• MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN YAKIN DOSTLARI VE DAVA ARKADAŞLARI BÖLÜM 4

  MUSTAFA KEMALİN YAKIN DOSTLARI VE DAVA ARKADAŞLARI VE HAYRANLARI ÇOK GENİŞ BİR YELPAZEYİ OLUŞTURUR. İSRAİLİN İLK CUMHURBAŞKANI BEN GURİON ATATÜRK HAYRANIDIR. OSMANLI VATANDAŞIDIR. ALMAN YAHUDİLERİN TANRISI ADOLF HİTLER ATATÜRK HAYRANIDIR. HATTA ATATÜRKÜN ALMAN OLDUĞUNU SÖYLİYECEK KADAR SEVGİ VE MUHABBET DOLUDUR. !
  Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti kuran mason ve haham arkadaşları yahudidir.
  Mustafa kemalin üyesi olduğu, Osmanlı devletini yıkan İttihat terakki örgüt üyeleri yahudidir
  Atatürk’ün arkadaşlarının sürekli irtibat, dayanışma içinde oldukları, düşman görüntüsü verip gizlice ve sürekli lojistik destek aldıkları Almanya İngiltere Fransa İtalya tapınakçı mason Yahudi devletleridir
  Türkiye cumhuriyetinin kuruluşunda Anadolu’yu işgal edip Atatürke ve Yahudi mason arkadaşlarına lojistik destek sağlayan, kölelik sürecine savaş ve kurtuluş süsü veren devletler Yunanistan, ABD, Fransa, İngiltere, Rusya, İtalya tapınakçı Yahudi devletleridirler.
  Kurtuluş savaşı adı altında Türklerin pagan satanist kabalist imanın boyunduruğu altına girmesini sağlamak için Rusya’dan subay ve para getiren kadrolar Mustafa kemalin dindaşları ve kandaşlarıdır.
  ATATÜRKÜN DAVA ARKADAŞLARI
  DR. NAZIM; Selanikli yahudi mason. Birinci Dünya savaşı denilen soykırım operasyonunda Mustafa kemal ve arkadaşlarını yöneten beyindir. Bir milyon Ermeniyi planlayarak öldürdüğünü söyledi. Ağzının gevşekliğini hayatı ile ödedi. Atatürke suikast senaryosuna kaydı yapıldı, idam edildi. Cumhuriyet döneminde bir ara Fenerbahçe kulüp başkanlığı yaptı. Osmanlı döneminde vatana ihanetten idama mahkum oldu. Tanınmamak için uzun süre Selanik’te imam kıyafeti ile dolaştı. Saklandı. İzmir’de Osmanlıyı çökertme planlarını tütün tüccarı kisvesinde yürüttü. İzmir’de Evliyazadelerin kızı ile evlendi. Mustafa kemalin en yakın dostu Yahudi haham dış işleri bakanı Tevfik Rüştü Arasın bacanağı olur.
  SANDANSKY; 1909 31 mart günü Selanik’ten İstanbul’a, hareket ordusu adı altında, balkanlarda eğitilen soykırım çeteleri geldi. Yahudi subaylar bu katil sürülerinin başına geçince ordu görüntüsü verdiler.
  Yahudi soykırım çeteleri İstanbul’a gelmeden çok önce İstanbul yönetimi kabalacı Yahudilerin eline geçmişti.
  İstanbul’da ordu komutanı Abbas Hilmi Paşa ve Sait Halim paşa yahudi idiler. Bu kırım çetelerini seyrettiler.
  Yahudiler İstanbul’da Müslüman ulema ve elit kesimi listesini yaptılar. Savunmasız insanları ayaklanma var diye toplayıp hunharca ve kalleşçe idam ettiler, kurşuna dizdiler. Devletin tüm hazinelerini yağmaladılar. Yıldız sarayının bahçesindeki havuzun altındaki devletin altın stoklarını yağmaladılar. Bir kısmını sahipleri Avrupa devletlerine kaçırdılar.
