• Mustafa Kema Ataturk un Askerlık Hayatı Bolum 2
  MUSTAFA KEMAL ÇANAKKALE’DE : Önce yedek kuvvetler komutanı. Boşta. Daha sonra 57. alay komutanı. Buradaki komutasında erlerinin hepsi ölür. Kendisi sağ kalır.
  Çanakkale savaşı denilen kurgunun amacı Türk ırkını Anadolu’da topyekun imhadır. Aynı anda tüm erkekler dokuz diğer cepheye sürülerek imha politikası güdüldü. İkinci amacı sömürgelerden gelen zeki ve kabiliyetli insanları yüksek aylıkla kandırıp burada imha edilmesidir. Böylece sömürgelerde egemenliğin devamı sağlanacak. Bu amaç savaşta dış işleri bakanı olan çörçil içki masasında itiraf etmiştir. “eğer çanakkale’de başarı sağlayamazsak sömürgelerde egemenliğimiz son bulur.” Başarıyı sağladılar. Ölmesi gerekenleri öldürdüler ve egemenlikleri devam etti.
  Mustafa Kemal Çanakkale’de sağlık Raporu alır cepheyi terk etmek ister. Alman yahudisi komutanı Liman Von Sanders’in isteği ile bir süre raporu tehir edilir. Kısa süre sonra arkadaşları Yahudi Mason Rauf Orbay, (cumhuriyetin başbakanı olacak) Yahudi mason Ali fethi Okyar (cumhuriyetin başbakanı olacak) gelir Mustafa Kemali cepheden alır İstanbula götürürler.
  Yalçın Küçük SIRLAR adlı kitabında Mustafa kemalin Çanakkale’de hiç savaşmadığını anlatır. Mustafa kemalin böyle bir iddiasının olmadığını yazar. Mustafa kemalin Çanakkale savaşlarının yıllar sonra öldükten sonra ihdas edildiğinden bahseder. Haliyle Conkbayırı Anafartalar ihdas edilir. Bu cepheler genelde okul kitaplarında veya Kemalist sloganlarda rastlıyoruz. Bir milyon ordunun savaştığı bir alanda ordu komutanlarının başkomutan Yahudi SANDERS ten hiç bahsedilmez yarbay Mustafa Kemalin bir bayırdaki kahramanlıklarından bahsedilir.
  Çanakkale’de yarım milyon müslümanın şehit olduğuna inanıyorum. Müslüman ordunun Başında yüzlerce alman Yahudi general ve amiraller varken Çanakkale’de sürekli Atatürkün kahramanlığından bahsedilmesi garabettir. Atatürk yüzlerce yarbaydan biridir.
  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK FİLİSTİN CEPHESİNDE: Mustafa kemal Filistin Cephesinde cephaneliği ve askerleri İngiliz tapınakçı Yahudilere terk eder. İstanbula gelir. Gelirken Adanada Murat otelde Türk soykırımcısı katil Yahudi Otto Liman von Sandersden yıldırım orduları komutalığını devralır. Sanders burada ağlar. Rivayete göre biraz geri zekalıdır. Kullanılmaya yatkındır. Almanyadan geldiği gün tuğgeneraldir. Geldiği gün ittihatçı kandaşları yalakalar adama mareşal rütbesi verir aylığı bağlarlar.
  Dört yıl Türklere savaş adı altında uygulanan soykırımdan sonra, Sandersi, İngiliz tapınakçılar malta adasında beş aylık bir rehabilitasyona alırlar. Ağzı sıkımı gevşek mi diye kontrol ederler. Sonra Almanya’ya gönderirler.
  Ne gariptir ki Çanakkale’de İngilizlere karşı kahramanca savaşan Mustafa kemalin erat ve silahları mason dostları İngiliz ve Fransızlara teslim ettikten sonra İstanbul’a gelmesi ve İngiliz işgal kuvvetleri karargahı ve komutanlarının kaldığı Pera palas otelinde kalması önemlidir
  Mustafa kemal ve arkadaşları filistin’de erat ve silahları İNGİLİZLERE teslim ettikten sonra hızla şama gelirler. Şamda yakın arkadaşı Mustafa İsmet (İnönü) kaybolur. Teslim ve kaçmanın cezası ağırdır. Ama bağlı olduğu mason mabetlerinin emri ve isteği önemlidir. Korku ile Mustafa ismet saklanır. Atatürk ve arkadaşları İnönü’nün bulunması için Şam’da tellal kiralar eşek sırtında anons yaptırırlar ve bulunur.
