Frigler

  Anadolu tarihindeki en farklı uygarlıklardan biri olan ve Balkan kökenli bir topluluk olduğuna inanılan Frigler’in tarih sahnesine çıkmaları M.Ö. 750 yılına denk gelmektedir. Ancak Frigler, yıllar sonra geniş bir alanda egemenlik kuracakları Anadolu’ya M.Ö 1200’lü yıllarda gelmişlerdir. Frigler, o tarihe dek boylar halinde bir yaşam sürmüşlerdir. Günümüzde Eskişehir, Afyon ve Kütahya’nın bulunduğu topraklarda yaşayan Frigler, aynı topraklarda yaşayan Yunan halkı üzerinde de büyük etki sahibi olmuşlardır. Bu etkileşim sonucunda Frig kültürü, Roma ve Yunan kültürü içinde kendi etkisini de katmıştır.

  Tarihi kaynaklarda belirtildiklerinde Frigyalılar olarak adlandırılan bu uygarlık, Sakarya nehri boylarına M.Ö. 1000-1100 yıllarında ulaşmışlardır. Milattan önce 8. yüzyılın ortalarında Gordion (Yassıhöyük-Polatlı) bölgesinde bir krallık kurmuşlardır. Gordion, günümüzdeki Ankara ili yakınlarındadır. Frigyalılar Kral Midas döneminde bütün Orta ve Güneydoğu Anadolu’ya egemen, güçlü bir krallık oluşturmuşlardır. Friglerin güçlü bir krallık kurmuş oldukları dönem M.Ö 725 yılı ile 695 yılları arasına denk gelmektedir.        

  Bazı kaynaklara göre Trakya, bazılarına göre ise Hint-Avrupa kökenli bir kavimden gelen Frigler, Anadolu’da var oldukları süre içinde Helen, Genç Hitit uygarlıklarının ve bunların yanında Kelt kültürünün de etkisi altında kalmıştır. Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından kurulan Anadolu uygarlıklarından biri olan Frigler, Anadolu’daki dağınık boylar ve düzensiz siyasi yapı nedeniyle ancak M.Ö 750 yılında siyasi bir birlik oluşturabilmişlerdir. Frigler’in ilk kralları ise Gordious’dur ve bu yüzden başkentlerine Gordion adı verilmiştir. Friglerin en çok bilinen ve meşhur kralı ise Kral Midas’tır. Ancak yapılan bazı araştırmalara göre Frigyalıların bütün krallarına Midas adını verdikleri de söylenmektedir. Friglerin başkenti Gordionda görülen dikdörtgen planlı, taş kerpiç ve ağaçla inşa edilmiş yapılara “Megaron” denir. Frigler, Hititler gibi çok tanrılı bir din inancına sahiptiler. Kibele, Attis, Sebazios, Men Friglerin önemli tanrılarından bazılarıdır.    

 • Bronz Çağı Çöküşü

  Bronz Çağı çöküşü, Güneybatı Asya’da ve Doğu Akdeniz’de, Bronz Çağı sonları, Demir Çağı başlarında yaşanan hızlı, yıkıcı ve kültürel dağılmalara yol açan bir dizi toplumsal çöküştür. Bu çöküşün nedenlerinden biri olarak Friglerin Anadolu’ya yerleşmeleri gösterilir.

  Simbal (Elle Çalınan Bir Müzik Aletidir)

  Friglerin müzik alanında da ileri oldukları ve birçok müzik aleti geliştirdikleri bilinmektedir. Flüt, simbal gibi müzik aletlerini de keşfetmişlerdir. Maden, ağaç işlemeciliğinde de gelişmişlerdir. Kazılarda makara kulplu bronz tabaklar, kazanlar, altın, gümüş ve bronz yaylı çengelli iğneler, değerli madenlerden giysi kemerleri, tokalar ve zengin bezemeli dokuma ürünleri, ahşaptan ve seramikten hayvan heykelcikleri ve geometrik desenlerle süslü ev eşyaları bulunmuştur. Özellikle çengelli iğne (fibula) yapımında kullandıkları teknolojinin o döneme göre çok ileri olduğu anlaşılmıştır. Frigler dokumacılıkta çok ustaydılar.  

