• ATATÜRK NELER YAPTI, ESERLERİ NELERDİR. BÖLÜM 7

  ATATÜRKÜN EN BÜYÜK ESERİ; MÜSLÜMANLARA UYGULANAN SOYKIRIMIN SAVAŞ VE KAHRAMANLIK DİYE MEŞRULAŞTIRILMASI, KAHRAMANLIK ESERİ OLARAK DAYATILMASI, PUTPEREST KABALA DİNİNİN, BEYİN, RUH VE İRADE KÖLELİĞİ VE KONTROLÜNÜN ÇAĞDAŞLIK VE BİLİMSELLİK DİYE DAYATILMASI OLDU.
  Yahudi ırk ve imanının, sahip, efendi ve tanrı olduğu Türk Kürt ve diğer ırkların köle, ırgat, hayvan ve kul olduğu TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN kuruluşunda en büyük figüran, Napolyon ve balon oldu. Devletin kurucu üyeleri Fransa, Yunanistan, Almanya, ABD, Rusya, İtalya ve İngiltere hep perde arkasında kaldılar.

  Cumhuriyetle beraber Anadolu’da Müslümanlar sadece kırsala sürülmediler, sadece katledilmediler. Kırsala yerleştirilen Müslümanlar katledilen yakınlarını unutmak için ülke içinde ilden ile köyden köye tehcire tabi tutuldular. Kırsal alandan temizlenen Ermenilerin yerine Anadolu’da yerlerini terk etmesi gereken veya yakınlarının katlini unutması gereken Türkler Kürtler tehcir edildi. Bunun tipik örneğini Maraş Zeytun kasabasında görmemiz mümkün.

  “Mustafa kemal Türk’ün dinini, dilini, yazısını, adetini, milli müesseselerini, ananesini her şeyini yıkmakla meşguldür. Bunlar harstır,(kültürdür) bir milletin hayatıdır. Bu mu onun milliyetperverliği?!. Hani Türk’ün dinine, edebiyatına, folkloruna, mimari abideleri olan camilerinin ihya ve muhafazasına dair henüz ne yaptı? Soruyorum. Sade hüneri, gayreti, milleti baştan aşağı, fahişe, meful,(yapılmış) sarhoş ve mürtekip(kötü işler) soyguncu yapmaktır.”
  “Mustafa Kemal Anadolu’daki Müslümanları kandırdı ve İngilizlerle Lozan Anlaşması’nı yapıp Müslümanları halifesiz bıraktı ve tüm şehitlerin kanına ihanet etti! İhanetinden dolayı Sultan Vahdettin Han Mustafa Kemal’i ve Mustafa Kemal’e yardım eden asker arkadaşlarını 24 Mayıs 1920 [hicri 1336] tarihinde idama karar verdi.”

