Saklı Kapılar Ardından Dünyayı Yönettiğine İnanılan 11 Gizli Örgüt

Biz uyurken, savaşlar gündeme gelirken, ırkçılık ve milliyetçilik hareketleriyle olaylar sarpa sararken, kapitalist, sosyalist ve emperyalist düşünceleri eleştirirken dünyadaki çarklar dönüyor ve birileri her zaman kazanıyor.

Fakat birileri gelişirken birileri geriye gidiyor, birileri para kaybederken birileri akıl almaz paralar kazanıyor. Burada aklımıza şu soru geliyor: Peki ama dünyayı kim yönetiyor?

Eminiz bu galeriyi okudunuzda bazı sorularınıza cevap bulurken,  bazı sorularla tekrar kafanız kurcalanacak. Keyifli okumalar.

1- İlluminati

Illuminati (aydınlanma çağı dönemi) 1 Mayıs 1776’da kurulmuş bir topluluktur. Illuminati topluluğunun kurucusu Ingolstadt Üniversitesi kilise hukuku profesörlerden Adam Weishaupttur. Adam Weishaupt 1776’da bu topluluğu beş kişiyle kurmuştur. Bu topluluğun üyelerinin kayıtları ve bilgileri çok gizli tutulmaktadır. Her üyenin bir kod adı vardır, yazışma ve haberleşmede bu kod adlar kullanılmaktadır. Bilindiği kadarıyla Adam Weishaupt’un kod adı “Spartacus”dur.

İlluminati örgütünün esas ilkesi ‘kaostan kaynaklanan düzen’ olarak nitelendirilen yapıdır. Amaçları var olan rejimi bozup, tek devlet ve tek dine dayalı olarak yönetilebilecek  tek dünyayı kurmaktır.   

Komplo teorisyenlerine göre birçok ABD Başkanı, bu örgüte doğrudan veya dolaylı olarak hizmet etmektedir. Örgütün dünyayı etkileyen birçok olayda da rolü vardır. Örneğin Myron Fagan'a göre Waterloo Savaşı, Fransız İhtilali, John F. Kennedy suikasti bu örgütün işidir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

2- Opus Dei

Opus Dei, Latince anlamı “Tanrı’ın İşi” olan Katolik bir örgüttür. Bu örgüt, Madrid’te sıradan bir papaz olan Jose Maria Escriva de Balaguery Albas tarafından 2 Ekim 1928'de kurulmuştur. Şu anda Örgüte ait 2.8 milyar dolar servet, 600 medya aracı,15 üniversite, 97 teknik okul, 36 ilköğretim okulu bulunmaktadır.
Opus Dei'nin temel fikri, sıradan bir işin kutsallığıdır. Örgütün inancına göre kişinin Tanrı’ya ulaşması için ille de din adamı olması gerekmemektedir. Kişi yaptığı iş her ne olursa olsun yaptığı işine Hıristiyanlık ruhunu getirirse Tanrı’ya ulaşabilir. Örgütün gündeminde “sosyo-kültürel sorunların nasıl düzeltilmesi gerekir” gibi ana konular yoktur, genel olarak homoseksüellik ve kürtajın yasaklanması gibi konular ele alınmaktadır. Papalık, örgütün anti-komünist misyonu nedeniyle toplumdaki statüsünü 1982'de yükselterek, örgüt liderlerine ve tarikat başkanlarına özel "piskopos" unvanını vermiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

3- Kurukafa ve Kemikler Topluluğu (Skulls& Bones Society)

İlluminati'nin bir parçası olarak görülen bu topluluk 1832 yılında kurulmuştur. William H.Russel’in liderliğinde kurulan grup Yale Üniversite’sindeki protestan ailelerden gelen beyaz öğrenci topluluğu olmuştur. Gruba her yıl son sınıftan bir önceki sene aday olarak gösterilen kişilerin arasından, uygun görülüp de seçilen 15 öğrenci katılabilmektedir. Grubun amacına gelecek olursak Yeni Dünya Düzeninin hayata geçirilmesi projesi esas alnmıştır. Tüm dünyada ve ABD'de önemli mevkilerde (CIA, FBI, Beyaz Saray) bu gruptaki kişilerin bulunması gerekmektedir.

