• MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN SİYASİ HAYATI. BÖLÜM 5
  Önce fotoğraftaki garabeti açıklayalım. Emperyalizme karşı Anadolu Müslümanlarını İslam düşmanı yahudi Lenin desteklemiş. Para ve silah yardımı yapmış. Pekala aynı LENİN Sovyetlerde milyonlarca müslümanı işkence ve zulümle, müslüman ve Türk olduğu için niçin katletti. Bunu niçin Atatürk görmedi duymadı. Konu çok derin çok vahim. Ben konuya kısaca değineceğim. Bu arada yeri gelmişken emperyalizme iki cümle ile değinmek istiyorum. Emperyalizm ve emperyalizme karşı savaş yahudi olmayanların beynine kazınmış en büyük pranga, beyinlerine ve duygularına takılan en büyük boyunduruk aracıdır. Türkiye’de Amerikan emperyalizmine karşı savaşanların hemen hepside iliklerine kadar ABD nin köpeği ve ajanıdırlar.
  Mustafa kemal Türkiye’de yaşayan beş milyon gizli kabalacı yahudinin ve bir milyon sebatayist yahudinin ruhani lideri hatta tanrısıdır.
  Siyasiler, askeriler, sanatçılar, bankerler, tüccarlar, yazarlar, çizerler hepside kripto nüfusun kurmaylarıdırlar. İçlerinde dönenler sayesinde Müslümanlar nefes alıyorlar. Öne çıkan Müslümanlar ise kullanılmaya müsait, vitrin de korunan mankurtlardır. 2005 yılında RECEP TAYYİP ERDOĞAN bu teamülü yıktı. Yüz yılda ilk kez güdümsüz müslüman iradesini lebriz etti.
  Atatürkün meclis üyesi milletvekilleri Yahudi idiler. Birinci mecliste Sakarya kırımı için kullanılan bazı Müslüman üyeler ikinci mecliste azledildi. Meclis tamamen kripto Yahudi ve masonların elinde geçti. Müslümanlar, bu durumu bilseler de müdahale şansları yoktu. Çünkü Ankara, İngiliz tapınakçılarınca işgal edilmişti. Mustafa Kemal ve mason arkadaşlarının güvencesi mason İngiliz komutanlar ve birlikleri idi. ikinci ve önemli güvenceleri ege bölgesinde konuşlanmış İngiliz ve yunanlılarla iç içe Çerkez etem ve Kuşcubaşının komuta ettiği soykırım çeteleri idi. Ankara ve Samsun’da ki İngiliz işgali mason Lord KİNGROSS “genç cumhuriyetin doğuşu ve ATATÜRK” adlı kitabında anlatır. Son zamanlarda Taha Akyol gibi derin adamları, bu ikiyüzlülüğü örtbas etmek ve meşrulaştırmak için proğramlar yaptı.
  Atatürkün kurduğu hükümetlerin bakanları Yahudi ve mason tarikatı üyesidirler. İsimleri ve şecereleri tarafımda saklıdır. Bakanlarından sadece sıradan biri hakkında bilgi vereceğim.
  İSMAİL SEFA ÖZLER; İsmail Sefa Özler 1918 ile 1919 arasındaki fetret döneminde, Müslüman hakimler tarafından soykırım suçundan idama mahkum edildi. Bir ara saklandı. Cumhuriyet kurulunca Mustafa kemal Atatürkün milli eğitim bakanı oldu. (diğer kırımcılar malta adasında dinlenme ve koruma altına alınmıştı) İsmail Sefa Özler Adananın Abdioğlu köyünde Ermenilerden kalan kırk bin dönüm araziyi üzerine tapuladı. İsmail Sefa Özler cumhuriyeti kuran mason Yahudiler ve gizli nüfusun en yumuşak en pozitif en asil en aziz üyelerinden biridir. Diğerlerini tahmin edebilirsiniz. Adana’da Türkleri ve Ermenileri nasıl imha ettikleri canlı şahitler ve araştırmacılarca malumumuzdur. Hamile kadınların karnını canlı canlı kesip çocuğun cinsiyeti üzerine kumar oynayanların çocukları şimdi sokaklara dökülüp hayvan hakları, ağaç hakları, eşcinsel hakları, demokrasi diye yırtınıyorlar. Bu İsmail Sefa Özler Alman balerin yahudi VERONİCA nın kızı AYŞE ARMANIN büyük dedesi olur. Ayşe Arman ŞAMDAN adlı yahudi dergisine çıplak pozlar veren kadın. Şamdan dergisi için Engin Ardıç “Kerhane kataloğu” diyor.