  Ne iğrenç ve ne büyük kalleşliktir ki Müslüman çocuklarına kahraman ordu diye ezberletilen hareket ordusu, içinde soykırımcı katiller sürüsü Bulgar Yunan Romen Sırp milliyetçisi yahudileri de barındırıyordu. Bu birliklerin komutanı yahudi SANDANSKY idi. Sandansky Mustafa kemal ile omuz omuza İstanbul’a girdiler. Her biri bir başka milletin milliyetçisi idi. Amaçları aynıydı; yahudi olmayan Goyimleri imha etmek öldürmek. Her çete milliyetçisi olduğu millete soykırım düzenlemekle görevliydi. Ama sürekli bağlantı ve dayanışma içinde idiler. Balkan soykırımında Türk sivilleri katleden Bulgar, Sırp, Romen, Yunan maskeli yahudi kırım çeteleri hareket ordusunda birleşmişlerdi
  SANDAN+SKİ yahudi ismi. SANDAN kabalada bir tanrı ikon ismidir. Efsanesi Tarsus ve Çukurova’da geçer.
  SUPHİ PAŞA; Suphi paşa Adanalı toprak ağası mülk ve servet sahibi. Suphi paşa balkan savaşı denilen Türk soykırımı senaryosunda Türk kuvvetlerine komuta eder. Mustafa kemal Suphi paşanın altında komutandır. Suphi paşa Osmanlı eratını sevk ve idare de SANDANSKY nin katillerine yem yapar. Mustafa kemal Suphi paşaya hayret ve dehşetle yanlış yaptığını söyler. Yani komutanlık bilgisine ters gelen uygulama yapar. Müslüman eratı kırdırmasına hayret eder. Suphi paşa “sen bilmezsin zamanla öğrenirsin” der. Aynı Suphi paşa kurtuluş savaşı denilen senaryoda Egede bölgesinde Türk erkelerini toplar halife ordusunu kurar ve Mustafa kemalin kuvayı milliye güçlerine saldırtır. Mustafa kemal Suphi paşaya hayretler içinde sorar “sen modern bir adamsın, bizdensin niçin gerici halife ordusu kurdun bize karşı savaşıyorsun” sorar. Supi paşanın cevabı açık ve nettir. “SANA YENİLMEK İÇİN” bu Suphi paşa cumhuriyetin medarı iftiharı yahudi Kemalist BEDRİ BAYKAM ın dedesi olur. Bedri Baykam’ın yahudi kimlik belgeleri tarafımda saklıdır.
  TALAT PAŞA; Atatürkün ve yakın arkadaşlarının bağlı olduğu Varitas ve Rizorti mabetlerinin Üstadı azamlarındandır. 33. derece mason yahudidir. Edirme Alliance İsrail okulunda bir ara hocalık yaptı. Posta memuru iken bir anda paşa oldu. Talat paşa, 1909 31 mart Osmanlı Müslüman aydınlarının katli ve devletin Yahudilerce ele geçirilmesinden sonra İstanbul’da İngiliz elçiliğine bir heyetle övünç ve takdir almak için ziyarete gider. Talat paşa elçinin huzuruna çıkınca elçinin suratı asıktır. Talat’a fırçayı atar. “Hani halifeliği kaldıracaktınız der. Talat mahcup ve ezik bir eda ile böyle bir şey çok zor erken efendim onun da zamanı gelecek” der.
  Mustafa kemalin dostu kabalist devletler ve Türkiye’ye egemenlik dönemleri.
  1909 dan sonra Türkiye yönetiminde lider bir devlet olmuştur. diğer tapınakçı devletler bu devletin insiyatifini düşünerek mudahale ve dayanışma içine girmişlerdir.
  1909-1013 İngiltere’ye bağlı yönetildi. Tüm darbeler suikastlar İngiltere merkezli yönetildi. Yıl 1913 Osmanlı mason devleti Almanya’ya teslim edilir 1913-1918 arasında Almanya konrol ve yönetiminde beş milyon Osmanlı kalleşçe ve alçakça katledildi.
  1918- 1926 İngiltere’ye bağlı yönetildi.
  1926-1945 Fransaya-italya konsorsiyumuna bağlı yönetildi. Şeyhleri İtalya’da. Borca mişon. Mabetleri Fransa’da ve Fransız ritine göre yönetildi. 1945 de nöbeti ABD aldı. 1960 darbesi ve Menderesin idamı ile ABD dönemi bitti. ABD yönetimi İSRAİL devretti.
