Albert Einstein CV

FİZİKÇİ, BİLİM ADAMI, BİLİM FELESEFECİSİ (1879 - 1955)
20. yüzyılın etkili bilim adamı olarak gösterilen Nobel ödüllü Albert Einstein "Görelilik Kuramı", "Kütle Enerji Eşitliliği","Fotoelektrik" gibi birçok bilime yön veren çalışmaların da sahibidir.

İsim Soyisim : Albert Einstein
Adresi : Bilinmiyor
Doğum Tarihi : 14 Mart 1879
Doğum Yeri : Ulm, Württemberg, Almanya
Ölüm Tarihi : 18 Nisan 1955
Ölüm Yeri : Princeton, New Jersey, Amerika
 • EĞİTİM
  KURUM KURUM YERİ, TARİH
  Katolik Hristiyan İlkokulu
  Münih, Almanya (1884 - 1887)
  Albert Einstein, yahudi kökenli ama dine bağlı olmayan bir aileden gelmiştir. Bu nedenle de ailesi tarafından yakın bölgede iyi eğitim verildiği bilinen Katolik Hristiyan okuluna göndeirilmiştir. Eintein, okuldaki ezberci öğretim anlayışından küçük yaşta rahatsız olmasına rağmen 1. sınıfta derece yapmış ve sınıf atlamıştır.
  Luitpold (Gymnasium)
  Münih, Almanya (1887 - 1895)
  Einstein orta okulunu Luitpold'da şimdiki adı Gymnasium olan okulda eğitim almıştır. Gymnasium okulunda özellikle Antik Yunanca ve Latince'nin yanı sıra coğrafya, edebiyat, matematik ve mantık dersleri almıştır. Einstein'ın başarılı olduğu dersler ise mantık, Latince ve matematik olmuştur. Kendisinin bu okulda da ezberci öğretim anlayışına ve okulun aşırı disiplinli olmasına karşı çıkmış ve öğretmenleriyle sürekli bu konuda çatışmalar yaşamıştır. Bunun yanında Eintein'ın ailesi, yahudulerin geleneksel bir adeti olan yoksul bir öğrenciyi evde yemeğe davet etmiştir. Burada tanışmış olduğu üniversite öğrencisi Max Talmud isimli gençten çok etkilenmiştir. Aralarındaki yaş farkının en az beş yaş olduğu bilinmekle beraber Eintein bu öğrenciyle sohbetler etmeyi çok sevmiştir. Talmud, Eintein'in sıradan bir çocuk olmadığını yapmış oldukları bilim, matematik ve felsefe sohbetlerinden anlamış ve ona Immanuel Kant’ın “Saf Aklın Eleştirisi” kitabını getirmiştir. Daha sonra Talmod Einstein'a diğer bir kitap hediyesi olarak Öklid’in "Elemanlar" kitabını getirmiştir. Eintein bu kitaptaki problemleri çözümlemekle kalmamış bir yaz tatili boyunca teoremlerin üzerine opsiyonlu bir çok çözüm üretmiştir. Ailesi, Eintein'ın bu kapasitesinin farkına varmış ve kendisine amcası tarafından bir matematik verilmiştir. Eintein, bu kitap üzerine de çalışmalar yapmaya başlamış Pisagor teoreminin tekrar bir ispatını yapmış kendi başına diferansiyel ve integral hesaplamaları ile analitik geometriyi öğrenmeyi başarmıştır. Daha sonra, Eintein'ın ailesi ekonomik ve ticari durumdan dolayı İtalya'ya yerleşmek zorunda kalmıştır. Bu dönemde babası onun Münihte kalmasını ve eğitimine okulunda devam etmesini istemiştir. Einstein Münih'te tek kaldığı süre zarfında psikolojik bunalım yaşamıştır. Kendisi hemen aile hekiminden ailesinin yanında durması gerektiğine dair raporunu almış 6 ay sonra okulunu tamamlamadan ailesinin yanına İtalya'ya gitmiştir.
  Argovian Kanton Okulu
  Aarau, İsviçre (1895 - 1896)
  Eintein, İtalya'ya geldiğinde babasına tek başına derslerine çalışıp İsviçre'deki Federal Politeknik Okulu'na gireceğini söylemiştir. Teknik okulun sınavlarına normalde 18 yaşındaki öğrenciler girmeye hak kazanırken reşit olmayan Einstein'ın babasının özel izniyle bu sınavlara girmesine izin verilmiştir. Einstein, girmiş olduğu sınavların sayısal bölümlerinde üstün bir başarı göstermişken sözel kısımlardaki eksiklerinden dolayı sınavda başarısız sayılmıştır. Bunun üzerine babası bu sınavlara hazırlanma sürecindeyken İsviçre'deki bir liseden diploması olmasının daha iyi olacağını düşünmüş ve Argovian Kanton okuluna kayıt yaptırmıştır. Bu sırada Almanya'da zorunlu askerlik görevi gelen Einstein, babasına Alman vatandaşlığından çıkmak istediğini belirtmiş bunun üzerine gerekli işlemler yapılmıştır. Ve 5 yıl boyunca da hiç bir ülke vatandaşı olarak görünmemiştir.
