II. Abdülhamid CV

PADİŞAH , DEVLET ADAMI (1842 - 1918)
Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı olan II. Abdülhamid, izlediği politika ve yapmış olduğu yeniliklerle imparatorluğun çöküşünü çeyrek asır ertelemiştir.

İsim Soyisim : II. Abdülhamid
Adresi : Çemberlitaş Sultan II. Mahmud Hân Türbesi, İstanbul, Türkiye
Doğum Tarihi : 22 Eylül 1842
Doğum Yeri : İstanbul, Türkiye
Ölüm Tarihi : 10 Şubat 1918
Ölüm Yeri : İstanbul, Türkiye
 • EĞİTİM
  KURUM KURUM YERİ, TARİH
  Saray Eğitimi
  Osmanlı Sarayı
  Abdülhamid, annesini küçük yaşta kaybetmesinden sonra üvey annesi olan Piristu Kadın tarafından oldukça ilgilenilerek büyütülmüştür. Abdülhamid'in bünyesinin çok zayıf olması ve buna bağlı olarak sık sık hasta olmasından dolayı özel bir ilgi görmüştür. İlk olarak da sarayda eğitim almış ve aldığı eğitimlerde ağırlıklı olarak kültür dersleri, musiki ve piyano dersleri olmuştur.
  Gezi Eğitimi
  Sultan Abdülaziz tarafından, Avrupa Gezisinde Özel Hocalardan (1861 - 1867)
  Abdülhamid, babası Sultan Abdülmecit'i de erken yaşta kaybetmiştir ve babasının yerine amcası Sultan Abdülaziz tahta geçmiştir. Sultan Abdülaziz, Abdülhamid'in eğitimiyle ilgilenmiş, gittiği her yere O'nu yanında götürmüştür. Abdülaziz Abdülhamid'i Mısır ve Avrupa seyahatlerinde asla yanından ayırmamıştır. Abdülhamid üst düzeyde Arapça, Farsça, Fransızca, hadis, fıkıh ve fen dersleriyle ilgili eğitimin almıştır. Abdülhamid, özellikle Avrupa seyahatinin etkisinde kalmıştır. Avrupa ülkelerinin gelişmişlik seviyelerini üst düzeyde gözlemlemiş ve Osmanlı Devleti'nde bunları uyguladığı görülmüştür.
 • MESLEKİ TECRÜBELERİ
  MESLEK ÇALIŞTIĞI KURUM, YER, TARİH
  Padişah
  Osmanlı Devleti (31 Ağustos 1876 - 27 Nisan 1909)
  Abdülhamid'in tahta geçişi, 1876 yılında Hüseyin Avni Paşa, Mithat Paşa, Mütercim Rüştü, Mahmud Celaleddin ve Nuri Paşa'nın yanlarına Şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendiyi de alarak Sultan Abdülaziz'i tahtan indirmeleriyle gerçekleşmiştir. Tahta Abdülhamid'in ağabeyi V. Murad'ın geçmesi gerekiyordu fakat V. Murad'ın ruh sağlığının bozuk olmasından dolayı tahta Abdülhamid geçmiştir. Abdülhamid tahta geçtiğinde Osmanlı Devleti'nin dış ilişkilerde yaşadığı buhran dönemini dahiyane bir siyaset ve adaletle yönetmiştir. Yapmış olduğu gelişimler, değişimler ve katkılarla Osmanlı Devleti'nin çöküşünü 20 ile 30 sene arasında geciktirmiştir.
 • ÇALIŞMALARI
  Çalışma Adı Tarih
  Kanun-ı Esasî'yi ilan etmiştir.
  23 Aralık 1876
  Osmanlı Devleti'nin ilk ve son anayasasıdır.
  Meclis-i Mebusan ve Ayan Meclisi açılmıştır.
  19 Mart 1877
  I. Meşrutiyet dönemine bu esasla girilmiştir.
  Yıldız İstihbarat Teşkilatını kurmuştur.
  1880
  Osmanlı tarihinde ilk olarak yapılan çok geniş kapsamlı polis ve istihbarat teşkilatıdır.
  Muharrem Kararnamesi alınmıştır. Duyun-i Umumiye teşkilatıyla vergilendirme sistemi değişmiştir.
  1881
  Bu kararnameyle Osmanlı Devleti'nin 278 milyon olan borcu 161 milyona indirerek ekonomik buhranın azaltılmasına büyük ölçüde yardımcı olmuştur.
  İttihat ve Terakki Cemiyeti kurulmuştur.
