Karl Marx CV

FİLOZOF, SOSYALİST, GAZETECİ, YAZAR, DEVRİMCİ, EKONOMİST (1818–1883)
Alman Filozof, Devrimci Sosyalist, Komünist Manfiesto ve Kapital kitaplarının yazarı, "Marksizm" akımının kurucusudur.

İsim Soyisim : Karl Heinrich Marx
Adresi : Highgate Mezarlığı, Londra, İngiltere
Doğum Tarihi : 5 Mayıs 1818
Doğum Yeri : Trier, Almanya (Eski dönem Prusya Krallığı)
Ölüm Tarihi : 14 Mart 1883
Ölüm Yeri : Londra, İngiltere
 • EĞİTİM
  KURUM KURUM YERİ, TARİH
  İlk Eğitimi
  Babası Tarafından, Trier, Almanya (1818 - 1830)
  Karl Marx, Heinrich and Henrietta Marx'ın dokuz çocuğundan birisi olarak dünyaya gelmiştir. Baba Heinrich Marx Prusya Reformu'nun kuvvetli bir destekçisi olan başarılı bir avukattır. Baba Heinrich, Kant ve Voltaire'e büyük saygı duymuştur. Yahudi bir aileden gelmesine rağmen, 1816 yılında 35 yaşındayken Hristiyanlık dinine geçmiştir. Karl ise devrimci bir babanın oğlu olarak ilk eğitimini 12 yaşına kadar evde babası tarafından almıştır.
  Friedrich-Wilhelm Gymnasium
  Trier, Almanya (1830)
  1830 yılında Karl Marx Trier'de bir Cizvit okulu olan Friedrich-Wilhelm Gymnasium'a başlamıştır. Okulun müdürü Karl Marx'ın babasının arkadaşıydı ve Kant düşüncelerinin destekçisiydi. Müdür bu yüzden şüphe duyulan bir kişi olarak sürekli otoritelerin odağında olmuştur. Polis 1832 yılında okulda okulda öğrencilere liberalizm aşılanıyor iddiasıyla liseyi basmıştır.
  Bonn Üniversitesi
  Bonn, Almanya (1835 - 1836)
  Marx'ın felsefe ve edebiyat okuma isteğine rağmen babası bu bölümlerin ekonomik getiri sağlamayacağını düşünmüş ve Marx'ı hukuk okumaya zorlamıştır. Bu dönemde iyice öğrenci hayatını benimseyen Marx, vurdumduymaz tavırlar içerisine girmiştir. Bu üniversitedeki ilk 2 sömestrında sarhoşluktan ve huzuru bozmaktan mahkum edilmiştir. Bu davranışlarından dolayı babası Marx'ın Bonn Üniversite'sini bırakıp daha ciddi bir üniversite olan Berlin Üniversite'sine kayıt olmasında ısrar etmiştir.
  Berlin Üniversitesi
  Berlin, Almanya (1836 - 1841)
  Karl Marx, Berlin Üniversitesi'nde hukuk ve felsefe eğitimi almıştır. Burada Hegel felsefesi ile tanışmıştır. Hegel 1831 yılına kadar (ölümüne kadar) Berlin Üniversite'sinde profesörlük yapmıştır. Marx Hegel'in kendisiyle iletişim halinde olmamış fakat genç Hegelcilerle birlikte hareket etmiştir. Hegelciler o dönem politik ve dini kurumları eleştirmekteydiler. Marx 1836 yılında politik arzuları da hararetlenmişken, gizlice Jenny von Westphalen ile nişanlanmıştır. Giderek artan radikallik tutkusu ve üst sınıftan bir kızla gizlice nişanlanması Marx'ın babasını kızdırmış ve bu durum babasının Marx'ı mektup yağmuruna tutmasıyla sonuçlanmıştır.
  Jena Üniversitesi
  Doktora Tezi, Almanya (1841)
  Marx babasının tepkisinden yılmamış ve 1841 yılında doktora tezini sunarak doktor olmuştur. Marx liberal olan bu tezini Berlin'in tutucu profesörlerine sunmak istememiş, onun yerine daha liberal olan Jena Üniversite'sine sunmuştur ve doktora tezini buradan almıştır. Radikal politik tutkusu Marx'ın akademik kariyerini engellemiş bu nedenle Marx akademisyen olarak devam edememiştir.
