktif Yazar Sırası
:
5
 • tarihi çok yanlış anlatan dizi ve filmler

  Bu konuda tam olarak katılmıyorum, bu belgesellerde taraflı olunsa bile çok güzel bilgiler de var ve kesinlikle özellikle tarih belgeselleri izlenmeli..En ufak vikipedi'de bi tarihi konunun bir türkçe versiyonu bir de ingilizce versiyonuna bakın...
  0 0
 • İtalyanlar neden tek kurşun atmadan Anadoluyu bıraktı ?

  Bolşevik ihtilalini yapanların asker,işçi,köylü olduklarını biliyoruz,kapitalizme karşı,bu devrimle avrupa safından ayrılan bir ülke olarak Sovyetler yardımını gayet makul karşılayabiliriz o dönem için,gizli antlaşmaları daha açığa çıkartmışlardı..2.Dünya Savaşına kadar herhangi bir savaşta yer almadı,ağır sanayi hamlelerine yöneldi.1940 yılı sonunda SSCB ağır sanayi üretimi 1913'dekinin 12 katına ulaştı.Afganistandan gelen yardımlar din kardeşliği adına..İtalyanları zaten bahsettik yine istediğini alamayıp Anadoludan çekilmiş ve silahlarını bırakmışlar..Fransızlar ona keza itilaf devletleri arasında en çok yıpranan ,işgale uğrayan bir devlet..Musulda petrol hakkını almış,Suriye mandasını elde etmiş,savaşın yorgunluğu elde ettiklerini yeterli bulduğu anlamına geliyor..Ayrıca kurtuluş Savaşında Türkiye'nin elde ettiği başarılar..Sonucunda Ankara antlaşması..İngilizlerde maddi olarak büyük borçla savaşı bitirdi ,sömürgelerindeki problemleri bitmedi, liderliğini Amerikaya devretti..Yunanlılarla bu işi bitirebileceğini düşündü,ama umduğunu bulamadı..
  1.Dünya Savaşı İmparatorlukların sona erdiği bir savaştı..Rusya savaştan ayrıldığında dahi içinden 4 yeni milli devlet ortaya çıktı,Osmanlı Devletinin de gerileme yıkılma sürecini incelediğimizde ve dünya genelinde bu dönemdeki milliyetçilik akımı incelendiğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını dışarıdan gelen hareket olarak algılamak bence yanlış..Ama bu ülkenin gelişimi üzerine oynanan oyunlarda evet dış etkileri iyi incelemek gerekir..Türkiye üzerine oynanan oyunları incelemek istersek aslında Türkiye'nin bir örnek teşkil ettiği İran,Mısır gibi ülkelerin de tarihini incelemek ve kıyas yapmak gerekir..İran Rıza Pehlevi dönemi gibi sonra olan olaylar gibi..
  0 0
 • İtalyanlar neden tek kurşun atmadan Anadoluyu bıraktı ?

  @insearchofsunrise teşekkürler,pek tabii tarihi araştırarak ve tartışarak,değişik fikirleri inceleyerek daha iyi ve güzel şekilde öğrenebiliriz. Petrolle ilgili olan kısmı önceden cevaplamıştım zaten, bu bölümde de benim araştırmalarıma göre ABD ' nin Türkiye Cumhuriyeti kurulması aşamasında bölgede etkin bir rolünün olmadığı ve politikasının içe döndüğü yazıyor.
  Rotschildlerin bu yöntemi bana daha çok 1945 sonra yapılan eylemlere daha uygun buluyorum hem teknolojik hem medya hem sosyolojik bakımdan..Ama tabii ki şunu da es geçemem 1.Dünya Savaşının toplumlar ve toplumun katmanları üzerindeki yıkıcı etkisi monarşik yönetimlere karşı tepki oluşturmuştur..Bu savaşa kadar da savaşlar üzerinden ülkelerin geleceği tayin ediliyordu..Kapitalizmin iyice yayılması ve haberleşme organlarının gelişmesi toplumsal reflekslerin kontrolü üzerinden devletleri kontrol etme girişimlerini arttırdı..Mesela Saddam Hüseyin gibi bu coğrafyada diktatörlükler kuruldu daha sonra palazlanınca ,demokrasi paketi sunuldu..
  Türkiye ağır sanayi hamleleri ABD öncülüğünde baltalandı,tarım ülkesi haline geri döndürüldü, 1980'den sonra da kontrolsüz dışa açılım ülkemizi tamamen açık pazar haline getirdi..Pek tabii ekonomi ve sanayimizin gelişmesini engelleyen ülkelerin başında Amerika gelir..Türkiye Cumhuriyetinin ekonomik kapasitesi Amerika'daki ilk 100 deki firmalarından herhangi birinden daha düşüktür muhtemelle ama siyasi ve jeopolitik anlamda Amerika'nın önemli bir uç karakolu haline getirildiği aşikar..
  0 0
 • İtalyanlar neden tek kurşun atmadan Anadoluyu bıraktı ?