  24 Temmuz 1908
  II. Meşrutiyet dönemine bu cemiyetin kurulmasıyla girilmiştir.
  Modern matbaa makineleri yurt dışından temin edilmiştir.
  Osmanlı Devleti'ne getirtmiş ve kaliteli divan edebiyatı eserlerini bastırmıştır. Bunların da Almanya, İngiltere ve Amerika gibi ülkelere gönderilmesini sağlamıştır.
  Yıldız Sarayı'na çok kapsamlı bir kütüphane yaptırmıştır.
  Yabancı dillerde yazılmış eserler, gazeteler, romanlar, hikayeler, seyahatnameler gibi eserler kütüphanede yer almıştır.
  Abdülhamid ve Abdülmecid zırhlı denizaltıları ilk kez bu dönemde Osmanlı Devleti tarafından denenmiştir. Bunun yanında ilk kapsamlı savaş silahları yine bu dönemde temin edilmiştir.
  İlk deniz müzesi de bu dönemde açılmıştır.
  Bağdat tren hattı inşasının yapılmasını desteklemiştir.
  Bu inşanın yapımını Alman Bankası Deutsche Bank'ın yönettiği konsorsiyumuna verilmiştir.
  İlk kız okulları bu dönemde açılmıştır.
  Abdüllatif Suphi Paşa'nın ilk defa bir kız sanat okulu açma isteğini çekinerek dile getirmiş ve Abdülhamid'den tam destek görmüştür.
  Hicaz demiryolları bu dönemde açılmıştır.
  Haydarpaşa-Ankara demiryolu yapılmıştır.
  Karayolları inşasına büyük önem vermiştir.
  30 Mayıs 1906 -
  Halkın da bu inşalarda katkı sağlaması amaçlamıştır. 12.000 km'lik Samsun-Bağdat şosesi bu dönemde bitirilmiştir.
  Posta Telgraf Teşkilatı'nı kurmuştur.
  1877
  İlk defa bir havale kalemi devreye sokulmuş ve demiryolu ağlarıyla hızlı ulaşılabilmesi amaçlanmıştır.
  Telefon çok küçük çapta da olsa kullanılmaya başlanmıştır.
  Telgraf hatlarının bu dönemde hızlandırmış ve bu hatların hepsinde meteorolojik gözlemler yapılmıştır.
  1881
  1898
  Genel anlamda modern hava durumu raporlanması başlanmıştır.
  Abdülhamid zamanında yapılan belli başlı diğer çalışmalar ;
  Okmendanı Darülaceze kurulmuştur.
  Şişli Etfal Hastanesi kurulmuştur.
  Mülkiye (Siyasal Bilgiler), Fakülte düzeyine getirilerek açılmıştır.
  Memurlara sicil tutulmaya başlanmıştır.
  Eski Eserler müzesi açılmıştır.
  Hukuk Fakültesi açılmıştır.
  Muhasebat Divanı (Sayıştay) kurulmuştur.
  Güzel Sanatlar Fakültesi açılmıştır.
  Ticaret Fakültesi açılmıştır.
  Yüksek Mühendislik Fakültesi açılmıştır.
  Dârülmuallimât (Kız Öğretmen Okulu) açılmıştır.
  Terkos suyu hizmete girmiştir.
  Bütün yurtta idadiler (Lise) açılmaya başlanmıştır.
  Ziraat Bankası kurulmuştur.
  Bursa'da ipekhane açılmıştır.
  Halkalı Ziraat ve Veterinerlik fakülteleri açılmıştır.
  Bursa demiryolu hizmete girmiştir.
  Aşiret okulu açılmıştır.
  Bütün yurtta rüşdiyeler (Ortaokul) açılmaya başlanmıştır.
  Kudüs demiryolu hizmete girmiştir.
  Ankara demiryolu hizmete girmiştir.
  Kağıt fabrikası kurulmuştur.
  Kadıköy gazhanesi kurulmuştur.
  Beyrut'ta liman ve rıhtım inşa edilmiştir.
  Osmanlı Sigorta Şirketi kurulmuştur.
  Kadıköy su tesisatı hizmete girmiştir.
  Selanik - Manastır demiryolu hizmete girmiştir.
  Şam demiryolu hizmete girmiştir.
  Eskişehir - Kütahya demiryolu hizmete girmiştir.
  Galata Rıhtımı inşa edilmiştir.
  Beyrut demiryolu hizmete girmiştir.
  Darülaceze (Kimsesizler yurdu) hizmete girmiştir.