  ‘ “Kur’an’i apteshane kâğıdı yapacaklar… Size şapka giydirecekler’ diyorduk.’’.Talihe bak ki, şapkayı sonunda Mustafa Kemal’in eliyle giydiler. Halkta büyük bir inkisar oldu. Maneviyatı kırıldı. Gavur olduk zannettiler. Hükûmete diş biliyorlar. Bir gün harb olsa, bu millet gayretle harb etmez. Hem iktisadi müthiş bir zarar.Bundan da yahudiler istifade ettiler. İstiklal Mahkemesi dolaştırıldı. Epeyce adam (binlerce alim ve insan) astılar. Sayısını (tam olarak) bilmiyoruz. Halk yıldı. İş bitti. Asılan bir hocaya pek acırım. Adını hatırlayamıyorum (burda İskilipli Atıf Hoca’dan bahsediyor)”[Türkiye’nin İlk Milli Eğitim Bakanı Doktor Rıza Nur, Hayatım ve Hatıratım, sayfa 849]
  “1926 yılında İstiklal Mahkemeleri tarafından mahkum edilerek İnfaz edilen. Kuvayi Milliye Reisi ve Kırşehir Mebusu(millet vekili) Rıza Silsüpür. Kılç Ali (Atatürkün istiklal mahkemesi hakimi; Gazi’den bir mektupla af dile demiş Rıza Silsüpür asılırken de M. kemal’e bir çok küfretmiştir. Rıza o halde bile celadet göstermiş ikisine de küfretmiş.” [Türkiye’nin İlk Milli Eğitim Bakanı Doktor Rıza Nur, Hayatım ve Hatıratım Cil.4]
  Atatürkün arkadaşları masonlar, kanından ve ırkından dolayı hamile kadınların, diri diri karnını keserek bebeğin cinsiyeti üzerinde kumar oynadılar, fes giymeye muhalefet eden kadını astılar. Ardından kadın hakları, çağdaşlık pırıl pırıl Atatürkçü gençlik edebiyatı, sahtekarlığı yaptılar. Hamile kadınların karnını diri diri oyarak yapılan katliamın canlı şahitlerinden dinledim. Otuz yıl sonra Prof. Vahan Dadrianın kitabından okudum. Hamile kadınların karnını eşme operasyonu yapıldığı mekan Adana kanal köprüde petrol ofisi, öncesi yazlık sinema daha öncesi bağlar karakolu daha öncesi Ermeni kilisesi. Anne karnında bebekleri öldürüp annenin can çekişerek ölmesinden zevk alanlar bu gün adananın sahipleri, efendileri asilzadeleri, Türk milliyetçileri, Atatürk milliyetçileri, hatta İslamcıları, tarikat şeyhleri, cemaat imamları. Tabi koyunlaştırdıkları iğdiş ettikleri Müslümanların gözünde.
  Atarürkün arkadaşları halifeliğin kaldırılmasına muhalefet eden Ali Şükrü’yü kalleşçe ve hunharca katlettiler.
  Atatürkün arkadaşları öksüz ve yetim kalan şehit hanım ve kızlarını vesika düzenliyerek genel evlerine tıkadılar. Ardından kadın hakları diye müslüman çocuklarına sayfalarca yalanlar ezberlettiler.
  Ülkeyi devleti soykırımla ele geçiren Yahudilere, Devletin bastırdığı paralar çuvallar dolusu verildi. sermayeyi tekelinde tutan egemen ırk, enflasyon, develiasyon, faiz ve tekelleşmenin teşvik ve yasalaşması ile goyimleri yani Müslümanları sürekli soydular, ırgatlığa mahkum ettiler,
  Türklerden Ermenilerden Rumlardan boşalan şehir merkezleri zengin topraklar Yahudilerin üzerine tapulandı.
  17 yıl dış işleri bakanlığı yapan alliance İsrail okulu mezunu Tevfik Rüştü Aras mubadele ile soykırım çetelerini Türkiye’ye getirdi. Ekonomi bakanı celal Bayar ülkenin topraklarını genelde balkan kökenli Yahudilerin üzerine tapuladı.
  İşletme hakları Yahudilere verildi.
  Müslümanlar kıraç arazilerde açlık korku ve baskı ile terbiye edildi. Beyinleri imha ve kontrol edildi. Tüm dini, milli, soysallaşma kurumları imha edildi. Yasaklandı. Tüm gizli cemaat ve tarikatlar aracılığı ile Müslümanlarda enaniyet aidiyet ve mankurtluk aşılandı.
  Vakıfların içi boşaltıldı Yahudilere tapulandı. Yahudilere tapulamak için çok sayıda camii dahi yıkıldı satıldı.
  Kurmay subaylık Yahudilerin tekelinde kaldı. Zamanla dönen ve insaf sahibi olanlar Türklerin saflarına geçtiler. Putperest kabalacılara karşı tavır aldılar.
  Atatürkün arkadaşları cumhuriyeti kuran masonlar, diplomasiyi gizli ve belli Yahudi ailelerin çöplüğü haline getirdi.
