• Sultan Abdülhamid han gerek padişahlığı gerek tahttan indirildikten sonra en çok eleştirilen ve tarihin en asılsız iftiralarına maruz kalmış bir vatan sevdalısıdır . Vefatının üzerinden geçen onca seneye rağmen hala dahi karalama ve itibarsızlaştırma projelerine ne yazık ki maruz kalıyor . Kimine göre ''Kızıl sultan'' kimine göre ''Ulu hakan'' ...
    Belirli bir siyasi görüş mensupları tarafından asla kabul görmeyen ve her zaman günah keçisi ilan edilen zat . Ama unutuluyor ki bir tarihi incelerken dönemin şartlarından ve halet-i ruhiyesinden bağımsız olarak yorum yapamayız . Kendi dönemi için askeri , mali , iktisadi bunalımda olan devletini toparlamış ve şartlarını iyileştirmiş , usta olduğu siyaset sayesinde osmanlının yıkılışını 33 sene kadar erteleyebilmiştir . Denge politikası kavramının vücut bulmuş hali desem abartmış sayılmam herhalde . İttihat ve terakki tarafından darbe sonucu tahttan inmek zorunda bırakılmış bir padişahtır . Ayrıca tebaası tarafından 7 veli kudretinde diye betimlenmiş Osmanlı padişahıdır . İstihbarata çok önem veren , zekası sayesinde bir çok dış mihrakların oyununu bozan , yeri geldiğinde diğer ülke krallarını prenslerini kendine hayran bırakan Abdülhamid han ne yazık ki yıllardır okullarda verilen tarih derslerinde kızıl sultan olarak lanse edilmektedir . Ahir zamanda müslüman kanı döktü demesinler diye kimsenin canına kast etmeyen kendisine bizzat suikast teşebbüsünde bulunanları dahi af edip cezalandırmayacak kadar da merhametlidir aynı zamanda . İslam aleminin son lideri , bana kalırsa da son yüzyıllar da dünyaya en gelmiş en dahi ve maharetli siyaset ehli bir zattır . Abdülhamid handan bahsetmeden önce kendisinin kahraman bir padişah fedakar bir sultan merhametli bir zat olduğunu ve Ömrünün tamamını devletinin bekası için harcadığını göz önünde bulundurmayı ihmal etmemek lazımdır . Bu uğurda ev hapsi yaşamış çoluğundan çocuğundan ayrı düşürülmüş itibarı zedelenmiş lakin şahsına yapılan hiç bir kötülükten incinmemiştir bunu şu sözleriyle ifade etmektedir Ya rabbi !beni ben olduğum için öldürseler çocuklarımı katletseler her zerremi lime lime doğrasalar onlara yinede hakkımı helal ederdim ama beni sevgili peygamberim hazreti MUHAMMED' in(SAV) izinde olduğum için bana bu zulmü reva görenlere hakkımı helal etmiyorum . Rabbim mekanını cennet eylesin .
    0 0
  1. Yeni Konu Ekleme

    Bu alana yazacağınız yazı sizin konu başlığınız olacaktır. Eğer konunuz var ise listelenecek, eğer konunuz yok ise yeni konu ekleme sayfasına yönlendirileceksiniz. Konu başlığınızı yazdıktan sonra ileri butonuna yada enter butonuna basınız.

  2. Arama Butonu

    Arama butonuna basarak sayfaya yönlendirileceksiniz.