  Federal Politeknik Okulu
  İsviçre (1896 - 1900)
  Einstein, politeknik okulunda oldukça gelişmiş bir bölüm ve ilgi alanı olarak seçtiği fizik bölümüne girmeyi tercih etmiştir. Eintein, bu bölümde dönemin ünlü matematikçileri ve profesörleri Adolf Hurwitz ve Hermann Minkowski 'den dersler almıştır. Einstein'ın çocukluktan beri süre gelen eğitim sistemine dair olan problemleri burada da devam etmiş, kendisi bir öğretmeni veya dersi sevmiyor ise o derse girmemeyi tercih etmiştir. Bu okuldayken Einstein, derslerinde hiç not tutmamış hayatının sonuna kadar en yakın arkadaşı olan Marcel Grossman’ın özenle tutmuş olduğu ders notlarını kullanarak okulunu bitirmiştir. Okulu bitirdikten sonra Einstein okulda akademisyen olarak kalmak istemiş ve bilimsel çalışmalarına burada devam etmek istemiştir. Fakat öğrenciyken kuralcı eğitim sistemine karşı yapmış olduğu tutumlarından dolayı okulunda uygun pozisyon bulamamıştır.
 • MESLEKİ TECRÜBELERİ
  MESLEK ÇALIŞTIĞI KURUM, YER, TARİH
  Müfettiş Asistanı
  Fikri Mülkiyet İsviçre Federal Enstitüsü, Bern, İsviçre (1903 - 1909)
  Albert Eintein, okul bittikden sonra yaklaşık 2 yıl boyunca iş aramış ve bu durum kendisinin sinirsel bozukluk yaşamasına sebep olmuştur. Sonrasında Einstein'ın eski bir arkadaşının babasının patent ofisinde müfettiş asistanı olarak çalışmaya başlamıştır. Einstein bu patent ofisinde eletromanyetik cihazların patent başvurularını incelemiştir. Kendisi, burada ağırlıklı olarak elektrik sinyallerinin aktarımı ve elektriksel-mekanik zaman eşgüdümüyle ilgili sorulara cevap vermekle meşgul olmuştur. Bu sorularla ilgili yapmış olduğu çalışmalarla ışığın doğası ile zaman, uzay ve zamanın ilişkisi hakkında gerçekçi bilgilere ulaşmayı başarmıştır. Einstein'ın patent ofisindeki yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ve makaleler kendisine ün getirmiş ve özellikle 1905 yılı O'nun "mucizevi yıl" olarak tanımlanmıştır. 1905 yılında Annalen der Physik dergisinde yayınlanan 4 makalesi modern fizik dünyasında yeni bir çığır açmış ve artık tüm dünyada bilim adamı olarak tanınmaya başlamıştır. Yazmış olduğu makalelerden sonra Einstein, hayal ettiği akademisyenlik görevine başlamıştır.
  Öğretmen
  Bern Üniversitesi, İsviçre (1908 - 1909)
  Einstein'ın makaleleri yayınladıktan sonra, kendisine ilk teklifi Bern Üniversitesi'nden öğretim görevlisi olması için gelmiştir. Einstein, buradaki görevini yaparken de vermiş olduğu bir konferans sırasında Zürih Üniversitesinden doçentlik teklifi almıştır.
  Doçent
  Zürih Üniversitesi, İsviçre (1909 - 1911)
  Einstein, kariyer basamaklarını hızla çıkmaya başlamış Zürih Üniversitesi'de fizik doçenti olarak akademisyenliğine devam etmiştir.
  Profesör
  Charles-Ferdinand Üniversitesi, Prag (1911 - 1912)
  Einstein, Prag'daki bu görevi sırasında yaklaşık 11 bilimsel eser yazmış ve bunların 5 tanesi sadece radyasyon matematiği ve katıların kuantum kuramı üzerine olmuştur.
  Profesör
  Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü, İsviçre (1912 - 1914)
  Prag'daki görevini bitiren ve Zürih'e dönen Einstein, Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'nde teorik fizik profesörü olarak yapmaya başlamıştır. Buradaki görevinde Einstein, analitik mekaniği ve termodinamikle ilgili konularda eğitim vermiştir.
  Direktör
  Kaiser Wilhelm Fizik Enstitüsü, Almanya (1914 - 1932)
  Eintein, Zürihteki görevini bitirdikten sonra, akademik çalışmalardan dolayı prestijli kurumlardan bir dizi teklif almıştır. Bunlardan birisi Kaiser Wilhelm Fizik Enstitüsü'dür. Ve Einstein Almanya'ya gitmiştir. Einstein'ın bundan sonraki görevleri sırasında, kendi çalışmalarına daha fazla zaman ayırmak istemiştir. Bu nedenle yapacağı iş sözleşmelerinde öğretmenlik yükümlülüklerini azaltmıştır.
  Profesör
