Omo Vadisi Kabileleri (Etiyopya)

  Doğu Afrika’da yer alan ve 760 kilometrelik kayaşehir dul escort uzunluğu olan Omo nehrinin bulunduğu muhteşem Omo vadisi kendi içerisinde birçok kabile yani küçük topluluklar barındırmaktadır. Bu kabileler teknolojiden bağımsız bir şekilde hayatlarına devam etmektedirler. Gelenek, görenek ve daha birçok yönden farklılıklar gösteren bu kabileler bizden çok farklı ve zor bir hayatın içinde yaşamaya çalışmaktadırlar. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Omo vadisi içerisinde barındırdığı farklı özellikleriyle ilgi çekmeye devam etmektedir. Bu kabileler kıyafetleri, vücut makyajları, gördüğünüz anda bunu ne cesaretle yapmış diyebileceğiniz ilginç takılarıyla öne çıkmaktadırlar. [1], [2], [3], [8] [9]

 • Mursi Kabilesi

  Omo vadisindeki en popüler kabileler arasında yer almaktadır. Jinka şehrine yakın olan Mago Ulusal Parkı’nda yaklaşık 7500 Mursi yaşamaktadır. Yaz ve kış aylarında yani yılda iki kez yer değişimi gerçekleşir. Omo Nehri çevresinde tarım ve hayvancılıkla geçinmektedirler. Onları diğer kabilelerden ayıran en önemli fark kadınların dudaklarında bulunan tabak veya plakalardır. Bu tabaklar ilk olarak 15 veya 16 yaşlarında genç kızlara takılmaktadır. Alt dudakta bir delik açılır ve o deliğe tabak yerleştirilir, tabak boyutu kadının değerini göstermektedir. Ne kadar büyük tabak olursa o kadar başlık parası verilir. Tabaklar kil veya tahtadan yapılmaktadır. Ayrıca kadınlar derilerine jilet ve diken kullanarak çeşitli işlemeler yapmaktadırlar. Kabiledeki en önemli şeylerden birisi güzel ve alımlı olmak, kabilenin kadınlarda tahammül edemediği en önemli şey ise ağlamasıdır. Erkekler ise yüz ve vücutlarında beyaz boya ya da kireç ile desenler uygularlar. Kadınlar ve erkekler arasındaki birliktelik iki erkek arasında yapılan yarışmada belli olur. İki erkek karşı karşıya gelir ve ellerine ‘Donga’ adı verilen sopa verilir. Dövüşü kazanan erkek bir grup kadın arasına yollanarak seçilen bir kadınla evlendirilir. [1], [3], [4], [5], [6],

 • Arbore ( Erbori) Kabilesi

  Omo vadisinin güney batısında yaşayan Arbore kabilesi değişik dans, kıyafet ve gelenekleriyle ilgi çekici olan kabileler arasındadır. Müslümanlığı benimseyen bu toplum yaşayış biçimlerine göre dini kendilerine uyarlamışlardır. Birçok İslam ülkesi kapalılığı öngörürken, Arbore kabilesi aksine çıplaklığı benimsemektedir. Kadınların üst tarafları çıplak, yani göğüsler kapatılmamaktadır. Hatta dikkat çekici olması için boyunlarına gösterişli bocuklar takarlar. Alt kısma geldiğimizde hayvan derisinden yapılan, kenarları boncuk işlemeli etekler ve ayak bileklerinde metal halhallar kullanmaktadırlar. Evli ve bekâr kadınları birbirinden ayırt edebilmek adına kullanılan bir yöntem vardır. Bekâr bayanlar saçlarını kazıtırlar, evli bayanlar ise saçlarını uzatırlar. Kolyeler ve takılar Arbore kabilesi için büyük önem arz etmektedir. Çok eşlilikte ilk eş ince bir kolye takarken ikinci ve üçüncü eşler daha büyük kolyeler kullanırlar. Yüz kısımlarını kül ile tamamen ya da benek şeklinde beyaza boyarlar. Diğer kabilelerde olduğu gibi bu kabilede de güzellik anlayışı gösterişli boyalar, bocuklar ve aksesuarlardan oluşmaktadır. Geçim kaynağı olarak çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşırlar. Ticareti takas yoluyla gerçekleştirmektedirler. Güneşten korunmak adına kadınlar başlarına örtü takarken çocuklarda herhangi bir malzemeden  (örneğin kabak) kendilerine şapka yapmaktadırlar. Hayvanların diş ve kemikleri kolye olarak kullanılır. Arbore kabilesi akrabası sayılan Konso kabilesi ile birçok ortak noktaya sahiptir.  İki kabile arasında, kadınların evlendikten sonra sünnet edilmesi, şarkılar ve danslar gibi ortak noktaları bulunmaktadır. Arbore kabilesinde zenginlik elinizde bulunan sığır sayısına göre belirlenir. Dans ettikleri esnada müziği hissederek ve yaşayarak dans ederler. Dans kabilenin düşünce dünyalarını özgürce dışarıya vurmalarını sağlayan bir araçtır. [5], [10]