  Atatürk Rus ordusunda yahudi general KUNDUHOV’un oğlunu dış işleri bakanı yaptı. Cumhuriyetçilerin ilk dış işleri bakanı Bekir Sami Kunduh. Bu adam bir tür geri zekalı ve dangalak. Yahudi kanı taşıması dış işleri bakanı olmasını sağlamış olabilir.
  Dedesinin adı Abif babasının adı Mahut olan Yahudi Kasım Gülek avrupa’dan dönüşte Ankara’ya çağrılır. Milletvekili yapılmak istenir. Nüfus kağıdına bakılır yaşı tutmaz. Yaşı dolunca gelsin denir. Kızı Tayyibe Gülek ilkokul dahil tahsilini ABD de yapar. ABD dönüşü Ankara’ya çağrılır diplomat yapılacaktır. Türkçe bilmediği anlaşılır. Birkaç yıl Türkçe öğrenmesi beklenir diplomat olur.
  CHP lilerin babası ve dedesi ittihatçılar yahudi Metry Salemi Romaya elçi atarlar. Metry Salem Libyanın İtalyanlara ittihatçılar tarafından tesliminde aracı olur. Ardından on iki adayı teslim ederler. Yıllar sonra sözde Osmanlı gerçekte Osmanlı Yahudi mason devletinin Roma elçisi, Lozanda İtalya delegasyonu olarak ortaya çıkar. Anlaşılmamış olabilir tekrar etmekte yarar var. İttihatçıların yani günümüzde CHP lilerin romaya atadığı METRY SALEM, LOZAN anlaşmasında Romayı temsil eder. Aynı konuyu daha değişik bir tarzda anlatmak istiyorum. Siz Roma’ya büyük elçi atıyorsunuz. Atadığınız büyük elçi o ülke vatandaşı oluyor. Ve İtalya devletinin diplomatı olarak karşınıza çıkıyor.
  Lozan bir anlaşmadan çok dünya fahişeler festivaline dönüşür dönüştürülür. Taslak hazırdır. İngiliz delegasyon taslağı okur herkes kafa sallar. Tüm ülkelerden gelen delegasyonlar mason ve yahudidir. Dünya yahudi karargahında hazırlanan taslağı sorgusuz sualsiz imzalamanın ödülü dünyanın en güzel orospularıyla ilişkiye girmektir. Bu konu detaylı bir şekilde Türkiye’nin Lozan delegasyonu Dr. Rıza Nur’un kitabında anlatılır. Dr. Rıza Nurun Lozana delegasyon olarak gönderilmesindeki sır ondan başka Fıransızcayı iyi bilen kimsenin olmayışı.
  Atatürkün Lozana delege olarak gönderdiği diplomatların hepsi Yahudidir. Lozan’da Türkiye ile ilgili gizli 22 maddeyi Türkiye delegesi ve baş hahamı HAİM NAUM imzaladı.
  Her ne hikmetse günümüzde de sözcü Ömer Çelik’in Türkiye baş hahamı ile sık sık poz vermesi de ayrı bir garabet. “İsrail devleti ve halkı dostumuzdur” diyen Ömer Çelik. Sayın cumhurbaşkanımızın 7 haziran seçim ve krizinden bir gün sonra Ömer Çelik le dört saat (4 saat) görüşmesinin köklerinde yüz yıl öncesinin benzerliği var.
  Atatürk ve arkadaşları Müslümanların kodladığı hukuk kodlamasını yasakladı yerine Yahudi mason satanistlerin kabalaya göre kodlanmış hukuk kodlamasını egemen kıldı. Böylece Türkiye cumhuriyetinin dini putperest kabala firavun dini, tarikatı güneşe ve 72 tanrıya tapan mason tarikatı oldu. Devlete egemen olan bu din ve tarikatın boyunduruğu altında Müslümanlar açlık, terör, cinnet, hastalık, askerlik, işkence, taassup, enaniyet ve aidiyetle terbiye edildi güdümlü hale getirildi. Türkiye cumhuriyeti devletinin gizli din ve tarikatına karşı gelecek beyin hücreleri imha edildi. Temel gizli doktirin temelleri değiştirilemez değişmesi teklif edilemez olarak ilahi kelam olarak dikte edildi.