  Berlin Humboldt Üniversitesi'nde, Almanya (1914 - 1932)
  Einstein, Humboldt Üniversitesi'nde de yine öğrenmenlik görevi az olacak şekilde profesör ünvanıyla görev yapmıştır. 
  Akademi Üyesi
  Prusya Bilimler Akademisi ,Berlin, Almanya (1916 - 1918)
  Einstein, Almanya'da kaldığı sırada Prusya Bilimler Akademisi'ne üye olmuştur.
  Dernek Başkanı
  Alman Fizik Derneği, Almanya (1916 - 1918)
  Einstein, Alman Fizik Derneği'nin Başkanlığını yapmıştır.
  Akademisyen
  Fransa, Belçika, İngiltere, Hollanda (1921 - 1922)
  Einstein , dünyada oldukça tanınmış ve tatil amaçlı gittiği çoğu yerlerde akademik konferanslar düzenlemiştir.
  Misafir Profesör
  Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, ABD (1921 - 1922)
  Einstein, daha önceden akademik çalışması için gittiği bu enstitüde, ikinci kez gittiğinde misafir profesör olarak görev yapmıştır.
  Profesör
  Institute for Advanced Study, Princeton Üniversitesi, New Jersey, ABD (1933 - 1955)
  Almanya'nın Nazi Almanya'sına dönüştüğü sıralarda birçok ülkede yahudi asıllı bilim adamlarını adeta koruma projesi başlatılmıştır. Nazi Almanya'sının Yahudiler üzerinde ki soykırımı ve yahudi bilim adamlarının çalışmalarının toplatılıp yakılması üzerine Einstein Almanya'yı terketme kararı alınmıştır. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu İngiltere, Amerika gibi ülkeler, Einstein'a kapılarını açmış Einstein ise Amerika 'ya göç etme kararı almıştır. Einstein, bu tarihten ölümüne kadar süreçte Amerika'da, birleşik alan teorisini geliştirmeye ve kuantum fiziğinin kabul edilmiş yorumlarını çürütmeye çalışmıştır ama bu çalışmalarında başarılı olamamıştır.
 • ÇALIŞMALARI
  Çalışma Adı Tarih
  Manhattan Projesi
  Einstein, Leo Szilard, Edward Teller ve Eugene Wigner ve bir grup bilim adamı 1939 yılında Nazi Almanya'sının atom bombası araştırmaları yaptığını ve bunun hazırlıklarına başladığı yönünde ABD'ye uyarılarda bulunmuş fakat pek ciddiye alınmamışlardır. II. Dünya Savaşı'ında bu bombanın kullanılma ihtimali üzerinde durmuş olan Einstein, mevcut statüsünü kullanarak Leo Szilard'la birlikte ABD Başkan Franklin D. Roosevelt'e bir mektup yazmıştır. Mektupta, Amerikan hükümetine uranyum araştırmaları ve zincir reaksiyonları ile ilgili araştırmalar yapması tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte en önemli detay olarak Nazi Almanya'sının atom bombası yapabilecek yetkinliği olduğu vurgulanmış Adolf Hitler'in de bu atom bombasını kullanmaktan çekinmeyeceği bildirilmiştir. Bu durumda Roosevelt, II. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın atom bombasının geliştirmesine yönelik ihtimalini riske atmamış ve Manhattan Projesi'ni başlatmıştır. Manhattan Projesi ile, Einstein ve diğer bilim adamları toplanmış ve atom bombasını geliştirmeye yönelik bir ekip kurulmuştur. Bu ekip Los Alamos, New Mexico test ve geliştirme merkezine götürülmüştür. Bununla birlikte 1940 yılında Einstein, daimi ikamet izniyle beş yıl vatandaşsız kaldıktan sonra Amerikan vatandaşı olmuştur. Einstein bu projenin başındayken gruptaki meslektaşlarının ısrarına rağmen direk atom bombasını geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmamıştır. O, ABD donanmasına gelecek silah sistemlerinin tasarımlarını değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapmıştır. Fakat bir süre sonra II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına caydırıcı bir durum yaratacağı düşüncesi onu da etkilemiştir. Ve savaş sırasında atom bombasını geliştirip tamamlayan tek ülke ABD olmuştur.
  Termodinamik dalgalanmalar ve istatistiksel fizik
  Modern Kuantum Teorisi
  Kozmoloji
  Kara Delikler
  Adyabatik Prensip
  Fotonlar ve Enerji Kuantası
  İzafiyet Teorisi
  Bose- Einstein İstatistikleri
 • BAŞARI VE ÖDÜLLERİ
  ÖDÜL ÖDÜLÜ VEREN MAKAM TARİH
  Barnard Madalyası
  1920
   