 • MESLEKİ TECRÜBELERİ
  MESLEK ÇALIŞTIĞI KURUM, YER, TARİH
  Editör
  Rheinische Zeitung, Köln, Almanya (1842 - 1843)
  Rheinische Zeitung adlı radikal gazetede, haberci olarak işe başlamış daha sonra editör olmuştur. Sosyalizm ve ekonomi alanında yazılar yazmış, bir yazısında Rusyayı ağır eleştirdiği için 18 Mart'da Marx istifa etmiş gazete de Nisan 1843'de yasaklanmıştır. 3 ay sonra ise sonunda Jenny von Westphalen ile evlenmiştir ve Ekim ayında Paris'e taşınmışlardır.
  Gazete Kurucu Ortağı ve Editörü
  Deutsch–Französische Jahrbücher, Paris, Fransa, (Şubat 1844)
  Deutsch - Französische Jahrbücher adlı gazeteyi arkadaşı Arnold Ruge ile birlikte çıkarmıştır fakat aralarındaki felsefik bakış açısı farklılığından dolayı gazeteyi sadece bir kez yayınlayabilmişlerdir. Fakat bu başarısız girişim Marx'ı, yazar Friedrich Engels buluşturmuştur ve Engels daha sonraları Marx'ın hem işbirlikçisi hem de hayat boyu arkadaşı olmuştur. 1845 yılında beraber The Holy Family adlı eleştiri eserini yazmış ve yayınlamışlardır.
  Gazete Yazarı
  Vorwärts, Paris, Fransa (1844 - 1845)
  Marx, başarısız gazete girişiminden sonra Avrupa'nın en radikal gazetesi olan Vorwärts'da yazmaya başlamıştır. Burada genellikle Hegel felsefesi üzerine yazılar yazmış ve işçi sınıfı hakları üzerine çalışmalar yapmıştır. Bu gazetede "Yahudi sorunu üzerine" adlı makalesi yayınlanmıştır. Vorwärts gazetesi, Prusya Kralı Frederick William IV'e gerçekleştirilen suikast girişimine olan desteğini açıkça belirtince Marx ve arkadaşlarına Fransa'yı terk etmeleri emredilmiştir.
  Bağımsız Yazar
  Belçika (1845 - 1848)
  Bu dönemde Marx "Felsefenin Sefaleti", "Komünist Partisinin Manifestosu" gibi ünlü çalışmalarını yayınlamıştır. Bu eser 1848 yılında yayınlanmıştır ve eser yüzünden Marx, Belçika'dan da sınır dışı edilmiştir.
  Gazete Kurucusu ve Editör
  Neue Rheinische Zeitung, Köln, Almanya (1849)
  Neue Rheinische Zeitung adlı bir gazete çıkarmaya başlamıştır. Gazeteye baskıların artması sonucu Marx Paris'e dönmek zorunda kalır buradan da kovulan Marx Londra'ya irtica eder.
  Muhabir ve Yazar
  New York Daily Tribune Gazetesi, Londra, İngitere (1851 - 1862)
  Marx, 10 yılı aşkın bir süre New York Daily Tribune adlı gazetede yazarlık yapmıştır. Fakat hiçbir zaman hayatını geçindirebilecek kadar para kazanamamıştır. Finansal olarak çoğunlukla Engels tarafından desteklenmiştir. Gazetenin politik duruşunun daha az liberalleşmesi nedeniyle Karl Marx bu gazetedeki yazarlığını durdurmuştur.
  Bağımsız Yazar
  Londra, İngiltere (1862 - 1883)
  Bu dönemde kapitalizm ve ekonomik teori konularının üzerine eğilmiştir ve 1867'de ünlü eseri "Kapital"in ilk ciltini yayınlamıştır. Hayatının geri kalanını Kapital'in diğer ciltlerini yazmaya adamıştır. Londra'da 14 Mart 1883'te plörezi hastalığından hayatını kaybetmiştir. Kapital adlı eserinin diğer 2 cilti ölümünden sonra Engels tarafından derlenmiş ve yayınlanmıştır. Mezar taşına "Komünist Manifesto" adlı eserinin son cümlesi yazılmıştır. "Dünyanın bütün işçileri birleşin!"
