• Bakıyorum da Osmanlı Devletinin yıkılışı denilince ilk akla gelen 2. Abdülhamid Han dönemi ve ondan sonra gelen önemli kişiler akla geliyor.Oysa ki Osmanlı Döneminin yükselişten sonra ; Duraklama devri:(1579 - 1683) , Gerileme devri:(1699 - 1792) ,Dağılma ve yıkılış devri:(1792 - 1918) olmak üzere bu 3 devirdeki olayları ve kişileri incelemek gerekir.. Mesela 2.Beyazıt zamanında matbaanın arap alfabesinin Kuran'da kullanılmasından dolayı matbaada kullanılmasının caiz olmadığı fermanı olayların başlangıcını teşkil eder bana göre..
    0 0
  1. Yeni Konu Ekleme

    Bu alana yazacağınız yazı sizin konu başlığınız olacaktır. Eğer konunuz var ise listelenecek, eğer konunuz yok ise yeni konu ekleme sayfasına yönlendirileceksiniz. Konu başlığınızı yazdıktan sonra ileri butonuna yada enter butonuna basınız.

  2. Arama Butonu

    Arama butonuna basarak sayfaya yönlendirileceksiniz.