  ATATÜRKÜN BAŞBAKANLARI yahudi idi. Artı Yahudi tarikat üyesi masondular. (bak Emre Avşar cumhuriyeti kuran masonlar) Rauf Orbay, İsmet İnönü, Celal Bayar, Hasan Saka, Şükrü kaya Yahudi. Daha sonra başbakan olup Müslümanları açlık kıtlık la terbiye eden başbakan Refik Saydam, Şemsettin Günaltay, Suat Hayri Ürgüplü, Süleyman Demirel mason Yahudidirler.
  Atatürkçü vesayetten gelen, Müslüman ırka işkence uygulayan, darbeler indiren generaller; general Madanoğlu, (atmış ihtilalinin lideri) general Memduh Tağmaç, (1972 darbesinin lideri) general Kenan Evren (1980 ihtilalinin lideri) general Turgut Sunalp (Türk kanına uygulanan işkencenin duayeni) general İlker Başbuğ (……..) general İsmail hakkı Karadayı general Çevik bir (28 şubat darbesinin liderleri) general Doğan Güreş (1973 darbesinin lideri) ve tüm arkadaşları Yahudidir.
  Atatürkçü vesayetten gelip Müslüman kanına soykırım ve işkence uygulayan, bunun için emniyet müdürlüklerinin bodrum katında aletli işkence haneler kuran darbeci başbakanlar, Sami Süleyman Demirel Gündoğdu, başbakan Nihat erim, başbakan Naim Talu, başbakan Bülent Ulusu, başbakan Pempe Tansu Çiller başbakan Ahmet Mesut Yılmaz saf kan yahudi ve putperest kabalistlerdir. 1909 dan bu yanan Yahudi olmayan başbakan Özal Erbakan, Erdoğan, Abdullah Gül ve Davutoğlu gelmiştir. Özalın da karısı koyu ve organize bir yahudidir. Bu makalelerde her parağraf üzerine ciltler dolusu kitap yazılacak saklı ve gizli bilgiler içermektedir.
  MUHALİFLERİ. Atatürkün muhalefet edenler Yahudi arkadaşları tarafından infaz edildi. Birkaç örnek:
  DELİ HALİT PAŞA; silahlarını ve askerini Fransız ve İngiliz tapınakçılara teslim etmedi. Bedelini hayatı ile ödedi. Atatürkün Yahudi arkadaşları tarafından Ankara’da TBMM Mecliste arkadan bıçaklanarak öldürüldü.
  Ali ŞÜKRÜ halifeliğin kaldırılmasının Müslümanlar için bir yıkım olduğunu söyledi. Atatürkün muhafız alayı komutanı soykırımcı Feridunoğlu Osman Ağa alias (Topal Osman Ağa) ve sekiz adamı tarafından evinde iple boğularak öldürüldü.
  ALİ KEMAL BEY Çankrılı. İstanbul üniversitesinde uzun süre hocalık yaptı. 31 mart kırımında kurtulmuştu. İttihat terakkinin katliamalarına karşı durdu.