  Mustafa Kemal Adana’dan İstanbul’a telgraf çeker sadrazamın kimin olması gerektiğini dikte eder ve Atatürkün istediği adam İzzet paşa sadrazam olur. Ordusu çökmüş cepheyi terk etmiş bir subay İstanbul’da hükümeti kuracak adamı belirleme gücünü nerden aldı. burada gizli bir güç ve karar merci vardır.
  Mustafa kemalin kabalist Yahudi ittihatçı arkadaşları Galiçya’dan Yemene, Sarıkamış’tan Çanakkale’ye kadar alman İngiliz Fransa ve Rus Yahudi mason dostları ile beş milyon müslümanı katlettikten sonra Malta adasına rehabilitasyona alındılar. Kemalist Yahudi tarihçiler bunu “İngilizler meclisi bastı Türk aydınları Malta’ya sürdü.” Yalanı ile kapatmaya çalıştılar. Burada tarihte eşine az rastlanan bir yalana imza attılar. Sözde Malta’da göz altına alınan hapsedilen sözde Almanlarla kendilerine karşı savaşan bu adamlar bir gün gelir Akdenizin ortasındaki bu adadaki hapishaneden kaçarlar. Tekrar ediyorum malta adasındaki sözde hapishaneden kaçan bu kaçaklar İngiliz yönetimindeki Ürdüne Iraka Tunusa ve mısıra başbakan olurlar. Yalan ve tezgahın bu kadar iğrenç olanının tarihin kaydettiğinin sanmıyorum. (Habib Burgiba Yahudi mason Tunusa başbakan olur. Nevres manavoğlu Ürdün. İhsan doğramacının dayısı Iraka başbakan olurlar. Mısır Malta hapishane kaçkını dört başbakan görür. Buralar İngilterenin yönetimindedir) adamın biri hapisten kaçıyor hapishanesinden kaçan adamı devlet başbakanlığa atıyor. !!!!!!
  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SAKARYA CEPHESİNDE: SAKARYADA merkez kuvvetler komutanı iken yunan ordusuna nihai darbe indirilecekken ve yunanlılar kaçarken orduyu geri çeker. Dr. Rıza nur cephede bu durumu hatıralarında ihanet olarak niteler. Beynimizden vurulduk der. Sakarya savaşına doktor olarak katılan Dr. RIZA NUR’dan dinleyelim.
  “Bu Çal Dağının düşmesi bütün ümitlerizi bitirdi. Yeniden Türk Milletinin istikbali, hürriyeti, hayatı tehlikeye düştü, gidiyor. Artık hep ölü haldeyiz. Kimsede can kalmadı. Ağzımızı bıçak açmıyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal orduya geri çekilme emri vermiş. Bu haber de geldi. Mustafa Kemal‘in özel hizmetlerinde kullandığı Arnavut yaveri Salih de cepheden geldi. Mustafa Kemal‘in eşyalarını topladı. Kaçıyorlar. Mustafa Kemal ata binmiş, sarhoşmuş. Düşmüş, kaburga kemiği de kırılmış. Meğerse Yunanlar sol cenahımızı on gündür söktüremedikleri için ümitsizliğe düşüp geri çekilmeye karar vermişler. Ağırlıklarını Sakarya‘nın batı cephesine alıyorlarmış. Fevzi (Çakmak) bunu sezmiş ve Mustafa Kemal‘e demiş: ‘Aman geri çekilme! Düşman da geri çekiliyor. Emri geri al.‘ Ne ise Mustafa Kemal geri çekilmeyi durdurdu. İşte Fevzi bu vaziyeti kurtardı. Yoksa bütün emekler, zabitlerin çabaları, dökülen kanlar boşa gidiyordu.. (Hayatım ve Hatıratım, sayfa 849]
  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BÜYÜK TAARRUZDA:
  Anadolu’da ari bir Yahudi devleti ve egemeliği kurmak Türkleri ırgat kul köle ve hayvan statüsüne yerleştirmek için soykırımcılardan oluşan bir kadro kuruldu. Bu kadroya kuvayı milliyeci veya mudafai hukukçu adı verildi. Sivil ve savunmasız insanları öldürmek için eğitilen bu insanlar asker ve ordu görünümü vermek için Sovyetler birliğinden iki Yahudi general getirildi. Bunların amacı savaşmak değil. Yunanlılarla savaşıyor kovalıyor süsü vererek batı Anadolu’dan Rum nüfusu Yunanistan’a sürmek Türkleri dağlara sürmek ve kırmaktır.
  İki Rus Yahudi general beraberinde kalabalık bir Rus Yahudisi heyet ile Ankara’ya gelerek büyük taarruz senaryosunun uygulamasında lojistik destek sağladılar.