 • Hamer Kabilesi

  Mago Ulusal Parkı’nda 50,000’ni geçkin Hamer yaşamaktadır. Hamer kabilesini diğer kabilelerden ayıran en büyük özelikleri arasında giyim tarzları vardır. Özellikle Hamer kadınlarını gördüğünüzde ne kadar ilgi çekici olduklarını fark edeceksiniz. Kadınları bakır rengindeki gösterişli saçlarıyla ilgi çekerler. Saçlarına kırmızı kil, su ve tereyağı karışımı ile bakım yapıyorlar. Saçlarına kili uyguladıktan sonra düzenli olarak tereyağı sürüp saçın kalıp halinde kalmasını sağlarlar. Saçların uç kısımlarına boncuklar yerleştirilip saç daha ilgi çekici hale getirilir. Kıyafet olarak kadınların üst kısımları çıplaktır, bel kısımlarına renkli kumaşlar bağlarlar. Boyun, bilekler, kollar gösterişli kolyelerle doludur. Erkeklerde de kadınlardaki gibi tereyağı, su ve kırmızı kil karışımı saça uygulanıp topuz yapılır. Uyurken bu topuzun bozulmaması için boyun altına küçük kafalıklar kullanırlar. Erkekler elde ettikleri zaferleri göstermek amacıyla saçlarına tüyler takarlar. Bu tüyler onların gurur kaynağıdır. [3], [5], [6] [17]

  Giyim olarak sadece toga benzeri bir kumaş parçasına sarınırlar. Ellerinde mızrak ve kafalıkları ile beraber gezerler. Kadınlar gibi bedenlerinin her yeri süslü takılar ve metallerle doludur. Diğer Omo kabilelerinde olduğu gibi Hamer kabilesinde de çok eşlilik söz konusudur. İlk evlenilen kadın daima en değerli olandır. O zaman eşleri birbirinden ne ayırt ediyor?  İlk eş boynunda metal, deri karışımı ‘kama’ adı verilen büyük bir kolye takıyor ve ölene kadar çıkarmıyor. Diğer eşler ise sadece metal kolye takıyorlar. Kabileler yalnızca kendi içerisinde biriyle evlenebiliyorlar. Damat evliliğin gerçekleşebilmesi için kızın ailesine belirli sayıda hayvanı başlık olarak verir. Erkek ve kadınlar evlendirilmeden önce sünnet ettirilir. [3], [5], [6], [17],