  Mum Fabrikası kurulmuştur.
  Afyon - Konya demiryolu hizmete girmiştir.
  Sakız Adası'nda Liman ve Rıhtım inşa edilmiştir.
  İstanbul - Selanik demiryolu hizmete girmiştir.
  Tuna Nehri'nde Demirkapı Kanalı açılmıştır.
  Şam-Halep demiryolu hizmete girilmiştir.
  Hicaz Telgraf hattı kurulmuştur.
  Hama demiryolu hizmete girmiştir.
  Basra - Hindistan telgraf hattı Beyoğlu'na bağlanmıştır.
  Hamidiye suyu hizmete girmiştir.
  Selanik'te liman ve rıhtım inşa edilmiştir.
  Haydarpaşa liman ve rıhtımı inşa edilmiştir.
  Maden Fakültesi açılmıştır.
  Şam Tıp Fakültesi açılmıştır.
  Haydarpaşa Askeri Tıp Fakültesi açılmıştır.
  Trablus - Bingazi Telgraf hattı kurulmuştur.
  Konya Ereğlisi'nde demiryolu hizmete girmiştir.
  Trablus telsiz İstasyonu kurulmuştur.
  Bütün yurtta telsiz istasyonları kurulmuştur.
  Medine telgraf hattı kurulmuştur.
  Şam'da elektrikli tramvay hizmete girmiştir.
  Hicaz demiryolu başlamış 27 Ağustos'ta İstanbul'dan kalkan tren, 3 gün sonra Medine'ye ulaşmıştır.
 • KAZANDIĞI SAVAŞLAR
  Savaşın Adı Kime Karşı Savaştı? Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
  Yunan Devleti Savaşları
  Yunan Devleti - Osmanlı İmparatorluğu 17 Nisan 1897 19 Mayıs 1897
  II. Balkan Savaşı
  Bulgaristan - Osmanlı İmparatorluğu ve Romanya 16 Haziran 1913 10 Ağustos 1913
 • KAYBETTİĞİ SAVAŞLAR
  Savaşın Adı Kime Karşı Savaştı? Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
  93 Harbi
  Rusya imparatorluğu, Romanya, Bulgaristan - Osmanlı İmparatorluğu 1877 1878
  Trablusgarp Savaşı
  İtalya Krallığı - Osmanlı İmparatorluğu 29 Eylül 1911 18 Ekim 1912
  I. Balkan Savaşı
  Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan, Karadağ - Osmanlı İmparatorluğu 8 Ekim 1912 30 Mayıs 1913
 • NİYET MEKTUBU
  "Filistin'i satın almak isteyen Yahudileri kapımdan kovduğum için Allah'a şükrediyorum."
  "Savaş yalnız sınırlarda olmaz. Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir. Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir."
  "33 sene devletim ve milletim için çalıştım. Elimden geldiği kadar hizmet ettim. Hâkimim Allah, bunu muhakeme edecek ise Resulullah'tır. Bu memleketi nasıl bulduysam öyle teslim ediyorum. Hiç kimseye bir karış toprak vermedim. Hizmetimi ancak Allah'ın takdirine bırakıyorum. Ne çare ki düşmanlarım bütün hizmetime kara çarşaf örmek istediler ve muvaffak da oldular."
  "İcabı halinde donanmayı kaybetmemek için canımı vermeye hazırım."
  "Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir!"
 • REFERANSLARI

  Abdülhamid'in idare tarzı azami müsamahadır. 
  Mustafa Kemal Atatürk
  Dünyada 100 gram akıl varsa, bunun 90 gramı Abdülhamîd Han'da, 5 gramı bende, kalan 5 gramı da diğer dünya siyasilerindedir. 
  Prens Bismarck, Alman devlet adamı
  Padişahım gelmemişken yâda biz, İşte geldik senden istimdada biz, Öldürürler başlasak feryada biz, Hasret olduk eski istibdada biz.
  Süleyman Nazif
  Hamid, bir politika okuludur ve soğukkanlı incelemeden bugünü anlamak zordur.
  Yalçın Küçük
  Abdülhamit'i anlamak her şeyi anlamak olacaktır.
  Necip Fazıl Kısakürek
  Abdülhamid'i kötülemek cehalettir.
  Ali Rıza Alp
 • HOBİLERİ
  Binicilik
  Atıcılık
  Yüzme
  Güreş
  Opera
  Marangozluk
  Tiyatro
  Kitap koleksiyonu tutmak
 • FOTOĞRAF ALBÜMÜ

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.