Tarihin En Korkunç, En Ölümcül Savaşçıları

Tarih boyunca bulundukları dönemde ve coğrafyada ün salan, düşmanlarını tir tir titreten savaşçı toplulukları olmuştur. Bu topluluktaki savaşçılar A'dan Z'ye özel eğitim almışlar ve kritik anlarda sorunu kökten çözmeye odaklanmışlardır. Öyle ki bu savaşçılarla karşı karşıya gelip de sağ kurtulan normal bir askere pek rastlanmamıştır.

Bazıları imparatorluklarının büyümesinde etkin rol oynamış bazıları ise efendilerini korumak için görevlendirilmişlerdir.

Tarihi Olaylar ekibi olarak bu savaşçıları sizler için derledik. Keyifli okumalar...

1- Pers Ölümsüzleri

Ahamenniş İmparatorluğu döneminde Pers ordusunun özel bir bilimi olan "Ölümsüzler" isimlerini hiçbir zaman eksilmemelerinden almaktadır. Tarihi M.Ö. 6 yy'a dayanan ve sayıları 10.000 kadar olan bu birlik asla eksilmezdi aralarından birisi eksilse hemen yenisi gelir 10.000 sayısını tamamlardı Ahammeniş İmparatorluğunun topraklarında yapılan özel yarışmalar neticesinde seçilen bu savaşçılar belirli bir fiziki standartlara sahip olmak zorundaydılar. 2 yıl boyunca özel beslenen bu ekip ilgili coğrafyadaki kılıç ustalarından özel eğitimler alırlardı. Fakat bu da bu birlğe katılmak için yeterli olmazdı. 2-3 yıl da uzak bölgelerde savaş katılıp usta birer savaşçı olarak dönerler ve anca öyle ölümsüzler birliğine katılabilirlerdi. . Pers Ölümsüzleri genellikle savaşlara katılmazlardı sadece özel durumlarda aksiyon alırlardı. Mesela Spartlaılar 30-40 kişilik Pers öncü kuvvetlerini bir çırpıda katledince Ölümsüzler Spartlalıların etrafını sarmış ve savaşa son verniştir. Heredot'tan öğrendiğimize göre Pers'lilerin Yunan işgali sırasında da önemli rol oynayan ölümsüzler Thermoplyae muharebesinin de kilit isimlerindedir.
Kaynak: The Persian Immortal, immortals

2- Spartalılar

Tarihin gelmiş geçmiş en büyük savaşçıları olarak gösterilen Spartalılar bu başarıyı kolayca elde etmemişlerdir. Tarihi M.Ö. 7.yy'a dayanan Spartalıların askeri eğitimi bebeklikten başlardı. Doğumdan sonra Spartalı bebekler konsey tarafından fiziksel kusur testine tabi tutulurdu. Testi geçemeyenler ölüme terkedilirdi. Ömürleri boyunca asker olan bu millet, üretim ve tarım gibi alanları düşük sınıfa ve yabancı kölelere bırakılmıştı. Eğitimini tamamlamış erkeklerin 30 yaşında evlenmesi beklenirdi. Kadınlarda ise 20 yaşlarında bu beklenti doğardı. Kadının görevi erkek çocuk doğurup asker yetiştirmekti. Askerlik süreleri 60 yaşına kadar sürüyordu. Heredot'un anlattığına göre 300 spartalı 2.600.000'lik Pers ordusuyla Termophalae Savaşı esnasında dar bir geçitte 7 gün boyunca savaşmıştır. Ve Pers ordusunun bu geçitten geçmesini 7 gün geciktirmiştir.
Kaynak: Cassin-Scott, Jack (1977). The Greek and Persian Wars 500-323 B.C.

