İtiraf Gizemi (Günah Çıkarma)

  Genel olarak bu gizem, kişinin Kilise’de bulunan Mesih ve Tanrı önünde günahlarını büyük bir içtenlik ve samimiyetle açıklayarak bağışlanma dilemesidir. İtiraf Gizemi olarak bilinen sakrament, Ortodoks ve Katolik inanca sahip bireylerin işledikleri günahları itiraf ederek tanrıdan bağışlanma dilemeleridir. İtiraf gizemi, Hıristiyanlığın yedi sakramentinden biridir.

  Tanrının yeryüzünde mutlak hakimiyeti ve kendine inanan kullarına sınavları vardır. İnsanlar bu hayatta acı, özlem ve nefretle birtakım günahlar işlerler. Fakat bu günahların affedilmesi yine Tanrıya olan affedilme ve günah çıkarma ile mümkün olabilir. Günah çıkarmaya inanan toplumlar, günahların ruhu hastalıklı yaptığı için günah çıkarma ile birlikte kendilerinin arındığına inanırlar. Bireyler günah çıkarma esnasında Tanrıya döner, bağışlanma diler ve yaratıcısıyla bütünleşir. Böylece günahkar kimse, Kilise yaşamını aksatsa dahi Tanrı ile barışmayı kazanır. Ayrıca Günah çıkarma, Kilise dahilinde “yeniden vaftiz edilme” ve ruhun yeniden kutsanması manasına gelmektedir. Aslında Hıristiyan inancında günahların affı demek, mecburi değildir. Fakat bazı ağır günahlar ve kişinin Komünyon’dan uzaklaşması “itiraf gizemini” mecburi kılmaktadır. Kilise, tövbe gizemi ile birlikte, müritlerinin pişman olması ve affedilmesi için onlara Tanrıya sığınmaya aracılık ederler. Dini olarak itiraf gizeminin üç temel unsurundan söz etmek mümkündür. Bunlardan birincisi, kişinin işlediği günahtan dolayı üzüntülü olmasıdır. İkinci etken ise, kişinin Tanrının huzurunda içtenlikle günahını itiraf etmesidir. Ve son olarak üçüncüsü, tövbenin ardından Tanrı tarafından affedilen kişinin bu affedilme kararını Mesih aracılığıyla almasıdır. Daha önceki dönemlerde İtiraf Gizemi yada tövbe istemi, kilise önünde herkesin huzurunda yapılırdı. Fakat zamanla bu gelenekten vazgeçilerek tövbe, rahip huzurunda günah çıkarma bölmelerinde yapılmaya başlanmıştır.

  Haftanın ilk günü akşam vakitlerinde, öğrenciler Yahudilerin korkusuyla kapıları kapatırken İsa çıka geldi. Onların ortalarında durup “Size esenlik olsun!” dedi. Bunu söyledikten sonra ellerini ve göğsünü gösterdi. Öğrenciler Rab’bi görünce sevindiler. İsa yine onlara “Size esenlik olsun!” dedi. “Baba beni gönderdiği gibi, ben de sizi gönderiyorum”. Bunu söyledikten sonra onların üstüne üfleyerek “Kutsal Ruh’u alın” dedi. Bu tövbe gizeminin sırrı ve ilgili Sakrament, İncil’de Mesih olan İsa’nın Havarilerine “Kutsal Ruh’u alın; kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olacak; Kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış olacaktır” metinlerinden hareketle kalıplaşmış bir inanıştır.

 • İtiraf Gizemi-Eski Antlaşma

  Evet kişinin af dilemesi sonucu günahları affolunur; fakat bu günah için günah işlediği kişiye bunun beş mislini ödemek zorundadır. İsrail soyundan gelen kişiler yabancı kavimlerden ayrılmışlardı. Kendilerinin ve geçmişteki atalarının günahlarını ayakta alenen itiraf ettiler. Oldukları yerde durarak bir günün çeyrek saati boyunca inandıkları Tanrı olan Rab’bin Kutsal Kitabını okuyarak dua ettiler. Nehemya’da belirtildiği üzere günün yine bir çeyreğinde, tapındıkları Tanrıya günahlarını itiraf ederek tapındılar.

  Eski Antlaşma şunu belirtir: Sizler, kendi kutsal kitabınızı yüksek sesle okumalısınız. Özellikle dini günlerde ve Tanrının evinde günahlarınızı yüksek sesle itiraf etmelisiniz. Aynen şöyle yakaracaksınız Tanrıya: Doğruluk Rabbimiz olan Tanrı’ya özgüdür. Bugünkü utancımız bize özgüdür. Yahuda kavmine, Yeruşalim halkına, krallarımıza, prenslerimize, kahinlerimize, peygamberlerimize, ve atalarımıza özgüdür. Çünkü Rabbimizin gözünde günah işledik, O’na boyun eğmedik, Rabbimiz Tanrı’nın sesini dinlemedik. Buyruklarına uymamızı Rab bize bildiriyordu (Baruk 1:14-18).

