• Sultan Abdulaziz, dönemin seraskeri Hüseyin Avni Paşa'nın düzenlediği suikaste kurban gitmiş Osmanlı padişahıdır. Abdulaziz saltanatının son yıllarında Mithat Paşa ve Hüseyin Avni Paşa'nın başını çektiği ciddi bir muhalefetle karşı karşıya kalmıştır. bu muhalefet dönemin şeyhülislamı Hasan Hayrullah Efendiye yazdırdığı fetva ile Abdulaziz'in akli dengesinin yerinde olmadığı ilan etmiş ve tahttan indirilmesine cevaz verilmesini sağlamıştır. Ayrıca kamu aracılığıyla Abdulaziz aleyhinde ciddi bir propaganda oluşturmuşlardır.Böylelikle Abdulazizi tahttan indirmek için gerekli zemini oluşturan muhalefet, Serasker Hüseyin Paşa'nın orduyu yanına alıp 2 Haziran 1876 da Abdulazizi tahttan indirmeyi başarmış ve abdulazizi Feriye köşküne naklettirmiştir. Fakat Abdulaziz 2 gün sonra bilek damarları kesilmiş bir şekilde köşkte bulunmuştur.
  Abdulaziz'in ölümü için intihar denilmiş ve bu medya aracılığyla halka aktarılmıştır. Fakat atlanılan bir nokta var ki Abdulaziz'in cesedi bulunduğunda vücudunda darp izleri tespit edilmiştir. Daha da önemlisi Abdulaziz'in iki bileğinin kesik olduğu görülmüştür. Bi insanın kendi başına iki bileğini kesememesi göz önünde bulundurulduğunda bunun intihar değil suikast olduğu ortaya çıkmıştır. Hüseyin Avni Paşa'nın abdulazize karşı ciddi bir kin beslediği hatta bir demecinde ''benim dinim kinimdir'' sözünü sarfettiği göz önüne alınırsa suikastin yegane müsebbibi olarak görülmelidir.

  Not: Çok ayrıntılı bir konu olduğu için olabildiğince özet geçmeye çalıştım. kafanıza takılan soruları elimden geldiğince cevaplamaya çalışabilirm.
  0 0
 1. Yeni Konu Ekleme

  Bu alana yazacağınız yazı sizin konu başlığınız olacaktır. Eğer konunuz var ise listelenecek, eğer konunuz yok ise yeni konu ekleme sayfasına yönlendirileceksiniz. Konu başlığınızı yazdıktan sonra ileri butonuna yada enter butonuna basınız.

 2. Arama Butonu

  Arama butonuna basarak sayfaya yönlendirileceksiniz.