  1.Dünya Savaşı , topyekün savaşların yaşandığı ve teknolojik olarak gelişmiş,etkisi büyük silahların ilk defa büyük bir alanda kullanıldığı bir savaştır.Bu savaş sırasında halklar yönetimlerine başkaldırmışlar,mesela İngiltere'de işçiler haklarını bu savaş sırasında almışlar,İtalyanlar'da ona keza 300.000 asker savaşmayıp emir geldi denilerek geri çekişmişler,detaylarını üstte verdiğim linkte bulabilirsiniz...
  Rusya'ya gelirsek önce 1905 devrimine bakmak lazım.1905 Devrimi kendiliğinden gelişen bir yapıya sahipti. Özellikle Rus-Japon Savaşı sonrasında çok kötü durumda olan Rus donanmasındaki bahriyeliler bulundukları savaş gemilerinde subaylarına isyan etmiş ve gemileri ele geçirmişlerdir. Bunlardan en önemlisi olan Potemkin Zırhlısı örneğinde de görüleceği gibi Rus askeri yüksek derecede siyasallaşacak ve benzer durumdaki işçi ve yoksul köylülerle eylem birliği yapacaktır.

  1905 Devrim sürecinin en önemli özelliklerinden birisi de tabanda asker, işçi ve köylülerin oluşturdukları Sovyet organının kurulmuş olmasıdır. Özyönetim organı olarak ayaklanmanın başarılı olduğu yerlerde yönetimi ele alan bu organ devrimin bastırılmasıyla tasfiye edilse de 1917 Şubat Devrimi ile birlikte yeniden kurulacak ve Ekim Devrimi ile birlikte iktidar organı olacak, yeni kurulan Sovyetler Birliğine adını verecektir.
  Amerika konusunda ise Amerikan halkı, 1920 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde I. Dünya Savaşı'na damgasını vuran ve açıkladığı 14 prensip ile tüm dünyanın dikkatini üzerinde toplayan Wilson'ın yerine Monreo Doktrini'ni savunan Cumhuriyetçilerin adayı Warren G. Harding'i Başkanlığa seçerek Wilson politikası yerine muhafazakar politikayı tercih etmiştir.

  Monreo Doktrini'nde olduğu gibi, Versay'dan sonra da ABD, Milletler Cemiyeti ve Avrupa ile ilgisini tamamen kesmemekle birlikte, Latin Amerika ve Uzak Doğu ile daha fazla ilgilendi. Başkan Thomas Woodrow Wilson, Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren antlaşmaları ve özellikle de Versay Antlaşması'nı ve ona bağlı Milletler Cemiyeti Paktı'nı Amerikan halkına kabul ettirebilmek için yoğun bir çaba göstermiştir. Bu amaçla; 22 günde 8. 000 mil yol katederek ve 37 söylev vererek Amerikan kamuoyunu ikna etmek istemiş, ancak buna muvaffak olamamıştır. Hatta bu geziler sırasında felç olmuştur. Tüm bu gayretlere rağmen Amerikan Senatosu, Versay Antlaşmasını ve Milletler Cemiyeti Paktı'nı onaylamamıştır. Bu iki belge için Senato'da Kasım 1919, Ocak 1920 ve Mart 1920'de üç defa oylama yapılmış, ancak birinde tasdik için yeterli oy çoğunluğu sağlanamamıştır. Bu sonuç hasta durumda olan Wilson'ı çok üzmüştür:

  “ Şimdi onlar ne kaybettiklerini acı bir tecrübe ile öğreneceklerdir. Dünyanın liderliğini kazanmak için elimize bir fırsat geçmişti. Fakat bu fırsatı kaybettik ve yakında bu kaybın nasıl bir trajedi olduğunu göreceğiz. „
  — Thomas Woodrow Wilson
  2.Dünya Savaşının bitiminde İnönü dönemi ile tekrar Türkiye ile ilgilenmeye başladı ve Marshall yardımlarıyla devam etti...
  ABD ' nin Türkiye Cumhuriyeti'ne ihtiyacı konusunda yukarıda da bahsedilenler göz önüne alındığında pek ilgisi olduğu görünmemektedir bence..
  0 0
 • yeni bir süper güç