  Senaryonun bitmesi ile iki Rus Yahudi generali general Mihail Vasileviç frunze, mareşal Kliment Yefremoviç Voroşilov taksim meydanına heykeli putu dikildi. Taksim ve çevresindeki kripto Yahudilerin anma ve ibadet mekanı olarak bu heykeller kutsanmıştır. Taksim anıtında Atatürk ve İnönünün arkasındaki şahıslar iki Rus yahudisi generalin heykelleridir. Bu Rus yahudisi generallerden biri 1959da Sovyet lideri olacaktır.
  Taksim Cumhuriyet anıtının açılışı 1928 de oldu. anıtın yapımına en büyük bağışı bir İtalyan bankası yaptı. İtalyan heykeltıraş ve mimarlar yaptı. Ne garabettir ki sözde kurtuluş savaşında yunanlıları İzmire çıkaranlar İtalyan donanmaları idi. yunanlıların denize dökülmesini!!!! En fazla onlar kutsamışlar.
  Büyük taarruz Kuvayı Milliyeci kılıfına giren, gerçekte ittihatçı Yahudilerin bir tezgahıdır. Bu operasyon daha çok Yunanlı Yahudi siyasetçi ve komutanlarca uygulanır. Türkler Sakarya’da sindirildikten yunanlılarla düşman yapıldıktan sonra yunanlıları egeden söküp atmanın bahanesi oluştu. Bizim Rum dediğimiz Hıristiyan ırkı bölgeden söküp atma planının en büyük mimarı yunan ordusunun tapınakçı Yahudi subay ve siyasileri olmuştur. Sakarya da savaşan yunan ordusu büyük taarruzda ağırlıklı olarak tapınakçı Yahudilerden oluşan BÜYÜK TAARRUZCU komunist yeşil ve Bolşevik ordunun karşısında planlı olarak çekilerek kendi ırklarının bölgeden sökülüp atılmasını sağladılar.
  Rusyadan gelen Yahudi general ve uzmanlar sivil Türk ve ermeni katletmekten başka bir iş yapmamış genelde balkanlardan gelmiş Yahudi katilleri toplar eğitir ordu görüntüsü verirler. Bu Yahudi çetelerin bazıları gerçekten savaşacaklarına veya anlaşmalı ve bilinçi çekilen yunanlıları kovaladıklarına inananlarda vardır içlerinde.
  Yunanlı Yahudi komutanlar yunanlı asker figüranları çekerken bunlarda sallanarak boşluğa top atışı yaparak ilerlerler. Sözde asker sözde ordular sözde taarruzla yunanı denize döker. Fransız İngiliz ve İtalyan Yahudiler, donamaları ile getirdikleri Rumları İzmir limanından geri çekerler.
  Alkol uyuşturucu ve sivilleri katletmekten başka hiçbir beceri ve uygulaması olmayan bu adamlar kahraman olur. Egeyi öncesinde eşek sırtında GALİP HOCA kılığında gezip parselleyen Yahudi haham Mahmut celal Bayar ve osmanzade Hamdi beyin parselizasyonu uygulanır. Tüm topraklar çiflikler halinde şehir merkezleri bu katillerin üzerine tapulanır. Egenin dışında ki bölgelerde daha acımasız planlar uygulanır. Çukurovada kaç kaç diye Türkler dağlara sürülür tüm ova boşaltılır. Ve bugünkü çukurovanın dev çiflikleri ve sahibi Yahudiler oluşur. Tek farkla adları Müslüman ve Türk kalpleri ve beyinleri Müslüman düşmanı yahudidir. Gün gelecek yunan tarfındaki Yahudi komutan egenin boşaltılması nı organize olarak kuvayı milliyeciler ile beraber yürüttüklerini itiraf edecektir. Konu kurtuluş savaşımı köleleşme sürecimi soykırım mı !
  Yunanlı birliklerin içindeki kuvayı milliyeci çeteler (yunanlı birliklerce GAVUR TÜRK diye bilinen) çoktan Türklerin evlerini şehirlerini yakmış önemli oranda çocuk ve kadınları katletmiş geri kalanları dağlara sürmüştür.
  Mustafa Kemal Atatürkün BÜYÜK TAARRUZDA komuta ettiği ordular Rus Yahudilerin eğittiği asker görünümü verdiği Yahudi kırım çeteleridir.
  Büyük taarruz senaryo ve tuzağında gazeteci kılığında Amerikalı ajan Yahudi orospu Evelyn Anderson Barrett Mustafa kemalin çadırında konakladı izmire kadar eşlik etti.