  1960-2005 arası Türkiye İSRAİL den yönetildi. 2005-2016 İsrail ve ABD ve dışa bağımlılığı savunan neocan masonlar özellikle paralel yapı kapsamında tasfiye edildi. Ülke ılımlı masonlarla Erdoğan Müslüman ekolünün ortaklığına geçti. Sistem, para, toprak, yasalar, mason mabetlerine çalışırken Müslümanlar adına rahatlatıcı yatırım ve çalışmalar ERDOĞAN ve ekibince Müslüman için çalıştı. Müslümanlar yüz yıl sonra kısmen rahat nefes almaya başladılar.
  Atatürk’ün yahudi nüfusuna sağladığı vesayet 2005 de kısmen son buldu.
  GENERAL BRONSART SHELLENDORF Mustafa kemalin yahudi genel kurmay başkanı. Osmanlı devleti gerçekte mason yahudi devleti genel kurmay başkanlığı yaptı. Soykırım için yönetilen Müslüman ve Hıritiyanların iradesi gasp edilmiş eli kolu bağlanmıştı.
  MAREŞAL OTTO LİMAN VON SANDERS. Mustafa kemalin Çanakkale de komutanı,
  MUSTAFA İSMET İNÖNÜ; İzmir’in Tilkilik yahudi semtindeki Soroz yahudi mahallesinde doğdu. Cumhuriyet kurulunca SOROZ mahallesinin adı İnönü oldu. Semtin ve beş yahudi mahallesinin ahalisi bir günde Türk milliyetçisi, Atatürk milliyetçisi, Türkçü yer yerde İslamcı oldular. Ama asla özde Müslüman ve Türk olmadılar. İnönü ve oğlu da Sohtorik yahudi ailesinden evlendiler. Mustafa kemalin en sadık dostlarındandır. Dünya masonluğunun en güvenilir adamlarındandır. On üç kez başbakan oldu. Ömür boyu bakan cumhurbaşkanı idi
  ÇERKEZ ETEM; Yahudi soykırım çete lideri. Mustafa kemal Yozgat Müslüman isyanını bastıramayınca Çerkez Etem’den yardım istedi. Çerkez Etem yunanlı dostlarının yanından gelerek Yozgat isyanını, binlerce sivil Müslümanı katlederek bastırdı.
  Çerkez Etem Yunan saflarında, Venizelosun emrinde şehir merkezlerinde oturan Türkleri katletti. Bir kısmını dağlara sürdü. Yunanlılar yanlarında sivil Türkleri öldüren Kuvayı milliyecilere GAVUR TÜRK adını verdiler. Hem yunanlı yahudi subayların hem de Ankara’da ki yahudi kuvayı milliyecilerin hizmetinde çalıştı. Mustafa kemalin yahudi kırımcıdan oluşan Bolşevik ve Komunist büyük taarruz ordusu İzmir’e girince Çerkez Etem ve binlerce adamı Yunanistana geçti. Bir süre Yunanistanda yaşadı. Adamlarının önemli bir kısmı Yunanistan’da iş ve mekan sahibi oldular. Çerkez Etem kutsal yahudi şehri MAAN a yerleşti. Maan’ın diğer bir ismi PETRA ANTİK şehridir. MAAN üç bin yıl önce Mısırdan sürülen pagan Yahudilerin göç ettiği mekandır. Kabalist yahudilerce kutsaldır. Sürgün yiyen Yahudiler bir süre bu şehre gelirler. Ayinler düzenlerler. Çerkez Etem ve bir çok arkadaşı buraya yerleştiler. Son olarak İsrail mossad ajanı yahudi CEM UZAN mossad adına bankaları hortumlayıp vurgun ve soygunu gün yüzüne çıkınca kardeşi kendisi ve babası Ürdün deki MAAN şehrine hicret ettiler. Maan şehri Ürdün İsrail sınırındadır. Ürdün ABD ve İsrail’in bir kolonisi ve vilayetidir. Mason Yahudiler hakimdir.
  Çerkez reşit ve Çerkez Tevfik Çerkez Etem’in kardeşleridir. Galatalı dini lider Papa Eftim’in Yozgat’ta kapı komşusudurlar. Çerkez reşit ve Çerkez Etem Ankara’da milletvekili iken kardeşleri Etem’in saflarına katılarak Türk ırkının kısmen imha ve sürgün operasyonunda aktif olmuşlardır.