 • İtiraf Edilen Günahlar ve Günah Çıkartıcı

  Hıristiyanlık inancı ya da Kilise himayesinde bulunan her ergin birey, vaftizli olarak küçük veya büyük bütün günahları için bağışlanma dilemelidir. Bu durumdaki günah çıkartıcı kavramı ise, İsa’nın bu dini kuralı emanet ettiği Havarilerin bu geleneği Piskopos ve rahiplere bırakmasından kaynaklanır. Kişilerin bağışladığı günahlar “Günah Çıkartısı” vasıtasıyla Baba, Oğul ve Kutsal Ruh tarafından bağışlanır. Fakat bazı günahlar vardır ki, ağır olan bu günahların ve aforoz edilmenin kefareti ise ancak Ruhani Lider olan Papa tarafından bağışlanabilir. Bu bağışlanma yetkisini Papa, Piskopos veya Rahiplere de verebilir. Ölümle şekillenen olaylarda Rahipler, her türlü günah ve aforozu kaldırabilirler. Ayrıca Rahip, günahlarını itiraf eden günahkarın günahlarını mezara kadar kendisinde saklamak zorundadır. İtirafları yayınlayan veya anlatan dini görevliler büyük cezalara çarptırılır.

 • İtirafın Gizliliği Esas Kuraldır

  Özellikle Ortodoks inanca sahip toplumlarda yapılan itirafın gizli kalması esas kuraldır. Teolojik açıdan da, itirafın kişi ile Tanrı arasında bir muhakeme olması ve bu duruma üçüncü kişinin dahil olmasının itirafa gölge düşüreceğine inanılır. Ayrıca kişi, itirafının gizliliğinden emin değilse, bu durumda günahkar kişinin samimiyetle itirafı beklenemez. Ayrıca Papazın bu gizliliği ihlal etmesi demek Kilise kanunları gereği cezalandırılması ile sonuçlanır. Bunun perçinlenmesi amacıyla Aziz olan Nikodemus Hagiorite, ruhban sınıfını, duydukları itiraf her ne olursa olsun bunu gizlemeleri konusunda uyarmıştır. Ayrıca “Pedalion” adlı kitabın yazarı, itiraf gizeminin gizlilik ilkesini ihlal eden papazın görevden alınması gerektiğini belirtmiştir. Kos metropoliti Emanuel, günah çıkarma esnasında kişilerin itirafları için belirttiği Exomologeteke adlı kitabında, itirafın gizliliği konusunda geçerli bir kural olduğunu belirtmiştir.

  İtiraf Gizemine inanan kişi, Kilise hayatına inanan, Mesih ve Kutsal Ruh kavramlarına gönülden bağlı biridir. Ayrıca her kim ki, Mesih’i ve Kilise hayatını içtenlikle hissetmezse bağışlanma dileyemez. Bu gerçekten büyük bir gizemdir. Çünkü nasıl ki kişi içtenlikle af dilerse ve Mesih’ten af dilerse, bu affedilmenin nasıl olduğu ve sonuçlanıp sonuçlanmadığı Tanrı ve günahkar arasında büyük bir muammadır. Genel olarak belirtilen itiraf terimi, kişinin Tanrı ve kişiler önünde apaçık bir biçimde günahlarını söylemesidir. Fakat tabiî ki bu durum, Hıristiyanlığın ikinci büyük mezhebi olan Ortodoks inancı tarafından kesinlikle gizli kalması gereken bir itiraf gizemidir.

 • “İtiraf Gizemi” İle İlgili Belirtilen Dini Kaynaklardan Metinler

  Matta (Vaftizci Yuhanna/Yahya-3:6): Kudüs’ün, bütün Yahudiye’nin ve tüm Şeria nehri yöresinin halkı ona geliyor. Günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria nehrinde vaftiz ediliyordu.

  Markos (1:5): Bütün Yahudiye halkı ve Kudüslülerin hepsi ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria nehrinde vaftiz ediliyordu.

  Yakup (Havariler Dönemi-5:16): Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir.

  Elçilerin İşleri (19:18): İman etmiş olanların birçoğu geliyor, yapmış oldukları kötülükleri itiraf edip açığa vuruyordu.

  1)- Timoteyus (6:12): İman uğrunda yüce mücadeleyi sürdür. Sonsuz yaşamam sımsıkı sarıl. Bunun için çağrıldın ve birçok tanık önünde yüce inancı açıkça benimsedin.

  1)- Yuhanna (1:9): Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.

İlginizi çekebilecek diğer olaylar

Biyografiler

 • VII. Kleopatra CV
  BİYOGRAFİ
 • Sokrates CV
  BİYOGRAFİ
 • Piri Reis CV
  BİYOGRAFİ
 • Franklin D. Roosevelt CV
  BİYOGRAFİ
 • Galileo Galilei CV
  BİYOGRAFİ
 • Nasrettin Hoca CV
  BİYOGRAFİ
 • Al Capone CV
  BİYOGRAFİ
 • Marilyn Monroe CV
  BİYOGRAFİ
 • Heinrich Himmler CV
  BİYOGRAFİ
 • Sabiha Gökçen CV
  BİYOGRAFİ
 • Adam Smith CV
  BİYOGRAFİ
 • Alexander Graham Bell CV
  BİYOGRAFİ
 • Che Guevara CV
  BİYOGRAFİ
 • Vladimir Lenin CV
  BİYOGRAFİ
 • Adile Naşit CV
  BİYOGRAFİ

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2023 - Tüm Hakları Saklıdır.