   Müslümanlık dinine mensup görünseler de eski çağların mistik inanışlarının çoğuna bağlı kalıyorlar. Cansız ögelerin ruhlara sahip olduklarına veya hayalet, cin gibi doğaüstü olgulara çok inanırlar. Dini törenlerinde Şamanizm etkisi yer almaktadır. Geçim kaynağı olarak hayvancılıkla uğraşırlar. Otlatılan hayvanlar çadırların ortasındaki daire şeklindeki boş alanda sabahlarlar. Sorgum adı verilen buğday türünden olan bitki ile hem alkol hem de yemek ihtiyaçlarını karşılarlar. Darının ekilme zamanı olarak yağışlar başlamadan bir önceki sezon tercih edilir. Güney Etiyopya’nın en eski kabilelerinden olan Hamer kabilesinin çok eski bir geleneği olan boğa atlama töreni ile erkekler kabiledeki güçlerini kanıtlarlar. Erkekler belirli bir yaşa geldiklerinde evlenmek ve belli bir statüye ulaşmak adına bu törene katılırlar. İlk olarak kadınlar geleneksel şarkılar ve danslar eşliğinde ortaya çıkıyorlar. Erkekler ise sorgum adı verilen darıdan yapılan birayla keyif sürerler. Törenin yapılacağını duyurmak adına genç biri boynuzdan yapılan bir boruya üfleyerek tüm Hamerleri törene çağırır. Törenin simgesi olan beyaz boya ile tüm vücut boyanır. Törende boğaların üzerinden atlayacak olan genç erkeğe moral vermek amacıyla ailesinden kız kardeş veya annesi, erkeğin yanına gelir. Elinde bulunan boruya üfledikten sonra genç erkek kadının sırtını kırbaçlamaya başlar. Sırasıyla başka akrabalar gelip bu kırbaçlama olayına dâhil olurlar. Tuhaf olan ise genç kızların bu kırbaçlanma törenine hevesle katılmalarıdır. Kırbaçlanma kadında onur ve gücü temsil etmektedir. Sırtınız ne kadar kırbaç iziyle doluysa o kadar değer ve saygı görürsünüz. [3], [5], [6], [17],

   Aile bağlarını kuvvetlendiren bu tören, kamçılanan ve kamçılayan kişi arasında güven bağını da güçlendirdiği belirtilmektedir. Kamçılanan kadın ileriki zamanlarda kendisini kamçılayan erkek tarafından koruma altına alınır. Törenin asıl amacı olan boğa atlama kısmında amaç ‘Maza’ erkekleri dediğimiz onurlu, güçlü ve statüsü yüksek olgun erkekler arasına katılmaktır. Genç erkek Maza erkekleri tarafından tutulan 10 ile 30 boğanın üzerinden çıplak bir şekilde dört kez düşmeden atlaması gerekiyor. Eyer atlama başarıyla gerçekleştirilirse genç erkek hem evlenebilir, hem de sosyal statü sahibi olur. Törenin ardından başlık parası olarak belli sayıda hayvan kızın ailesine verilir. Çift inek kanı ve sütünden yapılan karışımı içerek evlenirler. Genç erkek eğer boğalardan düşerse kadınlar tarafından kamçılanır ve başka bir tören için bir sene daha beklemek zorunda kalır. [3], [5], [6], [17]

 • Karo Kabilesi

  Omo kabilelerinin arasında 3.000 kadar Karo kabilesi üyesi vardır. Bu kabile diğer kabilelere nazaran en az nüfusa sahip kabilelerden biridir. Yaşadıkları topraklar oldukça verimli ve güzeldir. Tarımda sorgum, süpürge darısı, mısır ve fasulye yetiştirirler. Hayvancılık küçükbaş olarak yapılır sebebi ise çeçe sineğinin verdiği rahatsızlıktır. Çeçe sineği uyku hastalığına sebebiyet verdiği için Etiyopya’da yaşan kabileler önlemlerini almaktadırlar. Diğer kabilelerde olduğu gibi karo kabilesinde de kadınlar göğüsleri açık şekilde gezerler ve deri etekler kullanırlar. Saçlarına su, tereyağı ve kırmızı kil karışımı olan karışımla bakım yaparlar. Erkeklerin renkli boncuklarla topuz yaptıkları saçları ön plana çıkar. Özellikle çenelerini delip, bu deliklere renkli çubuklar takmaları bir hayli ilgi çekici. Diğer Omo kabilelerinde olduğu gibi karo kabilesinde de saça takılan tüyler ve vücuttaki çizikler gücün, galibiyetin ve sosyal statünün göstergesidir. [3], [5], [6], [18],