  KUŞCUBAŞI EŞREF; Bu adam Çerkez Etem’in kopyasıdır. Yunan saflarına geçti. Yunalı subaylarla boy boy fotoğrafları var. Uzun süre İzmir’de yunanlı subaylarla düzüşerek hazırlık yaptı. Adının önüne Çerkez lakabı takılmış yahudi çetelere komuta etti. Sürgün yedi. Sürgün doğaldı. Egede sivil Türk kadın ve çocuklarını kalleşçe katleden evlerine kapayıp yakan bu adamın bir süre dışarıda tutulması doğaldı. Bir süre sonra Atatürk’ün izni ile Türkiye’ye döndü. Son zamanlarda Müslüman mankurtlar bu adamı kahraman ilan edip hakkında destansı makaleler yazdılar.
  PAPA EFTİM; Türkiye’de ki Galatalı Yahudilerin dini lideri. Mustafa kemal bu adama övgüler yağdırdı. “bir ordu kadar güçlü adam” dedi. Bu söz mezarına kazındı. Galatalı tüm Yahudiler iş adamı, çiflik, banka, tapu sahibi, diplomat subay oldular. Bugün kripto yahudi dediğimiz Kemalist, kabalist gizli yahudi nüfusun omurgasını oluşturdular.
  HAHAM HAİM NAUM: Türkiye baş hahamı. Kabalist yahudi. Atatürk’ün sevgili dostu. Lozan’da Türkiye’yi temsil etti. Türkiye’nin statüsünü belirleyen adamdır. Lozan’da İngiliz yahudisi Lord Gürzon’la gizli 22 maddeyi imzalayan adamdır. Anlaşmanın metni günümüzde önemli oranda ortaya çıktı. En önemli maddeleri halifeliğin kaldırılması, cemaatleşmenin yasaklanması, Osmanlıyı ayakta tutan kurumların imhası, Müslümanların köleleşmesi, imamların idam edilmesidir. Haim naumun oğlu JACK NAUM bir ara koç holdingin ortağı idi. daha sonra Ceo su oldu. hikaye uzun. Haham Naum Lozan’da heyete “siz sınırları belirleyin ben Türklerin din ve geleneğini nasıl imha edeceğimiz konusunda taslağı hazırlarım” diyen adam. Ve her şey istediği gibi oldu. Lozan başarısından dolayı dünya Yahudiliği haham Haim Naum’u MISIR baş hahamlığına atadı. Orda öldü.
  CLEVENSON ; ingiltere’nin Erzurum konsolosu. Mustafa kemali Erzurum ve Sivas’ta en fazla destekleyen adam.
  MOİZ KOHEN: Atatürk’ün doktirin hocası. Selanik Serez ilçesi haham okulu mezunu. 1907 Berlin siyon kongresine Osmanlı devletini temsil eden heyetin başında idi. burada Türklerin Anadolu’da topyekun imhası, yerine bir yahudi devletinin kurulması projesini kabul edilmesinde katkıları oldu. Her haham mektepli gibi kafadan prof oldu. Türklük ve Türk milliyetçiliği ve turan konusunda sürekli kitap ve makaleler yazdı. İttihat terakkinin daha sonra CHP yahudi partilerinin beyni oldu. KEMALİZM adlı doktirin kitabını yazdı. Emekli olunca Fransa’nın NİCE kentinde villada yaşadı. Ölünce Nice yahudi mezarlığına gömüldü.
  TEVFİK RÜŞTÜ ARAS; Atatürk’ün dış işleri bakanı. 17 yıl dış işleri bakanlığı yaptı. Rodos alliance İsrail okulu mezunu. Anadolu’da soykırım yapan çetelerin ailelerini mubadele ile Türkiye’ye getirdi.
  MAHMUT CELAL BAYAR; Atatürk’ün en büyük idolü. Her sorunda ona baş vurdu. Her dönemin bakan başbakan ve cumhurbaşkanıdır. İttihat terakkinin genel sekreteridir. Edirne alliance universal İsrail mezunu. Burası kabalist haham okuludur. Üniversite mezunu olmamasına rağmen kaliteli mason olması nedeni ile sürekli başbakan bakan ve cumhurbaşkanı oldu. Ekonomi bakanı iken Türkiye topraklarını özellikle mubadele ile gelen yahudilerin üzerine tapulayan adam. BAYER ve BAYAR Yahudilerde kutsal isimdir.
