Mao Zedong CV

ASKERİ LİDER, DEVLET ADAMI (1893 - 1976)
Teorisyen bir devrimci olan Mao Zedong, Çin Komünist Partisinin öncü ismi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusudur.

İsim Soyisim : Mao Tse-Tung
Adresi : Mao Zedong Molezyumu, Pekin, Çin
Doğum Tarihi : 26 Aralık 1893
Doğum Yeri : Shaoshan, Çin
Ölüm Tarihi : 9 Eylül 1976
Ölüm Yeri : Pekin, Çin
 • EĞİTİM
  KURUM KURUM YERİ, TARİH
  Shaoshan İlkokulu
  Çin (1900 - 1906)
  8 yaşında yakınlarındaki bir köy okulunda ilk eğitimini almaya başlayan Mao, burada Konfüçyanizmle tanışmıştır. Konfüçyanizm'in öngördüğü içerikli eğitim yerine bu dönemde kendisini dünya klasiklerini okumaya yöneltmiştir. Dominant bir babaya sahip olan Mao Zedong, 13 yaşında okulu bitirmiş ve babası Mao'yu 17 yaşındaki bir kızla evlendirmiştir. Bu evliliğin sebebi kızın ailesinin topraklarıyla kendi ailesinin sahip olduğu toprakları birleştirmektir. Mao bu evliliği benimsememiş, Luo adlı bu kızı eşi olarak görememiş ve sürekli kısa zamanlı olarak evi hep terketmiştir. Luo kendini aşağılanmış hissetmiştir. Luo, 1910 yılında yaşamını yitirmiştir. İlk okulu bitirdikten sonra babasının tarlasında çalışmak zorunda olan Mao bu dönemde politik bilincini geliştirecek kitaplar okumuş, George Washington ve Napolyon Bonaparte'nin askeri önderliğinden etkilenerek ve gittikçe hırslanmıştır. 17 yaşına geldiğinde öğretmenlik okulu okumak üzere evi terketmiştir.
  Öğretmen Okulu
  Changsha, Hunan, Çin (1911 - 1918)
  O dönemlerde Monarşi'ye karşı bir hareket örgütlenmiştir. Cumhuriyet'i savunan bu örgüt Amerikan eğitimi almış Hristiyan biri olan Sun Yat-Sen'in önderliğinde hareket etmiştir. Sun "İnsanların Özgürlüğü (Minli bao)" adında bir gazete çıkarmıştır. Ve Mao o dönemde bu gazeteden oldukça etkilenmiş ve okuldaki makalesini Sun'un Cumhurbaşkanı olma gerekliliği üzerine yazmıştır. Mao bu hareketin baş savunucularından biri haline gelmiştir. Sun Yat- Sen'in cumhuriyetçi hareketinden etkilenen ordu güney kısımlarda devrimci mantalitesini benimsetmeye başlamıştır. Changsha valisi şehri terk ederek Cumhuriyetçilerin kontrolüne bırakmak zorunda kalmıştır. Güney kısım cumhuriyetçilerin kontrolüne geçmiş ve Çin devrimi artık başlamıştır. Mao Zedong bu harekete destek vermek üzere gönüllü askerler arasında yerine almıştır. Kuzey kesimdeki ordu hala Kraliyet yanlısıy hareket etmiş ve iç savaşı püskürteceklerine inanmışlardır. Sun Yat- Sen destekçileri tarafından geçici cumhurbaşkanı ilan edilmiştir. Monarşi yerle bir edilmiş fakat yine de cumhurbaşkanı Sun değil Kraliyet yanlısı general Yuan Shikai seçilmiştir. Mao devrimden sonra 1912 yılında ordudan ayrılmıştır. 6 aylık bir askerlik dönemi geçirmesine rağmen hiç çatışmaya karışmamıştır. Bu dönemde Mao gazeteleri okuyarak sosyalizm ile tanışmıştır. Bu fikri tam olarak benimsemiş olmamasına rağmen ilgi duymaya başlamıştır. 1912'den itibaren polis akademisi, sabun yapma okulu, hukuk okulu gibi çeşitli eğitimler alsa da hepsi çok kısa sürmüştür. Mao zamanının çoğunu kütüphanede liberalizm ile ilgili kitaplar okumuştur. Adam Smith'in "Ulusların Zenginliği" gibi siyasi ve politik eserini de okuduğu kitaplar arasına katmıştır. 1918 yılında sertifikalı bir öğretmen olarak okuldan mezun olarak ayrılmıştır.