  Günümüzde Anadolu kilimlerinde ve diğer Türk devletlerinde bulunan binlerce yıllık motiflerin, Frig motiflerinde de var olmasının nedeni halen çözülememiştir.

  Frigler, ziraatçi bir kavimdi. Bu itibarla inandıkları ilahlara ait putlar, daha çok ziraat ve bereketle ilgilidir. En büyük tanrıları olan Kibele, toprak ve bereket tanrıçasıydı. Onun şerefine mabetler ve ayinler yapılırdı. Romalılarda görülen Bakus ayinlerinin bu Kibel ayinlerinden kaynaklandığı sanılmaktadır. Frigyalılar çanak, çömlek ve dokumacılık sahalarında da çok ilerlemişlerdi. M.Ö hüküm sürmüş diğer ön Asya ülkelerinde görüldüğü üzere, Friglerde de kayaların içine oyulmuş kral mezarları mevcuttur. Çok büyük olan bu mezarların içine kralın ölüsüyle birlikte onun hayatta en çok sevdiği eşyaları da beraber gömülmekteydi. “Tümülüs” Frigler tarafından yapılmış yapay mezarların genel adıdır. Sayıları yüz civarındadır. Frigler’den önce bu tümülüsler Anadolu’da görülmemiştir. Büyük olasılıkla Frigler, Anadolu’daki ölü gömme geleneklerini Frigya’ya yerleşince de devam ettirmişlerdir. Tümülüslerin içindeki oda mezar, ana zemin üzerine inşa edilmiştir.

 • Frig Uygarlığının Çöküşü

  M.Ö 800 yıllarında Asurlular’ın konfederasyonun doğu bölümlerini hakimiyetleri altına almalarıyla batıdaki hakimiyet Frigya’nın olmuştur. Babası Goros’un ölümünden sonra oğlu birinci Midas kral olmuştur. Midas’ın ölümünden Frigya Krallığı, Kızılırmak’ın batısında kalan Anadolu’nun büyük parçasının en önemli kısmında hüküm sürüyordu. Midas’tan sonra Frigya krallığının başına beş kral daha geçmiştir. Yedinci Kral Adraste’nin bilgisiz ve idaresizliği yüzünden devlet büyük ölçüde zayıflamıştır. M.Ö 700 yıllarına doğru, Kafkaslar üzerinden Doğu Anadolu’ya giren Kimmerler’in, önce bölgedeki Urartular’ı güçsüzleştirip sonra Kızılırmak’a kadar gelmeleriyle barış dönemi bozulmuştur. Frig-Kimmer savaşı sonunda Frigya tamamen tahrip olmuştur. M.Ö 676 yılında Kral Midas, yaşanan bu hezimet üzerine yaşamına son vermiştir. Batıya kaçan Frigler, küçük beylikler halinde bir süre daha varlıklarını sürdürseler de Lidyalıların egemenliğine boyun eğmek zorunda kalmışlardır.

İlginizi çekebilecek diğer olaylar

Biyografiler

 • Nasrettin Hoca CV
  BİYOGRAFİ
 • Sabiha Gökçen CV
  BİYOGRAFİ
 • Nikola Tesla CV
  BİYOGRAFİ
 • Marilyn Monroe CV
  BİYOGRAFİ
 • Alan Turing CV
  BİYOGRAFİ
 • Niccolò Machiavelli CV
  BİYOGRAFİ
 • Mao Zedong CV
  BİYOGRAFİ
 • Joseph Goebbels CV
  BİYOGRAFİ
 • Karl Marx CV
  BİYOGRAFİ
 • Marco Polo CV
  BİYOGRAFİ
 • II. Abdülhamid CV
  BİYOGRAFİ
 • Elvis Presley CV
  BİYOGRAFİ
 • Platon CV
  BİYOGRAFİ
 • Sokrates CV
  BİYOGRAFİ
 • Alexander Graham Bell CV
  BİYOGRAFİ

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.