  ALİACE OSMAN (Topal Osman) Atatürk’ün muhafız alayı komutanı. Yahudi. Yüz binlerce savunmasız sivil insanı çetesi ile katleden adam. Son uygulaması ALİ ŞÜKRÜye davet verip pusuya düşürdü. Sekiz adamı ile boğarak öldürdü. Ali şükrünün öldürülmesine isyan eden bazı zabitlerin öfkesini dindirmek için topal Osman öldürüldü. Gömüldü. Zabitlerin öfkesini dindirmek için üç gün sonra mezarından çıkarılıp asıldı. Çürüyen ceset kafası kopar diye ayaklarından asıldı.
  VENİZELOS; Yahudi ve masondur. Anadolu’da Türklerin dağlara sürülmesi şehirleri terk etmesi Rumları egede toprakları terk edip Yunanistana tehciri operasyonunda Mustafa kemalin Yahudi mason arkadaşlarına yardım ve yataklık yapan yunanlı başbakandır. Anadolu ve Yunanistan’ın Yahudilerin üzerine tapulanmasından sonra yunanlı BaşbakanVenizelos Ankaralı Kemalistlerle kuzu sarması oldu. Beraber balolar tangolar hiç eksik olmadı. Son olarak İzmir CHP milletvekili canan arıtmanın doktor kocası yunan Türk mason tapınakçı baronları Rodos’ta toplayarak ortak ayini yönetti.
  Türklere kahramanlık hikayeleri ezberletirken, hatta yunanlılar her sene denize dökerken, Yunanistan ve Türkiye’nin egemen gizli yahudi ırkı baronları ve nüfusu bir araya gelir düzüşürler.
  BALTACI; sebatayist yahudidir. Kurtuluş savaşı senaryosunda Yunanistan dış işleri bakanıdır.
  HACI ANESTİ sebatayist yahudidir. Kurtuluş savaşı kurgu ve komplosunda Yunanistan genelkurmay başkanıdır. Anadolu’nun Yahudilerin eline geçmesi ve Rumların tehcirinde Mustafa Kemale en büyük desteği veren adam.
  PROFESÖR SHWAHTZEHR; Mustafa kemalin en yakın yardımcısı ve dostlarındandır. Alman yahudisi kabalist. Yıl 1933 Almanya planlanan dünya soykırım operasyonunun karargahı olmaya hazırlanmaktadır. Doğu Avrupa’da dağınık halde yaşayan Hazar Türk Musevilerinin imhası ve yahudi ırkının arileşmesi operasyonunun hazırlığı yapılır. Bu hazırlık yapılırken Almanya Türkiye’ye beyin soykırımında çalışacak hahamlarını gönderir. Türkiye’ye gelen hahamların hepsine profesör damgası vurulur. Türkiye’de bilim ve teknoloji değil kabalanın egemenliği üzerinde çalışırlar. Mustafa kemalin ve arkadaşlarının on yıl kapalı tuttukları üniversiteleri shwatzehr ve ekibi açar. Sözde bilim çalışmalarına başlarlar. Resim ve sanat dersinde anadan üryan soydukları öğrencinin heykel ve resmini yaparlar. Bu uygulama atmışlı yılların sonuna kadar devam eder. Kalabalık alman yahudi heyetin lideri SHWAHTZER Atatürk’ün huzuruna kabul edilir ve dost olurlar. Türklerin beynini iğdiş edecek eğitim modelinin taslağı hazırlanır ve uygulamaya koyulur. Uygulamanın en büyük takipçisi Alliance ünversal İSRAİL mektebi mezunu milli eğitim bakanı Reşit Galip tir.
  MAZHAR EYMÜR; Atatürk’ün MAH (MİT) müsteşarı, dersim kırımını yöneten adam yahudidir. ( Mehmet Eymürün babası) 2005 yılına kadar HAKAN FİDANA kadar gelen tüm MİT müsteşarları yahudi asıllıdır, Kemalist ve kabalisttirler. Son MİT müsteşarı Şenkal Atasagun müslüman iradesinin seçimlere tam yansımasından güç alarak Müslümanlara destek vermiştir. Bu desteğin duayeni ve kahramanı genel kurmay başkanı HİLMİ ÖZKÖK paşadır.
