• Dilemem cānā ģamuñdan kurtıluban şād olam
  Bend-i zülfüñe esirem istemem āzād olam

  Tañ degüldür kūh-ı ģamda eylesem Ferhād'a țan
  Fenn-i ışķı başa iltmiş ben de bir üstād olam

  Meclis-i cānānede yā Rab olur mı kim aceb
  Ehl-i ışķ añıldugınca ben de anda yād olam

  Ger yaparsa bu yıkuk göñlüm evin bir seng-ile
  Tā ķıyāmet Ka be-i ulyā haķı ābād olam

  İy Muhibbi iletür kūyına ol vaķtin sabā
  Rāh-ı kūyında ģubār olup meger berbād olam

  Serv mi ķaddüñ ü ya țūbi vü ya ar ar didüm
  Didi saña ne biter ya serv ü ya şimşād olam

  Muhibbi
  0 0
 1. Yeni Konu Ekleme

  Bu alana yazacağınız yazı sizin konu başlığınız olacaktır. Eğer konunuz var ise listelenecek, eğer konunuz yok ise yeni konu ekleme sayfasına yönlendirileceksiniz. Konu başlığınızı yazdıktan sonra ileri butonuna yada enter butonuna basınız.

 2. Arama Butonu

  Arama butonuna basarak sayfaya yönlendirileceksiniz.