• ( )
  @ceddin
  İnsan topluluklarının geçmişteki her türlü faaliyetlerini, meydana getirdikleri olayları, bu olayların sebep ve sonuçlarını yer ve zaman göstererek belgelere dayalı olarak inceleyen bilim dalına tarih denir.
  Tarihi meydana getiren insandır. İnsanların her türlü faaliyetleri
  Geçmişte yaşamış insanların sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetleri
  Coğrafi olayların ortaya çıkardığı bazı sonuçlar (Büyük depremler, kuraklıklar, salgın hastalıklar)
  Bunların hepsi tarihin konusu arasındadırlar.
  Bir olayın,Tarihi bir olay niteliği kazanabilmesi için o olaya ait tüm belgeler (gizli belgeler de dahil) açıklandığında bundan hiçbir kimse ve ya bir topluluk,ekonomik,sosyal ve siyasal yönden etkilenmiyorsa ancak o zaman olay tarih olmuştur.Bu nedenle Tarih bilimi İnsan topluluklarının geçmiş dönemlerini (Tarihe mal olmuş dönemlerini incelemektedir.)
  Tarihin konusunun, insana özgü tüm toplumsal olaylar olduğunu unutmayalım.

  Bu dersimizde tarih biliminin konusu ve tarihin tanımının konu anlatımını verdik.

  Kaynak : http://www.dersehli.com/2016/12/tarihin-tanimi-ve-konusu.html
  0 1
 1. Yeni Konu Ekleme

  Bu alana yazacağınız yazı sizin konu başlığınız olacaktır. Eğer konunuz var ise listelenecek, eğer konunuz yok ise yeni konu ekleme sayfasına yönlendirileceksiniz. Konu başlığınızı yazdıktan sonra ileri butonuna yada enter butonuna basınız.

 2. Arama Butonu

  Arama butonuna basarak sayfaya yönlendirileceksiniz.