3- Roma Centurion'ları

Roma Centurion'ları tarihin ilk profesyonel askerleridir. M.Ö 107 yılında başlayan tarihleri Bizans İmparatorluğuna kadar uzanır. Roma ordusu 3 bölümden oluşmaktadır; 1) Sezar'ın korumaları, 2) Lejyonerler, 3) Roma vatandaşı olmayanlardan oluşan birlikler Centurionların olduğu birlikler Lejyonerler bölümüne aitti. Centurion'lar ordunun içerisinden özel olarak seçilirdi ve yüksek ödeme alırdı. Her bir centurion 100 kişiden oluşan centuria adlı birliklerin başında dururdu. 6000 kişiden oluşan bu özel toplulukta 60 tane centuria yani 60 lejyon vardı. Her bir centurion bu birliklerin başında veteran olarak dururdu. Normal bir asker yılda 200-300 dinari alırken, centurionlar yılda 5.000 dinarı alırdı. Centurionlar arasından ilk 5 seçilirdi bunlara da yılda 10.000 dinari verilirdi. Bir de şef Centurion vardı ki o ise yılda 20.000 dinari alırdı.
Centurionlar sürekli terfi ihtimali olan savaşçılardı ve en zor savaşlara gönderilirlerdi. Oldukça donanımlı olan bu savaşçılar Roma İmparatorluğu'nun 3 kıtada geniş topraklara yayılmasında önemli rol oynamışlardır.
Kaynak: Roman Centurion

4- Viking Savaşçıları

8. yy'dan beri Avrupa'nın korkulu rüyası olan Vking savaşçıları dev cüsselerinin yanı sıra bir de balta gibi tek vuruşla sonuca ulaştıran silahlar kullanırlardı. 865 yılında Danimarka ve İsveç'ten yola çıkarak Büyük Viking Ordusu ıkaraj İngiltere'yi istila etmişlerdir. Vikinglerin genel istila yöntemi vur-kaç şeklindedir. Girdikleri yeri istila eder yağmalar ve çıkarlar. Ejderha şekilli gemileriyle, kırmızı baltalarıyla oldukça korku salıcı savaşçılardır. Bir de Vikinglerin "aklını yitirmiş" olarak adlandırdıkları savaşçılar vardır ki bunların amaçları zaten zarar vermektir. Kılıç da kullanan bu savaşçıların özel kimyasal ilaç kullanarak kendilerini bilerek savaş moduna soktukları söylenmektedir.
Kaynak: Viking Warriors

5- Moğol Süvarileri

Moğol ordusu tarihin en korkulan ordularından birisiydi. Özellikle süvarileri çok iyi donanımlıydı. At üzerinde ok kullanabilen süvariler bir araya geldiklerinde yenilmez olurlardı. Çok fazla savaşta bulundukları için taktikleri oldukça gelişmişti. Bir anda istila ederler ve girdikleri yeri alıp çıkarlardı. 200 yıl boyunca Dünya'nın tamamına korku salmışlardır. 13. ve 14. yüzyıllarda sınırlarını 33 Milyon km2'ye çıkartan Moğollar o dönem 100 Milyon kişiyi hükümleri altına almışlardır. Referans vermek gerekirse tüm Amerika bile 9.83 Milyon km2'dir. Daha fazla bilgi için Moğol istilası paylaşımımızı okumanızı tavsiye ederiz.
Kaynak: 10 Amazing Facts About The Mongols

6- Samuray

Kökü 11.yy'a kadar dayanan Samuraylar, Aristokratlar (soylu kişiler) arasından seçilirdi. Eğitimleri uzun yıllar süren Samuraylar için kılıçları ruhani bir güç, gurur ve onur anlamına gelirdi. Harakiri (Seppuku) denilen bir olgu vardı ki bu samurayın kendini intihara bilerek ve isteyerek götürmesiydi. Bir samurayın efendisinin ölümü, savaşta yenilgi ve Japon toplumda hoş karşılanmayan hatalar, bu gibi durumlar samurayın harakiri yapmasıyla son bulurdu. Samuraylar, gözetmen dahilinde ve dini bir ayinle harakiri yaparlardı. Samurayın ölümü onurlu olup bir bıçak vasıtasıyla karnını haç şeklinde deşmesiyle son bulurdu. Harakiri kelime anlamı olarak da “karın deşmek” manasına gelmektedir. Edo Döneminde sadece Samuraylar kılıç kullanır ve kılıç taşıyan köylüler öldürülürdü. Kılıç ilk yapıldığı zamanlarda kılıcın keskinliğini denemek maksatlı suçluların suç derecelerine göre ya kolu ya bacağı ya da boynu vurulurdu. Bir samuray, düşmanıyla savaşırken ilk olarak yay, mızrak ve en son Katana kılıcını kullanılırdı. Katana kullanmak düşmanına “seni öldürmek istiyorum” demekti.
Kaynak: Katana