  YUNUS NADİ. (NAZİ) Yahudi kökenlidir. Sürekli Atatürk’ün yanında oldu. Cumhuriyet gazetesinin kurucusudur. Hitler hayranı olduğu için arkadaşları bu adama Yunus Nadi yerine Yunus Nazi derlermiş. Ne komik ve iğrençtir ki Yunus Nazi’nin varisleri Kemalist cumhuriyetçiler atmışlı yıllarda faşizme düşman kesildiler. Komünizmi savundular, ama kurucuları ve babaları Yunus Nadi, Hitler ve faşizm hayranı idi. Gerçekte faşizmde komünizmde aynı kutsal kitap kabalanın yorumudur. Ve özde aynıdır. Ayrı gösterilmesinin amacı yahudi olmayan goyimleri kamplara bölerek bir birlerini boğazlamaları ve Yahudilere yer açmalarıdır.
  prof. AVRAM GALANTİ; Yahudi tarihini yazan adam. Atatürkü tanrılaştırdı, methiyeler üretti. İstanbul üniversitesine prof yapıldı. Niğde milletvekili yaptılar. Altı dil biliyor. Türkçeyi öğrenemedi.
  TANMAN ailesi; Atatürk’ün Selanik’te kuş kovaladığı çiftliğin sahibi TANMAN ailesi Söke’de kırk bin dönüm arazi üzerlerine tapulandı.
  Atatürk’ün Büyük Taarruz kurgusunda çadırındaki Amerikalı ajan gazeteci orospu Evelyn Anderson Barrett Yahudidir.
  Atatürk İzmir’e girdiğinde evinde konakladığı baron Alatiniler Yahudi idi.
  Atatürk Ankara’ya geldiğinde konakladığı mekanlar Yahudi konakları oldu. Ankara’da yoğun Yahudi nüfusu ve sinegogları hep gizli kaldı. Ankara’da hala yüksek duvarlarla çevrili görkemli bir yahudi mezarlığı var. Mubadele ile Balkanlardan gelen özellikle eşkanaz yahudileri ile Ankara tipik bir Yahudi malikanesi durumuna gelmiştir. Türkler malikanenin müştemilat işçileri ve kullarıdır.
  Reşat Fuat Baraner; Atatürk’ün teyzesinin oğlu olduğu iddia edildi. Yahudi bayan Suat Dervişin beşinci kocasıdır. Komünist partisi üyesidir. Komünizm, kabalanın bir versiyonu olarak haham KESİLE MORTDAHAY (Karl Marks) tarafından yorumlandı ve kullanıldı.
  HALİT ZİYA UŞAKLIGİL; Halit ziya’nın babası, Latife hanımın babası İzmir belediye başkanı Muammer beyin amca çocuğudur. Uşakizadeler İzmir’e uşaktan gelmişler. Sebatay tarikatına mensupturlar. Yani dışarıda isimleri cisimleri Müslüman evde dindar Yahudidirler. Halit Ziya İzmir Fransız mektebinde haham yetiştirilen bölümünde eğitim görür. Tapınakçı kabalist eğitimi alır. Cumhuriyet döneminde Ailenin önemli bir kısmı İsviçre’nin Bern şehrine yerleşir. Türkiye’de yaşayan altı milyon kripto yahudinin Türkiye’de olduğundan çok, gelişmiş Avrupa ülkelerinde veya ABD’de de villaları malikaneleri vardır. Türkiye’yi para deposu ahır ve çiflik olarak kabul ederler.
  Halit ziya Uşaklıgil romancı olur. Romanlarını tapınakçı kültürün yansımasıdır. Çok eşli kadınlar ve enses ilişkiler tapınakçı kabalist kültürde bir zenginliktir. Halit ziya AŞKI MEMNU adlı romanında bu kültürü yansıtır.
  HALİL VEDAT UŞAKLIGİL; VEDAT diye tanınır. Halit ziyanın oğludur. Mustafa kemal sanat ve sanatçı aşığı olduğu için sanatçıları koruyup kolladığı için Halit Ziya Uşaklıgil ve ailesini koruma altına alır. Uşaklıgil ailesini Çankaya köşkünün müştemilatına yerleştirir.
  VEDAT müzik dehasıdır. Piyano çalar. Bestecidir. Köşkte ve Ankara’nın en seçkin balolarında aranan müzik dehasıdır. Hatta Vedat’ın köşkte bir ara katiplik yaptığı söylenir.
  Vedat, Mustafa kemalin takdirini kazanır ve başarı basamaklarını tırmanmaya başlar.
