• Kısaca Atatürkün önderliğini yaptığı tüm dillerin ve ırkların Türklerden türediğini öngören teori.
    Ancak işin özüne girersek bu iddaanın arkasında dönemin mevcut politik anlayışının da bu iddaya zemin hazırladığını görebiliriz. birinci dünya savaşı yeni bitmiş ve sonucunda insanlar artık barış ortamını isterken yenilen devletlerle yapılan ağır anlaşmalar barış ortamının oluşmasına müsade etmiyordu. yenilen devletler hem ekonomik hem de itibar açısından tekrar güçlenmek adına çeşitli faaliyetler yürütmeye başladı. halkını bir amaç uğrunda birleştirip iktisadi ve siyasi kalkınmayı sağlamak isteyen Almanya ve İtalya gibi devletler Avrupada faşist - milliyetçi rejimlerin doğmasına öncülük ettiler. milliyetçiliğin hadsafhada olduğu bir dönemde darwinin insan ırkının üstünlüğü zayıflığı gibi durumlarını açıklayan görüşleri de milliyetçi kesimin kendi ırkını üstün gören anlayışlarında bir aracı olmuştur. avrupalı devleter kendilerini üstün ırk diğer milletleri de adi ırk görerek yaptıkları işgalleyi meşru göstermeye çalıştılar. bütün bu hengamenin içinde Türkiyede büyük devletlerin arasında kendini görme ihtiyacı hissedip ırkının üstünlüğünü ispat etmeye http://çalışmıştır.bu çabanın sonucunda da tüm dillerin çıkış noktası olarak Türkçeyi ve tüm ırkların da Türk ırkından türediğini öngören güneş dil teoremi ortaya çıkmıştır. günümüzde çoğu kimse tarafından eleştirilse de tarihi olayların yaşandığı dönene göre yargıanması gerektiği de unutulmamalıdır.
    0 0
  1. Yeni Konu Ekleme

    Bu alana yazacağınız yazı sizin konu başlığınız olacaktır. Eğer konunuz var ise listelenecek, eğer konunuz yok ise yeni konu ekleme sayfasına yönlendirileceksiniz. Konu başlığınızı yazdıktan sonra ileri butonuna yada enter butonuna basınız.

  2. Arama Butonu

    Arama butonuna basarak sayfaya yönlendirileceksiniz.