Türkiye Yüksek Seçim Kurulu (YSK)

    Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye’de yapılan seçimlerde partilerin seçim kurallarına uyup uymadığını; verilen seçmen listelerindeki aday ve parti listelerinin mevzuata ve kanun hükmüne uygun vasıfları taşıyıp taşımadığını inceleyen kurumdur. Aynı zamanda seçim hakkında yapılan itiraz ve düzeltmelerin son karar merciidir. Yargıtay ve Danıştay’ın kendi özünde seçtikleri 7 kalıcı üyeden oluşur. Seçimlerin yargısal denetimini sağlayan kurul, karma egemen bir kanuni karakter taşımaktadır.

  • Kurulun Tarihçesi ve İç Tüzüğü

    16 Şubat 1950 tarih ve 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 120. maddesi, Yüksek Seçim Kurulunun kuruluş biçimini açıklamaktadır.

    • Yedi asıl ve dört yedek olmak üzere toplam 11 üyeden oluşan kurul üyelerinin altısı Yargıtay, Beşi Danıştay Genel Kurularınsa üye sayısının çoğunlunun oyunu alan bir seçimle gizli oylama ile belirlenir. Başkan ve Başkanvekilleri bu oylamaya giremez. Seçilen üyeler aksi bir durum yaşanmadıkça 6 yıl görevde kalabilirler ve yeniden seçilme hakkına da haizdirler.
    • 17 Şubat 1954 tarihli, 6272 sayılı Kanunlar Yüksek Seçim Kurulu oluşumu düzenlenmiş ve Madde 120, Yüksek Seçim Kurulu bir Başkan ve on yedek üyeden oluşur şeklinde değiştirilmiştir. Yargıtay (Temyiz Mahkemesi) Başkanı Kurulunda Başkanıdır. Başkanın yokluğunda kurulun en kıdemlisi ya da kurulun mevcut daire başkanlarından birisi başkana vekâlet eder.
    • Yüksek Seçim Kurulu, 1961 Anayasasının “Cumhuriyetin Temel Kuruluşu” bölümü ile 1982 Anayasasının “Cumhuriyetin Temel Organları” bölümünde ve “Seçimlerin Genel Yönetimi ve Denetimi” başlığı altında belirtilmiş, böylece YSK Anayasal bir geçerlilik kazanmıştır. 
  • Kurulun Görev ve Yetki Tanımı

    Ülke genelinde yapılan seçimler YSK tarafından düzenlenen özel bir kanunla yürütülmektedir. Ülke genelinde yapılan milletvekili, İl Genel Meclisi Üyeliği, Belediye Meclisi Üyeliği, Muhtarlık, İhtiyar Heyeti seçimleri, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve yönetim, denetim ve Anayasa değişikliklerinin Halk Oylaması’na (Referandum) sunulmasında birinci yetkili merciidir. Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri; 5545 sayılı Kanunun 123. maddesi ile 298 sayılı Kanunun 14. maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. YSK’nın genel görevlerini şöyle sıralayabiliriz:

    1) Ülke genelinde yapılan seçimlere karşı ortaya çıkabilecek anlaşmazlık ve itirazların muhatabıdır. Yükse Seçim Kurulu tarafından verilen kararlar katidir. Verilen kararlara karşı başka bir hukuki merciiye temyiz başvurusunda bulunulamaz.

    2) Yüksek Seçim Kurulu’nun Merkezi Ankara olmak üzere, her seçim yerinde bir il seçim kurulu, her ilçeden bir ilçe seçim kurulu ve seçim bölgelerine dağıtılacak olan her sandık için bir sandık kurulu oluşturulur.

    3) Seçim yapılan kamu kuruluşlarında bulunan gerek mülki amir olan Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Muhtarlar ve devlet idarelerinde çalışan memurlar seçimin yürütülmesi ve selameti için gerekli tüm belge, yardım ve tedbirleri zamanında ve gerektiği şekilde sunmakla yükümlüdürler.

     YSK Teşkilatı:

    1. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü,

    2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,

    3. İl Seçim Kurulu Başkanlıkları,

    4. Seçmen Kütüğü Büroları.

İlginizi çekebilecek diğer olaylar

Biyografiler

  • Abraham Lincoln CV
    BİYOGRAFİ
  • Nikola Tesla CV
    BİYOGRAFİ
  • Ismael Zambada Garcia CV
    BİYOGRAFİ
  • Alan Turing CV
    BİYOGRAFİ
  • Mimar Sinan CV
    BİYOGRAFİ
  • Henry Ford CV
    BİYOGRAFİ
  • Al Capone CV
    BİYOGRAFİ
  • Vecihi Hürkuş CV
    BİYOGRAFİ
  • Mustafa Kemal Atatürk CV
    BİYOGRAFİ
  • Ömer Hayyam CV
    BİYOGRAFİ
  • Che Guevara CV
    BİYOGRAFİ
  • Adam Smith CV
    BİYOGRAFİ
  • Joseph Goebbels CV
    BİYOGRAFİ
  • Michael Jackson CV
    BİYOGRAFİ
  • Albert Einstein CV
    BİYOGRAFİ

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2021 - Tüm Hakları Saklıdır.