• 1871 yılındaki Versay Antlaşması ile Almanya resmi olarak siyasi birliğini Versay Sarayında kurar. Antlaşmanın koşullarına göre Fransa 5 milyon frank savaş tazminatı ödeyecektir. Wilhelm I Kaiser olarak tanınacaktır. Alsas bölgesi ve Loren'in bir kısmı Almanya'ya devredileceketir. Bu antlaşma sonunda Fransızlar yeni kurulmuş Almanya'ya karşı böyle bir antlaşmayı imzalamayı hazmedemediler ve intikam hırsına büründüler. Ancak askeri açıdan tek başına Almanya ile başedemezlerdi. Fransa'nın ilk fırsatta intikam alacağını bilen Bismarck, Fransa'nın ittifak arayışlarını elimine etmek için izolasyon politikası izledi. Zira olası bir ittifak durumunda iki cepheli savaş durumunda kalabilirlerdi. Almanya o dönemde İngiltere ve Rusya ile iyi ilişkiler geliştirdi ve Bismarck döneminde izolasyon politikası başarıyla uygulandı. 1890 yılında Bismarck'ın görevden alınmasıyla bu politika terk edildi ve Almanya I. Dünya savaşında korktuğu iki cepheli savaş pozisyonunda kendi buldu.
    0 0
  1. Yeni Konu Ekleme

    Bu alana yazacağınız yazı sizin konu başlığınız olacaktır. Eğer konunuz var ise listelenecek, eğer konunuz yok ise yeni konu ekleme sayfasına yönlendirileceksiniz. Konu başlığınızı yazdıktan sonra ileri butonuna yada enter butonuna basınız.

  2. Arama Butonu

    Arama butonuna basarak sayfaya yönlendirileceksiniz.