• Dünya tarihinde önemli değişim ve gelişmelere ortam sağlayan en önemli olaylardan birisi 1789 yılında yapılan Fransız İhtilali’dır. Bu ihtilalın oluşmasında siyasal, sosyal, ekonomik ve toplumsal olaylarla birlikte dış etkenlerde önemli yer tutmuştur.

  Fransa kralı 16’ıncı Lui zamanında ekonomik sorunlara çözüm bulabilmek maksadıyla Etajenero Meclisi toplantıya çağırılmıştır. Toplantıda soylular, rahipler ve halk meclisleri arasında tartışmalar meydana gelince halkı temsil eden halk meclisleri Etajenero’yu Milli Meclis ilan etmişlerdir. Toplantı sonucunda da Milli Meclisin onayı olmadan vergi toplanmaması kararı alınınca, Fransa kralı askerleri ile meclisi dağıtmak istemiştir. Bunun üzerine halk ayaklanarak 14 Temmuz 1789 yılında Bastil Hapishanesi’ni basarak tutukluları serbest bırakmıştır. 28 Ağustos 1789 tarihinde Meclis soyluların ve rahiplerin ayrıcalıklarını kaldırmış İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi yayınlanmıştır. Bu bildiriye göre;

  1. Egemenlik milletin olacaktır.

  2. Herkes din, inanç ve düşüncesini özgürce yaşayıp yayabilecektir.

  3. Mülkiyet hakkı kutsal ve dokunulmaz bir hak olacaktır.

  4. Özgürlük başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilme olarak nitelendirilecektir.

  5. İnsan ve Vatandaş haklarının güvence altına alınması, kamu düzeninin sağlanması devletin görevi olacaktır.

  6. Herkes suçlu olduğu kanıtlanıncaya kadar suçsuz sayılacaktır.

  Fransız İhtilali'nden sonra anayasa ilan edilmiştir. Meşruti Krallık kurulmuştur. Napolyon’un 1804 yılında İmparator olması ile ülke içindeki karışıklıklar sona ermiştir.
 • Katolik kilisesinin reforma zorlandığı, mutlak monarşinin yerin dibine sokulup, cumhuriyet rejiminin geldiği oldukça kanlı bir ihtilaldir.
  Kral'ın ne isteği bitiyordu ne de vergi isteği azalıyordu. Zaten halk aç sen git bir de vergileri artır. Cebi dolu olan burjuvalar ve soylular bile bu durumdan sıkılınca "Yeter ulan artık" diyerek resti çekmiş, halkın yanında isyana katılmışlardır. (tobkz: Eylül katliamı ) gibi olaylarla isyanın gidişatı değiştirilmeye çalışılsa da XVI. louise en sonunda yol gözükmüştür. Bu olay tabi ki daha sonra tüm dünyayı etkilemiş ve dünya çapında monarşinin bitmesinde önemli rol oynamıştır.
 • Avrupanın tek gözünün açıldığı olaydır. diğer gözü de reformda açılmıştır.

Bu konuda 1 sayfada toplam 3 adet üst yorum vardır.

 1. Yeni Konu Ekleme

  Bu alana yazacağınız yazı sizin konu başlığınız olacaktır. Eğer konunuz var ise listelenecek, eğer konunuz yok ise yeni konu ekleme sayfasına yönlendirileceksiniz. Konu başlığınızı yazdıktan sonra ileri butonuna yada enter butonuna basınız.

 2. Arama Butonu

  Arama butonuna basarak sayfaya yönlendirileceksiniz.