Tevfik Fikret CV

YAZAR, ŞAİR, ÖĞRETMEN (1867 - 1915)
Tevfik Fikret düşünceleri ve eserlerleriyle Türk edebiyatının batılılaşmasını derinden etkileyen en önemli şairlerin arasında gelmektedir.

İsim Soyisim : Mehmet Tevfik
Adresi : Eyüp Mezarlığı, İstanbul
Doğum Tarihi : 24 Aralık 1867
Doğum Yeri : İstanbul, Osmanlı Devleti
Ölüm Tarihi : 19 Ağustos 1915
Ölüm Yeri : İstanbul, Osmanlı Devleti
 • EĞİTİM
  KURUM KURUM YERİ, TARİH
  Mahmudiye Valide Rüştiyesi
  İstanbul, Türkiye (- 1877)
  Rum annenin ve Osmanlıda memurluk yapan bir babanın oğlu olarak dünyaya Tevfik Fikret, annesini küçük yaşta kaybetmiştir. Fikret'in, babası da Arabistan'a sürgüne gönderildiğinden küçük yaştan itibaren anneannesi ve yengesi tarafından büyütülmüştür. İlk öğretimini Mahmudiye Valide Rüştiyesi'nde (şimdiki Pertevniyal Anadolu Lisesi) almıştır.
  Galatasaray Lisesi
  İstanbul, Türkiye (1877 - 1888)
  Fikret, Mahmudiye Valide Rüştiyesi'nin göçmenlere tahsis edilmesinden dolayı eğitimine Galatasaray Lisesi'nde devam etmiştir. Tevfik Fikret'in bu okuldaki eğitimi onun yazarlık hayatının bir başlangıcı olmuştur. Bu okulda dönemin önde gelen öğretmenleri olan Recaizade Mahmut Ekrem, Muallim Naci ve Muallim Fevzi gibi önemli yazarlardan dersler almıştır. Fikret gazel türündeki ilk şiiri Tercüman-ı Hakikati öğretmenlerinin desteğiyle bu okuldayken yazmıştır. Öğrenim hayatını da birincilikle bitirerek mezun olmuştur.
 • MESLEKİ TECRÜBELERİ
  MESLEK ÇALIŞTIĞI KURUM, YER, TARİH
  Katip ve
  Hariciye Nezareti İstişare Odası (Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi), (1888 - 1889)
  Tevfik Fikret, mezun olur olmaz şimdiki zamanın Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinde katiplik yapmaya başlamıştır. Fikret kısa sürede Maarif Mektubi Kalemi’ne atanmış fakat bir yılını doldurmadan buradaki işinden ayrılmıştır.
  Fransızca Öğretmenliği
  Yüksek Ticaret Okulu, İstanbul (1889 - 1892 )
  Fikret aralarda çeşitli memurluk işlerine girmiş olsa da Yüksek Ticaret Okulu’nda uzunca bir süre Fransızca öğretmenliği yapmıştır. Bu dönemde kuzeni Naime hanım ile evlenmiştir. 1991 yılında da Mirsad Dergisi'nin düzenlemiş olduğu şiir yarışmaya katılmış ve birinci olmuştur.
  Edebiyat Öğretmenliği
  Galatasaray Lisesi, İstanbul (1892 - 1895)
  Fikret'in küçüklükten beri hayalini kurmuş olduğu tek bir meslek vardı o da öğretmenlikti. Bu yüzden 1892 yılında girmiş olduğu Osmanlı Lisanı Öğretmenliği sınavını kazanmış ve Edebiyat Öğretmeni olmuştur. Öğretmen maaşlarının kesintisinin oldukça fazlalaşması üzerine Fikret çok sevdiği işini 1895 yılın zorunda kalmıştır.
  Başyazar
  Malumat Dergisi, İstanbul (1895 - 1896)
  Fikret Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yaptığı dönemde arkadaşları Hüseyin Kazım ve Ali Ekrem Bolayır ile bir edebiyat dergisi çıkarmaya karar verdiler. Fikret de bu derginin başyazarı olmuştur. 1895 yılının Mayıs ayına kadar çıkarılan dergi de Fikret'in batılı tarzda yazmış olduğu 25 tane şiiri yayımlanmıştır. Aynı zamanda Haluk adında bir oğlu dünyaya gelen Fikret'in dünyası değişmiştir.