 • MESLEKİ TECRÜBELERİ
  MESLEK ÇALIŞTIĞI KURUM, YER, TARİH
  Kütüphane Asistanı
  Pekin Üniversitesi, Pekin, Çin (1918 - 1921)
  Annesinin vefat etmesine rağmen Mao'nun evine dönmek gibi bir niyeti olmamıştır. Pekin'e iş aramaya gitmiş ve başarısız olmuştur. En nihayetinde Pekin Üniversite'sine kütüphane asistanı olarak girmiştir.
  Parti Üyesi
  Çin Komünist Partisi, Çin (1921 - 1931)
  Pekin Üniversitesi'nde okuduğu dönemde Rus Devrim'inden haberdar olmuş ve Sovyet'lerin başarısı Mao'yu çok heyecanlandırmıştır. Mao Çin Komünist Parti'sinin ilk üyelerinden birisi olmuştur. 1923 yılında ülkeyi fiilen yönetmeye başlayan Sun Yat-Sen'in liderlik döneminde komünistlerin politikasına çok sıcak bakmış ve onları desteklemiştir. Bu dönemde hem komünist partiye hem de Sun Yat-Sen'in partisi Kuomintang'a sempati duyan Mao, daha sonraları aradığı sorunun cevabını Leninizm'de bulmuş ve Asya'da komünist bir rejim oluşturmanın formülü köylülerle yakınlaşmaktan geçtiği fikrini benimsemiştir. Mao, sonraki yıllarda partide iyice yükselmiş ve meclis üyesi olmuştur. Bunun yanında partinin Şangay şubesinin de yöneticisi olmuştur. 1925 yılında Sun Yat-Sen ölmüş ve parti başkanlığına Chiang Kai-shek gelmiştir. Fakat Chiang Kai-shek Sun Yat-Sen gibi açık görüşlü olmamış tam tersi gelenekçi bir yapıda kişi olmuştur. Ve 1927'de komünistlere karşı savaş açmış, bir çok komünisti tutuklatıp öldürtmüştür. Eylül 1927'de Mao Kuomintang'a karşı köylülerden bir ordu oluşturmuş ve bu orduyu yönetmiştir fakat bu girişiminde başarısız olmuştur.
  Gerilla Ordusu Başkanı
  Çin Sovyet Cumhuriyeti, Jinggang Dağları, Çin ( 1931 - 1934)
  1927'deki başarısız girişiminden sonra Jinggang dağlarına kaçan Mao Zedong, burada bir gerilla ordusu kurmuş ve onun da başkanı seçilmiştir. Köylülerden oluşturduğu gerilla ordusu ufak ama kuvvetli bir ordu olmuştur. Aşırı disiplinle yönettiği gerilla ordusunu işkencelerle eğitmiştir. Parti kurallarına karşı geleni idam ettirmiştir. 1934 yılına gelindiğinde 10'dan fazla bölge Jinggang dağlarındaki komünist rejiminin kontrolü girmiştir. Bu büyüme ve başarı Çin'in cumhurbaşkanı Chiang Kai-shek'i oldukça endişelendirmiş ve gerginlik yaratmıştır. O zamana kadar ki ufak saldırılar komünistleri yıldırmamıştır.
  Devrimci Kominist Lider
  Yaman, Çİn (1934 - 1937)
  Chiang Kai-shek Ekim 1934'te komünistlerin sonunu getirmeye karar vermiş ve 1 milyon kişiden oluşan hükümet güçleri ordusu kurmuştur. Mao bu girişimden haberdar olmuş ve karşı koyamayacağını anlayınca geri çekilme kararı almıştır. Uzun yürüyüş denilen olay bu noktada gerçekleşmiştir. Yaklaşık 100 bin komünist daha sonra Yanan'da tekrar toplanmak üzere batıdaki ve kuzeydeki dağlara dağılmışlardır. Yaklaşık 13.000 km'lik bu yolculuktan sadece 30.000 komünist'in sağ kaldığı tahmin edilmektedir. Komünistler'in bu direnişi gençleri ilhama getirmiş ve o dönemin komünist lideri Mao Yanan'daki döneminde hitabet sanatını geliştirerek bir çok yandaş toplamıştır.
  Askeri Lider
  Çin (1937 - 1945)
  1937 yılında Japonya, Çin'i işgal etmiş ve Chiang Kai-Shek kaçmak zorunda kalmıştır. Komünistlere ulaşan Chiang Kai-Shek komünistlerden Japonya ile savaşmak üzere yardım istemiştir. Mao kendisini ülkenin askeri lideri ilan etmiş ve diğer bazı ülkelerin de desteğiyle Japonya'ya karşı savaşmayı kabul etmiştir. 1945'te Japonlar mağlup olmuş ve Mao Zedong Çin üzerinde kapsamlı bir hakimiyet elde etmiştir. Özellikle ABD tarafından gelen çabalar ile ülkede iç savaş başlatılmıştır. ABD ülkede koalisyon hükumeti olmasını istemiştir.