Son derece elit bir yapılanması olan örgüt, ABD'nin en etkili örgütlerinden biridir. Örgütün İnisinasyon töreni dedikleri ayinlerinde ise çırılçıplak soyunup bir tabutun içirine girip burada en bilinmedik sırlarını anlatmaktır. Tabuttan çıktıktan sonra da tüm günahlarından arınıp 'yeniden doğmuş' olmaktadırlar.

4- Trilateral Komisyon

Trilateral Komisyon, David Rockefeller, Henry Kissenger ve Zbigniew Brzezinski tarafından 1973 yılında kurulmuş gizli bir örgüttür. Tarikatın simgesine bakıcak olursak bir kürenin içinde üç yanından üç tane üçgen uzayarak kürenin ortasında buluşuyorlar fakar birleşmiyorlar. Bu birleşimden elde edilen tek üçgen ise bir büyük piramiti simgelemektedir. Her üçgen ise trilateralin üç bölgesini simgelemektedir. Bu büyük piramitin oluşması demek tek dünra düzeninin henüz kurulmamış olduğunu ifade etmektedir. 

5- Özgür Masonlar

Mason kelimesinin anlamı tarihten itibaren taş ustası anlamını taşımaktadır. En başlarda mason toplulukları tamamiyle taş ustalarından oluşuyor olsa da zamanla taş ustası olmayanlarında girdiği bu loncalardaki masonlara özgür mason (free masın) adı verilmiştir. Tüm dünyada 6 milyondan fazla üyesi bulunan bu örgüt 16. yüzyılın sonlarından itibaren süre gelen 'Kardeşlik' grubu adı altında hareket etmişlerdir. Tarihten günümüze kadar olan süreçlerde masonların önemli patronaj ilişkileri olmuştur. Bu örgüt sır ve gizliliğe oldukça fazla önem vermiş, her bilginin sembolize edilmiştir. Semboller, masonların değerlerini oluşturmuştur. Örgütün sembolizme dayalı kuralları ve ritüellerini benimsemek ve bunları sürdürülebilir kılmak asıl amaçları olmuştur.

6- Bohemian Kulübü (Bohemian Grove)

Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı yakasındaki elitlerin kesimin 1872 yılında kurmuş olduğu bir tarikattır. ABD'de cumhuriyetçi devlet adamları bu topluluğun üyesi olmak durumundadır. Grubun semboli ise baykuştur.
Topluğuğun faaliyetleri oldukça gizli tutulmaktadır. Amerika'nın her eyaletinde bir tapınakları bulunmaktadır. Ülkenin en seçkin tabakasından en kilit isimlerine kadar özenle seçilmiş olanların oluştuğu bir tarikattır. Her hafta sonu toplantılarını California başta olmak üzere üzere diğer eyaletlerde yapmaktadırlar.

7- Ordo Templi Orientis

20. yüzyılın başlarına doğru kurulan bu gizli tarikat uluslararası kardeşlik ve dini örgüt misyonunu üstlenmiştir. Grubun en bilinen üyesi İngiliz yazar Aleister Crowley olmuştur. Kısa adı OTO olan örgütün kanunları "Themala" adı altında Aleister Crowley tarafından tekrar düzenlenmiştir. "İstencini yap" felsefesiyle ilerleyen bu örgüt oldukça gizli ayinler düzenlemektedir.

8- Ku Klux Klan

1865'te ABD'nin güney eyaletlerinde kurulan Ku Klux Klan tarikatı, Amerikan İç Savaşı’nın ardından tüm ülkede kaldırılan siyahi köleliğine karşı çıkmıştır. Teşkilat, siyahı ırka mensup insanların ölmesi veya beyaz ırkın refahı için çalışılması gerektiğini savunmuştur. 1960'larda Amerikan polisinin sık baskınları sonucu teşkilat zayıflamış olsa da günümüzde aynı isim altında dernek bulunmaktadır. Örgüt birçok aydınlatılamamış suikastten sorumlu tutulmaktadir ve siyasi etkilerinin fazla olduğu düşünülmektedir.

9- Majestic 12

Majestic 12, 1947 yılında dönemin ABD başkanı Herry S. Truman tarafından kurulmuş, içerisinde üst düzey hükümet görevlilerini, askeri liderleri ve bilim adamlarını barındıran bir örgüttür. Örgütün amacı UFO'larla ilgili kanıtları toplayıp UFO'lar hakkında bilimsel veri toplamaktır. Oldukça gizli olan bu örgütün üyeleri kesinlikle bilinmemektedir ve çok kritik yerlerin yönetimleri sadece kendilerindedir. Gök bilimi ile ilgili araştırmalarda tam olarak yetkilendirilmiş olan bu örgüt Amerika tarihi boyunca yaşanmış birçok UFO skandalının da üstünü örtmüştür.