  Yazı İşleri Müdürü
  Serveti Fünun Dergisi (1896 - 1900)
  Tevfik Fikret, öğretmeni Recaizade Mahmut Ekrem'in vasıtasıyla batılı tarzdaki edebiyatı destekleyen Serveti Fünun dergisine Yazı İşleri Müdürü olarak getirilmiştir. 1900 yılına kadar Halit Ziya, Cenap Şahabettin, İsmail Safa, Mehmet Rauf, Samipaşazade Sezai, Hüseyin Cahit gibi isimlerle birlikte çalışmıştır. Bu dönemde yazarların batılı tarzdaki edebi görüşleri, pek hoş karşılanmamış yazarlar üzerinde baskı yaratılmıştır. Dönemin padişahı Abdülhamit'in aleyhine şiir yazdığı gerekçesiyle göz altına alınan Fikret bu dönemde inzivaya çekilmiştir. 1900 yılında meşhur eseri Rubab-ı Şİkeste'yi yayınlamıştır. Serveti Fünundaki görüş ayrılıkları da nüksetmeye başlayınca Fikret, aynı yıl bu edebiyat grubundan ayrılmıştır. 
  Edebiyat Öğretmenliği
  Robert Koleji, İstanbul (1896 - 1909)
  Serveti Fünundaki yazı işleri müdürlüğünün yanında eş zamanlı olarak Robert Koleji'nde edebiyat öğretmenliği yapan Fikret grubun dağılmasından sonra kendisini öğretmenliğe daha çok adamıştır. Bu görevindeyken yakın arkadaşlarının sürgünlere gönderilmesi, kız kardeşinin ve babasının vefat etmesiyle Tevfik Fikret oldukça karamsar bir hayat yaşamaya başlamıştır. Fakat II. Meşrutiyetin ilan etmesiyle aktif olarak yazarlığa devam etmiştir.
  Okul Müdürü
  Galatasaray Lisesi, İstanbul (1909 - 1910)
  Tevfik Fikret, 1909 yılında eskiden hem öğrencilik hem öğretmenlik yapıp istifa ettiği Galatasaray Lisesine müdür olarak geçiş yapmıştır. Fikret'in aydın görüşü okuldaki diğer kişilerin tepkisini çekmeye başlamıştır. Okulun toplantı salonunu mescidin üzerine yaptırdığı gerekçesiyle oldukça ağır eleştirilere maruz kalmıştır. Akabinde 31 Mart Ayaklanması gerçekleşmiş ve okulun yıkılacağı haberi gelmiştir. Bunun üzerine kendisini okulun kapısına zincirlemiştir. Fakat bu tepkisi bile onu okuldan istifa ettirme düşüncesini değiştirmemiş ertesi gün istifasını vermiştir. ​
  Serbest Yazar
  Osmanlı Devleti (1910 - 1915)
  Tevfik Fikret'in oğlu Haluk'un yeri Fikret için oldukça ayrı olmuştur. Onun oğluna dair düşüncelerini şiirlerinde gözlemlemek mümkündür. Haluk'un topluma faydalı bir genç olarak yetişmesi için elinden geleni yapmıştır. 1909 yılında onu İskoçya'ya mühendislik eğitimi için göndermişitr. Haluk ise İskoç'yaya gidişinin ardından belirli bir süre sonra din değiştirerek Hrisytiyan olmuştur. Fikret ile ayrı yaşam ve inanışa sahip olmalarından dolayı Haluk hayatını farklı bir yönde çizmiştir. Bunun yanında Haluk Amerika'ya gitmiş ve rahiplik yapmıştır. Fakat Fikret'in oğluna olan özlemi ömür boyunca dinmemiştir. Fikret ise okul müdürlüğünden istifa ettikten sonra ara ara Robert Koleji'nde öğretmenlik yapsa da ağırlıklı olarak yazılarını yazmaya başlamıştır. 19 Ağustos 1915 yılında ise şeker hastalığından hayatını kaybetmiştir. 
 • ESERLERİ
  Eser Adı Eserin Türü Tarihi
  Rübab-ı Şikeste (Kırık Saz) Şiir 1900
  Tarih-i Kadim Şiir 1905
  Haluk'un Defteri Şiir 1911
  Rubabın Cevabı Şiir 1911
  Şermin Şiir 1914
  Hasta Çocuk Şiir
  Sis Şiir
  Millet Şarkısı Şiir
  Doksan Beş'e Doğru Şiir
  Hanı yağma Şiir
  Balıkçılar Şiir
  Haluk'un çocukluğu Şiir
  Rübab-ı cevab Şiir
  Bir İçim Su Şiir
 • NİYET MEKTUBU
  Kedimle oynarken benim onunla eğlenmemden daha çok, onun benimle eğlenip eğlenmediğini kim bilir?