  Devlet Başkanı
  Çin Halk Cumhuriyeti (1949 - 1962)
  1 Ekim 1949'da Mao, Tinnamen meydanında Çin Halk Cumhuriyeti'ni ilan etmiştir. Chiang Kai-Shek ve destekçileri Taiwan adasına uçmuş ve orada Çin Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır. Mao, Çin Halk Cumhuriyeti'nde çok sert uygulamaları hayata geçirmiştir. Sert komünizm uygulayan Mao, köylülere eğilirken şehirleşmeyi es geçmiştir. Kadın hakları gibi alanlarda başarılı reformlar yapan Mao ülkedeki insanların mutluluğunu tam anlamıyla sağlayamamış ve güç kaybetmeye başlamıştır. 1956 yılında "Yüz Çiçek Kampanyası"nı başlatarak biraz demokratik haklar tanımıştır. 1956 yılında tarımda ve sanayide üretimi artırmak için "İleriye Büyük Atılım"ı başlatmıştır. Bu program 75.000 kişinin tarlalarda çalışmasını gerektirmiştir. Her aile kardan pay almış ve topraklardan kısmi yerlere sahip olmuşlardır. Fakat işler istenildiği gibi gitmemiş 3 yıllık kuraklık dönemi yaşanmıştır, tarımsal üretim dibe vurmuş, sanayideki üretim de beklenilen seviyelerde olmamıştır. 1959 ve 1961 yılları arasında yaklaşık 40 milyon kişi açlıktan ölmüştür. Artık bariz bir şey vardır Mao devrimci bir liderdir ama ülke yönetememiştir. Bu başarısızlık genelde gizli tutulmuş, dünya basınına ve ülke içi basına yansıtılmamıştır. 1962 yılında Mao yavaşça pozisyonundan kaydırılmış ve ülkenin yönetimi rakiplerinin eline geçmiştir.
  Devlet Başkanı
  Çin Halk Cumhuriyeti, Çin (1966 - 1976)
  1966 yılında Mao Zedong başkanlığa geri dönmüş ve "Kültürel Devrim"i başlatmıştır. 73 yaşındaki Mao Yangtze nehrinde yüzmüş, enerjik ve fit görünüme sahip olmuştur. Rakiplerine "Bakın ben buradayım daha yeni başlıyorum." mesajı vermiştir. Gençlerin geçmişteki başarısızlıklarını hatırlamayacağını varsayan Mao gençlerin üzerine eğilmiştir. Mao, şehirdeki entelektüel gençleri köylere göndererek iş gücüne katkı yaptırmayı amaçlamış ve bunu yaptırırken ki öngörüsü geçlerin o işçi hayatını da tanıması olmuştur. Mao destekçisi gençler kendilerini "Kızıl Muhafızlar" olarak adlandırmışlardır. Bu devrim de ülkenin geleneksel mirasına ve ekonomisine ciddi zarar vermiştir. Ülkede sosyal kaos oluşmaya başlamıştır. 18 Eylül 1976 yılında 82 yaşındaki Mao, Pekin'de parkinson hastalığından yaşamını yitirmiştir. Mao o andan itibaren ülkede Askeri bir usta politik bir dahi olarak anılmıştır. Fakat ülke yönetimindeki tutumu öldükten sonra da ülke çapında eleştirilere maruz kalmıştır.
 • ESERLERİ
  Eser Adı Eserin Türü Tarihi
  On Guerrilla Warfare Kitap 1937
  On Practice Kitap 1937
  On Contradiction Kitap 1937
  On Protracted War Kitap 1938
  In Memory of Norman Bethune 1939 Kitap 1939
  On New Democracy Kitap 1940
  Talks at the Yan'an Forum on Literature and Art  Kitap 1942
  Serve the People Kitap 1944
  The Foolish Old Man Who Removed the Mountains Kitap 1945
  On the Correct Handling of the Contradictions Among the People  Kitap 1957
 • GÖRÜŞLERİ
  Görüşün Adı
  Kominizm
  Leninizm
  Marksizim
 • NİYET MEKTUBU
  "Olumsuz bir özü olan liberalizmin üstesinden gelmek için olumlu bir özü olan Marksizmi kullanmalıyız."
  "Yol ne kadar uzun olursa olsun ilk adım atılmalıdır."
  "Yüz çiçek yan yana açsın, yüz fikir birbiriyle yarışsın."
  "Ülkeni kalbinde yaşatırken, ufkunda dünya olsun."

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.