  Kadınlarda ve erkeklerde vücuda yapılan dövmeler amaç olarak farklıdır. Bir karo kadını güzellik için dövme yaparken erkek ise güç gösterisi için dövme yapmaktadır. Hacamat adı verilen bu dövme şekli, derinin önce jiletle kaldırılması ve ardından yerine kül konulmasıdır. Burada amaç yaranın iltihap kapıp şişmesidir. Dans törenlerinden önce tüm karo halkı vücudunu kireç ve tebeşirle boyar. Yüze siyah, kırmızı, sarı ve beyaz gibi renklerle desenler çizilmektedir. Dans figürleri Masai’ler ile benzerlik gösterir. Erkek en yükseğe zıplamaya çalışır ve sonra kadın gelir kendine uygun olan erkeği seçer. Dansın amacı çiftleri birleştirmek olduğu için sadece dolunay çıktığı zaman tören yapılır.  Erkekler Donga denilen sopalar ve ağaçtan yapılmış yastıklarla gezerler. Bu sopaları sadece kabilenin meclisi tarafından cesaret onayı almış olan kişiler kullanabilir. [3], [5], [6], [18],

 • Benna ( Banna ) Kabilesi

  Benna ve Hamer kabilesinin gelenek ve görenekleri aynıdır. Benna kabilesinin Hamer kabilesiyle akraba olduğu belirtiliyor. Dans, boğadan atlama töreni, giyim kuşam her yönüyle aynılardır. Giyime baktığımızda Bennalar’ın biraz daha renkli boncuklar kullanıldığını görüyoruz. [3], [5], [6], [12], [25],

 • Ari Kabilesi

  Mago Milli Parkı’nın kuzey bölümünde yaşamaktadırlar. Çok büyük hayvan sürüleri ve bereketli toprakları vardır. Kahve, tahıl, meyve ve bal üretimi yaparlar. Halkın genelinin yüzünde piercing dediğimiz demir takılar dikkat çekmektedir. Bedenlerini tıpkı diğer kabileler gibi kireçle boyarlar. Aslında genele baktığımız zaman Ari kabilesi diğer kabilelere nazaran daha iyi şartlarda yaşamaktadır. [11]

 • Bume ( Bumi ) Kabilesi

  Omo vadisinde ve Sudan’da 6000 kadar Bume kökenli insan yaşamaktadır. Bume kabilesi tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlamaktadırlar. Kadınlar genel olarak keçi dersinden yapılan etekler giyip göğüs kısmı diğer kabilelerde olduğu gibi çıplaktır. Kadın ve erkekler renkli boncuklar ve dudak halkaları ile dikkat çekerler. Erkekler öldürdükleri insan ve hayvan sayısı kadar vücutlarına kesici cisimlerle çizikler atarlar. Halk, su ve besin kıtlığı yaşandığı mevsimlerde başka bölgelere göç eder. Bume kabilesi cesaretleri ve savaşçı yapılarıyla tanınırlar. Mursi, Suri, Karo ve Hamer kabileleri en büyük düşmanlarıdır. Topraklarını yavaş yavaş kaybeden Bume kabilesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.  [3], [5], [6], [14], [26]

 • Surma ( Suri ) Kabilesi

  Suriler Etiyopya’nın güneybatı ovalarında yaşamaktadırlar. Suriler yaşam şekilleri ve korkusuzluklarından dolayı diğer kabilelerden daha güçlü bir konuma sahiptir. İçkiyi çok fazla tüketen Suriler günün çoğunluğunda sarhoş gezerler. Akşam başlayıp sabahlara kadar dans edip bu dansın ruhlarındaki kötü enerjiyi ortadan kaldırdığına inanmaktadırlar. Mursi kadınların dudaklarına yaptıkları tabak işlemi aslında Surilere aittir. Suriler diğer kabilelere oranla daha fazla süslü ve renklidir. Kullandıkları örtüler, takılar, ağız ve kulaklardaki tabaklar diğer kabilelerden daha gösterişlidir. Evler genellikle kerpiçten yapılır. [6], [7], [22]

