Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı

  Türk milletinin bütün fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde milli şuur etrafında toplamak için oluşturulan kurum, gençlerimizi milli ahlaki, insani üstün değerlerini geliştirmek, milletimizi hür düşüncenin, bilime inanmış, şahsi teşebbüse ve toplum sorumluluğuna değer veren bir anlayış içinde eğitim almasını sağlamak; bilgi, teknik sanat ve ekonomi bakımından çağdaş uygarlığın yapıcı, bulucu seçkin bir ortağı haline getirmektir. Türk devletinin yüksek medeniyetler seviyesi ve en kutsal ülküsü olan muhasır ve bayındır bir yurt olan Anadolu’nun ve Türk Milletinin en iyi şekilde temsil edilmesi için çalışmalar yürüten ilgili Bakanlık, aynı zamanda yurt dışında yürüttüğü eğitim kursları ve öğrenci değişim programlarına verdiği desteklerle çalışmalarını sürdürmektedir. Mustafa Kemal Atatürk’ün en güzel sözlerinden biri olan “Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.” sözünü örnek alan kurum, küçük yaştaki çocuklara süt, fındık ve kuru üzüm dağıtarak ve özellikle kimsesiz çocuklara, şehit ailelerine verdiği desteklerle de kıvanç sahibi kurumlarımızdandır. Ayrıca yukarıda belirtilen çağdaş medeniyetler seviyesi konusu; devletin gerek sosyal gerek ekonomik ve gerekse teknolojik olarak eğitime verdiği desteğin tanımıdır. Milli Eğitim Bakanlığı gerek projektör gerek elektronik yazı tahtaları gerekse öğrencilere sunulan bilim laboratuarı ve tablet desteğiyle birlikte teknolojik ve çağdaş bir kurum olma yolunda ilerlemektedir. Unutmayınız ki ülkemizin en büyük kazancı ve milli kaynağı gençlerimizdir, ve bahsi geçen kurum ve meydana getirdiği çalışmalar giderek daha da düzelmektedir. Bir ülkede eğitim taleple doğru orantılıdır. Özellikle çeşitli özel ve tüzel teşebbüslerin gerek “Kardelen” gerekse “Baba beni okula gönder” gibi projelerle desteklediği çalışmalar bakanlıktan büyük destek görmüştür. Hepimizin aşikar olduğu bir odak noktası var ki karanlığa bir ışık yakmak cahilliğin yok olması için bir adım daha atmaktır.

 • Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Tarihçesi

  Osmanlı tarihine dönüp baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir karşılığı olarak kullanılan herhangi bir teşkilat mevcut değildi. Devletin yönetim kademelerinde ve oluşturduğu düzende de eğitim ve öğretimin verildiği bir kurum veya devlet görevlisi bulunmuyordu. Fatih Sultan Mehmet dönemine gelindiğinde Fatih Kanunnamesi’ne konu olan eğitim ve öğretim, Şeyhülislam (Meşihat) kontrolünde düzenlenmesine karar kılınmıştı. Daha sonraları vakıf kontrolünde yaptırılan medrese bünyelerinde açılan Sıbyan Mektepleri’yle eğitime bir destek verilerek; 1826 yılında ise Evkaf-ı Hümayun Nezareti ile eğitim ve öğretim kurumları Tanzimat’ın ilanına kadar bu kurum kontrolünde eğitim ve öğretim politikalarına yön verilmiştir. Osmanlı döneminde kurulan medreseler günümüzün Üniversiteleri gibi işlem görerek bilim ve sanat alanında giderek geliştikleri için İmparatorlukta buna bağlı olarak büyüyerek daha bayındır hale gelmiştir. Dünya tarihine isimleri altın harflerle yazılan ünlü din ve devlet adamları, din ve fen alimlerinin çoğu medreselerden eğitim alarak kendilerini geliştirmişleridir. Bu sebeptendir ki medreseler, her zaman bulundukları çağın ilerisinde eğitim kurumlarıydı. Tanzimat Fermanı’nın ilanı ve devlette yapılan köklü değişiklikler eğitim kurumalarına da yansımıştır. Daha önce özel vakıflara bağlı olarak yönetilen eğitim işleri Maktib-i Umumiye Nezaret’inin kuruluşundan sonra el değiştirerek yeni kurumun tekeline bırakılmıştır. 28 Şubat 1856 yılında Maarif-i Umumiye Nezareti kurulmuş, eğitim ve öğretim işlerinden sorumlu bakanlık hükümet içinde yer almıştır.

  Osmanlı döneminde yapılan temel düzenlemeler ve eğitim hayatında atılan ilk hukuki gelişmelerin ardından 4 Mayıs 1920 tarihli kuruluş olan Maarif Vekaleti ile 1926 tarihli ve 789 sayılı Maarif Teşkilatına Dair Kanun kamu hukukuna dahil edilmiştir. Bahsi geçen bakanlıkta yapılan düzenlemeler ve yürütülen çalışmalar 10 Haziran 1933 tarihli ve 2287 sayılı kanuna mukabil yeniden düzenlenmiş olmasına rağmen, düzenlenen bu kanun ve ardından yapılan kanun, kanun hükmünde kararnamelerle kurumun çağın gereklerine ve çağdaş devletlerin eğitim seviyesine uygun olması için çeşitli değişiklikler yapılarak Milli Eğitim Kurumu bugünkü şeklini almıştır.

  13.12.1983 tarihinde yapılan değişiklik ile tek başına uzman olduğu alanda çalışmalar yürüten Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı daha sonra 31.3.1989 tarihli yapılan değişiklikle Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan ayrılarak tekrar Milli Eğitim Bakanlığı adını almıştır.

İlginizi çekebilecek diğer olaylar

Biyografiler

 • Adile Naşit CV
  BİYOGRAFİ
 • Albert Einstein CV
  BİYOGRAFİ
 • VII. Kleopatra CV
  BİYOGRAFİ
 • Cengiz Han CV
  BİYOGRAFİ
 • Abraham Lincoln CV
  BİYOGRAFİ
 • Mahatma Gandhi CV
  BİYOGRAFİ
 • Napolyon Bonapart CV
  BİYOGRAFİ
 • Alexander Graham Bell CV
  BİYOGRAFİ
 • Henry Ford CV
  BİYOGRAFİ
 • Piri Reis CV
  BİYOGRAFİ
 • Benjamin Franklin CV
  BİYOGRAFİ
 • Ömer Hayyam CV
  BİYOGRAFİ
 • Alan Turing CV
  BİYOGRAFİ
 • Mimar Sinan CV
  BİYOGRAFİ
 • Vladimir Lenin CV
  BİYOGRAFİ

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.