• Yapılandırmacılığın babası, eğitime yeni bir çığır açan isviçreli psikolog. ayrıca çocuğun gelişim aşamalarını da ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır.

  Yapılandırmacılık nedir?

  Öncelikle yapılandırmacı eğitimin temelinde diğer öğretim modellerinden farklı olarak dersin merkezinde öğretmen değil "ÖĞRENEN" vardır. Öğretmen bir yol gösterici, bir rehberdir. Bu anlayışa göre birey yeni öğrendiği bilgileri eski bilgileri ile bağlantılar kurarak (yeniden inşa eder) öğrenir. Bu bağlantı kurma işlemi sayesinde ise öğrenmeler daha kalıcı hale gelir. Yeniden inşa sürecinin oluşabilmesi için öğrencilerin kendi öğrenme deneyimlerini oluşturmaları , bu nedenle de süreçte aktif olmaları gerekmektedir.

  Günümüzde "bilgi" artık takip edilemeyecek kadar hızlı bir şekilde çoğalmaktadır. Öğretim programları oluşturulurken bu bilgi patlaması mutlaka göz önüne alınmalıdır lakin tamamını müfredata sığdırmak mümkün değildir. Bu nedenle öğretmenlerin öncelikli görevi öğrenenleri birer araştırmacı haline getirmektir, öğrenenler öğrenmeyi öğrenmelidir. Yapılandırmacı anlayışta da bu durum desteklenmektedir.

  Klasik eğitim kuramlarına göre öğretmenler var olan bilgiyi öğrencilere aktarmakta, öğrenciler de pasif olarak bu bilgileri ezberlemektedirler. Ancak yapılandırmacı anlayışta öğrenciler ders içerisinde aktiflerdir. Öğrenci dersin her aşamasına (öğretmenin de yönlendirmesi ve yardımıyla) etkin bir şekilde katılır. Bu nedenle öğretim yöntemleri açısından da diğer kuramlardan ayrılmaktadır. Yapılandırmacı öğrenme tekniklerinin ve/veya yöntemlerinin en önemli ve ortak özelliği öğrenciyi aktif kılmasıdır (iş birlikli öğrenme, probleme dayalı öğrenme gibi).

  Yapılandırmacılık, 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren eğitim felsefemizin temelini oluşturmaktadır. Bu geç kalınmış bir adım olsa da şahsi kanaatime göre doğru bir karardır (zararın neresinden dönersek kardır). Eğitim sisteminin temelini bu sisteme dayandırdık tamam çok güzel oldu, fakat okullarda bu anlayış ne kadar kullanılabiliyor? Kullanılamıyorsa nedenleri nedir? "Öğretmenlerin geri kafalılığı mı?, Yoksa 50-60 kişilik sınıf mevcudu mu?" Bu soru ayrı bir araştırma konusudur. Bana göre bu ve bunlar gibi bir çok etken bu anlayışı, uygulamaya geçirememede problem yaşatmaktadır.
  0 0
 1. Yeni Konu Ekleme

  Bu alana yazacağınız yazı sizin konu başlığınız olacaktır. Eğer konunuz var ise listelenecek, eğer konunuz yok ise yeni konu ekleme sayfasına yönlendirileceksiniz. Konu başlığınızı yazdıktan sonra ileri butonuna yada enter butonuna basınız.

 2. Arama Butonu

  Arama butonuna basarak sayfaya yönlendirileceksiniz.