10- Thule Society

Thule Society, 1918 yılında Münih'te kurulmuş olan esrarengiz bir topluluktur. Topluluğun amacı Aryan ırk teorilerini oluşturmak ve bunları gerçekleştirmektir. Nazi ideolojisi ile örtüşen Thule Society görüşü 1920'lerde birçok Nazi tarafından da desteklenmiştir hatta Hans Frank ve Rudolf Hess'in bu örgüte üye olduğu da bilinmektedir. Her ne kadar Adolf Hitler için de bu örgütün üyesi denilse de bunu ispatlayan hiçbir kanıt yoktur. Örgüt toplantılarını çok lüks otellerde gerçekleştirirdi. Münih'ten 250 tüm Bavyara'dan ise 1500 takipçisi vardı. 1918 yılının Aralık ayında örgüt sosyalist Başbakan Kurt Eisner'i kaçırmak istemiş fakat başarısız olmuştur. Nisan 1919'daki Bavyara devriminde ise Thule Society askeri darbe girişiminde bulunmaktan dolayı suçlanmış ve 7 üyesi tutuklanmıştır. 30 Nisan'da da bu 7 üye idam edilmiştir. Örgütün kurucusu Rudolf Von Sebottendorff 1919 yılında örgütten ayrılmıştır, 1933 yılında ise örgütü tekrar canlandırmak amacıyla Münih'e dönmüştür. Döndüğünde ise "Bevor Hitler kam" yani "Hitler Gelmeden Önce" adlı bir kitap yayınlamıştır. Bu kitapda Hitler'in yolunu açanın Thule Society olduğunu, Hitler'in ideolojisinin kendilerine ait olduğunu savunmuştur. Bu yazılanlar da Hitler Naziler tarafından pek hoş karşılanmamış kitap yasaklanmış kendisi de tutuklanmıştır. Kısa bir süreliğine hapiste tutulduktan sonra ise Türkiye'ye sürgüne gönderilmiştir. Örgütün sonu da resmen bu şekilde gelmiştir.

11- Bilderberg Group

Bilderbeg toplantıları, ilki 29-31 Mayıs 1954 tarihileri arasında Oosterbeek, Hollanda'da yapılan dünyaca etkin isimlerin bir araya geldiği gizli toplantılardır. İsmini ilk toplantının yapıldığı Bilderbeg Otelinden almıştır. Bu yıllık özel toplantılara dünya çapında etkin siyasi liderler, iş adamları, akademisyenler ve basın yayın kartellerinin oluşturduğu 120 - 150 kişilik bir grup katılır.
Avrupa'da başkayan Amerikan karşıtlığı rüzgarını engellemek için başlatılan toplanıya siyasi liderlerin, kralların yanında her sektörün dünya devi isimlerinin en üst düzey temsilcileri katılmıştır. Yıllık bir toplantıya dönüşen bu konferansa günümüzde Türkiye'den de temsilciler katılmaktadır. Bilderberg toplantılarının amacının dünyanın düzenini belirlemek olduğunu düşünen kitle sayısı bir hayli fazladır.

İlginizi çekebilecek diğer galeriler

Ülkeler

Biyografiler

 • Alexander Graham Bell CV
  BİYOGRAFİ
 • Henry Ford CV
  BİYOGRAFİ
 • İbni Sina CV
  BİYOGRAFİ
 • Osho CV
  BİYOGRAFİ
 • Nasrettin Hoca CV
  BİYOGRAFİ
 • Vladimir Lenin CV
  BİYOGRAFİ
 • Nikola Tesla CV
  BİYOGRAFİ
 • Nejat Uygur CV
  BİYOGRAFİ
 • Platon CV
  BİYOGRAFİ
 • VII. Kleopatra CV
  BİYOGRAFİ
 • Van Gogh CV
  BİYOGRAFİ
 • Marco Polo CV
  BİYOGRAFİ
 • Barış Manço CV
  BİYOGRAFİ
 • Karl Marx CV
  BİYOGRAFİ
 • Abraham Lincoln CV
  BİYOGRAFİ

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.