Marshall Planı

  Marshall planı II. Dünya savaşı sonrasında ABD tarafından önerilen bir ekonomik yardım paketidir. 1947'de önerilen bu paket 1948 ve 1951 yılları arasında yürülüğe konmuş ve bu yardım paketinden 16 ülke faydalanmıştır. 

  Sovyetler Birliğinin ABD emperyalizminin bir oyunu olarak adlandırdığı Marshall planı kominform'un oluşmasına yol açmış ve resmen soğuk savaşı başlatmıştır.

 • Marshall Planı'nın Amacı

  II. Dünya savaşından sonra Avrupa'daki ülkeler bitik haldeydi. Büyük buhranın vermiş olduğu ekonomik sıkıntılar ve Adolf Hitler'in süper güç olma isteği Almanya'nın Avrupa'yı işgal etmesiyle sonuçlanmış ve II. Dünya savaşını başlatmıştı. 

  General George C. Marshall, 1946

  II. Dünya savaşından sonra ağır asker kaybı ve ekonomik kayıplar  veren Avrupa ülkeleri bozulan ekonomilerinden dolayı ve önlerinde gördükleri güçlü Sovyetler Birliği profilinden dolayı komünizme doğru bir eğilim sergiliyorlardı. Avrupa'daki ekonomik çöküntüyü gören Sovyeter Birliği de komünizm propagandalarını artırmıştı. Bunun üzerine ABD 1945 Haziranı ile 1946 sonu arasında Batı Avrupa ve beraberindeki 16 ülkeye 15 milyar dolarlık bir yardım yaptı. Fakat bu yardım ülkelerin ithalat ihtiyaçlarına ve bütçe açıklarının kapanmasına gitti, kalkınma adına kullanılamamıştı. Bunun üzerine Avrupa'da büyüyen komünizm ideolojisini durdurma ihtiyacı hisseden ABD, yeni planlar arayışına girmişti. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı George Marshall, 5 Haziran 1947'de Harvard Üniversitesinde verdiği bir nutukta "Marshall Planı"nı sundu Bu nutuğa göre; Avrupa ülkeleri her şeyden önce kendi aralarında bir ekonomik işbirliğine girişmelilerdi ve birbirlerinin eksikliklerini kendileri tamamlamalılardı. Bu genel işbirliği sonunda bir açık ortaya çıktığında Amerika, bu açığın kapatılması için yardım etmeliydi. Bunun için de Avrupa ülkeleri öncelikle bir işbirliği programı yapmalılardı.

 • Marshall Planı Onaylanıyor

  Marshall Planı 27 Haziran 1947'de Paris Konferansın'da görüşülmüştür. Sovyetler ilk görüşmeyi sabote etmek için katılmış olsa da 2 Temmuz'dan sonraki görüşmelere katılmamışlardır. 

  Nitekim Sovyetler Birliği, Çekoslavakya, Polonya ve Finlandiya dışındaki Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen Paris Konferansı'nda, bakanlar ABD'ye sunulacak Avrupa Telafi Programını (şimdiki adıyla Marshall Planı) 11 ile 13 Temmuz 1947 arasındaki tarihlerde görüşmüşlerdir. Avrupalı ülkeler tarafından da kabul edilen Marshall Planı, 11 Eylül 1947'de ABD kongresi tarafından onaylanmışır. 

  Bunun üzerine de Sovyetler Birliği karşı atak olarak Avrupa'daki komünist ideolojisnin koordine edilmesi için komintern'in ilkelerini devam ettiren kominformu kurmuştur.

İlginizi çekebilecek diğer olaylar

Biyografiler

 • Mimar Sinan CV
  BİYOGRAFİ
 • Piri Reis CV
  BİYOGRAFİ
 • Joseph Goebbels CV
  BİYOGRAFİ
 • Vecihi Hürkuş CV
  BİYOGRAFİ
 • Heinrich Himmler CV
  BİYOGRAFİ
 • İbni Sina CV
  BİYOGRAFİ
 • Cengiz Han CV
  BİYOGRAFİ
 • Niccolò Machiavelli CV
  BİYOGRAFİ
 • Che Guevara CV
  BİYOGRAFİ
 • Adolf Hitler CV
  BİYOGRAFİ
 • Hulusi Kentmen CV
  BİYOGRAFİ
 • Henry Ford CV
  BİYOGRAFİ
 • Elvis Presley CV
  BİYOGRAFİ
 • Alan Turing CV
  BİYOGRAFİ
 • Sokrates CV
  BİYOGRAFİ

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.