  Arayan en sonunda hakkı bulur.
  Dünyada en büyük şey kişisel mutluluğu bilmektir.
  Yaşamak benim ayinimdir.
  Şüphe bir nura doğru koşmaktır. Şüphe etmek akıllı insanlar için haktır.
  Kızlarını okutmayan millet, oğullarını manevi öksüzlüğe mahkum etmesi demektir, hüsranına ağlasın.
  Uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır. Durmak zamanı geçti, çalışmak zamanıdır.
  Yılların ilerlemesine yabancı kalmak, düşmeye doğru eğilmektir.
  Yaşamayı bilmek işim ve sanatımdır.
 • REFERANSLARI

  İnsan ona baktıkça ahlak temizliği, dürüstlük dersi alırdı. Hayatımda öyle vakar dolu bir ruha sahip insana pek az tesadüf ettim.
  Abdülhak Hâmit Tarhan
  Fikret’te de dil, Allah için, çok ayıklanmış, sağlam, temizdir. Musset’nin “Nuit” leri, Fikret’in de “Sis”i eşsizdir. Doğrusu Tevfik Fikret’i ben “Sis” de gördüm.
  Samipaşazade Sezai Bey
  Nazma tam manasıyla hâkim olup onu kendine mal etmiş bulunması itibariyle, aruz vezninden elde edebilecek neticelerin en güzel ve en yükseğini elde edebilmiş olmak hususunda Fikret rakipsiz kalmıştır.
  Halit Ziya Uşaklıgil
  Fikret’in büyüklüğüne, hepinizden fazla inanmış olduğumu, ona dair yazdıklarım ve söylediklerim ispat eder.
  Cenab Şehabettin
  Fikret, dili hepimizden iyi bilirdi. Kelimelere hiçbirimiz onun kadar sahip olamaz, hükmedemeyiz. Zevki ise hepimizinkinden çok daha ince ve sağlamdı.
  Cenab Şehabettin
  Dil bakımından Fikret çok ileri gitmiştir. Belki Cenab’ın dili rastıklı, gülsuyu kokulu bir şark güzelini andırır; fakat Fikret’inki herhâlde korselidir ve biçimlidir.
  Hüseyin Cahit Yalçın
  Tevfik Fikret de son derece üstün ve seçkin adamdır. Fikret’in bende bıraktığı tesir, zamanın devamıyla eskiyip küçülmekten uzak olan bir tesirdir. Meselâ Fikret’in şiirde ve sanatta, hatta dil ve ifadede meydana getirdiği çok büyük yeniliği Halit Ziya Bey nesirde göstermemiştir.
  Halide Edip Adıvar
  Tevfik Fikret, hayatında olduğundan yüz kere daha fazla, ölümünden sonra kendini izah etmiş, etrafında her gün biraz daha fazla hürmetler, takdisler toplamıştır.
  Hamdullah Suphi Tanrıöver
  Sonra şiirde de, mesela Fikret, kendinden evvel gelenlerden çok ileri gitti. O zamana kadar henüz şiir sahasına girmeyen birçok şeyleri bu çerçeveye o sokabildi. Fikret, dil ve ahenk bakımından da şiirde nazımda büyük gelişmeler ortaya koydu.
  Mehmet Fuat Köprülü
  Fikret! … İşte bana “mükemmellik” şevk ve isteğini veren kimse! Lise sınıflarında iken hep “Rübab”ı okuyordum.
  Ömer Seyfettin
  Bu adam, şiiri kadar, ahlâkı ile de herkes için örnek bir insan oldu. Bu adam bir kahraman…
  Refik Halit Karay
  Fikret, benim için, kudurmuş bir deniz karşısında kayalar üzerinde yükselen altından bir ışık ve altından bir kuledir. Ben onu daima böyle düşündüm.
  Ahmet Haşim
  Kanaatimce, Fikret’in ölümünden bu yana, şiirimiz çok acıklı bir çöküntü içindedir. Parmak hesabı derken aruzdan da halk tabiriyle “Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan da olduk.”
  Ali Kemal
  Tevfik Fikret'in Tarih-i Kadim'i yok mu, işte o, dünyada yapılması gereken bütün devrimlerin kaynağıdır...
  Mustafa Kemal Atatürk

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.