Kaşgarlı Mahmud CV

DİLBİLİMCİ (1008 - 1105)
Kaşgarlı Mahmud, Türk dilbilimiyle ilgili dünyaca ünlü çalışması "Divânu Lügati't-Türk" ile tanınır.

İsim Soyisim : Kaşgarlı Mahmud
Adresi : Kaşgarlı Mahmud Türbesi, Sincan, Çin Halk Cumhuriyeti
Doğum Tarihi : 1008
Doğum Yeri : Kaşgar, Çin Halk Cumhuriyeti
Ölüm Tarihi : 1105
Ölüm Yeri : Opal, Çin Halk Cumhuriyeti
 • EĞİTİM
  KURUM KURUM YERİ, TARİH
  Medrese Eğitimi
  Saciye ve Hamidiye Medreseleri, Kaşgar
  Kaşgarlı Mahmud, Karahan soyundan dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta Saciye ve Hamidiye Medreseleri'nde iyi eğitim görmüş ve islami bilimleri öğrenmiştir.
  Dil Eğitimi
  Kendisi
  Mahmud, kendisini lisan bilgisine adamış bununla ilgili kendini oldukça geliştirmiştir. Türkçe ve Türkçenin çeşitli lehçe ve ağızlarına çok iyi hakim olmuştur. Bunun yanında Arapça ve Farsça'yı da öğrendiği lisanlar arasına koymuştur.
 • MESLEKİ TECRÜBELERİ
  MESLEK ÇALIŞTIĞI KURUM, YER, TARİH
  Dilbilimci
  Orta Asya
  Kaşgarlı Mahmud, eğitimlerinin bitmesi ardından kendisini Türk dilbilimine adamıştır. Neredeyse ömrünün tamamını Orta Asyayı boydan boya gezerek harcamış, Türklerin bulunduğu her yere bütün illere, şehirlere, obalara, dağlara ve çöllere ziyaretler gerçekleştirmiştir. Yapmış olduğu bu ziyaretlerin tek amacı ana dili olan Türkçenin bütün lehçelerini yerlerinde gözlemleyebilmek olmuştur. Gözlemlerinin sonucunda yaratığı eseri Divan-ı Lügat-it-Türk'le hem Türk hem de Dünya tarihine damgasını vurmuştur. Usta dilbilimci olan Mahmud, ömrünü Divan-ı Lügat-it-Türk için harcamış bu eserleriyle kendisini nesilden nesile aktarmayı başarmıştır.
  Öğretmen
  Mahmudiye Medresesi
  Gezilerini tamamladıktan sonra Mahmud, doğduğu yer olan Kaşgar'a gitmiş burada adına ithafen yapılan medresede binlerce öğrenci yetiştirmiştir.
 • ÇALIŞMALARI
  Çalışma Adı Tarih
  Divânu Lügati't-Türk
  (1072 - 1077)
  Kaşgarlı Mahmud'un ömrünü verdiği bu çalışması "Türk Sözlüğünün Divanı" anlamına gelmektedir. Bu çalışma sadece ilk Türk sözlüğü olmamış aynı zamanda İslamiyet öncesi Türk edebiyatını, tarihini, coğrafyasını, folklorunu, mitolojisini aydınlatan ansiklopedik bir çalışma olmuştur. Bu çalışmanın maksadı Türk dilini Araplara tanıtmak olmuştur. Bu nedenle eser Arapça olarak kaleme alınmıştır ve içinde pek çok Türkçe deyime, şiire ve atasözüne yer verilmiştir. Eserde Türkçe 7500 tane sözcüğün Arapça karşılığı verilmiştir. 1077 yılında son haini vermiş olduğu bu çalışmasını Abbasi Halifesi Muktedî-Biemrillah’ın oğlu Ebü’l-Kasım Abdullah’a sunmuştur. Eserin tek nüshası İstanbul'da bulunmaktadır.
 • NİYET MEKTUBU
  "İşaret olsa yol şaşırılmaz, bilgi olsa söz saptırılmaz."
  "İyi adamın kemikleri erir, adı kalır."
  "Tay at olunca at dinlenir, çocuk adam olunca ata dinlenir."
  "Onlara Tanrı Türk adını verdi ve onları yeryüzüne hakim kıldı."
  "Deve yükü aş olsa, aça az görünür."
 • REFERANSLARI

  2008 yılı Kaşgarlı Mahmud yılı ilan edilmiştir.
  UNESCO

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.