  Kaç yaşındasın bilmiyorum ama şu anda samanı dışarıdan ithal ediyoruz ,bırak fetih yapmayı 2023 'e kadar doğu ayrılmasın bizden ona şükür..Güçlü ülke olmak istiyorsan mesela bir Samsung markası yaratmalısın ,tek başına Türkiye' nin ekonomik kapasitesinden fazla..
  0 0
 • Tarihin en büyük yalanı

  En büyük yalanı olmasada en büyük cahillik 1.Dünya Savaşında Almanlar yenildiği için biz yenilmiş sayıldık :)) Adamlar savaşı kendi topraklarına uğramadan bitirdi..
  0 0
 • Tarihin en büyük yalanı

  O mevzu hemen öyle bir anda olan bir şey değil, temelleri 2.Abdülhamid Han zamanında atılan bir işbirliğinin 1.Dünya Savaşına kadar süren bir birlikti..İngiltere'nin Osmanlı' dan vazgeçmesi üzerine yeni sömürge arayışı olan Almanların dış dünyada desteksiz kalan Osmanlı'yı himayesine aldığı bir dönem...
  0 0
 • tarihi çok yanlış anlatan dizi ve filmler

  Fury çok yavan bir film zaten, hayal kırıklığıydı..
  0 0
 • Tarihi Eserlerimize Ne Kadar Sahip Çıkıyoruz?

  Tarihi sadece savaş ve zafer olarak kabul eden bir toplum tarihi eserlere ne kadar sahip çıkabilir ki ?
  0 0
 • Tarihte Hangi Kişi Olsaydınız Neyi Değiştirmek İsterdiniz?

  2.Beyazid'in yerinde olup Kuran'ın yazıldığı arap alfabesinin makinede kullanımının caiz olmadığı hakkındaki yorumunu değiştirir, matbaayı her türlü kullanmanın önünü açardım..
  0 0
 • Robert Fulford İslam Üzerine Yazısı

  The National Post gazetesindeki 1999' daki bir yazısı ,İslam'ın gelişimi ve tarihsel süreci üzerine bir yazarın gayet yerinde ve güzel tespitleri..Buraya linkini vericem ,zaman bulursam Türkçeye çeviricem ya da bir arkadaş çevirirse memnun olurum..

  A millennium ago, in the last days of the year 999, civilization was following a clear course. An objective student of history, if there had been such a person, could have told you with certainty where the future of world politics lay: with Islam. It was an unstoppable force and would eventually control the known world, including whatever parts of Europe it chose to occupy.

  The Muslims had energy, confidence and imagination. Their society, born on the edge of the Arab lands less than four centuries before, was far superior to Christian Europe's. Bernard Lewis, the great historian of Islam, has written that the Muslims of those days "neither feared nor respected the barbarous individuals of northern and western Europe, whom they saw as uncouth primitives." Such things are hard to compare, but Islam at the year 1000 was probably the most sophisticated and cosmopolitan civilization that had so far developed anywhere.

  So how did it come to pass that Christian Europe (and the colonies it established in America) eventually dominated the world? What started out as Islam's millennium became Europe's instead. In history there are few dramas so compelling, and so unexpected. In geopolitics, this was the greatest surprise of the second millennium.

  The Muslims of 1000 were more literate by far than the Europeans, and they were better at astronomy, medicine, engineering, geography and mathematics ("algebra" is an Arabic term). Their architecture and their gardens were more impressive than anything Europeans would imagine for centuries. And the Muslims were well established in Europe. Cordova, their capital in Spain, was the richest European city, a place of magnificent palaces and mosques.

  Islam's claim on the future remained valid for centuries more. As Europe grew more powerful, so did Islam. The age of Islamic military conquest lasted until 1669, when the Ottoman Empire, after a long war, took Crete from the Venetians. That turned out to be its last acquisition. Fourteen years later, it was evident that history was reversing itself. In 1683, the Ottomans, after trying to conquer Vienna for 60 days, withdrew in disarray. The fighting that followed destroyed much of their army and crippled the military wing of Islam. From the Muslim point of view, Europe soon ceased to be an invasion target and became an alien force whose armies and cultures began to trespass on the Arab lands. What happened? It's not entirely clear.