  Vedat döneminin en ünlü eşcinsellerinden biridir. Çankaya köşkünün bahçesinde bir ağacın altında aşk yaşar. Bu aşkı kiminle yaşadığının bilgi, belge, tutanak veya görüntüsü yoktur. Köşkün berberi aşçısı ile mi yoksa köşke ziyarete gelen seçkin zatlar ağır toplardan biri ile mi yaşar bilinmez. Ama bu aşk Vedat’ın hatırasında önemli bir yer alır. Vedat bu tarihi aşkın anısına “O AĞACIN ALTINI ŞİMDİ ANIYORMUSUN” ünlü şarkıyı besteler. Çankaya sadece siyasi bir köşk olduğu kadar sanat eserlerinin ve dehalarının yetiştiği yer olarak tarihe geçer. Bu sanatın doğuşunu da Kemalist tarihçilerinden öğreniyoruz.
  Yüz yüzeli yıldır Türkler amele, işçi, ırgat, asker, şehit, gazi, koğuş ağası oldukları için sanat ve sanat güneşleri hep yahudi ırkından türemiştir.
  Yıldızı parlayan Vedat çok kısa zamanda üç dört dili Rumca almanca İngilizce ve Frasızcayı anadili gibi öğrenip konuşmaya başlar. (bu tarihi bilgi Kemalist tarihçilerden kopyadır). Ömrünü sanata adamış Vedat kısa zamanda bir dil dehası olur. Dil bilen tüm gizli Yahudiler anında diplomattır. Vedat’da diplomat olur. Belçika BRÜKSEL ardından Çekeslovakya PRAGA diplomat olarak atanır. En son 33 yaşında Arnavutluk başkenti TİRAN diplomattı. Diplomat Vedat tiranda intihar eder. Kemalist resmi tarihçiler çok sayıda hap alarak intihar ettiğini, ülkesinin hasretine dayanamayıp intihar ettiğini yazarlar.
  İntiharlar tapınakçı yaşamın ve sırların vazgeçilmez meyvelerindendir. Vedat’ın iki amcası Yusuf ve Tevfik Uşaklıgil ve bir yeğeni de aşk ve sanat güneşi Vedatın hasretine dayanamaz!!! intihar ederler.
  Mustafa kemalin uzun süre sevgilisi nişanlısı üvey babası Ragıp beyin yeğeni FİKRİYE intihar etti. Atatürk’ün yaveri Salih Bozok intihar etti. Müzik dehası Vedat intihar etti, Atatürk’ün manevi kızı ZEHRA AYLİN intihar etti. Zehra güzel bir kızmış. Amasya’da yetimhaneden alınır. Çankaya köşküne transfer edilir. Bir süre sonra Avrupa’da tahsile gönderildi. Avrupa Dönüşü AYLİN tirenden atlayarak İntihar etti. Atladı mı atıldı mı bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa Aylin’inde Fikriye gibi mezarı yok.
  İntiharlar her ne hikmetse dünya tapınakçı liderlerinin yakınlarında yoğun bir şekilde yaşanır. Türkiye’de en önemli intihar sarmalı soykırımcı Yahudi mason Enver paşanın neslinde yaşanır Enver paşanın nesli ardı ardına yaşanan intiharlarla adeta tüketilir. Enver paşa Türklere uygulanan soykırımın zirvesidir. Bu zirvenin çözülüşü faciadır. İntiharlar faciaların önünü almanın en etkin çaresidir. Enver paşanın oğlu İngiltere kraliyet hava yollarında pilot iken kaza ile öldü. Manken kız yeğeni tokatlayan otelinden aşağıya atlayarak intihar eder. Bir yeğeni hanımı ile Avusturalya’da otomobili ile yolunu kaybederek açlıktan öldüler. Kardeşi Nuri Kıllıgil (güdük nuri- NURİ PAŞA.) 1949 da İstanbul Pangaaltında ki baruthanede ki feci patlamada can verdi. Kalp krizi geçirip ölenler cabası!!.
  Atatürk’ün yurt dışında övgüler ve beğeniler yağdıranlar Yahudiler ve Yahudi devletleridir.
  Atatürk’ün Yahudi mason arkadaşları tebası devleti ve egemenliği ele geçirip garanti alına aldıktan, Türkleri sindirdikten sonra İstanbul’u terk eden İngiliz maskeli komutanlar tapınakçı Yahudi idiler.