  Türk çocuklarına sayfalarca anlatıla Atatürkün savaş hayatı bundan ibarettir.
  Atatürk her şeyi yapmış oldu. Aynı yöntem Fransada oldu. On milyon fransızı katleden tapınakçı masonların NAPOLYONU şişirmelerine benzerlik göstermektedir. Napolyon mason ve yahudidir. Napolyon tarihin yetiştirdiği en büyük şarlatan ve donkişottur. Orduları ile kendisi gibi mason olan subayların komuta ettiği orduları tarumar ederek Moskovaya kadar ilerledi. Ve idol oldu. Oysa adam en çok yönetilen balondu. Fransızların milli ve milliyetçi balonu kalkanı ve idolü yapıldı. Böylece Napolyonun şahsında tapınakçı mason satanistler soykırım operasyonlarına meşruiyet kazandırdılar. Tolere ettiler.
  Bu nedenle türkiyede islamla Türklükle ilgisi olmayan kriptoların Çanakkale Sarıkamış diye yırtınmalarını yadırgamamak lazım.
  Bu gün de aynı tezgah Suriyede icra ediliyor. Bölgeyi işgal etmek istiyen dünya Yahudiliği Esed pyd ve daişi kullanıyor. O gün daişin görevini yapan yunanlılardı. Bugün Kürt kurtuluş hareketi yalanı ile Kürtleri köleleştirecekler bölgeyi Müslümanlardan arındırıp toprakları şehir merkezlerini kürt yahudilerin ve Nusayrilerin üzerine tapulayacaklar.
  Mustafa Kemal Atatürkün Bandırma vapuruyla samsuna çıkmasında ve Türk kanının Anadolu’dan tamamen imhası operasyonuna teşrifatçılık yapan aileler Gerede ve cebesoy aileleri yahudidirler. Hatta Geredelerin gelinleri İngiliz yahudisi idi.
  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ile samsuna çıkan kadronun amacı; 1907 de Berlinde yapılan SİYON kongresinde alınan kararın uygulanmasını sağlamaktır. Amaç Türklerin Anadolu’da topyekün imhası yerine Çerkez maskeli bir Yahudi devleti ve ülkesinin kurulması. Bunu kongreye sunan ve kabul ettiren Mustafa kemalin dostu ve fikir babası haham Moiz Kohendir. Moiz kohen (tekin alp) Zaman gelecek Kemalizm kitabını yazarak beyin görevine devam edecektir. Bu görev için Mustafa kemal ile beraber samsuna çıkan heyet kripto Yahudi ve masondurlar.
  bunlar Re'fet (Bele Paşa) (Bele bali bila bala İbranicedir.) Kazım Dirik, İbrahim Tali öngören (tali, tal, til, talu İbranicedir) hüsrev Gerede, (Gerede Yahudi sebatay ailesi mensubu) Refik Saydam. Kıdemli Yahudi mason. Kırklı yıllarda başbakan dosyası çok kabarık. Cevat Abbas Gürer. Hepside Yahudi kökenlidir.
  Türkler bu iman olarak islama ve Türklere düşman olan Yahudi ırkçısı kadronun ne alaka ülkeyi kurtarmak için samsuna çıksınlar. Bandırma vapurunun kabalist mason kadrosu samsuna çıktığında samsun İngiliz ve Fransız birliklerince işgal altında idi. Mustafa kemal ve arkadaşların korkudan İngiliz ve Fransız karargahının karşısında konakladılar. (bak Lord Kingross genç cumhuriyetin doğuşu ve Atatürk bu adam kendi adamlarıdır.) Anadoluyu örgütleyip Kafkas seferine çıkma operasyonunda İngiliz işgal güçleri Mustafa kemal ve heyetine lojistik ve koruma desteği vermiştir. Anadolu’da savunmasız sahipsiz Müslümanlar ittihatçılara düşman olmuşlardı. Anadolu’da kadın çocuk ve yalpılardan başka erkek nüfusu çok az kalmıştır. Hepsi kırılmıştı. Çok az sayıda kalan erkeleri toplayıp Kafkasya seferine çıkmak onları Sarıkamış benzeri bir operasyonla katletmek Samsun heyetine İngiliz tapınakçıların verdiği misyondur. Yol haritasıdır. Bu plan Sivasta değişti. Anadoluda türk ırkını topyekün imha planı sivasda Kafkas seferine çıkamayınca bu plan suya düştü yanin general HARBURTun sivasta tartışıtığı plan. Eğer anadoluda çok az sayıda kalan Kafkas seferinde imha edilse idi, batıda ermeni kırımından tecrübeli çok sayıda balkan kökenli Yahudi kırım çetesi Türkleri çocuk kadın yaşlı demeden kırmak için bekliyorlardı. İngilizlerden ve yunanlı tapınakçı subaylardan her türlü lojistik destek aldılar. Hatta Çerkez ETEM denen Yahudi bağlantı sağlamak için yunanlı karargahlar arasına telgraf teli döşetti. (Cerkez etem ve Ahmet efe bkz)
