• Kısaca şöyle anlatayım
  Hz.Osman emevi soyundan geliyordu. Halife ilan edildikten sonra devlet kademelerine kendi sülalesinden kişileri yerleştirmiştir. Bu da müslümanlar arasında hoşnutsuzluğa sebep olmuştur. Şam valisi Muaviye de o atamıştır.
  Hz.Osman kur'an okurken öldürülmüş yerine Hz.Ali geçmiştir. Bir türlü katil bulunamamıştır. Peygamberin eşi Ayşe, Talha ve Zübeyr baskılarını arttırmıştır. Hatta Ali'yi, Osman'ı öldürtmekle suçluyorlardı. Taraflar karşı karşıya gelmiş ve Hz.Ali galip gelmiştir. Talha ve Zübeyr öldürülmüş, Ayşe esir alınmıştır. Buna tarihte "Deve olayı" denir.
  Bu olaydan sonra Şam valisi Muaviye ile Ali'nin arası iyice açılmış. Ve Muaviye'nin kendini halife ilan etmesiyle Ali üzerine ordu göndermiştir. Sıffın ovasında savaşı tam Ali'nin ordusu kazanıcakken, kılıçlarına kur'an sayfalarını saplayan Muaviye ordusuna müdahale edilmemiş. Böylece savaşta galip çıkmamıştır.
  Olayı çözüme kavuşturmak için taraflar iki hakem seçmişler. Kararı bunlara bırakmışlardır. Muaviye bir entrikaya başvurarak kararın kendi lehine olmasını sağlamıştır. Ve ilk ayrılıklar böyle çıkmıştır. İslam toplumu 3'e bölünmüştür.
  1- Şiiler ( Hz.Ali taraftarları)
  2-Sünniler ( Muaviye taraftarları)
  3-Hariciler ( Tarafsızlar)

  Kesin ayrılık ise halifeliği saltanata dönüştüren Muaviye oğlu Yezid'in Hz.Hüseyini kerbela denen olayda öldürmesiyle olmuştur.

  Ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.........
  0 0
 1. Yeni Konu Ekleme

  Bu alana yazacağınız yazı sizin konu başlığınız olacaktır. Eğer konunuz var ise listelenecek, eğer konunuz yok ise yeni konu ekleme sayfasına yönlendirileceksiniz. Konu başlığınızı yazdıktan sonra ileri butonuna yada enter butonuna basınız.

 2. Arama Butonu

  Arama butonuna basarak sayfaya yönlendirileceksiniz.