  It was obvious in retrospect that power was shifting long before the siege of Vienna. Perhaps 1492 was the key year. Granada, the last Islamic city in Spain, surrendered to Christian armies in January, and before the year was over Columbus had arrived in America and made Europe's expansion across the Atlantic possible. Eventually, America enriched Europe to an extent that Islam could not equal.

  But we might have expected (given the state of play in 1000) that the Muslims would be the first to see America. What pushed Europe ahead? Culture was the crucial factor. If we define culture to include religion and ideas, then it was culture -- not productivity, markets or military force -- that determined the fates of these empires.

  Islamic and Christian thinkers approached reason in different ways. Islam (the word literally means "submission to God") accepted the world as God had made it. While Muslim thinkers did not necessarily expect to understand reality in rational terms, Christians developed a high esteem for reason and high hopes for what it might accomplish.

  In the late Middle Ages and the Renaissance, Christian thinkers combined Greek natural philosophy, Roman private law and Christian theology. They came to believe that reason has its own priorities and deserves its own independent institutions, notably universities. In these institutions it became possible, sometimes, to encourage heresy and innovation, which can amount to the same thing.

  Late in the Renaissance, a form of heresy, Protestant Christianity, became a progressive force. Martin Luther, whatever he intended to do, wrenched daily life out of the hands of religion. Islam had no Martin Luther, nor is such a person quite imaginable.

  The West came to believe that an idea might have value on its own, whatever its origins. So Europe could absorb and use whatever Islam created. Islam, however, viewed the inventions of the West with suspicion. The classic case was the printing press, which Islam vigorously resisted. In 1485, a decree by the Ottoman sultan, Beyazid II, banned this new invention, on the grounds that it would be sacrilegious to use the Arabic language in mechanical equipment.

  The Koran and Arabic were so closely entwined that the language itself demanded pious treatment, which it wasn't likely to get from printers. Furthermore, printing threatened Islamic calligraphers, who became its powerful enemies. Jewish publishers could operate in Turkey only so long as they did not use Arabic. Printing in Arabic was illegal until the first half of the 18th century, and even then it grew slowly. When Napoleon arrived in Egypt in 1798, Cairo had no presses. By then, European thinkers had been educating one another through books for more than two centuries.

  How far did Islam fall? It lost the ability even to name its section of the world. In 1902, an American naval historian, A.T. Mahan, called the area between Europe and East Asia "the Middle East," a term that could have been invented only by someone who thought Europe the world's core. That demonstrated the widespread belief that the Arab lands now contained a marginal civilization, significant only as it related to the true centre. Through much of this century, "Middle East" has been the common term all over the globe, even inside the region itself.

  It wasn't apparent until the 1960s that Islam could be reinvigorated. Recent decades have brought an Islamic resurgence powerful enough to influence world politics and make the conflict between Islam and the West an issue once again. But that's another story, to be told in another millennium.

  Return to the List of Robert Fulford's Columns

  http://www.robertfulford.com/Islam.html
  0 2
 • İtalyanlar neden tek kurşun atmadan Anadoluyu bıraktı ?

