• Belirttiğin yazıda sadece savaşa geç girilmesi veya mümkünse girilmemesi istendiği yazıyor..Diyelim ki Osmanlı Devleti Savaşa girmeseydi , İttifak devletleri kazansaydı ,zaten halihazırda Almanlarla içli dışlı olan Berlin - Bağdat Demiryollarını inşaası ile Almanların gözünü diktiği Osmanlı coğrafyasında sömürgeye aç bir Alman hegemonyası ortaya çıkacaktı ,kaldı ki 1.Dünya Savaşında bile çeşitli cephelerde kendi çıkarları için açıkça Osmanlı Devleti askerlerinin telef olmasına sebebiyet vermişlerdir..İtilaf devletleri kazansaydı , İngiltere ve Fransa Osmanlı üzerinde petrol bölgeleri için büyük bir devletle ittifaktan yoksun Osmanlıda istediklerini rahatça elde edebilecekti..Rusya içinse Bolşevikler geldikten sonra 2.Dünya Savaşına kadar yanılmıyorsam fabrika sayısını 40 senede 12 katına çıkardılar , Romanov hanedanlığı başta kalmaya devam etseydi zaten Osmanlı ile dış politikası belli hala düşman olarak kalacak ve başa bela olacaktı..Tabii ki olmayan bir varsayım üzerinden akıl yürütmek için çok fazla detay var, ama bence kanımca kabaca bu şekilde devam ederdi..
    0 0
  1. Yeni Konu Ekleme

    Bu alana yazacağınız yazı sizin konu başlığınız olacaktır. Eğer konunuz var ise listelenecek, eğer konunuz yok ise yeni konu ekleme sayfasına yönlendirileceksiniz. Konu başlığınızı yazdıktan sonra ileri butonuna yada enter butonuna basınız.

  2. Arama Butonu

    Arama butonuna basarak sayfaya yönlendirileceksiniz.