Evliya Çelebi CV

HALKBİLİMCİ, GEZGİN, KAŞİF, YAZAR (1611 - 1682)
40 yılı aşkın süre boyunca Osmanlı topraklarını gezmiş, gördüklerini ise dünyaca ünlü eseri "Seyahatname"de toplamış olan gezgindir.

İsim Soyisim : Evliya Çelebi
Adresi : Bilinmiyor
Doğum Tarihi : 25 Mart 1611
Doğum Yeri : Unkapanı, İstanbul, Türkiye
Ölüm Tarihi : 1682
Ölüm Yeri : Mısır
  • EĞİTİM
    KURUM KURUM YERİ, TARİH
    Sıbyan Mektebi
    İstanbul
    Evliya Çelebi, babasının Unkapanı'ndaki dükkanında çalışırken bilgi sahibi tanıdıklardan almış olduğu deneyimlerin yanı sıra Sıbyan mektebinde ilk eğitimini almıştır.
    Şeyhülislam Hamit Efendi Medresesi
    İstanbul
    Çelebi, ilk eğitimini tamamladıktan Hamid Efendi Medrese'sinde 7 yıl sürecek olan orta öğretimini tamamlamıştır. Buradaki kalan boş vakitlerini Sadizade Darülkurra’nda Kuran-ı Kerimi ezberleyerek değerlendirmiştir.
    Yazı Sanatı Eğitimi
    Babası Derviş Mehmed Zilli tarafından, İstanbul
    Çelebi, babası Derviş Mehmed Zilli'den hat, tezhip ve nakış eğitimi almıştır.
    Saray Eğitimi (Üniversite)
    Enderun Mektebi (1635 - 1639)
    Evliya Çelebi, üstün yeteneği ve bilgisi sayesinde yüksek seviyede devlet, bilim adamları ile üst rütbeli askerlerin yetiştiği Enderun mektebine girmeye hak kazanmıştır.
    Sanat Eğitimi
    Babası Derviş Mehmed Zilli tarafından, İstanbul
    Çelebi'nin sanata karşı özel bir ilgisi oluşmuş sanat eğitiminden babasından destek görmüştür. Kendisi, müzikle ilgilenmiş, şiirler yazmış ve güzel sesiyle de şarkılar söyleyerek bu ilgisini göstermiştir.
    Dil Eğitimi
    Enderun Mektebi, Simyon Usta, İstanbul
    Çelebi'nin eserinde anlaşıldığı üzere Türkçeyi çok üst düzeyde kullanmıştır. Bunun yanında Enderun'da Rumca, Farsça ve Arapça eğitimi almış son olarak babasının yakın arkadaşı Simyon Usta’dan Yunancayla Latince eğitimini alarak lisan eğitimlerini tamamlamıştır.
  • MESLEKİ TECRÜBELERİ
    MESLEK ÇALIŞTIĞI KURUM, YER, TARİH
    Sanat Danışmanı
    IV. Murat'ın yanında, İstanbul (1635-1639)
    Evliya Çelebi, dayısı silahdar Melek Ahmed Paşa aracılığıyla Ayasofya Câmii’nde IV. Murad Han ile tanıştırılmıştır. Bu tanışmadan sonra hem Enderun mektebine girmiş hem de IV. Murat'ın sanat danışmanlığını yapmıştır.
    Gezgin
    (1635 - 1682)
    Evliya Çelebi'nin gençliğinden itibaren içinde tutamadığı bir istek oluşmuştur. Bu isteği de genç yaşından itibaren seyahat etmek, yeryüzünde yaşayan insan topluluklarını tanımak, örf adet ve gelenekleri çözümlemek, farklı medeniyetleri ve farklı mimari eserler görmek olmuştur. Kendisi, ailesine ve almış olduğu üst düzey eğitime de güvenmesinden dolayı da maddi hiç bir sıkıntı çekmemiş ve bu isteğini gerçekleştirmek için can atmıştır. Çelebi bir gece rüyasında Ahi Çelebi Camisinde Hz. Muhammed'i görmüş "Şefaat Ya Resulallah" demesi gerekirken "Seyahat Ya Resulallah" demiştir. Bunun üzerine ünlü alimlerden rüyanın yorumunu alıp seyahatlerine çıkmaya başlamıştır.
