10 Adımda Vietnam Savaşı

Vietnam Savaşı (İkinci Çinhindi Savaşı), 1955-1965 yılları arasında, Doğu Bloğunun başını çeken Sovyetler Birliği ile Batı Bloğunun başını çeken ABD güçleri arasında gerçekleşmiştir. Çinhindi olarak adlandırılan bölge (günümüzde Tayland), Malezya Yarımadası, Laos, Kamboçya ve Vietnam’ı içerisine alan bölgedir. İngiliz ve Fransız sömürgesi olan Çinhindi, II. Dünya Savaşı döneminde Japonya’nın hâkimiyeti altına girmiştir. Japonya, bu savaşta yenilen taraf olacağını idrak etmiş ve bölgede milliyetçi ayaklanmalarının çıkması için zemin hazırlamıştır. Bu ayaklanmalar sonucunda burada Kamboçya, Laos ve Vietnam devletleri kurulmuştur. Vietnam, İmparator Bao Dai tarafından yönetilmiştir.

1- Çin'de Komünizm

1945 yılına gelindiğinde İngilizler ve Fransızlar bölgeye tekrar girmişlerdir. Bölgedeki güçlü Fransız sempatizanlığından faydalanmak isteyen Fransa, bu bölgede Sovyetler Birliği ve Çin’den yayılan komünizme karşı mücadele vermiştir.

2- Vietnam Bölünüyor

Fransa’nın Vietnam’dan çekilmesinin ardından bölgeye yayılan komünizm Vietnam’da kargaşalara sebep olmuştur. Vietnam’da komünistler ile milliyetçiler arasındaki çekişmenin sonucunda Birleşmiş Milletler, Vietnam’ın Kuzey ve Güney Vietnam olarak iki ayrı bölge olarak bölünmesini kararlaştırmıştır.

3- Kuzey ve Güney Vietnam yanlıları

Kuzey Vietnam, komünist rejim tarafından yönetilmekteydi ve yöneticisi Ho Chi Minh’ti. Kuzey Vietnam’ın iki büyük destekçisi ise kendisi gibi komünist rejimle yönetilen Sovyet Rusya ve Çin’di. Güney Vietnam ise ABD tarafından desteklenmekteydi. Bu dönemde bölgede Fransa değil ABD’nin gücünün etkili olduğunu görmekteyiz. ABD, Güneydoğu Asya’da stratejik bir konumda bulunan Güney Vietnam’ı kendi çıkarlarına uygun buluyordu ve bu nedenle Güney Vietnam’ı her şekilde desteklemekteydi

4- Cenevre Antlaşması

Tarihler 1955’i gösterdiğinde, Bao Dai yönetimi düşürüldü ve Ngo Dinh Diem yönetimi kuruldu. Diem, çok güçlü bir antikomünistti ve bu özelliğinden dolayı ABD ile arası çok iyiydi. Cenevre Antlaşmasına göre, 1956 yılında yapılacak referandum ile Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam birleşecekti.

5- Ngo Dinh Diem ve Ho Çhi Minh

Kuzey Vietnam Lideri Ho Çhi Minh, Vietnam’ın tamamını ele geçirip bölgenin tamamında komünist rejimi hâkim kılmak istiyordu. Bu nedenle Güney Vietnam hükümeti devirmenin çarelerini arıyordu. 1957 yılı itibariyle Güney Vietnam’da terör faaliyetlerine başladı.

6- Savaş Başlıyor

ABD, Kuzey Vietnam’ın Güney Vietnam’daki terör faaliyetleri karşısında bölgeye komünist yönetimin hâkim olmasını engellemek için Güney Vietnam’a askerî yardım yapılmasına karar verdi. Böylece ABD, bölgeye yüz binlerce asker gönderdi. Her iki tarafın da acımasızca gerçekleştirdiği savaş, çok çetrefilli geçti.

7- Savaş Devam Ediyor

ABD’li askerler, yakaladıkları Vietkongları diri diri helikopterlerden atarken, Vietkonlar da Amerikalı askerlere karşı çeşitli işkenceler uygulamışlardır. Amerikan’ın bu savaşta kullandığı Napalm Bombası bombası çok büyük tepkilere yol açmış ve daha sonra kullanımı yasaklanmıştır.

8- 21 Yıl Süren Savaş

1975 yılına gelindiğinde Buon Ma Thuot adlı bölgeyi ele geçiren Kuzey Vietnam, daha da güçlenerek 30 Nisan’da Güney Vietnam’ın başkenti Saygon’a girmeyi başarmıştır. Bu savaş gelgitleriyle ve milyonlarca insanın öldürülmesiyle 21 yıl boyunca devam etmiştir, fakat Vietnam dış ülkelerin istediği gibi bölünmemiştir.

9- Savaşın Bilançosu

Toplamda 21 yıl süren savaşta, Kuzey ve Güney Vietnam taraflarından yaklaşık dört milyon sivil ve bir milyonu aşkın komünist öldürülmüştür. Amerikalılar, 58 bin askerini kaybetmiş ve kurtulan askerlerin bazıları intihar etmiştir.

10- Vietnam'ın Yeniden Birleşmesi

Sovyet-Çin ilişkileri beklenenin tersine daha da kötüye gitmiş, bu süreç Yumuşama Dönemi’ne girilmesini hızlandırmıştır. ABD, Vietnam’ı bölme düşüncesini gerçekleştirememiş; Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam 1975’te birleşmiştir. Vietnam, günümüzde ise Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti adıyla anılmakta ve sosyalist rejim tarafından yönetilmektedir.

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.