 • ESERLERİ
  Eser Adı Eserin Türü Tarihi
  The Philosophical Manifesto of the Historical School of Law 1842
  Critique of Hegel's Philosophy of Right 1843
  On the Jewish Question 1843
  Notes on James Mill 1844
  Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 1844
  The Holy Family 1845
  Theses on Feuerbach 1845
  The German Ideology 1845
  The Poverty of Philosophy 1847
  Wage Labour and Capital 1847
  Manifesto of the Communist Party 1848
  The Class Struggles in France 1850
  The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon 1852
  Grundrisse 1857
  A Contribution to the Critique of Political Economy 1859
  Writings on the U.S. Civil War 1861
  Theories of Surplus Value 1862
  Value, Price and Profit 1865
  Kapital Cilt I (Capital, Volume I) 1867
  The Civil War in France 1871
  Critique of the Gotha Program 1875
  Notes on Wagner 1883
  Kapital, Cilt 2 (Capital, Volume II) 1885
  Kapital, Cilt 3 (Capital, Volume III) 1894
  Marx and Engels on the United States 1979
 • GÖRÜŞLERİ
  Görüşün Adı
  Marksizm
  "Marksizm, düşüncenin eyleme dönüştüğü bir harekettir. Olağan felsefi akımlardan farkı düşüncenin eylemle bütünleşmesidir. Marksizm'de hem düşünce hem de faaliyet vardır. İnsan doğasının değişmezliği söz konusu değildir. İnsan doğası, insanın toplum içerisinde yarattığı davranışları ve hareketleridir. Dünyaya sadece teşrif edilmemelidir, dünya değiştirilmelidir." "Örümcek, işini dokumacıya benzer şekilde gördüğü gibi, arı da peteğini yapmada pek çok mimarı utandırır. Ne var ki, en kötü mimarı en iyi arıdan ayıran şey, mimarın, yapısını gerçekte kurmadan önce, onu hayalinde kurabilmesidir." Kapital, 1. Cilt, Üçüncü kısım, 7. bölüm, 1. Kesim
  Tarihsel Materyalizm
  "Üretim şekilleri ekonomik çıkarlara göre belirlenir. Kapitalist sistemler kendi kazançlarına göre üretim şekilleri belirlerler." "Batı toplumlarının gelişmesi ve geleceği, birbirini takip eden ilk dört döneme ayrılır ve beşinci olarak ise ebedi olacak komünizm gelir." İlkel komünizm: Avcı ve toplayıcı dönemde, paylaşılan mülkiyete ve ilkel demokrasiye dayanan kooperatif aşiretler, kabileler. Kölelik: Toplumun kabileden şehir devlete geçtiği, köleliğin, özel mülkiyetin ve aristokrasinin doğduğu, tarımın yaygın olduğu dönem. Feodalizm: Kralın da dahil olduğu aristokrasinin yönetici sınıf haline geldiği, dinin önemli bir yer tuttuğu üçüncü dönem. Kapitalizm: Burjuva sınıfının yönetici, proletaryanın da ezilen sınıf olduğu, parlamenter demokrasinin yaygın olarak politik sistem olduğu, piyasa ekonomisinin işlediği ve üretim araçlarına ağırlıkla özel mülkiyetin sahip olduğu dönem. Komünizm: İşçilerin devrim yaparak kapitalistleri kovduğu ve devletsiz, sınıfsız, mülkiyetsiz bir toplumun yarattığı beşinci dönem.
  Politik Ekonomi
  "İnsan kendi emeğine yabancılaşmıştır. Eskiden tüccarlar mallarını alıp satarlardı, şimdiki üretim sisteminde kişinin emeği bir mal haline gelmektedir. Bu süreçte kapitalist gittikçe zenginleşecek işçi gittikçe güçsüzleşecektir. Çünkü var olan değer emektir." "Kapitalist toplum ile komünist toplum arasında, birinden ötekine devrimci dönüşüm dönemi yer alır. Buna da bir siyasal geçiş dönemi tekabül eder ki, burada devlet, proletaryanın devrimci diktatörlüğünden başka bir şey olamaz" Karl Marx, Gotha Programı'nın Eleştirisi
 • NİYET MEKTUBU
  "Dünyanın bütün işçileri birleşin!"
  "Proleteryanın(işçi sınıfının) zincirlerinden başka kaybedecekleri şeyleri yok, kazanacakları bir dünya var. Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!"
  "Hadi oradan. Son sözler yeterince doğru söz söylememiş aptallar içindir!"
  "Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir."
  "Cehalet, ayrıcalıklı sınıfın ustaca kullandığı bir silahtır."
 • REFERANSLARI

  14 Mart günü, öğleden sonra üçe çeyrek kala, yaşayan düşünürlerin en büyüğü artık düşünmez oldu. Sadece iki dakika yalnız bıraktıktan sonra, odaya girince, onu koltuğunda rahat rahat, ama sonsuzluğa dek, uyumuş bulduk.
  Friedrich Engels
 • FOTOĞRAF ALBÜMÜ

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.