• Kısaca Atatürkün önderliğini yaptığı tüm dillerin ve ırkların Türklerden türediğini öngören teori.
  Ancak işin özüne girersek bu iddaanın arkasında dönemin mevcut politik anlayışının da bu iddaya zemin hazırladığını görebiliriz. birinci dünya savaşı yeni bitmiş ve sonucunda insanlar artık barış ortamını isterken yenilen devletlerle yapılan ağır anlaşmalar barış ortamının oluşmasına müsade etmiyordu. yenilen devletler hem ekonomik hem de itibar açısından tekrar güçlenmek adına çeşitli faaliyetler yürütmeye başladı. halkını bir amaç uğrunda birleştirip iktisadi ve siyasi kalkınmayı sağlamak isteyen Almanya ve İtalya gibi devletler Avrupada faşist - milliyetçi rejimlerin doğmasına öncülük ettiler. milliyetçiliğin hadsafhada olduğu bir dönemde darwinin insan ırkının üstünlüğü zayıflığı gibi durumlarını açıklayan görüşleri de milliyetçi kesimin kendi ırkını üstün gören anlayışlarında bir aracı olmuştur. avrupalı devleter kendilerini üstün ırk diğer milletleri de adi ırk görerek yaptıkları işgalleyi meşru göstermeye çalıştılar. bütün bu hengamenin içinde Türkiyede büyük devletlerin arasında kendini görme ihtiyacı hissedip ırkının üstünlüğünü ispat etmeye http://çalışmıştır.bu çabanın sonucunda da tüm dillerin çıkış noktası olarak Türkçeyi ve tüm ırkların da Türk ırkından türediğini öngören güneş dil teoremi ortaya çıkmıştır. günümüzde çoğu kimse tarafından eleştirilse de tarihi olayların yaşandığı dönene göre yargıanması gerektiği de unutulmamalıdır.
 • Fantazi tarih de şöyle der:

  Mu ve Atlantis medeniyetlerinin yaşayanları, kıtaların batması sonucunda daha yüksek bölgelere kaçmışlar. Bu halklar Tibet'ten, Ural'lara, Kafkas'lara kadar olan bir bölgede uzun bir zaman yaşamışlar. Daha sonra, suların çekilmesi ile birlikte tüm dünyaya yayılmışlar. İlk bilinen medeniyet Antik Mısır ve oradaki tek tanrı inancı: Ra-Mu ,Güneş Tanrı. Burada tek tanrı inancına ek olarak güneşin aslında yaşam kaynağı olması ve aslında Yaratıcının, ürünlerini büyüten,kendilerini aydınlatan güneşe tapmaları. Bu Mu'dan gelen bir kültür...

  Mu'dan çıkan insanlar, Bering boğazından Amerika kıtasına, kıta Avrupa'sına, Mısır'a yayılmışlardır. Kafkas ırkı...

  Naziler de bu işe çok kafa yormuşlardır (Indiana Jones) Tibet'e gidenler Nacaal tabletlerini görmüşlerdir.(İngilizler'in 20'lerde bulunduğunu iddia ettiği)
  ...
  Sonuçta fantazi tarih, kanıtlanamıyor...
 • Hermann Kvergić'in teorisinin ana fikri "Türk dilinin dünyada esas bir dil olduğu ve dünya dillerindeki birçok kelimenin de Türkçeden türediği"ydi.

  Güneş Dil Teorisinin tarih içerisinde oynadığı rol, Atatürk Devrimleri'ni anlamak açısından önemlidir. Ümmetten millete geçme aşamasında olan ve Batı karşısında kendisini aşağılanmış hisseden Türk milletine özgüven aşılamak Teorinin amaçları arasında görülmüştür. Teori, Atatürk Devrimleri'nin yıktığı düzenle ve Avrupa merkezci tarih teorileriyle hesaplaşma çabası olarak değerlendirilmektedir. Atatürk Türk Tarih Tezi'ni desteklemek için Kvergić'in hipotezinin geliştirilmesini istiyordu. Çünkü kendisine güvenen ve saygı duyan bir millet bilincinin uyanmasını istiyordu. Avrupalı tarihçilerin Türkleri aşağılamasına yanıt olarak "Türk dili, Taş ve Maden devrinde kültür kelimelerini göç yolu ile yeryüzündeki dillere yayan kadim büyük bir kültür dilidir." mesajı verilecekti.(bkz:)Tahsin Mayatepek, İbrahim Necmi Dilmen
 • hala ateşli savunucuları vardır. yazık. (söz meclisden dışarı)
 • Kabul edin veya etmeyin doğrudur. Türkçe Güneş Dilidir. Tüm dillerin kaynağı Türkçedir.

Bu konuda 1 sayfada toplam 5 adet üst yorum vardır.

 1. Yeni Konu Ekleme

  Bu alana yazacağınız yazı sizin konu başlığınız olacaktır. Eğer konunuz var ise listelenecek, eğer konunuz yok ise yeni konu ekleme sayfasına yönlendirileceksiniz. Konu başlığınızı yazdıktan sonra ileri butonuna yada enter butonuna basınız.

 2. Arama Butonu

  Arama butonuna basarak sayfaya yönlendirileceksiniz.