7- Ninja

Tarihi 15.yy'a dayanan Ninja'lar genellikle casusluk, sabotaj ve suikast gibi görevlerde bulunan paralı savaşçılardır.Ninjaları genellikle efendilerinin huzurundan ayrılmış veya kovulmuş ve harakiri yapmayı reddetmiş samuraylar oluşturur. Ninjaların asıl düşmanları sadık Samuraylardır ve zamanla samuraylardan daha nitelikli olmak zorunda kalmışlardır. Bu nedenle de kendilerine özel kılıç kullanma ve dövüş teknikleri geliştirmişlerdir. Bu da zamanla ninjitsu diye anılmıştır. Bir ninja gerektiğinde bir çubuk parçasıyla bile adam öldürebilmektedir.
Kaynak: Stephen Turnbull (19 February 2003). Ninja Ad 1460-1650. Osprey Publishing

8- Zande Savaşçısı

Tarihi 16.yy'a dayanan Zande savaşçıları Orta Afrika'nın yamyamlıklarıyla meşhur acımasız ve oldukça ilkel bir savaşçı topluluğuydu. Düşmanlarını korkutmak için dişlerini törpüleyip sivrilten bu savaşçılar coğrafi keşifler sırasında yeni yerler keşfetmeye çalışan Avrupalı kolonilerin korkulu rüyası olmuşlardır. Zande savaşçıları bugün de hala yaşamaktadırlar ve hala ortaçağda kullandıkları gibi demir çağından kalma silahlarını kullanmaktadırlar. Demokratik Kongo ve Sudan topraklarınd ayaşayan Zande'ler topraklarını ve ırklarını köleleştirmemek adına ölümcül birer savaşçı olmuşlardır.
Kaynak: the brittanica - Zande

9- Jaguar Savaşçıları - Aztek Ordusu

Aztek ordusuna bağlı jaguar savaşçıları özel bir birlikti. Tarihi 14.yy'a uzayan Jaguar savaşçıları Jaguar motifli kıyafetler giyip savaşta ön saflarda yer tutarlardı. Jaguarlar, üzerine volkanik cam kesikleri saplanmış tahta kılıçlar kullanırlardı. Ele geçirdikleri düşmanları ise öldürüp inandıkları gece gökyüzü tanrısına kurban ederlerdi. Savaşçıların jaguar gibi giyinmelerinin sebebi ise öncelikle jaguar motifinin gece gökyüzü tanrıları Tezcatlipoca'yı temsil etmesi, sonra da jaguar elbisesinin kendilerine güç vereceğine inanmasıdır. Jaguar savaşçısı olmak için bir savaşçının ardıardına yapılmış 2 savaşta 12 düşmanı eser alması gerekmektedir. Bir aztek jaguarı için düşmanı öldürmek hantallık sayılmaktadır. 
Kaynak: The Battle Friezes of Ixmiquilpan

10- Yeniçeriler

Osmanlı Devleti’nde askeri bir sınıf olarak kurulmuş olan Yeniçerler, Dünya tarihindeki ilk sistemli ve çağdaş ordudur. 15. yüzyılda oluşturulan ve birçok savaş kazanan bu askeri birlik, aynı zamanda çağının en etkili askeri gücü olarak kabul edilmiştir. Yeniçeriler, ilk zamanlarda Kapıkulu ordusunda çok az sayıda bulunsalar da zamanla sayıları 150.000 bulmuştur. Yeniçeri gelirini ise; ulufe denen maaş, yılda bir takım elbise, üç ayda bir yevmiye ve padişahın dağıttığı cülus bahşişi oluşturmuştur.
Kaynak: Yeniçeriler

İlginizi çekebilecek diğer galeriler

Biyografiler

 • Heinrich Himmler CV
  BİYOGRAFİ
 • Adile Naşit CV
  BİYOGRAFİ
 • Ömer Hayyam CV
  BİYOGRAFİ
 • Elvis Presley CV
  BİYOGRAFİ
 • VII. Kleopatra CV
  BİYOGRAFİ
 • Niccolò Machiavelli CV
  BİYOGRAFİ
 • Fatih Sultan Mehmet CV
  BİYOGRAFİ
 • Cengiz Han CV
  BİYOGRAFİ
 • Henry Ford CV
  BİYOGRAFİ
 • Albert Einstein CV
  BİYOGRAFİ
 • Marilyn Monroe CV
  BİYOGRAFİ
 • Nasrettin Hoca CV
  BİYOGRAFİ
 • Mimar Sinan CV
  BİYOGRAFİ
 • Nejat Uygur CV
  BİYOGRAFİ
 • Van Gogh CV
  BİYOGRAFİ

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.