  i̇talya savaşta etkin bir başarı da elde edemedi , caporetto denilen bölgede avusturya macaristan ve almanya'ya karşı çok da başarılı sayılmayacak savaşlarla iyice yıprandı,savaş süresince bahsedilen trento,trieste,istria ve dalmaçya kıyılarına askeri anlamda işgal edemedi sadece tampon bölge oluşturabildi o kadar, bahsettiğin gibi sömürgeci bir tutumla bu savaşa kadar bazı yerleri işgal etti ama savaşta etkin bir başarı sağlayamaması ve sömürgeci politikası i̇ngiltere , fransa tarafından çıkarlarına ters olduğu için yavaşlatılması için vaadedilen yerlerin yerilmemesi normal bir durum..aynı osmanlı devletinin zamanında savaşta kazanıp ,masada kaybetmesi gibi bir durum..Benim şahsi fikrim bu yönde..
  Savaşa gelirken petrolle ilgili kesimini gelirsek William Engdahl 'ın Petrol Savaşları kitabından bu süreci daha iyi takip edebiliriz.İngiltere 1.Dünya Savaşı öncesi Dünya'da bilinen petrolün % 12 sine sahipken savaştan sonra % 60 'ına sahip olduğunu yazar.Ayrıca 1914-1918 1.Dünya Harbi İngilizlerce ödünç alinmiş bir parayla kazanilmisti. Amerika ya 7.4 bilyon dolar borcu vardi..1915 te Çanakkale yenilgisinden sonra İngilizler Musuldaki petrol haklarini Fransizlara vermisti.Hatta birbaşka kaynakta 1915' te Yunanlıların savaşa girmesi karşılığında Aydın'ın onlara verilmesi için teklif yapıldığını okumuştum..
  Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda Amerika' nın yardımları ile ilgili bir yazı okumadım,ama Wilson ilkelerine bir dönem bel bağlandı ama işgaller başlayınca bunun boş bir şey olduğu anlaşıldı..Türkiye Cumhuriyeti 'nin doğuşu ise zaten tarihsel bir süreç içerisinde devam ediyordu..Meşrutiyetin ilanı ,sonra Abdülhamid Han tarafından kapatılması ve ülkenin toprak kayıpları giderek artarken ,osmanlıcılık,panislamizm gibi ideolojilerin pratikte işe yaramadığı ve Osmanlı içindeki diğer milletlerin Osmanlı'dan kopma denemeleri derken, 1.Dünya Savaşı sonucunda Vahdeddin'in bu savaşa öncü olmayıp kendi tahtını koruma girişimleri bu devletin kurulmasını hızlandırdı..Aslında 1.Dünya Savaşı petrol savaşlarının yanı sıra sosyolojisi ile de incelemeye değer , mesela bu etkileri şu belgeselde izleyebilirsiniz.. http://altyazili.org/the-first-world-war/
  Teşekkürler.@insearchofsunrise
  0 0
 • Avrupanın İnteraktif Tarih Haritası

  @insearchofsunrise ben bu aralar görev alacak durumda değilim ,bu görev için affola ileride inşallah ..
  0 0
 • Simo Hayha

  Dünya tarihinin en iyi ve en ölümcül keskin nişancısı olarak bilinen Simo Hayha, Rusya’ya kan kusturdu. Finlandiya-Rusya sınırında bir köyde dünyaya gelen Hayha Finlandiya ordusuna katıldı ve Finlerin en büyük askeri kahramanı oldu. 1939-40 yıllarında Rusya ile yapılan Kış Savaşı’nda 705 onaylanmış Rus’u öldürerek Dünya tarihine geçti. Hayha, ‘Beyaz Ölüm’ lakabıyla biliniyordu.
  0 0
 • Osmanlı Devleti'nde Bir Venezuellalı Komutan

  @armin teşekkürler
  0 0
 • İtalyanlar neden tek kurşun atmadan Anadoluyu bıraktı ?

  Yarını bekliyoruz o zaman merakla @insearchofsunrise ;)
  0 0
 • Osmanlı Devleti'nde Bir Venezuellalı Komutan

  @armin yazmak isterdim ama bebeğimiz daha 10 günlük, bu ara vaktim yok uzunca bir derleme yapmaya ama zamanım olduğunda inşallah..
  0 0
 • İtalyanlar neden tek kurşun atmadan Anadoluyu bıraktı ?

  Birçok italyan özellikle sosyalistler savaşta yer almak istemiyordu,milliyetçiler ise savaşa katılmak istiyordu.Sosyalistlerde yer alan genç Mussolini ‘’Bu büyük dramada izleyici mi olmak istersiniz yoksa savaşın içindeki savaşçılar mı ? diye görüşünü belli ediyordu.Bunun sonucu olarak Sosyalistlerden ihraç edildi Mussolini.Bu sıralarda ise Fransa batı cephesinde Almanlar ile başı dertteydi.Fransa’nın yükünü hafifletmek için İtalya ile yapılan gizli antlaşmardan sonra Londra Antlaşması (Nisan 1915) ile İngiltere İtalya’ya 50 milyon pound yardımda bulundu ve İtalya’nın Dalmaçya kıyıları,İstria Bölgesini elde etmesine onay verildi.

  Başbakan Antonio Salandra antlaşmayı imzalamasına rağmen İtalya Temsilciler meclisi bu tasarıyı reddetti ve Salandra’nın çekilmesini istedi.Kral Victor Emanuel bunun üzerine tasarıyı kendisi kabul etti ve İtalya savaşa dahil oldu.