   Bilindiği üzere Omo kabilelerinin en büyük ortak yanı kadınların çalışıp erkeklerin keyif sürmesidir. Suri kabilesinde de aynı şey geçerli olup kadınlar çalışıp erkekler gün boyunca içki içmektedirler. Bekâr kadınlar genç yaşlarda dudaklarını delip içerisine tabak yerleştirirler. Tabak ne kadar büyükse kadın o kadar değerlidir. Zenginlik hayvan sayısınca belirlenir, yani ne kadar çok hayvanınız varsa o kadar zenginsiniz. Hayvancılıkla uğraşan Suri kabilesi verimli topraklara sahiptir. Balıkçılık ve bölgeden geçen insanlardan alınan ücretlerde geçim kaynakları arasında sayılabilir. Erkekler ise kadınlar kadar gösterişi ve güzelliği seviyorlar. Kulaklar delinip, mantar biçiminde tıpalar takarak gösterişli olmaya çalışıyorlar. En çok sevdikleri şeylerden biride yüzlerini ve vücutlarını renkli boyalarla boyamaktır. Dövmeler kazınmış saçlar erkeklerin en vazgeçilmezleri arasındadır. [6], [7], [22]

  Çocuklara gelirsek onlar meyveler ve bitkileri kullanarak yaptıkları aksesuarlarla kendilerini süslerler. Suri kabilesi diğer kabilelere oranla daha fazla kültür birliğine önem veriyor ve bunun için çaba sarf ediyorlar. Aslında onlara Suri olarak hitap edilmesini kabullenemiyor ve kendilerine Surma denilmesini istiyorlar. Suri erkekleri dış görünüşleriyle ve Donga dövüşleriyle ilgilenmeyi çok severler. Diğer adı Saganai olan Donga ismi dövüşte kullanılan sopadan asla vazgeçemezler. Dövüşün amacı eş bulmak ve karşılıklı rekabeti çözmektir. Dövüşten bir gün önce ağaç özünden hazırlanan özel bir içki içerek hazırlık yapar ve sabaha kadar başka hiçbir besin tüketmezler. Dövüş başlamadan önce inek idrarıyla yıkanmış olan kaplarına koydukları inek kanını içerler. İnekten kan alınırken inek öldürülmez sadece bir delik açılır kan alındıktan sonra delik çamurla kapatılır. Savaş alanında bulunan kadınlara güzel görünmek amacıyla vücutlarını boyayıp daha iddialı görünmeye çalışırlar. Yapılan dövüşlerde çok fazla kişi ciddi zarar görse de bu gelenek onların hayatında büyük bir eğlence olarak yerini korumaktadır. [6], [7], [22] 

 • Afar ( Danakil ) Kabilesi

  Afar kabilesi Omo kabileleri arasındaki en eski kabilelerden biri olarak görülmektedir. Etiyopya, Dijibouti ve Somali’da yaşamaktadırlar. Çöl hayatının zorluklarıyla başa çıkmaya çalışan Afar kabilesi ismini de buradan almaktadır. Afar’ın anlamı toz demektir. Kuraklık sebebiyle sık sık göç eden Afarlar koyun, keçi ve develer ile geçimlerini sağlamaktadırlar. Çok sık göç etmelerinden dolayı “ ari” isimli çadırlarda konaklarlar. Afar kadınları belden aşağısını örten “Sanafil” adını verdikleri kahve ya da mavi tonlarındaki kumaşlar, mavi başörtüleri ve saç süsleriyle tanınırlar. Afar kadınları güzel görünmek adına yüzlerini kırmızı toprakla boyayıp dudaklarının altını delerek çeşitli aksesuarlar takıyorlar. Evlilik öncesi kız ve erkekler sünnet edilir. [5] 