  Nobel Fizik Ödülü
  1921
   
  Matteucci Madalyası
  1921
   
  Copley Madalyası
  1925
   
  Max Planck Madalyası 
  1929
   
   Yüzyılın Adamı
  1999
   
 • ESERLERİ
  Eser Adı Eserin Türü Tarihi
  Görelilik; Özel ve Genel Kuram: Popüler Bir Yorum Kitap 1920
  Tek Atomlu ideal Gazların Kuantum Kuramı Kitap 1924
  Brown Hareketi Kuramı Üzerine Araştırmalar Kitap 1926
  Siyonizm Hakkında Kitap 1930
  Niçin Savaş Kitap 1933
  Gördüğüm Kadarıyla Dünya, Denemeler Kitap 1934
  Felsefem Kitap 1934
  Fiziğin Evrimi, Leopold Infield ile birlikte Kitap 1938
  Otobiyografik Notlar, Denemeler Kitap 1949
  Denemeler Kitap 1950
  Işığın Oluşumu ve Dönüşümü Üzerine Bir Görüş Makale 1905
  Durağan Bir Sıvı İçindeki Asıltı Parçacıklarının Moleküler Kinetik Kuramı Çerçevesindeki Hareketleri Üzerine Makale 1905
  Hareketli Cisimlerin Elektrodinamiği Makale 1905
  Bir Cismin Eylemsizliği Enerji içeriğine Bağlı mıdır? Makale 1905
  Brown Hareketi Kuramı Üzerine Makale 1906
  Işığın Salınımı ve Soğurumu Kuramı Üzerine Makale 1906
  Işınımın Planck Kuramı ve Özgül Isı Kuramı Makale 1907
  Bir Kütle Çekimi Kuramı ve Genelleştirilmiş Görelilik Kuramına Bir Gönderme Makale 1913
  Genel Görelilik Kuramı'nın Temelleri Makale 1916
  Işınımın Kuantum Kuramı Makale 1917
 • GÖRÜŞLERİ
  Görüşün Adı
  Sosyalizm
  "Einstein , sosyalizm ile ilgili görüşlerini şu şeklide belirtmiştir."Bana kalırsa kapitalizmin en büyük kötülüğü bireylerin sakatlanmasıdır. Tüm eğitim sistemimiz bu beladan muzdariptir. Gelecekteki kariyerine hazırlanmak için açgözlü bir biçimde başarıya tapmak üzere eğitilmiş öğrenciye abartılı bir rekabetçi yaklaşım aşılanır. Ben bu korkunç beladan kurtulmanın tek yolu olduğuna eminim. Bu yol, toplumsal hedefler doğrultusunda yönlendirilmiş bir eğitim sisteminin eşlik ettiği sosyalist ekonominin inşasıdır. Böyle bir ekonomide toplumun kendisi üretim araçlarının sahibidir ve üretim araçları planlı bir tarzda kullanılır. Üretimi toplumun gereksinimlerine uyduran planlı bir ekonomi işi çalışabilir durumda olanlara dağıtır ve erkek, kadın, çocuk herkesin geçimini garanti eder. Bireyin eğitimi, doğuştan sahip olduğu yeteneklerin geliştirilmesinin yanında, günümüz toplumundaki güç ve başarının yüceltilmesi yerine, bireyin içinde çevresindekilere karşı sorumluluk hissi geliştirmeyi hedefler."