    Muhasebeci
    Erzurum Beylerbeyi Defterdarzade Mehmed Paşa'nın yanında (1646)
    Gezginliği sırasında Erzurum Beylerbeyi Defterdarzade Mehmed Paşa'nın muhasebeciliğini yapmıştır.
    Elçi
    Revan Hanı'nda, Tortum, Gümüşhane (1646 - 1648)
    Gezginliği sırasında Revan Hanı'nın elçiliğini üstlenmiştir.
  • ÇALIŞMALARI
    Çalışma Adı Tarih
    Seyahatname
    (1635 - 1682)
    Evliya Çelebi'nin bu çalışması dünyayaca ünlü çalışma olmakla birlikte yazılışından iki yüzyıl sonra, ancak 1896 yılında Arap harfleriyle basılabilmiştir. Çelebi, seyahat ettiği bütün yerlerin, tarihine, halkının özelliklerine, diline, dinine, kıyafetlerine, sanatlarına, gündelik yaşamlarına, mutfaklarına, coğrafyasına ve sanat tarihine dair muazzam bilgiler vermiştir. Bu çalışması "Biyografya romanı" olarak nitelendirilmiş ve toplamda 10 ciltte toplanmıştır. Çelebi'nin seyahat çalışma programı ise şu şekildedir;
    27 Nisan 1640 Bursa - İstanbul - İzmit
    Ağustos 1640 Trabzon - Karadeniz’de fırtına
    Ekim 1640 İstanbul
    1645 Hanya Seferi
    1646 Erzurum - Azerbaycan - Ermenistan - Gürcistan
    1647 Celali İsyanları
    Temmuz 1648 İstanbul
    Eylül 1648 Şam
    1649 Sivas
    Temmuz 1650 İstanbul
    1651 Özi - Silistre - Sofya
    1653 İstanbul
    1655 Van - Bağdat
    1656 Van
    Mayıs 1657 Özi
    1658 İstanbul
    1659 Batı Anadolu - Bozcaada
    1660 Eflak - Boğdan Seferleri - Split - Hırvatistan
    1661 Sofya - Macaristan
    Şubat 1662 Arnavutluk
    1663 Macaristan
    12-22 Ekim 1663 Amsterdam
    1664 Raab - St.Gotthard
    Nisan 1665 Viyana
    Kış 1665 - 1666 Viyana - Budapeşte - Oçakov
    1666 Krakow - Kırım - Bahçesaray - Dağıstan
    1667 Terek - Astrahan - Saratov - Kazan - Kalmukya - Azov
    1671 İstanbul - Kütahya - Manisa - İzmir - Saqız Adası - Rodos - Adana -Haleb - Kudüs
    1672 Medine - Mekke - Medine - Kahire
  • ESERLERİ
    Eser Adı Eserin Türü Tarihi
    Seyahatname İlk Sekiz Cilt Gezi Yazısı 1898-1928
    Seyahatname Son İki Cilt Gezi Yazısı 1935-1938
  • NİYET MEKTUBU
    "Sırrını en yakınına bile söyleme!
    Bir şey koymadığın yere el uzatma!
    Söz taşıma, dedikodu etme!
    Dünya için bir şey isteme, kendinden nefret ettirme!
    Tutumlu ol, kimseye muhtaç olma! "
  • REFERANSLARI

    Evliya Çelebi’nin 400’üncü doğum yılına rastlayan 2011 yılını, 2010 Ekim ayında ilişkilendirilen anma yıl dönümleri kapsamına almıştır.
    UNESCO
  • FOTOĞRAF ALBÜMÜ

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2021 - Tüm Hakları Saklıdır.