  Atatürk ve arkadaşları Yahudinin efendi ve ilah Türklerin kul hayvan olduğu bir tekelci egemen kapitalist sistem kurdular ve yaşattılar.
  Atatürk ve arkadaşları Pagan Yahudi kabala kitabının yorumu olan Komunist partiyi kurdu önemli Yahudileri bu partiye üye yaptı. Zamanla dünyanın kamplara bölünmesi politikasına uyum nedeni ile komunist parti kurucuları Kemalistler komunist düşmanı oldular. Olmak zorunda kaldılar. Gerçekte komunizm de milliyeçilik te kapitalizmde aynı imanın yorum ve öğretileridir.
  Osmanlı devletinin yıkılışının beyin kurmayları Vilademir Japotinsky, Aleksander Helplant, Leon kohen, Moiz Kohen gibi hahamların teori ve projeleri Atatürk ve mason arkadaşlarınca hayata geçirildi.
  Atatürkün arkadaşları Müslüman din adamlarını ve çalışmalarını yasakladı. Astı. Yahudi şeyh ve tarikatçılara ülkenin zenginliklerinin kapısını sonuna kadar açtı. Tüm mason tarikatçılar para altın mülk ve lükse boğuldu.
  1927 den 1949 a kadar İslami din eğitimi yasalarla yasaklandı. Men edildi. 1949 da yahudi başbakan Şemsettin Günaltay imam hatip okulunu açtı. Ama bu okullarda judaik ve yetersiz müslüman din adamı yetiştirmek hedeflendi. Hedeflerinde önemli oranda başarı sağladılar.
  Müslüman kurumlarını yasakladı yıktı. Yahudi kurumlarını ikame etti. İmaret tekke ve zaviyeleri kapattı. Genelevlerini resmileştirdi. Meyhaneleri ve alkolü resmileştirdi ve yasalaştırdı. Kumarın ve alkolün devlet eliyle teşvik ve yasalaşmasını sağladı. Tapınakçıların balo geleneğini asaletin ölçüsü yaptı. Oysa balolar tapınakçı masonların birbirlerinin karılarına dolanmak için düzenledikleri geleneksel toplantıdır.
  Müslüman tevhit akidesinin öğretilerini terbiyesini yasakladı yerine satanist yahudi kabala ayetlerinin öğretileri, egemenliği ve ırkçılığı ikame etti.
  KABALA DOKTİRİN VE İLKELERİ DİĞER BİR İFADE İLE FRASIZ TAPINAKÇI YAHUDİ IRKÇISI MASONLARIN YORUM VE İLKELERİ ATATÜRKE MAL EDİLİP MÜSLÜMANLARA ZORLA VE HİLE İLE DAYATILDI.
  Tapınakçı satanist kode Napolyon hukuk kodlamasını ülkeye egemen kıldı. Buna göre EGEMENLİK YANİ GUVVETLE HÜKMETMEK YASAL ZORUNLULUK HALİNİ ALDI. Hatta böyle bir uygulamayı bayram ilan edecek kadar beyin ve algı kontrolü geliştirdiler. Değerleriyle yaşayan bir sosyal yapıdan kuvvetle yaşayan organize olan bir sosyal yapıya geçildi. Ülkede terör ve çatışma ortamının doktiriner temeli atılmış oldu.
  Dünya en çok et yiyen Türker dünyada en çok ot yiyen milleti haline getirildi. 20. yüzyılda en çok ekmek tüketen toplumu Anadolu toplumu oldu. oysa Osmanlı döneminde tam tersi idi. dünyada en fazla et tüketen toplum Osmanlı toplumu idi.