  Ankara hükümeti, İstanbul polisinden Ali Kemal'in tutuklanıp yargılanmak üzere Ankara'ya gönderilmesini istedi[6]. 4 Kasım 1922 günü, Teşkilat-ı Mahsusa mensubu birkaç kişi Ali Kemal'i Tokatlıyan Oteli'nde gittiği berber dükkânından kaçırarak İstiklal Mahkemesi'ne çıkarılmak üzere Ankara'ya götüreceklerini bildirdiler. Gerçekte ise Ali Kemal, İzmit'te bölge kumandanı Sakallı Nurettin Paşa'ya teslim edildi. Nurettin Paşa ile görüştükten sonra dışarı çıkarken kumandanlık karargahı önünde bekleyen yahudi ………. tarafından linç edildi (6 Kasım 1922). Kafası çekiçlerle ve taşlarla kırılarak öldürüldü. Çıplak vücudu ayaklarına ip bağlanarak sokaklarda dolaştırıldı[1]. Cesedi, Lozan Konferansı'na giderken trenle İzmit'ten geçecek olan İsmet Paşa görsün diye istasyonda bir sehpaya asıldı. Lozan'a gitmekte olan İsmet İnönü'nün bu durum karşısında sinirlenmesi üzerine Ali Kemal’in ölü bedeni apar topar kaldırıldı. Kemalist yazar Falih Rıfkı atay ali kemalin öldürülme yönteminden Mustafa kemalin rahatsız olduğunu yazar. saten Kemalist tarih yazarları olmasa okullarımızdaki bilimsel tarihi öğrenemiyeceğiz.!!!!!!!!!! Çankırılı Ali kemalin İngiliz eşinden olan torunu jhonson iki binli yıllarda Londra valisi oldu. başbakanlığı gündeme geldi. sakallı Nurettin paşa Mustafa kemalin en yakın dostlarındandır.
  Türkiye’de demokrasi ve seçim sendromu komedisi çok yaşandı. Mesela KARS vilayetini hiç görmemiş Yahudi FUAT KÖPRÜLÜ kars milletvekili oldu. altı dil bilen ama Türkçe bilmiyen AVRAM GALANTİ Niğde’den milletvekili seçildi. Niğde’de hiç aleni Yahudi yokken aleni Yahudi ABREVAMA MARMARA yı Niğdeliler milletvekili seçtiler.!!! Demokrasi adı altında buna benzer garabetler hep yaşandı hala yaşanıyor.
  MUSTAFA KEMALİN SİYASİ VESAYETİ. KEMALİST SİYASİLER.
  1945 de ikinci dünya soykırımı tamamlandıktan sonra Türkiye’nin yönetimi Fransa-İtalya konsorsiyomundan ABD ye devredilir. On beş yıl direk ABD üzerinden yönetilir. Soygun nato, Kore operasyonları gerçekleştirilir. Menderesin yahudi ırkına ve israile muhalefeti, kendilerince ihanetini hayatı ile öder. 1960 Darbesi ABD den yönetildi. 1960 darbesi ile Türkiye’nin sahip ve efendisi nöbet değiştirdi. ABD Türkiye’nin yönetimini İsraile devretti.
  1960dan 2005 e kadar Türkiye İsrailin bir kolonisi ve vilayeti olarak yönetildi. Yönetici değişiklikleri bir tür nöbet değişimidir. 1960 dan sonraki tüm kriz, vurgun, soygun, faiz, enflasyon, develiasyon, işkence ve darbeler israilden yönetildi.
  1980 öncesi İsrail Türkiye’de ki terör ve anarşi operasyonlarının dozunu kaçırınca ABD müdahil olmak zorunda kaldı. 1980 darbesi ABD den yönetildi.
  Direk israilden yönetilen ilk darbe 1963 de yapıldı. Bu darbede herkes kardını aldı. Gece darbe yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Cemal Tural darbe başarısız olursa kaçmak için Esenboğa havaalında bekliyordu. Kışlada tanklar sokak için hazırlanmıştı. Gece sabaha kadar İsrailde ki heyetle Ankara arasında telefon bağlantısı kurulamadı. Hava muhalefeti nedeni ile uçakta kaldırılamadı. İsrailden nihai emir gelmeyince darbe yapılmadı. Akabinde darbe yapılmış gibi binlerce subay, israile karşıtlığı nedeni ile ordudan atıldı. Dokuz yıl sonra on iki Mart 1972 darbe yapıldı. ABD Büyük elçisi ordudan atılacakların listesini israilden ABD ye uçarken Ankara’ya uğrar eliyle teslim eder.