 • Dorze Kabilesi

  Soğuk bir iklim bölgesinde yaşayan dorzeler bütün bir sene boyunca neredeyse her gün sis içerisinde yaşarlar. Dorze kabilesi diğer kabileler arasında nam salmış bir kabiledir. Pamuk dokumacılığıyla geçimlerini sağlayan Dorzeler bu alanda kendilerini hala geliştirmektedirler. Kendilerine ait olan pamuk dokuma kooperatifi ile hem geçimlerini sağlayıp hem de büyük bir nam salmaktadırlar. Onları farklı kılan en önemli iki şey pamuklu kıyafetleri ve arı kovanlarını andıran evleridir. Dorze halkı sebze, meyve, baharat ve tütün yetiştirirler. Onlar için belki de en önemli şey yalancı muz ağacıdır. Elde edilen meyve ve kökler besin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Yapraklar ise bambu ile beraber ev yapımında kullanılır. Evler 2 katlı olup ortalama 6 metre boyundadır. Yaşadıkları bölge yüksek olduğu için tarımı teraslama yöntemi ile yaparlar. Erkekler pamuk dokuma ve ev yapımıyla ilgilenirken, kadınlar odun toplamak, pamuk eğirmek, yemek yapma gibi görevleri yerine getirmektedir. [3], [5], [6] [15] [27]

 • Konso Kabilesi

  En varlıklı kabilelerden biri olarak kabul edilen Konso kabilesi renkli kumaşlar ve pileli etekleriyle bilinirler. Etiyopya’nın dağlık bölgelerinde yaşayan Konso kabilesi 250.000 kişilik bir nüfusa sahiptir. Arazilere taşlar yerleştirip yaşam alanlarını kurmaktadırlar. Kuzey Etiyopya ve Omo Vadisi arasında yer almasından ötürü iki bölge arasında ticaret kolu olarak görülmektedir. Diğer kabilelerden daha iyi bir sulama ve teraslama sistemine sahip oldukları için daha rahat geçinmektedirler. Sorgum, mısır, pamuk, kahve ve fasulye yetiştirdikleri ürünler arasındadır. Diğer kabilelerde olduğu gibi Konso kabilesinde de çok eşlilik söz konusudur. Köy nüfusları genellikle 1500 kadardır. Konso kabilesi yaşlılar konseyi tarafından yönetilmektedir. Hem ergenlik çağına gelen genç erkekler adına hem de yaşadığı esnada düşman ve hayvan öldüren yaşlılar için “ Waga” adını verdikleri heykeller dikiliyor. [5] [19] [28] 

 • Kwegu (Kwego) Kabilesi

  Diğer adıyla Muguji kabilesi, Mago Nehri yakınlarındaki köylerde yaşayan en küçük kabilelerdendir. Diğer kabilelere nazaran daha yoksul ve daha güçsüzdürler. Sığır yetiştiriciliği değil de daha çok balık avlama ve karada avcılık ile geçinirler. Karo kabilesiyle akrabalıkları olan Kwegu Kabilesi Omo Vadisinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan kabilelerinden biridir. [20]

 • Tsemay (Tsemey) Kabilesi

  Tsemay Kabilesi yarı kurak bir bölgede yaşamaktadırlar. Bu sebeple geçim kaynakları hem tarım hem de hayvancılıktır. Sorgum ya da pamuk, yetiştirdikleri ürünler arasındadır. Genç bekâr kadınlar v şeklinde kısa kıyafetler giyerken evli kadınlar uzun etekler giymektedirler. Hamer kabilesiyle çok ortak yanı olan Tsemay Kabilesi kıyafet ve aksesuar yönünden çok benzerlik gösterir. Tsemay kadınları tıpkı Hamer kadınları gibi saçlarına tereyağı, su ve kırmızı kil ile hazırladıkları karışımı saçlarına uygularlar. Fakat Tsemay kadınlarının saçları Hamer kadınlarına oranla daha kısadır. Tsemay erkekleri ise demir bileklikler, gösterişli küpeler ve bel kısımlarına taktıkları güzel kumaşlarla ilgi çekerler. Diğer kabilelerde olduğu gibi Tsemay erkekleri de tahta boyunluklar ya da tabureler taşırlar. Hamer kabilesinde evlilik ve sosyal statü için düzenlenen boğa üzerinden atlama geleneği Tsemay kabilesinde de yapılmaktadır. Bekâr erkek boğa atlama törenini başarıyla tamamlarsa kafasına tüy ya da renkli bir bant yerleştirilir. Bu bant erkeğin bir eş aradığına işaret eder. Başlık parası olarak sığır, bal, tahıl veya kahve alınır. [23]