  Savaşın İtalyanlara Bedeli :

  1.Dünya Savaşı İtalyanlar için tam bir felaket oldu.2 yıl süren çabalara rağmen İtalyanlar Avusturya-Macaristan İmparatorluğuna karşı somut bir başarı elde edemedi.Ekim 1917’de Alman destekli Avusturyalılar Caporetto’da büyük bir başarı elde etti.İtalyan ordusu 300.000 kişi kaybetti,daha sonra İtalyanlar Vittorio Veneto’da 1918’de zafere ulaştı.Fakat zaferin bedeli ağırdı.Yaklaşık 0.6 milyon italyan savaşta ölmüş,0.6 milyon ise yaralanmıştı,0.25 milyonu ise kötü şekilde sakatlanmıştı.İngilizlerden gelen finansal yardım bu bedelin sadece çok küçük bir kısmını karşılıyordu.Sonuç olarak enflasyon yükseldi,ciddi bir işsizlik problemi ortaya çıktı savaştan sonra.
  St.German Antlaşması (1919) ile Londra Antlaşmasında vaadedilen Dalmaçya kıyıları İtalyanlara verilmedi.Milliyetçiler hükümetin bu duruma kayıtsız kalmasını şiddetle eleştirdi ve 2.Dünya savaşı öncesinde milliyetçilerin ön plana geçmesini sağladı..

  SONUÇ olarak toplum tarafından istenmeyen bir savaşa giren İtalya,hem ekonomik olarak çökmüş hem de vaadedilen toprakların verilmemesi ile zaferle ayrılan itilaf devletleri arasında aradığını bulamamıştır.
  Nitekim 1922'nin Ekim ayında Mussolini önderliğindeki faşistler toplam 26.000 kişi ile beraber Napoli'den Roma'ya yürüme kararı aldılar. Savaş sonunda istediğini elde edemediği için hayal kırıklığına uğramış olan İtalyan halkının durumunu Mussolini'nin düzeltebileceğini anlayan Kral III. Vittorio Emanuele, toplumsal krizi şiddetsiz bir yolla çözmek için 31 Ekim 1922 tarihinde Mussolini'yi başbakan olarak atadı.Tam da bu sıralarda İtalyanlar'ın Güney Anadolu'daki askerlerini tek kurşun atmadan ve dahası yardımlarda bulunarak ülkemizi terketmesi bi rastlantı mı acaba?
  0 0
 • Osmanlı Devleti'nde Bir Venezuellalı Komutan

  Osmanlı Devleti'nde Bir Venezuellalı Komutan..
  Rafael de Nogales Méndez
  1914 eylülünde, I. Dünya Savaşı'nın çıkmasını takiben Avrupa'ya gitti. Başarısızlıkla sonuçlanan Belçika ve Fransa adına savaşma isteklerinin ardından Bulgaristan'da Alman Ataşemiliteri Binbaşı Colmar von der Goltz ile aynı ülke nezdindeki Osmanlı Ortaelçisi Fethi Bey'in girişimleri sonucunda, yabancı askerî uzman olarak 1915'in ocak ayında İstanbul'a geldi. Şubat ayında 3. Ordu'ya atanan Nogales, 12 Şubat 1915'te Doğu Cephesi'nde savaşmak üzere yola çıktı. 1915'in nisan ile mayıs aylarında gerçekleşen Van İsyanı sırasında, bölgedeki jandarma birimlerine atandı. 1917'den itibaren görev yaptığı Sina ve Filistin Cephesi'nde, 3. Süvari Tümeni'nin emrine verildi. Osmanlı Ordusu'nda 1919 yılına kadar önce yüzbaşı, sonraları ise binbaşı olarak görev yaparken; kendisine Colmar von der Goltz tarafından Harp Madalyası, Müşir Abdullah Paşa tarafından ise Kılıçlı Mecidi Nişanı verildi.Ayrıca kendisine Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm tarafından Demir Haç madalyası verildi.
  0 1
 • Leonardo Da Vinci'nin Milan Düküne İş Başvuru Mektubu

  Ben de küçüklükten tarih severim tarih öğretmeni olmayı da isterdim ama Türkiye şartlarında dedik mühendis olalım maddi olarak daha iyi olur ama işte toy zamanlar :))Bu platform güzel oldu benim de çok fazla olmadı ama her gün girmeye çalışıyorum..
  0 0
 1. Yeni Konu Ekleme

  Bu alana yazacağınız yazı sizin konu başlığınız olacaktır. Eğer konunuz var ise listelenecek, eğer konunuz yok ise yeni konu ekleme sayfasına yönlendirileceksiniz. Konu başlığınızı yazdıktan sonra ileri butonuna yada enter butonuna basınız.

 2. Arama Butonu

  Arama butonuna basarak sayfaya yönlendirileceksiniz.