• İlkyaz (Nevruz) Bayramı'nın kutlandığı ülkeler şunlardır:
  ( TÜRK Devletleri ve Tacikistan Dışında ) Afganistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Çin, Gürcistan, Hindistan, Irak, İran, Kosova, Makedonya, Özbekistan, Pakistan, Rusya, Sırbistan, Suriye, Ukrayna.
  Bu ülkelere bakıldığında, tek bir ortak yanları vardır: Çağın herhangi bir döneminde Türklerce yönetilmiş topraklarda kurulmuşturlardır.
  Günümüzde bile oralarda Türk toplulukları yaşar. O bölgelerde Nevruz'u halen benliğini koruyan TÜRKLER ya da TÜRKLER'den etkilenip, örnek alarak kendi kültürüne katıp kutlayanlardır. Harita üzerinden gösterecek olursak;

  Resim: TÜRKLER'in Tarih Boyunca Devlet Kurduğu ve Hükmetiği Alanların tamamı verilmiştir. ( Bir kaç eksik var.)
  Haritaya Baktığımızda;

  1: Afkanistan: Ak Hun, Gazneli ve Selçuklu Devleti'nce hükmedilmiştir. Halen bir miktar TÜRK nüfusu bulunmaktadır.

  2: Balkan/Orta Avrupa Ülkeleri ( Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosava, Makedonya, Sırbistan ) :Tuna Bulgarları ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından hükmedilmiştir. Halen Osmanlı Dönemi'nden İskan Politikası ile yerleştirilmiş TÜRKLER'in torunları yaşamaktadır. Ayrıca benliğini kaybeden eski TÜRK; Macar ve Bulgarlar mevcutturlar.

  3: Çin: Hunlar, 1.Göktürk, 2. Göktürk, Uygur Devleti ve Karahanlılar tarafından hükmedilmiştir. Halen Çin'in Doğu Türkistan Özerk Bölgesi'nde büyük bir TÜRK nüfusu yaşamaktadır.

  4: Gürcistan, İskit-Saka, Avrupa Hun, Selçuklu, Altınordu, Timurlular ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından hükmedilmiştir. Özellikle Batum ve çevresinde TÜRK nüfusu yaşamaktadır.

  5: Hindistan: Ak Hun, Gazneliler, Delhi ve Babür İmparatorluğu tarafından hükmedilmiştir. Özellikle Babürlüler döneminde TÜRK bölgesidir. sonraki dönemlerde oradaki TÜRKLER benliğini kaybetmelerine rağmen halen birçok TÜRKLÜK özelliklerini korumuşlardır. Bunlardan biri de Nevruzdur.

  6: Suriye: Selçuklu, Suriye Selçuklu, Tolunoğulları, Ak Koyunlular, Timurlular, Memlükler, Osmanlı tarafından hükmedilmiştir. Halen Türkmen Dağı ve çevresinde yoğun TÜRK nüfusu yaşamaktadır.

  7: Irak: Selçuklu, Irak Selçuklu, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Harzemşahlar, Timurlular, Safeviler ve Osmanlılar tarafından hükmedilmiştir. Kuzey tarafında halen yoğun TÜRK nüfusu yaşamaktadır.

  8: İran: Gazneliler, Selçuklular, Kirman Selçukluları, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Harzemşahlar, Timurlular, Safeviler ve Osmanlılar tarafından hükmedilmiştir. Tebriz ve çevresinde yoğun TÜRK nüfusu yaşamaktadır.

  9: Pakistan: Ak-Hun, Gazneli, Selçuklu, Delhi, ve Babür İmparatorluğu ve Selçuklu Devleti tarafından hükmedilmiştir. Kuzey ve Kuzey batı tarafında az bir TÜRK nüfusu yaşamaktadır.

  10: Rusya: İskit-Saka, Hunlar, 1. Göktürk, 2. Göktürk, Uygur, Alınordu, Kırım-Kazan-Astrahan Hanlığı ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından hükmedilmiştir. Ülkenin Güney tarafında yoğun TÜRK nüfusu yaşamaktadır. Birçok Özerk Türk Devleti de siyasi varlığını sürdürmektedir.

  11: Ukrayna: İskit-Saka, Ak Ak-Hun, Peçenekler, Altınordu, Kırım Hanlığı ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından hükmedilmiştir. Halen Kırım Adası ve çevresinde yoğun TÜRK nüfusu yaşamaktadır.
  Binlerce yıllık TÜRK Kültürü'nün en önemli bir parçalarından birisi olan Nevruz'u bu gün TÜRK Dışında herkes kutluyor..! Kültürüne, Milli Bayramın'a Sahip Çık.
  Ne Demiş Büyük TÜRK, Bilge Kağan:
  '' Ey Ölümsüz TÜRK Milleti ! Kendine Dön ! Su Gibi Akıttığın Kanına, Dağlar Gibi Yığdığın Kemiklerine Layık Ol ! ''
  ( Ramazan COŞKUN )
  0 0
 1. Yeni Konu Ekleme

  Bu alana yazacağınız yazı sizin konu başlığınız olacaktır. Eğer konunuz var ise listelenecek, eğer konunuz yok ise yeni konu ekleme sayfasına yönlendirileceksiniz. Konu başlığınızı yazdıktan sonra ileri butonuna yada enter butonuna basınız.

 2. Arama Butonu

  Arama butonuna basarak sayfaya yönlendirileceksiniz.