 • Bodi (Me’en) Kabilesi

  Güney Etiyopya’da yer alan Omo Nehri yakınlarında yaşamaktadırlar. Tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlamaktadırlar. Mais, kahve ve sorgum gibi bitkileri yetiştirirler. Kadınlar keçi derisinden yapılan etekler giyerler. Erkekler sadece bel kısımlarına taktıkları ince bez ya da kumaşlarla bilinirler. Diğer kabilelerde olduğu gibi Bodi kabilesi de vücut boyama, kulak ve dudaktaki takılarıyla dikkat çeker. Bodi kabilesini diğer kabilelerden ayıran farklı bir geleneği var. Haziran düzenledikleri bir törende genç erkekler yarışır ve yarışın kuralı ise çok kilolu olmaktır. Bodi kabilesinin en fazla tükettiği besinler bal ve süttür. Erkekler haziran ayında düzenlenen yarışı kazanabilmek için 6 ay boyunca inek kanı ve süt içip kilo almaya çalışırlar. Çünkü bu köyde kilolu erkek yakışıklı erkek olarak görülüyor. Yarışmayı kazanan kişiye kabile tarafından unvan verilir. [13]

 • Dassanech Kabilesi

  Kenya’nın kuzeyinde ki Turkana Gölü yakınlarında yaşamaktadırlar. Kabileye Galep ya da Geleb isimleriyle hitap edilir. Turkana kabilesine komşu olmalarından ötürü iki kabile birçok ortak noktaya sahiptir. Yaşadıkları bölgenin verimsiz ve kurak topraklara sahip olmasından dolayı sık sık göç ederler. Hayvancılıkla geçinmeye çalışsalar da yaşanan kuraklıklar buna fırsat verememektedir. Balık ve timsah avlamak onların yaptıkların en yaygın işler arasındadır. Oldukça yoksul olan kabilede her aile kendi için yaşam savaşı verir. Kabile içerisinde sekiz ana klan (topluluk) bulunur. Elele, Inkora, Inkabelo, Koro, Naritch, Oro, Randal ve Ri’ele gibi toplulukları bulunmaktadır. “Dimi” adını verdikleri gelenekte babalar kızlarının gelecekteki evliliklerini kutsarlar. Tören esnasında 10-30 arasında büyük baş hayvan kesilmektedir. Hayvanın dışkısıyla hazırladıkları karışımı vücutlarına sürerek dans ederler. Hayvan dışkısı onlar için büyük önem arz etmektedir. Kesilen hayvanlar pişirilerek halk tarafından yenir. Diğer kabilelerde olduğu gibi Dassanech Kabilesinde de sünnet zorunludur. [16]

 • Turkana Kabilesi

  Kuzey Kenya’da ki Turkana Gölü yakınlarında yaşamaktadırlar. Afrika’da ki kabileler arasındaki en tehlikeli kabilelerden biridir. Yaşadıkları bölgede su besin kıtlığının yaşanmasından dolayı çok fazla kabile savaşına dâhil olurlar. Akuj adını verdikleri tanrıları için hayvan kurban ederler. Daha iyi şartlarda yaşamak için farklı bölgelere göç ederler. Sığır yetiştiriciliği onlar için büyük geçim kaynağıdır. Yaşayabilmek adına yaptıkları göçlerde deve, eşek, keçi ve koyun gibi hayvanlarda yetiştirirler. Giyim tarzları ise renkli kolye ve bileziklerden oluşmaktadır. Erkekler öldürdükleri her düşman ve hayvan için vücuduna dövme yaptırıp statüsünü ya da gücünü gösterir. Vücutta mavi, kırmızı ve sarı boyalar ile süslemeler yapılır. Turkana kabilesinin diğer kabilelerden en büyük farkı sünneti kabul etmemesidir. Evli bayanlar taktıkları kolyeler ve farklı giyim tarzlarıyla fark edilirler. [24]

