• Mentaliteye hükmetmek lazım önce. Kimse ileri veya geri değil aslen. Herkes kendi inancına göre ileri olduğunu kabul ediyor.
  Önemli olan genel geçer doğruları yerine getirebilmek.
  Benim anlayışıma göre Arap zihniyeti kadınlara ve kız çocuklarına yapılan haksızlıklar çok yanlışken onlar bunun doğru olduğunu savunuyor. Onlara sorsak onlar ileri.
 • Bu sorunun cevabının ne olacağına dair fikir yürütmeden evvel, cevabın nasıl verilmesi gerektiğini düşünmek daha doğru olur. Batı'nın ileride olmasının sebebi Ateizm midir? Doğu'nun geride olmasının sebebi de tek tanrılı ilahi dinler midir? Yanlış anlaşılmayı istemem lakin cevap veren üyelerin çoğu konuyu bu iki soru çerçevesinde değerlendirmiş. Bu değerlendirme yanlış değildir lakin günümüz dünyasındaki İslam ve Ateizm fikirlerinin yanlış anlaşıldığını ve dolayısıyla bu konuya verilen cevapların sağlıklı olmadığını düşünüyorum. O yüzden önce İslam ve Ateizm hakkındaki fikirlerimi söylemek istiyorum, müsaadenizle.

  Bir düşünelim, Muhammed peygamber geldiği zaman insanlara ne söylemişti? O; insanların körü körüne, sırf çıkar uğruna putlara tapmalarını değil; doğru olduğuna inandıkları bir tanrıya tapmaları gerektiğini söylemiş; aynı zamanda insani değerler ile uyumlu olduğuna inandığım bazı ilkelerden bahsetmiştir. Keza Musa, İbrahim ve İsa gibi diğer peygamberlerin de insanlara doğru şeyler söylediklerine inanıyorum. Kur'an'ı hakikatiyle okumaktan aciz insanlar, elbette ki bu uyarıcıların sözlerini mantık dışı, gayriinsani bulacaklardır. Özetle Kur'an, fikrimce; insanlara yüreklerinde gizli olan özü hatırlatan uyarıcı bir kitaptır. İslam'ın Kur'an'i boyutunu daha iyi görebilmek için okunması gereken bazı düşünürler vardır. Onlar: Aliya İzzetbegovic, Ali Şeriati, Roger Garaudy, Seyyid Kutup vs... Bu insanlar İslam inancını reformist bir anlayış ile kavramış ve insanlara tebliğde bulunmuştur. Bunların yanı sıra İslam'ı "körü körüne" kabul etmeden aşk ile bağlanmış Mevlana, Şems ve Yunus gibi düşünürler de İslam'ın gerçek boyutunu yansıtan insanlardır. Bunu nereden mi çıkartıyorum? Çünkü bu insanlarda yıllar boyunca gördüğüm gelenekselleşmiş İslam eğitiminde hiç karşılaşmadığım şeyler görmüş, bulunmaktayım. Keza İzzetbegoviç bu konuda sizlere de fazlasıyla yardımcı olacaktır.

  Şimdi gelelim Ateizm fikrine. Bana göre Ateizm, İslam gibi bir inancın yanlış anlaşılması sonucu ile ortaya çıkmış üçüncü bir yoldur. (İslam'ın neden yanlış anlaşılacağını düşünenlere, günümüz medyasının bizlere sunduğu haberlere, bakmalarını tavsiye ediyorum.) Ateizm yüzeysel olarak bakıldığı vakit, İslam'ın gelenekselleşmiş versiyonuna karşı bir antitez, bağnazlığa karşı bir duruş ve bilimci, rasyonalist bir savunmayı ifade etmektedir. Oysa ki İslam @sinemismis isimli arkadaşımızın söylediği gibi, geldiği zaman bilimi ve aklı yasaklayan körü körüne bir inanma biçimini tembihleyen bir inanç değildir. İslam'ın düşünmeyi ve akletmeyi tetikleyen ayetlerini daha iyi algılayabilmek için Cengiz Özakıncı - İslam'ın Yükselişi ve Çöküşü isimli kitabını tavsiye ediyorum.

  Özetle: Ateizm bugün anlaşılması gereken İslam inancını, İslam da bugün yaşanılmaması gereken bir hayat tarzını ifade ediyor, maalesef. Ne zaman ki bu kavram kargaşasından kurtulup anlatılan şeylerin özlerine inersek; o zaman gelişmişlik kavgasının özünü kavramış olacağız.

  Saygıyla, sürçü lisan ettiysem affola.

Bu konuda 2 sayfada toplam 12 adet üst yorum vardır.

 1. Yeni Konu Ekleme

  Bu alana yazacağınız yazı sizin konu başlığınız olacaktır. Eğer konunuz var ise listelenecek, eğer konunuz yok ise yeni konu ekleme sayfasına yönlendirileceksiniz. Konu başlığınızı yazdıktan sonra ileri butonuna yada enter butonuna basınız.

 2. Arama Butonu

  Arama butonuna basarak sayfaya yönlendirileceksiniz.