• bir devletin kim tarafından yönetileceği, kişinin nasıl meşru hükümdar olacağı aslında doğrudan Kuran' da düzenlenmemiştir. bazı hükümler boş bırakılmış; toplumun ihtiyaçlarına göre bunlar dönemin hukukçularıyla doldurulmuştur. sünni olsun şii olsun bir çok mezhep, halifenin unsurlarında kesin bir hükme varamamışlardır. özellikle sonraki dönemlerde halifeliğin nesebe dayalı olması ve kureyş kabilesinden olmayanların bu yolla halife olmalarını kabul etmemişlerdir. özetle islam toplumları, osmanlı padişahlarının halifeliğine saygı duymamış ama refah seviyesi yüksekken ve osmanlı güçlü bir imparatorlukken tabi ki karşı çıkmamışlardır. halifelik makamı nedense osmanlı' nın zayıfladığı, milli birlik egemenlik, fikirlerinin toplumca benimsendiği dönemde birden değerli hale gelmiş; ingiltere duruma el koyup, osmanlıda başlayan milliyetçiliğin karşısına daha yüce olan dini bir otoriteyi koymak istemiştir. oyunlar tutmayınca vahdettin de ülkesini ingiliz gemisiyle terk etmiştir. kullanan da kullanılan da razıyken hala neyi savunuyorsunuz ki ?
    0 0
  1. Yeni Konu Ekleme

    Bu alana yazacağınız yazı sizin konu başlığınız olacaktır. Eğer konunuz var ise listelenecek, eğer konunuz yok ise yeni konu ekleme sayfasına yönlendirileceksiniz. Konu başlığınızı yazdıktan sonra ileri butonuna yada enter butonuna basınız.

  2. Arama Butonu

    Arama butonuna basarak sayfaya yönlendirileceksiniz.