 • Kaynaklar

  1.10 Mart 2014 "Omo Vadisi kabilelerinin peşinde 2500 kilometre" Hürriyet

  2. 18 Ekim 2010, Faruk Pekin, "Omo Vadisi’nin rengarenk kabileleri" Hürriyet

  3.  Selda Sefer, "Omo Vadisi İnsanları

  4.  Kemal Kaya "MURSİ KABİLESİ",kabileler.com

  5. Zeynap Atılgan Boneval "ETİYOPYA İZLENİMLERİ

  6. Aylak İlsu, 1 Ocak 2015, "Etiyopya Omo Vadisi"

  7. 10 Ocak 2011, "Surmalarla İki Gün" Hürriyet

  8. "Omo Valley" koytaethiopiatour

  9. Ancient African Tribes, Omo Valley in Ethiopia "Ancient Tribes in Omo Valley"

  10. Ancient African Tribes, Omo Valley in Ethiopia "Arbore Tribe"

  11. Ancient African Tribes, Omo Valley in Ethiopia, "Ari Tribe

  12Ancient African Tribes, Omo Valley in Ethiopia, "Bena or Bana Tribe

  13. Ancient African Tribes, Omo Valley in Ethiopia, "Bodi Tribe

  14. Ancient African Tribes, Omo Valley in Ethiopia, "BumiTribe

  15. Ancient African Tribes, Omo Valley in Ethiopia, "Dorze Tribe

  16. Ancient African Tribes, Omo Valley in Ethiopia, "Daasanech or Dassanech Tribe

  17. Ancient African Tribes, Omo Valley in Ethiopia, "Hamer Tribe

  18. Ancient African Tribes, Omo Valley in Ethiopia, "Karo Tribe

  19. Ancient African Tribes, Omo Valley in Ethiopia, "Konso Tribe

  20.  Ancient African Tribes, Omo Valley in Ethiopia, "Kwegu Tribe

  21.  Ancient African Tribes, Omo Valley in Ethiopia, "Mursi Tribe

  22.  Ancient African Tribes, Omo Valley in Ethiopia, "Suri Tribe

  23. Ancient African Tribes, Omo Valley in Ethiopia, "Tsemay Tribe

  24. Ancient African Tribes, Omo Valley in Ethiopia, "Turkana Tribe

  25. Kemal Kaya "Benna Kabilesi",kabileler.com

  26. Kemal Kaya "BUME KABİLESİ",kabileler.com

  27. Kemal Kaya "DORZE KABİLESİ",kabileler.com

  28. Kemal Kaya "Konso Kabilesi",kabileler.com

   

İlginizi çekebilecek diğer olaylar

Biyografiler

 • Fatih Sultan Mehmet CV
  BİYOGRAFİ
 • Adolf Hitler CV
  BİYOGRAFİ
 • Franklin D. Roosevelt CV
  BİYOGRAFİ
 • Mimar Sinan CV
  BİYOGRAFİ
 • Yılmaz Güney CV
  BİYOGRAFİ
 • Benjamin Franklin CV
  BİYOGRAFİ
 • Heinrich Himmler CV
  BİYOGRAFİ
 • Jean-Jacques Rousseau CV
  BİYOGRAFİ
 • Alan Turing CV
  BİYOGRAFİ
 • Marilyn Monroe CV
  BİYOGRAFİ
 • Che Guevara CV
  BİYOGRAFİ
 • Karl Marx CV
  BİYOGRAFİ
 • Cengiz Han CV
  BİYOGRAFİ
 • Marco Polo CV
  BİYOGRAFİ
 • Deniz Gezmiş CV
  BİYOGRAFİ

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.