  1980 ne kadar varoşlara yerleşen ırgat ve köle Türkler sağ sol komunist faşist diye kamplara bölünerek sindirildi. Müslümanların kanını içmekle kalmadılar. Aktif ve zeki olanlara işkence hanelerde işkence ettiler. CİA’nın Türkiye masası şefi YAHUDİ RUZİ NAZAR ülkü ocakları kamplarını kurdu. Komunistler için zemin oldukça zengin ve hazırdı. Komunizm milliyetçilikten çok daha fazla aleni kabala ya uyumlu olduğu için kriptoların komunist damgalı Türkleri kullanmaları zor olmadı.
  1980 gelindiğinde içtikleri kana ek olarak adam akıllı bir darbe indirdiler. Darbeyi yapan Ahmet Kenan evren ve arkadaşlarının hepside kabalist yahudi idiler.
  Müslümanlara karşı darbe soygun ve zulüm süreklidir. Her beş veya on seneye bir yahudi kanını tazeleme, Müslüman Türk, Kürt kanını sindirmek ve imha için topyekun darbeler indirildi.
  1980 darbesinden sonra en belirgin darbe 1993 de indirildi. Katmerli yahudi mason Sami Süleyman Demirelin godoşluğu öncülüğünde Selanik yahudisi CİA ajanı Pembe Tansu Çiller tarafından darbe indirildi.
  Türkiye’de başbakan olan her yahudi önce israile vefa borcu bir soygun yapmak Müslüman ırgatları kulların cebini hortumlamak zorundadır. Çiller denen karı beş haziran kararları ile önce garibanların parasının yarısını hortumladı. Daha sonra İsraile giderek efendilerinin parlamentosunda şu konuşmayı yaptı. “tanrının size vaat ettiği topraklara kavuşmanız için dua ediyorum” der. Vaat edilmiş topraklarda güney doğu ve Çukurova da var.
  İsrail kuruldu kurulalı Çukurova’nın gelirleri israile akar. Her üç ayda bir Çukurova’nın iş adamları çiftlik sahipleri toplanır haham AMADO ayin yapar ve hasılat toplanır.
  1993 den sonra PKK terörü ve Çiller-İbrani yahudisi Ahmet Mesut Yılmaz arasındaki didişme israilin soygun ve vurgunlarını perdeler.
  Yıl 1998 28 şubat darbesi yapılır. Darbeden bir gün önce genel kurmay başkanı İsraildedir.
  2005 ikinci darbe ve suikast tarihidir. çok sayıda darbe teşebbüs vuku bulur. Genel kurmay başkanı Musevi Hilmi özkök MİT müsteşarı Musevi Şenkal Atasagun ve Müslüman Recep Tayyip Erdoğan üçlüsü yüz yıllık darbeler ve kırımlar teamülünü kırar. Ve Türkiye’yi dışarıya hortumlayan para boru hatlarını kısmen kapatırlar. Neocan azılı Yahudiler masonlar paralel maskesi ile gizlendikleri mekanlardan tasfiye olurlar. Diğer cemaat ve tarikatlarda kök salmış durumdalar. Türkiye, soykırım ve terörü hak kabul eden neocan masonlardan kurtulmak isteyenlere model olmaya başlar. Bu modelin başını ARJANTİN çekmektedir. Arjantin Türkiye’ye benzeyen bu özelliği ile son senelerin dünyada en çok gelişen ülke oldu. Türkiye’de neocanların tasfiyesi ile yetmiş sente muhtaç ülke olmaktan kurtuldu. Süper güç olma yoluna girdi.
  Bu makale oldukça kısa bir özettir. anlattıklarım Atatürkün hatırası ve mirasıdır. Atatürkü koruma yasasındaki miras ve hatıratında nereye konulması gerektiğine siz karar verin.
  3 0
 1. Yeni Konu Ekleme

  Bu alana yazacağınız yazı sizin konu başlığınız olacaktır. Eğer konunuz var ise listelenecek, eğer konunuz yok ise yeni konu ekleme sayfasına yönlendirileceksiniz. Konu başlığınızı yazdıktan sonra ileri butonuna yada enter butonuna basınız.

 2. Arama Butonu

  Arama butonuna basarak sayfaya yönlendirileceksiniz.