  Dini Görüş
  "Ben bir ateist değilim. Kendime bir panteist diyebileceğimi düşünmüyorum. İlgili soru bizim kısıtlı akıllarımız için çok geniş. Biz, pek çok değişik dilde kitapla doldurulmuş bir kütüphaneye giren küçük bir çocuğun durumundayız. Çocuk kütüphanedeki kitapları birisinin yazmış olması gerektiğini bilir. Nasıl yazıldıklarını bilmez. Yazıldıkları dilleri anlamaz. Çocuk, kitapların sıralanmasında esrarengiz bir düzen olduğundan şüphe eder, ama ne olduğunu bilmez. Bu durum, bana göre, en zeki insanın bile tanrıya göstereceği yaklaşımdır. Biz, evrenin muhteşem bir şekilde düzenlendiğini ve belirli kanunlara uyduğunu görmekteyiz, ancak bu kanunları çok bulanık bir şekilde anlayabilmekteyiz."
 • NİYET MEKTUBU
  "A'yı hayatta başarı olarak tanımlayalım, o zaman A = X + Y + Z' dir; X çalışmaktır, Y oyundur Z ise çenesini tutmayı bilmektir."
  "Çok zeki olduğumdan değil, sadece sorunların üstünde daha çok duruyorum."
  "Dehanın 10'da 1'i yetenek 10'da 9'u da çalışmaktır."
  "İfade özgürlüğünü, yasalar tek başına garanti edemez. Herkesin kendi düşüncesini, cezalandırma olmaksızın açıklayabilmesi için toplumda hoşgörü mevcut olmalıdır."
  "Yolculuk etmeyi seviyorum ama varmaktan nefret ederim."
  "Dünya; kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir."
  "Aslında herkes dahidir.Ama siz kalkıp bir balığı, ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsanız, tüm hayatını aptal olduğuna inanarak geçirir."
 • REFERANSLARI

  "Albert Einstein'ın eseri sayesinde insanoğlunun ufku sonsuz genişledi ve bununla birlikte uzay hakkındaki görüşlerimiz şimdiye kadar sadece hayal edebildiğimiz derecede bir bütünlüğe ve uyuma kavuştu."
  Niels Bohr
  "Einstein yüzyılın felsefesinin yaratıcı ruhuydu, ben de yüzyılın edebiyatının yaratıcı ruhuydum."
  Gertrude Stein
  "Einstein felsefeci değil, fizikçiydi. Ama sorularının saflığı felsefiydi."
  Carl Friedrich von Weizsäcker
  "Kendisi tembel bir heriftir, elbette çok zeki ama hiç matematik bilgisi yok. "
  Hermann Minkowski
  "Beni anladıkları için alkışlıyorlar, sizi ise anlamadıkları için." (Charlie Chaplin ile Einstein alkışlanırken, Chaplin'in Einstein'a söylediği tespit)
  Charlie Chaplin
 • HOBİLERİ
  Piyano ve Keman çalmak
 • FOTOĞRAF ALBÜMÜ

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.