  Mustafa kemal Erzuruma geldiğinde kongre toplanmak üzeredir. Kazım Karabekirin dışında kongre üyelerinin hiçbiri Mustafa kemali tanımaz. Kazım Karabekirin ısrarı ile iki delege kongreden çekilir Mustafa kemal kongreye katılır. Kazım Karabekir Mustafa kemale Amerikan mandası (himayesi) gündeme getirmemesini tembihler. Ama kar etmez. Gündeme gelir. padişahın mührü olduğu için Mustafa kemal kurulan temsil heyetinin başına getirilir. Mustafa kemal temsil heyetinin 16 üyesinden 12 müslüman üyesini Erzurum’da bırakır. 4 mason Yahudi üye ile Sivas’a gelir. burada ABD karargahından gelen heyetlerle Anadolu’da yapılacak soykırım operasyonları üzerinde konuşulur. Görünürde konu soykırım değildir. Anadolu’da çok az sayıda kalan Müslüman Türklerin Kafkas seferine çıkararak Kafkas halklarını kurtarmak Sovyet tehdidine karşı savaşmak. Oysa aynı anda yunanlıları, İngiliz ve Fransızlar İzmir’e çıkarmışlardı. İşin tuhaf ve iğrenç olanı Türklere Anadolu’da seferberlik yapıp Kafkasya’da Sovyetlerle savaşa girmek için ısrar eden Mustafa kemal, kurtuluş senaryosuna başlamadan Sovyet Yahudi devletinden her türlü para silah uzman desteği alır. Bize savaş diye yutturulan tüm tarih, baştan sona bu kadar tezat yalan ve sahtekarlık senoryaları ile doludur. Yıl 2016 hala adına okul denilen mekanlarda Müslüman çocuklarını kafasına bu yalan entrika sahtekarlık ve ikiyüzlülük bilim diye kazınmakta ezberletilmektedir.
  Temsil heyeti üyeleri: Hüseyin Rauf Bey, bu adam mason yahudi İngilizlerle irtibatı kuran adam. İki kızını da aleni Yahudi ile evlendirdi. Asıl ismi aşhavura Hüseyin Rauf Orbay, Bekir Sami Bey Rusyada Yahudi general KUNDUHOF un oğlu. soyadı da Kunduh oldu. Refet bele yukarda bahsettim. Kara Vasıf Bey, Mazhar Müfit , Hüsrev Sami, Hakkı Behiç Bey, İsmail fazıl bey . bunlar hakkında detaylı bilgi tarafımda mahfuzdur.
  Mustafa kemalin kurtuluş savaşı kurgusunda en yakın dostu PAPA EFTİM İdi. Papa eftim GALATALI Yahudilerin ruhani liderleri idi. Mustafa kemal PAPA EFTİM için “bir ordu kadar güçlü idi” der. yüz yıllardan beri Yahudi oldukları halde rum ve hristiyan geçindiler. Galata’dan Yunanistan’a mubadele ile göç eden ve üzerlerine Yunanistan’ın tapusu verilen bu hıristiyan isimli Yahudilerin tarihi çok önemlidir. Karamanlis ailesi bunlardan biridir. Yunanistan’a göç eden Galatalı Yahudiler Rumca yunanca bilmemektedirler. Türkiye’ye gelen balkan yahudileri de Türkçe bilmiyorlardı. Ama kendi aralarında Türkçe öğrenme kursları açarak Türkçe ve Rumca öğrendiler. Yeni geldikleri ülkenin sahipleri ve efendileri olarak o ülkenin dilini öğrenmek zorunda idiler. Bu konuyu yalçın küçük kitaplarında çok iyi işlemiştir.
  4 0
 1. Yeni Konu Ekleme

  Bu alana yazacağınız yazı sizin konu başlığınız olacaktır. Eğer konunuz var ise listelenecek, eğer konunuz yok ise yeni konu ekleme sayfasına yönlendirileceksiniz. Konu başlığınızı yazdıktan sonra ileri butonuna yada enter butonuna basınız.

 2. Arama Butonu

  Arama butonuna basarak sayfaya yönlendirileceksiniz.