  Yahudi geleneksel kıyafeti, fötr şapka, frag, siyah pantolon, papyon yasayla zorla giydirildi.
  Atatürkün pezevenki milletvekili Asım Burhan Belge Macaristan güzeli 15 yaşındaki jo jo gabonu nikahına alır. Kara ulaşım aracı ile Ankaraya nikahsız getirmesi zordur. Yalçın küçük jo jo gabonun bekaretini resmi nikahlısı Burhan Belge mi Atatürkmü bozdu (onun ifadesi ile izale etti) diye çok merak etti. Kitabında yazdı ama bir türlü keşfedemedi.
  Yahudilerin gizli dini TAHVE VE YAHOVA ŞAHİTLERİ gizli bir şekilde ülkeye yayıldı. Yargıtay tarafından din olarak kabul edildi.
  Atatürkün Yahudi mason arkadaşları büyük Türk milletine !! hediye ettiği bayramlar Yahudiler tarafından tanzim edildi. Türkler ordulaştırıldı. Milliyetçilik ve halkçılık ilkeleri yaşama geçirildi. Ezberleyen, mantık, duygu ve iradesi imha edilen bir nesil yetiştirildi. Ne mutlu türküm diyene, Bir Türk dünyaya bedel. Türküm doruyum çalışkanım. Varlığım Türk varlığına armağan olsun, Türkün Türk’ten başka dostu yoktur. gibi ırkçı söylem ve öğretileri beyinlere kazıyarak ülkede terör ve anarşinin zeminini hazırladılar.
  19 mayıs bayramını CARL DİEM adında bir alman yahudisi gelip dizayn etti. Aynı yıllarda HİTLERİN Almanları dizayn edip soykırıma alet etme operasyonları devam ediyordu.
  CALR DİEM beden terbiyesi yasasını da hazırladı. Bu yasanın amacı Türkiye’de ülkenin sahibi gizli Yahudi nüfusunun dışında kalan goyimlerin yani Yahudi olmayan Müslümanların ordulaşması. Bu amaçla okullarda beden eğitimi dersleri çok uzun yıllar asker eğitimi tarzında yapıldı. Alman yahudiler ikinci dünya soykırım operasyonu Almanya’daöncesi aynı eğitimi uyguladılar.
  Atatürkü koruma yasası alman yahudisi Prof. Dr. Ernst Eduard Hirsch hazırlamıştır.
  Mustafa kemal 1923 de Cumhuriyetle beraber üniversitelere kilit vurdu. 1933 de Almanya’dan prof shawathser in başkanlığında gelen heyetin hepsi Yahudi idi. Bu Yahudiler Türkiye’de tanrı statüsündeki Yahudi ırkını yüceltecek, Müslümanları iğdiş edecek eğitim sistemini hazırladılar. Üniversite bunlar geldikten sonra açıldı.
  Benzeri ekip 1913 de de ittihatçılar tarafından getirilmişti. Bir yandan cephelerde soykırımla Müslümanlar katledilirken 1913 den 1918 kadar bu alman sözde bilim adamı gerçekte Yahudi kabalist misyonerler Yahudi çocuklarını eğittiler üniversitede Müslüman sistemini ifsat ettiler.
  Atatürk kahraman kurtarıcı herkesin borçlu olduğu idol. Bu idole boyun eğmek gizli Yahudilere boyun eğmenin maskesi oldu.
  3 0
 1. Yeni Konu Ekleme

  Bu alana yazacağınız yazı sizin konu başlığınız olacaktır. Eğer konunuz var ise listelenecek, eğer konunuz yok ise yeni konu ekleme sayfasına yönlendirileceksiniz. Konu başlığınızı yazdıktan sonra ileri butonuna yada enter butonuna basınız.

 2. Arama Butonu

  Arama butonuna basarak sayfaya yönlendirileceksiniz.