  HALİL KUT; Enver paşa üst düzey mason ve Yahudi idi. alman yahudileri bu adamı on yıl eğittiler. Enver paşa soykırım ve ölüm makinesidir. Bu özelliği nedeni ile dünya Yahudi devletleri Enver’e tam yetki verdiler. Enver paşa genç yaşta kafadan hile ile paşa yaptılar. Babası, iki kardeşi, amcası, eniştesini diğer ifade ile sülalesini paşa yaptı ve aylığa bağladı. Kendisinden küçük amcası Halil KUT da bunlardan biridir.
  İttihatçı masonlar çok sayıda soykırımcı katile sahte harp okulu çıkışı düzenlediler.
  Kutulamara diye bir senaryo ihdas ettiler. Kutul Amara’da aleni bir kırım yapılır. Ama Hidistan’dan gelen kurbanlıkların sayısı yeterli değildir. Türklerin kendi kendilerini öldürmeleri gerekti ve ırak türk ordusu Hindistan seferine çıkarıldı. Komutan da enverin dangalak amcası Halil Kut oldu.
  Halil Kut Irakta Türk ordusunu alarak Hindistan seferine çıkacak kadar dangalak ve soykırım suçlusudur. Türk askerleri Zağros dağlarında doğaya yenilir telef olurken, İngilizler taş bile atmadan Bağdat’ı teslim aldılar.
  Bu tezgah ve alçaklığın Türkiye’nin Müslüman başbakanı tarafından Kutul Amara zaferi diye dillendirilmesi utanç ve zuldür. (bak sayfa. “ yalanlar ve gerçekler “ ırak soykırımı)
  Halil kut Libya soykırım stajında Mustafa kemalin kurmay başkanlarından idi. heyetin lideri Enver paşa idi. Libya’da Halil Kut ve yine alaylı Kuşcubaşı Eşrefin Mustafa kemale kurmay başkanlık yapması, Mustafa kemali manen incitmişti. Dört yıl süren soykırım operasyonlarında Enver ve ailesi ile Atatürk’ün yıldızları barışmadı.
  Halil kut (kod adı Karşıyaka) cumhuriyet kurulduğunda sürgün edilenlerdendi. Özel izinle Türkiye’ye döndü. Ankara’ya geldi. O günler soykırımcı Yahudilerin hepsi toprak tapulama, şehir merkezlerin parselleme, devletin bastırdığı paradan çuvallayıp depolama derdinde idi. Halil kut denen yahudi Ankara’da barut ruhsatı ve parseli için izin işleri için Mustafa kemalin onayını aldı. Halil kut Ankara’da iş kurma ve zengin olma parsel toplama işleri ile uğraşırken bir süre güzel eşini Mustafa kemale takdim etti. Böylece Libya’nın hesabı ödenmiş oldu. (bak Dr. Rıza nur. Hatıralarım.)
  Mustafa kemal Sofya’da Hatice adında bir Türk kızına aşık olur. Mustafa kemalin Hatice’ye şartı nikahlarını imam değil mason Ali Fethi Okyar kıyacaktır. Nişan hazırlığı son bulur.
  Atatürk’ün Hizmetçileri ve Ankara palas çalışanları yahudi idi.
  ALİ ÇETİNKAYA, KILIÇ ALİ. İstiklal mahkemeleri hakimleri. mason ve Yahudiler. Atatürkün en seçkin ve sevdiği hakimleri. Bu hakimler Türk kanı taşıdığı ve Müslüman olduğu için binlerce insana eziyet zulüm ve işkence ile idam edip katlettiler. Bu katliamı 1930 yılında İstanbul Tokatlıyan otelinde Dünya mason toplantısında alınan kararın uygulamasıdır. Menemen senaryosu ve tezgahı ile on binlerce Müslüman idam edildi...Listeyi uzatmak ciltler dolusu kitap yazmak mümkün.
  3 0
 1. Yeni Konu Ekleme

  Bu alana yazacağınız yazı sizin konu başlığınız olacaktır. Eğer konunuz var ise listelenecek, eğer konunuz yok ise yeni konu ekleme sayfasına yönlendirileceksiniz. Konu başlığınızı yazdıktan sonra ileri butonuna yada enter butonuna basınız.

 2. Arama Butonu

  Arama butonuna basarak sayfaya yönlendirileceksiniz.